Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Pieśń o Rolandzie

Plan wydarzeń „Pieśni o Rolandzie”


1. Przedstawienie postaci króla Karola i króla Marsyla.
2. Król Marsyl zwołuje naradę.
3. Blankandryn doradza królowi Marsylowi i spiskuje przeciw cesarzowi Karolowi (Karol Wielki ma opuścić Hiszpanię)
4. Pewność siebie króla Marsyla.
5. Zakończenie narady.
6. Przekazanie swoim ludziom planu spisku przez króla Marsyla.
7. Wysłanie przez króla Marsyla posłańców z gałązkami oliwnymi do króla Karola.
8. Odpoczynek cesarza po zdobyciu Kordowy.
9. Przybycie posłów króla Marsyla i złożenie oferty.
10. Uwierzenie w obietnicę złożoną przez króla Marsyla.
11. Narada króla Karola z baronami francuskimi.
12. Opis sylwetek wezwanych baronów.
13. Przekazanie oferty króla Marsyla.
14. Obawy Rolanda do uczciwości króla Marsyla.
15. Wysłuchanie przez króla Karola Ganelona broniącego obietnic króla Marsyla.
16. Uwierzenie Naima w słowa króla Marsyla.
17. Zastanawianie się cesarza nad wyborem posłańców.
18. Roland ochotnikiem. Brak zgody króla Karola.
19. Kolejny ochotnik – Turbin rejmski.
20. Wytypowanie przez Rolanda swojego ojczyma Ganelona na ochotnika.
21. Ganelon poprzysięga zemstę pasierbowi.
22. Złość Ganelona.
23. Strach i obawa Ganelona spowodowane faktem, iż dotychczas nikt żywy nie wrócił z Saragossy.
24. Żal ojczyma na decyzję Rolanda.
25. Oddanie swej prawej rękawicy przez króla Karola Ganelonowi.
26. Przekazanie laski i pisma do króla Marsyla i pobłogosławienie przez cesarza Ganelona przed wyprawą.
27. Pożegnanie Ganelona z przyjaciółmi.
28. Dołączenie Ganelona do posłów króla Marsyla.
29. Blandkdryn chwali Francuzów przed Ganelonem.
30. Oczernianie Rolanda przez Blankandryna i Ganelona.
31. Złość i nienawiść obu mężczyzn skierowana w kierunku Rolanda i uknucie spisku.
32. Przybycie do króla Marsyla z poselstwem.
33. Blankandryn zdaje relacje z pobytu u cesarza. Chęć ugodzenia Ganelona grotem przez króla Marsyla.
34. Ganelon w samoobronie podnosi miecz na króla Marsyla.
35. Uspokojenie króla Marsyla przez saracenów.
36. Przedstawienie poselstwa przez Ganelona: króla Marsyl musi przyjąć chrzest, za co w lennie otrzyma połowę Hiszpanii (drugą część otrzyma Roland). Oddanie rękawicy i pisma od cesarza.
37. Odczytanie pisma, w którym król Karol żąda, aby wuj króla Marsyla – Algalif był zakładnikiem.
38. Narada króla Marsyla z wasalami i Ganelonem. Uknucie spisku przeciwko cesarzowi.
39. Obietnica podarowania wielu skarbów Ganelonowi.
40. Opowieść Ganelona o odwadze cesarza.
41. Obwinianie Rolanda o wszystkie niepowodzenia przez ojczyma.
42. Zbuntowanie króla Marsyla przeciw Rolandowi.
43. Ganelon radzi królowi Maryslowi przekazanie bogactw i dwudziestu zakładników cesarzowi. Pomysł o tylnej straży.
44. Plan zabicia Rolanda, gdy król Karol odjedzie do Francji.
45. Przekonanie o zakończeniu wojny w chwili zabicia Rolanda.
46. Żądanie, by Ganelon przysiągł dotrzymania obietnicy (zdrady).
47. Król Marsyl przysięga wytoczenie bitwy Rolandowi i tylnej straży.
48. Ofiarowanie Ganelowi miecza i obietnicy przyjaźni przez Waldabrona.
49. Klimoryn przekazuje hełm.
50. Podarowanie dwóch naszyjników Ganelonowi przez Bramimondę, żonę króla Marsyla.
51. Rozkaz króla Marsyla, aby przygotować bogactwa dla króla Karola.
52. Obietnica złożona przez króla Marsyla o zabiciu Rolanda, gdy tylko ten będzie w szeregach tylnej straży. Wyruszenie Ganelona do cesarza.
53. Oczekiwanie na posłańca przez króla Karola.
54. Przybycie Ganelona i przekazanie nowych wieści: król Marsyl obiecał przyjąć chrześcijaństwo. Wyruszenie króla Karola z wojskami do Francji.
55. Powrót króla Karola do Francji. Podążanie wraz z cesarzem Rolanda z chorągwią.
56. Sen króla Karola.
57. Kolejny sen cesarza.
58. Dalsza droga króla Karola i wytypowanie przez Ganelona do tylnej straży swego pasierba.
strona:    1    2    3    4    5  

Zobacz inne artykuły:

Inne
Charakterystyka Rolanda
„Pieśń o Rolandzie” – streszczenie
Czas i miejsce akcji „Pieśni o Rolandzie”
Oliwier - charakterystyka
Streszczenie „Pieśni o Rolandzie” w pigułce
Problematyka „Pieśni o Rolandzie”
Problem autorstwa „Pieśni o Rolandzie”
Ganelon - charakterystyka
Karol Wielki – charakterystyka
Średniowieczne wzorce osobowe na przykładzie „Pieśni o Rolandzie”
Prawda historyczna a fikcja literacka w „Pieśni o Rolandzie”
Środki stylistyczne i artystyczne zawarte w „Pieśni o Rolandzie”
Narracja „Pieśni o Rolandzie”
Budowa, struktura i kompozycja „Pieśni o Rolandzie”
Chansons de geste
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Pieśni o Rolandzie”
Obraz obyczajów epoki w „Pieśni o Rolandzie”
Plan wydarzeń „Pieśni o Rolandzie”
Tło historyczne wydarzeń przedstawionych w „Pieśni o Rolandzie”
Motywy literackie w „Pieśni o Rolandzie”
Najważniejsze cytaty z „Pieśni o Rolandzie”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies