Test:

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) dzięki wstawiennictwu ojca
b) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
c) z powodu wątłego zdrowia
d) z powodu ideologicznych przekonań
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Milena Jesenska
b) Felicja Bauer
c) Dora Dymant
d) Julia Vehryzek
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1917
b) 1915
c) 1910
d) 1914
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) kolonialnymi
b) bławatnymi
c) galanteryjnymi
d) tytoniowymi
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Berlina
b) Wiednia
c) Pragi
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) matematyki
b) prawa
c) germanistyki
d) chemii
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1924
b) 1930
c) 1938
d) 1927
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies