Test:

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) szwaczką
b) prostytutką
c) praczką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1938
b) 1971
c) 1962
d) 1956
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) batem
b) rózgą
c) pasem
d) pejczem
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Praskiej
b) Szewskiej
c) Juliusza
d) Stefańskiej
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) chronologię wydarzeń
b) tradycyjna fabułę
c) jedność akcji
d) ciąg przyczynowo-skutkowy
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) księgowego
b) handlarza
c) fabrykanta
d) kupca
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) około ośmiu lat
b) ponad rok
c) ponad pięć lat
d) trzy lata
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią uniwersalną
b) powieścią o pogoni za karierą
c) powieścią o człowieku XX wieku
d) powieścią o określonym miejscu akcji
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) trzech adwokatów
b) sześciu adwokatów
c) czterech adwokatów
d) pięciu adwokatów
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kamieniołomie
b) fabryce
c) kopalni
d) biurze
Rozwiązanie


O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) adwokata Hulda
b) córki Erny
c) pani Grubach
d) panny Brstner
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1924
b) 1927
c) 1938
d) 1930
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) stryjem
b) bratankiem
c) przyrodnim bratem
d) siostrzeńcem
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Włoch
b) Francji
c) Niemiec
d) Węgier
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekała na niego panna Brstner
b) czekała na niego pani Grubach
c) czekał na niego vrudy mężczyzna
d) czekali na niego koledzy z banku
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) nad morze
b) za granicę
c) na wieś
d) w góry
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1930 roku
b) 1932 roku
c) 1925 roku
d) 1929 roku
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) V
b) VIII
c) XI
d) VII
Rozwiązanie

Bertold to:
a) adwokat
b) woźny sądowy
c) student
d) kolega Józefa z pracy
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) przez woźnego sądowego
b) telegraficznie
c) listownie
d) telefonicznie
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) niedzielę
b) piątek
c) poniedziałek
d) sobotę
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) stenotypistką
b) pokojówką
c) nauczycielką
d) kancelistka sądową
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) psychologicznej
c) paraboli
d) absurdu
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) bogaczy
b) w wyjątkowo zawiłych sprawach
c) ubogich
d) w z góry przegranych sprawach
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) niemieckiego
b) francuskiego
c) włoskiego
d) angielskiego
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Erny
b) panny Brstner
c) Elzy
d) Leni
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
b) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
c) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
d) trzydziestych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) przyjaciele
b) koledzy z banku
c) lokatorzy domu, w którym mieszkał
d) kuzyni
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) dziesiątą
b) dziewiątą
c) ósmą
d) jedenastą
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) uniżoności sędziego
b) hałasu
c) zaduchu
d) ironicznych spojrzeń
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) germanistyki
b) prawa
c) matematyki
d) chemii
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) teczkę aresztowanego
b) akta aresztowanego
c) dokumenty aresztowanego
d) bieliznę aresztowanego
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1914
b) 1917
c) 1915
d) 1910
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
b) wyobraźni i psychoanalizie
c) nowoczesnej cywilizacji technicznej
d) obyczajowości
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1912
b) 1910
c) 1914
d) 1920
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) zbrodni
b) sądownictwa
c) kłamstwa
d) biurokracji
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) dadaizmu
b) surrealizmu
c) biurokratyzmu
d) faszyzmu
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) galanteryjnymi
b) kolonialnymi
c) tytoniowymi
d) bławatnymi
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) miłośników nauki
b) miejskich ekonomistów
c) opieki nad zwierzętami
d) opieki nad zabytkami
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Willem
b) Wilhelm
c) Willi
d) Wilhelmi
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) jeden rok z życia głównego bohatera
b) pół roku z życia głównego bohatera
c) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
d) prawie rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Berlina
b) Frankfurtu
c) Wiednia
d) Pragi
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) pielęgniarka
b) kelnerka
c) sprzedawczyni
d) pokojówka
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) przewleczonym
b) pozornym
c) prawdziwym
d) usiłowanym
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) z powodu ideologicznych przekonań
b) z powodu wątłego zdrowia
c) dzięki wstawiennictwu ojca
d) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) podnóżkiem adwokata Hulda
b) szpiegiem adwokata Hulda
c) poplecznikiem adwokata Hulda
d) psem adwokata Hulda
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Milena Jesenska
b) Julia Vehryzek
c) Dora Dymant
d) Felicja Bauer
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) portret dziewczyny z sąsiedztwa
b) salę obrad
c) portret sędziego
d) pejzaż
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) elegancko
b) staromodnie
c) ekstrawagancko
d) niechlujnie
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) uprzejma
b) pracowita
c) staranna
d) dumna
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) portrety
b) obrazy przedstawiające martwą naturę
c) pejzaże
d) sztalugę
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) czarne ubranie
b) odświętne ubranie
c) staromodne ubranie
d) eleganckie ubranie
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) pajęczej sieci
b) piekle
c) labiryncie
d) gettcie
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
b) prostym
c) zindywidualizowanym
d) pozbawionym plastycznych opisów
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechwiedzący
b) pierwszoosobowy
c) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
d) wszechobecny
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) sędziowie wyżsi
b) oskarżeni
c) sędziowie śledczy
d) adwokaci
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies