Test:

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) sprzątaczką
b) szwaczką
c) praczką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) za granicę
b) na wieś
c) w góry
d) nad morze
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1914
b) 1915
c) 1917
d) 1910
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) paraboli
b) psychologicznej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) absurdu
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
b) wyobraźni i psychoanalizie
c) nowoczesnej cywilizacji technicznej
d) obyczajowości
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) włoskiego
b) francuskiego
c) niemieckiego
d) angielskiego
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Niemiec
b) Węgier
c) Francji
d) Włoch
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) biurokratyzmu
b) faszyzmu
c) dadaizmu
d) surrealizmu
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) kelnerka
b) pokojówka
c) pielęgniarka
d) sprzedawczyni
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) piekle
b) pajęczej sieci
c) gettcie
d) labiryncie
Rozwiązanie


Nie został dokończony rozdział:
a) VII
b) V
c) XI
d) VIII
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) trzech adwokatów
b) sześciu adwokatów
c) czterech adwokatów
d) pięciu adwokatów
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią uniwersalną
b) powieścią o określonym miejscu akcji
c) powieścią o pogoni za karierą
d) powieścią o człowieku XX wieku
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Wilhelm
b) Willem
c) Willi
d) Wilhelmi
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) tradycyjna fabułę
b) ciąg przyczynowo-skutkowy
c) chronologię wydarzeń
d) jedność akcji
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) przez woźnego sądowego
b) telefonicznie
c) listownie
d) telegraficznie
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) pejzaż
b) portret sędziego
c) salę obrad
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) szpiegiem adwokata Hulda
b) podnóżkiem adwokata Hulda
c) poplecznikiem adwokata Hulda
d) psem adwokata Hulda
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) akta aresztowanego
b) dokumenty aresztowanego
c) bieliznę aresztowanego
d) teczkę aresztowanego
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) pejczem
b) pasem
c) rózgą
d) batem
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) pracowita
b) staranna
c) dumna
d) uprzejma
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) prostym
b) pozbawionym plastycznych opisów
c) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
d) zindywidualizowanym
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) obrazy przedstawiające martwą naturę
b) portrety
c) sztalugę
d) pejzaże
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) sobotę
b) poniedziałek
c) niedzielę
d) piątek
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) niechlujnie
b) ekstrawagancko
c) elegancko
d) staromodnie
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) prawie rok z życia głównego bohatera
b) pół roku z życia głównego bohatera
c) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
d) jeden rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) kolonialnymi
b) tytoniowymi
c) bławatnymi
d) galanteryjnymi
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1962
b) 1956
c) 1938
d) 1971
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Julia Vehryzek
b) Milena Jesenska
c) Felicja Bauer
d) Dora Dymant
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) opieki nad zwierzętami
b) miłośników nauki
c) miejskich ekonomistów
d) opieki nad zabytkami
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) handlarza
b) kupca
c) fabrykanta
d) księgowego
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) nauczycielką
b) kancelistka sądową
c) pokojówką
d) stenotypistką
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekała na niego panna Brstner
b) czekał na niego vrudy mężczyzna
c) czekała na niego pani Grubach
d) czekali na niego koledzy z banku
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) uniżoności sędziego
b) ironicznych spojrzeń
c) hałasu
d) zaduchu
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) biurokracji
b) sądownictwa
c) kłamstwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) dzięki wstawiennictwu ojca
b) z powodu wątłego zdrowia
c) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
d) z powodu ideologicznych przekonań
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1929 roku
b) 1930 roku
c) 1932 roku
d) 1925 roku
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) chemii
b) prawa
c) germanistyki
d) matematyki
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) przyrodnim bratem
b) stryjem
c) siostrzeńcem
d) bratankiem
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kamieniołomie
b) biurze
c) fabryce
d) kopalni
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Szewskiej
b) Praskiej
c) Juliusza
d) Stefańskiej
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) ponad pięć lat
b) ponad rok
c) około ośmiu lat
d) trzy lata
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1924
b) 1930
c) 1938
d) 1927
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Berlina
b) Wiednia
c) Pragi
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) bogaczy
b) w z góry przegranych sprawach
c) ubogich
d) w wyjątkowo zawiłych sprawach
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) eleganckie ubranie
b) odświętne ubranie
c) czarne ubranie
d) staromodne ubranie
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1920
b) 1914
c) 1910
d) 1912
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Elzy
b) panny Brstner
c) Leni
d) Erny
Rozwiązanie

Bertold to:
a) student
b) kolega Józefa z pracy
c) woźny sądowy
d) adwokat
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) sędziowie śledczy
b) adwokaci
c) oskarżeni
d) sędziowie wyżsi
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) usiłowanym
b) przewleczonym
c) pozornym
d) prawdziwym
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
b) trzydziestych urodzin Józefa K
c) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
d) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechobecny
b) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
c) wszechwiedzący
d) pierwszoosobowy
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) dziesiątą
b) jedenastą
c) dziewiątą
d) ósmą
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) panny Brstner
b) córki Erny
c) pani Grubach
d) adwokata Hulda
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) kuzyni
b) koledzy z banku
c) przyjaciele
d) lokatorzy domu, w którym mieszkał
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies