Test:

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Pragi
b) Wiednia
c) Berlina
d) Frankfurtu
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) lokatorzy domu, w którym mieszkał
b) koledzy z banku
c) kuzyni
d) przyjaciele
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) V
b) VIII
c) VII
d) XI
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
b) trzydziestych urodzin Józefa K
c) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
d) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) staromodnie
b) elegancko
c) niechlujnie
d) ekstrawagancko
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Włoch
b) Węgier
c) Niemiec
d) Francji
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) włoskiego
b) niemieckiego
c) angielskiego
d) francuskiego
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) jedenastą
b) dziewiątą
c) dziesiątą
d) ósmą
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) prawa
b) germanistyki
c) chemii
d) matematyki
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) batem
b) pejczem
c) pasem
d) rózgą
Rozwiązanie


Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) pejzaż
b) portret sędziego
c) salę obrad
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1914
b) 1910
c) 1920
d) 1912
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) telefonicznie
b) listownie
c) telegraficznie
d) przez woźnego sądowego
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) z powodu ideologicznych przekonań
b) dzięki wstawiennictwu ojca
c) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
d) z powodu wątłego zdrowia
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) miłośników nauki
b) opieki nad zwierzętami
c) opieki nad zabytkami
d) miejskich ekonomistów
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) teczkę aresztowanego
b) dokumenty aresztowanego
c) akta aresztowanego
d) bieliznę aresztowanego
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) pół roku z życia głównego bohatera
b) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
c) jeden rok z życia głównego bohatera
d) prawie rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) biurokratyzmu
b) faszyzmu
c) dadaizmu
d) surrealizmu
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) chronologię wydarzeń
b) tradycyjna fabułę
c) ciąg przyczynowo-skutkowy
d) jedność akcji
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Willem
b) Wilhelm
c) Willi
d) Wilhelmi
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) pozbawionym plastycznych opisów
b) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
c) prostym
d) zindywidualizowanym
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) prawdziwym
b) usiłowanym
c) przewleczonym
d) pozornym
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) szpiegiem adwokata Hulda
b) psem adwokata Hulda
c) poplecznikiem adwokata Hulda
d) podnóżkiem adwokata Hulda
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekała na niego panna Brstner
b) czekali na niego koledzy z banku
c) czekał na niego vrudy mężczyzna
d) czekała na niego pani Grubach
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) biurokracji
b) kłamstwa
c) sądownictwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią o człowieku XX wieku
b) powieścią o pogoni za karierą
c) powieścią uniwersalną
d) powieścią o określonym miejscu akcji
Rozwiązanie

Bertold to:
a) student
b) woźny sądowy
c) adwokat
d) kolega Józefa z pracy
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) czterech adwokatów
b) pięciu adwokatów
c) trzech adwokatów
d) sześciu adwokatów
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) tytoniowymi
b) kolonialnymi
c) bławatnymi
d) galanteryjnymi
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) staromodne ubranie
b) odświętne ubranie
c) eleganckie ubranie
d) czarne ubranie
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1910
b) 1914
c) 1915
d) 1917
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) pajęczej sieci
b) piekle
c) labiryncie
d) gettcie
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechwiedzący
b) wszechobecny
c) pierwszoosobowy
d) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) kupca
b) handlarza
c) fabrykanta
d) księgowego
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) piątek
b) sobotę
c) poniedziałek
d) niedzielę
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) pracowita
b) uprzejma
c) dumna
d) staranna
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) w góry
b) nad morze
c) za granicę
d) na wieś
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) ponad rok
b) trzy lata
c) ponad pięć lat
d) około ośmiu lat
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) sprzątaczką
b) szwaczką
c) praczką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) adwokaci
b) sędziowie wyżsi
c) oskarżeni
d) sędziowie śledczy
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1930 roku
b) 1925 roku
c) 1932 roku
d) 1929 roku
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Juliusza
b) Praskiej
c) Stefańskiej
d) Szewskiej
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) bogaczy
b) w wyjątkowo zawiłych sprawach
c) ubogich
d) w z góry przegranych sprawach
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Leni
b) Erny
c) Elzy
d) panny Brstner
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1938
b) 1971
c) 1962
d) 1956
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) sprzedawczyni
b) pokojówka
c) pielęgniarka
d) kelnerka
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) kancelistka sądową
b) pokojówką
c) nauczycielką
d) stenotypistką
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) pejzaże
b) portrety
c) sztalugę
d) obrazy przedstawiające martwą naturę
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) obyczajowości
b) nowoczesnej cywilizacji technicznej
c) wyobraźni i psychoanalizie
d) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) pani Grubach
b) córki Erny
c) panny Brstner
d) adwokata Hulda
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) zaduchu
b) uniżoności sędziego
c) ironicznych spojrzeń
d) hałasu
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kamieniołomie
b) fabryce
c) biurze
d) kopalni
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1938
b) 1924
c) 1927
d) 1930
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) psychologicznej
b) paraboli
c) absurdu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) bratankiem
b) stryjem
c) przyrodnim bratem
d) siostrzeńcem
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Felicja Bauer
b) Julia Vehryzek
c) Milena Jesenska
d) Dora Dymant
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies