Test:

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) księgowego
b) handlarza
c) fabrykanta
d) kupca
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) sztalugę
b) obrazy przedstawiające martwą naturę
c) portrety
d) pejzaże
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) szpiegiem adwokata Hulda
b) podnóżkiem adwokata Hulda
c) poplecznikiem adwokata Hulda
d) psem adwokata Hulda
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) labiryncie
b) piekle
c) pajęczej sieci
d) gettcie
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Stefańskiej
b) Szewskiej
c) Praskiej
d) Juliusza
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Berlina
b) Pragi
c) Frankfurtu
d) Wiednia
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Willem
b) Wilhelm
c) Wilhelmi
d) Willi
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) pielęgniarka
b) sprzedawczyni
c) kelnerka
d) pokojówka
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) pejczem
b) batem
c) pasem
d) rózgą
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) zbrodni
b) biurokracji
c) kłamstwa
d) sądownictwa
Rozwiązanie


Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) pozornym
b) usiłowanym
c) prawdziwym
d) przewleczonym
Rozwiązanie

Bertold to:
a) student
b) adwokat
c) kolega Józefa z pracy
d) woźny sądowy
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Elzy
b) Erny
c) panny Brstner
d) Leni
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) sędziowie wyżsi
b) sędziowie śledczy
c) adwokaci
d) oskarżeni
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) opieki nad zabytkami
b) miejskich ekonomistów
c) opieki nad zwierzętami
d) miłośników nauki
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) elegancko
b) ekstrawagancko
c) niechlujnie
d) staromodnie
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) w wyjątkowo zawiłych sprawach
b) bogaczy
c) w z góry przegranych sprawach
d) ubogich
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) dziewiątą
b) dziesiątą
c) jedenastą
d) ósmą
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) jedność akcji
b) ciąg przyczynowo-skutkowy
c) chronologię wydarzeń
d) tradycyjna fabułę
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) nauczycielką
b) pokojówką
c) kancelistka sądową
d) stenotypistką
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1915
b) 1910
c) 1917
d) 1914
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) akta aresztowanego
b) dokumenty aresztowanego
c) bieliznę aresztowanego
d) teczkę aresztowanego
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) sześciu adwokatów
b) czterech adwokatów
c) pięciu adwokatów
d) trzech adwokatów
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) prostytutką
b) sprzątaczką
c) szwaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) tytoniowymi
b) bławatnymi
c) galanteryjnymi
d) kolonialnymi
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) staromodne ubranie
b) odświętne ubranie
c) czarne ubranie
d) eleganckie ubranie
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) psychologicznej
b) absurdu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) paraboli
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) pani Grubach
b) panny Brstner
c) adwokata Hulda
d) córki Erny
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) kuzyni
b) koledzy z banku
c) przyjaciele
d) lokatorzy domu, w którym mieszkał
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) dadaizmu
b) faszyzmu
c) surrealizmu
d) biurokratyzmu
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) francuskiego
b) angielskiego
c) włoskiego
d) niemieckiego
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1914
b) 1910
c) 1912
d) 1920
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) ponad rok
b) trzy lata
c) ponad pięć lat
d) około ośmiu lat
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechobecny
b) pierwszoosobowy
c) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
b) trzydziestych urodzin Józefa K
c) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
d) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) siostrzeńcem
b) bratankiem
c) stryjem
d) przyrodnim bratem
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) VIII
b) VII
c) XI
d) V
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) listownie
b) telefonicznie
c) przez woźnego sądowego
d) telegraficznie
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Włoch
b) Niemiec
c) Węgier
d) Francji
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) pół roku z życia głównego bohatera
b) jeden rok z życia głównego bohatera
c) prawie rok z życia głównego bohatera
d) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) zindywidualizowanym
b) prostym
c) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
d) pozbawionym plastycznych opisów
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Milena Jesenska
b) Dora Dymant
c) Felicja Bauer
d) Julia Vehryzek
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) zaduchu
b) ironicznych spojrzeń
c) hałasu
d) uniżoności sędziego
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekał na niego vrudy mężczyzna
b) czekali na niego koledzy z banku
c) czekała na niego panna Brstner
d) czekała na niego pani Grubach
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) sobotę
b) piątek
c) niedzielę
d) poniedziałek
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) nad morze
b) za granicę
c) w góry
d) na wieś
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) biurze
b) kopalni
c) fabryce
d) kamieniołomie
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią o określonym miejscu akcji
b) powieścią o człowieku XX wieku
c) powieścią uniwersalną
d) powieścią o pogoni za karierą
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1925 roku
b) 1930 roku
c) 1929 roku
d) 1932 roku
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1927
b) 1924
c) 1930
d) 1938
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1938
b) 1962
c) 1971
d) 1956
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) nowoczesnej cywilizacji technicznej
b) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
c) wyobraźni i psychoanalizie
d) obyczajowości
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) portret sędziego
b) pejzaż
c) salę obrad
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
b) z powodu wątłego zdrowia
c) z powodu ideologicznych przekonań
d) dzięki wstawiennictwu ojca
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) uprzejma
b) staranna
c) pracowita
d) dumna
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) prawa
b) germanistyki
c) matematyki
d) chemii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies