Test:

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) piątek
b) sobotę
c) poniedziałek
d) niedzielę
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) labiryncie
b) pajęczej sieci
c) piekle
d) gettcie
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekali na niego koledzy z banku
b) czekała na niego panna Brstner
c) czekała na niego pani Grubach
d) czekał na niego vrudy mężczyzna
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) koledzy z banku
b) lokatorzy domu, w którym mieszkał
c) przyjaciele
d) kuzyni
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) fabrykanta
b) handlarza
c) kupca
d) księgowego
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) bogaczy
b) ubogich
c) w wyjątkowo zawiłych sprawach
d) w z góry przegranych sprawach
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) hałasu
b) uniżoności sędziego
c) zaduchu
d) ironicznych spojrzeń
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) telegraficznie
b) przez woźnego sądowego
c) telefonicznie
d) listownie
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechobecny
b) wszechwiedzący
c) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
d) pierwszoosobowy
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) poplecznikiem adwokata Hulda
b) podnóżkiem adwokata Hulda
c) psem adwokata Hulda
d) szpiegiem adwokata Hulda
Rozwiązanie


Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1914
b) 1920
c) 1910
d) 1912
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) sędziowie śledczy
b) adwokaci
c) oskarżeni
d) sędziowie wyżsi
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) kolonialnymi
b) bławatnymi
c) tytoniowymi
d) galanteryjnymi
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) staromodne ubranie
b) czarne ubranie
c) eleganckie ubranie
d) odświętne ubranie
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) ekstrawagancko
b) staromodnie
c) niechlujnie
d) elegancko
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) bratankiem
b) przyrodnim bratem
c) stryjem
d) siostrzeńcem
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych urodzin Józefa K
b) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
c) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
d) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) adwokata Hulda
b) pani Grubach
c) panny Brstner
d) córki Erny
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) ponad pięć lat
b) ponad rok
c) trzy lata
d) około ośmiu lat
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1927
b) 1924
c) 1930
d) 1938
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) V
b) VII
c) VIII
d) XI
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1962
b) 1971
c) 1956
d) 1938
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) pozornym
b) prawdziwym
c) przewleczonym
d) usiłowanym
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) batem
b) pejczem
c) rózgą
d) pasem
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) trzech adwokatów
b) sześciu adwokatów
c) pięciu adwokatów
d) czterech adwokatów
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) dziesiątą
b) jedenastą
c) dziewiątą
d) ósmą
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) paraboli
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) absurdu
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) pozbawionym plastycznych opisów
b) prostym
c) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
d) zindywidualizowanym
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) opieki nad zwierzętami
b) miejskich ekonomistów
c) opieki nad zabytkami
d) miłośników nauki
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1925 roku
b) 1930 roku
c) 1932 roku
d) 1929 roku
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) na wieś
b) za granicę
c) nad morze
d) w góry
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) nauczycielką
b) pokojówką
c) kancelistka sądową
d) stenotypistką
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Wilhelm
b) Willem
c) Willi
d) Wilhelmi
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) pejzaż
b) salę obrad
c) portret sędziego
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) prawa
b) matematyki
c) germanistyki
d) chemii
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) z powodu wątłego zdrowia
b) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
c) z powodu ideologicznych przekonań
d) dzięki wstawiennictwu ojca
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) francuskiego
b) niemieckiego
c) angielskiego
d) włoskiego
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) dadaizmu
b) biurokratyzmu
c) surrealizmu
d) faszyzmu
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) sprzedawczyni
b) pielęgniarka
c) kelnerka
d) pokojówka
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Praskiej
b) Szewskiej
c) Juliusza
d) Stefańskiej
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) chronologię wydarzeń
b) jedność akcji
c) ciąg przyczynowo-skutkowy
d) tradycyjna fabułę
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) prostytutką
b) sprzątaczką
c) praczką
d) szwaczką
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Julia Vehryzek
b) Milena Jesenska
c) Dora Dymant
d) Felicja Bauer
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) pracowita
b) dumna
c) staranna
d) uprzejma
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
b) pół roku z życia głównego bohatera
c) prawie rok z życia głównego bohatera
d) jeden rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) akta aresztowanego
b) dokumenty aresztowanego
c) teczkę aresztowanego
d) bieliznę aresztowanego
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) obyczajowości
b) wyobraźni i psychoanalizie
c) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
d) nowoczesnej cywilizacji technicznej
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) obrazy przedstawiające martwą naturę
b) pejzaże
c) sztalugę
d) portrety
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Elzy
b) Erny
c) panny Brstner
d) Leni
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Węgier
b) Włoch
c) Francji
d) Niemiec
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kamieniołomie
b) biurze
c) fabryce
d) kopalni
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) zbrodni
b) biurokracji
c) kłamstwa
d) sądownictwa
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią uniwersalną
b) powieścią o człowieku XX wieku
c) powieścią o pogoni za karierą
d) powieścią o określonym miejscu akcji
Rozwiązanie

Bertold to:
a) kolega Józefa z pracy
b) student
c) woźny sądowy
d) adwokat
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1914
b) 1910
c) 1915
d) 1917
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Frankfurtu
b) Pragi
c) Wiednia
d) Berlina
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies