Test:

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kopalni
b) fabryce
c) kamieniołomie
d) biurze
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) sędziowie śledczy
b) sędziowie wyżsi
c) adwokaci
d) oskarżeni
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Julia Vehryzek
b) Milena Jesenska
c) Dora Dymant
d) Felicja Bauer
Rozwiązanie

Bertold to:
a) woźny sądowy
b) kolega Józefa z pracy
c) adwokat
d) student
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) poplecznikiem adwokata Hulda
b) szpiegiem adwokata Hulda
c) psem adwokata Hulda
d) podnóżkiem adwokata Hulda
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) kupca
b) handlarza
c) księgowego
d) fabrykanta
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) listownie
b) przez woźnego sądowego
c) telegraficznie
d) telefonicznie
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) odświętne ubranie
b) staromodne ubranie
c) eleganckie ubranie
d) czarne ubranie
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) wyobraźni i psychoanalizie
b) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
c) obyczajowości
d) nowoczesnej cywilizacji technicznej
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) portret sędziego
b) salę obrad
c) pejzaż
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie


Józef K. od malarza kupił:
a) sztalugę
b) obrazy przedstawiające martwą naturę
c) portrety
d) pejzaże
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) pejczem
b) batem
c) pasem
d) rózgą
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) dadaizmu
b) surrealizmu
c) biurokratyzmu
d) faszyzmu
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) chemii
b) germanistyki
c) matematyki
d) prawa
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) dziewiątą
b) ósmą
c) jedenastą
d) dziesiątą
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) stenotypistką
b) kancelistka sądową
c) nauczycielką
d) pokojówką
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1938
b) 1971
c) 1956
d) 1962
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) prostym
b) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
c) pozbawionym plastycznych opisów
d) zindywidualizowanym
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) jedność akcji
b) ciąg przyczynowo-skutkowy
c) chronologię wydarzeń
d) tradycyjna fabułę
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) absurdu
b) paraboli
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) psychologicznej
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) lokatorzy domu, w którym mieszkał
b) przyjaciele
c) koledzy z banku
d) kuzyni
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Wilhelm
b) Willi
c) Wilhelmi
d) Willem
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) przyrodnim bratem
b) bratankiem
c) siostrzeńcem
d) stryjem
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
b) trzydziestych urodzin Józefa K
c) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
d) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) przewleczonym
b) usiłowanym
c) prawdziwym
d) pozornym
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) w z góry przegranych sprawach
b) w wyjątkowo zawiłych sprawach
c) bogaczy
d) ubogich
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekał na niego vrudy mężczyzna
b) czekała na niego panna Brstner
c) czekała na niego pani Grubach
d) czekali na niego koledzy z banku
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) biurokracji
b) kłamstwa
c) sądownictwa
d) zbrodni
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) teczkę aresztowanego
b) bieliznę aresztowanego
c) dokumenty aresztowanego
d) akta aresztowanego
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1930 roku
b) 1932 roku
c) 1929 roku
d) 1925 roku
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1917
b) 1915
c) 1914
d) 1910
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Stefańskiej
b) Szewskiej
c) Praskiej
d) Juliusza
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) opieki nad zabytkami
b) miejskich ekonomistów
c) opieki nad zwierzętami
d) miłośników nauki
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Berlina
b) Pragi
c) Frankfurtu
d) Wiednia
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) adwokata Hulda
b) córki Erny
c) panny Brstner
d) pani Grubach
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) pokojówka
b) pielęgniarka
c) kelnerka
d) sprzedawczyni
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1910
b) 1914
c) 1912
d) 1920
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) uprzejma
b) pracowita
c) staranna
d) dumna
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) niedzielę
b) piątek
c) sobotę
d) poniedziałek
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) praczką
b) sprzątaczką
c) szwaczką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechobecny
b) pierwszoosobowy
c) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
d) wszechwiedzący
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) ponad pięć lat
b) około ośmiu lat
c) trzy lata
d) ponad rok
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) włoskiego
b) niemieckiego
c) francuskiego
d) angielskiego
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) XI
b) VII
c) VIII
d) V
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) niechlujnie
b) ekstrawagancko
c) elegancko
d) staromodnie
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) prawie rok z życia głównego bohatera
b) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
c) jeden rok z życia głównego bohatera
d) pół roku z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Erny
b) panny Brstner
c) Leni
d) Elzy
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) sześciu adwokatów
b) czterech adwokatów
c) pięciu adwokatów
d) trzech adwokatów
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Włoch
b) Francji
c) Niemiec
d) Węgier
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1938
b) 1927
c) 1930
d) 1924
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) z powodu wątłego zdrowia
b) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
c) z powodu ideologicznych przekonań
d) dzięki wstawiennictwu ojca
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) gettcie
b) pajęczej sieci
c) piekle
d) labiryncie
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią o człowieku XX wieku
b) powieścią o określonym miejscu akcji
c) powieścią uniwersalną
d) powieścią o pogoni za karierą
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) nad morze
b) w góry
c) na wieś
d) za granicę
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) tytoniowymi
b) kolonialnymi
c) galanteryjnymi
d) bławatnymi
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) ironicznych spojrzeń
b) zaduchu
c) hałasu
d) uniżoności sędziego
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies