Test:

Panna Brstner była:
a) kancelistka sądową
b) pokojówką
c) stenotypistką
d) nauczycielką
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) staranna
b) pracowita
c) dumna
d) uprzejma
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) dokumenty aresztowanego
b) akta aresztowanego
c) teczkę aresztowanego
d) bieliznę aresztowanego
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
b) z powodu ideologicznych przekonań
c) dzięki wstawiennictwu ojca
d) z powodu wątłego zdrowia
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Wilhelmi
b) Willem
c) Wilhelm
d) Willi
Rozwiązanie

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) kłamstwa
b) zbrodni
c) sądownictwa
d) biurokracji
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) pasem
b) pejczem
c) batem
d) rózgą
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
b) nowoczesnej cywilizacji technicznej
c) wyobraźni i psychoanalizie
d) obyczajowości
Rozwiązanie

Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1962
b) 1938
c) 1956
d) 1971
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
b) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
c) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
d) trzydziestych urodzin Józefa K
Rozwiązanie


Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Julia Vehryzek
b) Felicja Bauer
c) Milena Jesenska
d) Dora Dymant
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) jeden rok z życia głównego bohatera
b) pół roku z życia głównego bohatera
c) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
d) prawie rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
b) pozbawionym plastycznych opisów
c) prostym
d) zindywidualizowanym
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) szwaczką
b) prostytutką
c) praczką
d) sprzątaczką
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) biurokratyzmu
b) surrealizmu
c) dadaizmu
d) faszyzmu
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) angielskiego
b) francuskiego
c) niemieckiego
d) włoskiego
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) chronologię wydarzeń
b) jedność akcji
c) ciąg przyczynowo-skutkowy
d) tradycyjna fabułę
Rozwiązanie

Bertold to:
a) woźny sądowy
b) adwokat
c) student
d) kolega Józefa z pracy
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) adwokaci
b) sędziowie wyżsi
c) sędziowie śledczy
d) oskarżeni
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1920
b) 1910
c) 1912
d) 1914
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) usiłowanym
b) pozornym
c) przewleczonym
d) prawdziwym
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią o określonym miejscu akcji
b) powieścią uniwersalną
c) powieścią o człowieku XX wieku
d) powieścią o pogoni za karierą
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) panny Brstner
b) Leni
c) Erny
d) Elzy
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) ekstrawagancko
b) niechlujnie
c) elegancko
d) staromodnie
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) matematyki
b) prawa
c) chemii
d) germanistyki
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) na wieś
b) nad morze
c) w góry
d) za granicę
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) bogaczy
b) w z góry przegranych sprawach
c) ubogich
d) w wyjątkowo zawiłych sprawach
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) lokatorzy domu, w którym mieszkał
b) koledzy z banku
c) przyjaciele
d) kuzyni
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekała na niego panna Brstner
b) czekała na niego pani Grubach
c) czekał na niego vrudy mężczyzna
d) czekali na niego koledzy z banku
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) paraboli
b) psychologicznej
c) absurdu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) piątek
b) poniedziałek
c) niedzielę
d) sobotę
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) trzy lata
b) ponad rok
c) około ośmiu lat
d) ponad pięć lat
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Francji
b) Węgier
c) Włoch
d) Niemiec
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Berlina
b) Wiednia
c) Frankfurtu
d) Pragi
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1938
b) 1927
c) 1924
d) 1930
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) jedenastą
b) dziewiątą
c) dziesiątą
d) ósmą
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) przyrodnim bratem
b) stryjem
c) bratankiem
d) siostrzeńcem
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) labiryncie
b) gettcie
c) pajęczej sieci
d) piekle
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) podnóżkiem adwokata Hulda
b) szpiegiem adwokata Hulda
c) psem adwokata Hulda
d) poplecznikiem adwokata Hulda
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) fabrykanta
b) księgowego
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) pięciu adwokatów
b) czterech adwokatów
c) trzech adwokatów
d) sześciu adwokatów
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) zaduchu
b) hałasu
c) uniżoności sędziego
d) ironicznych spojrzeń
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) opieki nad zwierzętami
b) miejskich ekonomistów
c) opieki nad zabytkami
d) miłośników nauki
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) salę obrad
b) portret dziewczyny z sąsiedztwa
c) pejzaż
d) portret sędziego
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Szewskiej
b) Juliusza
c) Praskiej
d) Stefańskiej
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechwiedzący
b) wszechobecny
c) pierwszoosobowy
d) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1914
b) 1915
c) 1910
d) 1917
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) pani Grubach
b) córki Erny
c) adwokata Hulda
d) panny Brstner
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) kelnerka
b) sprzedawczyni
c) pielęgniarka
d) pokojówka
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) listownie
b) telegraficznie
c) telefonicznie
d) przez woźnego sądowego
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kamieniołomie
b) biurze
c) kopalni
d) fabryce
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) bławatnymi
b) tytoniowymi
c) kolonialnymi
d) galanteryjnymi
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1929 roku
b) 1932 roku
c) 1925 roku
d) 1930 roku
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) odświętne ubranie
b) staromodne ubranie
c) czarne ubranie
d) eleganckie ubranie
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) V
b) VII
c) XI
d) VIII
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) pejzaże
b) obrazy przedstawiające martwą naturę
c) portrety
d) sztalugę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies