Test:

Bankier uważał, iż istotę porządku świata robi się z:
a) kłamstwa
b) sądownictwa
c) zbrodni
d) biurokracji
Rozwiązanie

Franz Kafka nie studiował:
a) matematyki
b) chemii
c) prawa
d) germanistyki
Rozwiązanie

Józef sądził, że jego aresztowanie to żart, który mogli mu spłatać:
a) kuzyni
b) przyjaciele
c) koledzy z banku
d) lokatorzy domu, w którym mieszkał
Rozwiązanie

Kobieta, którą Józef spotyka, będąc drugi raz w sądzie jest:
a) szwaczką
b) praczką
c) sprzątaczką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Sala sądowa mieściła się przy ulicy:
a) Stefańskiej
b) Juliusza
c) Praskiej
d) Szewskiej
Rozwiązanie

Józef K. od malarza kupił:
a) obrazy przedstawiające martwą naturę
b) portrety
c) sztalugę
d) pejzaże
Rozwiązanie

„Proces” nie jest:
a) powieścią o pogoni za karierą
b) powieścią o człowieku XX wieku
c) powieścią o określonym miejscu akcji
d) powieścią uniwersalną
Rozwiązanie

W „Procesie” autor zachował:
a) chronologię wydarzeń
b) jedność akcji
c) tradycyjna fabułę
d) ciąg przyczynowo-skutkowy
Rozwiązanie

Józef K. planował pójść do sądu na godzinę:
a) dziewiątą
b) dziesiątą
c) ósmą
d) jedenastą
Rozwiązanie

Narrator w „Procesie” nie jest:
a) wszechwiedzący
b) pierwszoosobowy
c) wszechobecny
d) zdystansowany wobec postaci głównego bohatera
Rozwiązanie


Pierwszej ekranizacji „Procesu” dokonał Orson Welles we Francji w roku:
a) 1971
b) 1962
c) 1938
d) 1956
Rozwiązanie

Nie został dokończony rozdział:
a) VIII
b) V
c) VII
d) XI
Rozwiązanie

„Proces” Franza Kafki łączy w sobie elementy powieści:
a) paraboli
b) psychologicznej
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) absurdu
Rozwiązanie

Pani Grubach uważała, że panna Brstner, powinna być bardziej:
a) dumna
b) staranna
c) uprzejma
d) pracowita
Rozwiązanie

Dorę Dymant poznał Kafka poprzez Żydowskie Ognisko Ludowe pochodzące z:
a) Frankfurtu
b) Wiednia
c) Pragi
d) Berlina
Rozwiązanie

Titorelli podczas odwiedzin bankiera malował:
a) portret sędziego
b) pejzaż
c) salę obrad
d) portret dziewczyny z sąsiedztwa
Rozwiązanie

Projekty reform w sądzie rozważają:
a) sędziowie śledczy
b) sędziowie wyżsi
c) oskarżeni
d) adwokaci
Rozwiązanie

Kupiec Block zatrudnia:
a) sześciu adwokatów
b) pięciu adwokatów
c) czterech adwokatów
d) trzech adwokatów
Rozwiązanie

Panna Brstner była:
a) stenotypistką
b) kancelistka sądową
c) nauczycielką
d) pokojówką
Rozwiązanie

Kochanką Józefa K. była Elza, która pracowała jako:
a) kelnerka
b) pokojówka
c) sprzedawczyni
d) pielęgniarka
Rozwiązanie

Pierwsze informacje o Procesie można odnaleźć w "Dziennikach" Franza Kafki z roku:
a) 1914
b) 1920
c) 1910
d) 1912
Rozwiązanie

Adwokat Huld słynął z tego, że bronił:
a) ubogich
b) bogaczy
c) w z góry przegranych sprawach
d) w wyjątkowo zawiłych sprawach
Rozwiązanie

Strażnicy to Franciszek i:
a) Willem
b) Wilhelm
c) Willi
d) Wilhelmi
Rozwiązanie

Poszukiwania sprawiedliwości przez Józefa K. przypominają wędrówkę po:
a) piekle
b) labiryncie
c) gettcie
d) pajęczej sieci
Rozwiązanie

Józef K. zapomniał o imieninach:
a) Elzy
b) panny Brstner
c) Leni
d) Erny
Rozwiązanie

Kilka dni później Józef K. został poinformowany o pierwszym przesłuchaniu:
a) przez woźnego sądowego
b) telefonicznie
c) telegraficznie
d) listownie
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) jeden rok z życia głównego bohatera
b) pół roku z życia głównego bohatera
c) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
d) prawie rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Wyrok na Józefie K. został wykonany w:
a) kopalni
b) kamieniołomie
c) fabryce
d) biurze
Rozwiązanie

Kafka zmarł w roku:
a) 1927
b) 1930
c) 1924
d) 1938
Rozwiązanie

Proces przetrzymywano stale na najniższym stadium procesowym przy uwolnieniu:
a) przewleczonym
b) usiłowanym
c) prawdziwym
d) pozornym
Rozwiązanie

Kupiec Block wyznaje, że jego proces trwa już:
a) około ośmiu lat
b) ponad rok
c) trzy lata
d) ponad pięć lat
Rozwiązanie

Strażnicy przykazali by Józef K. założył:
a) odświętne ubranie
b) czarne ubranie
c) staromodne ubranie
d) eleganckie ubranie
Rozwiązanie

Kafka został zwolniony ze służby wojskowej:
a) jako urzędnik ważnej instytucji państwowej
b) z powodu wątłego zdrowia
c) z powodu ideologicznych przekonań
d) dzięki wstawiennictwu ojca
Rozwiązanie

K. w pracy nie załatwił sprawy:
a) fabrykanta
b) handlarza
c) księgowego
d) kupca
Rozwiązanie

Józef K. miał oprowadzać po zabytkach klienta z:
a) Węgier
b) Niemiec
c) Włoch
d) Francji
Rozwiązanie

Siepacz bił strażników:
a) rózgą
b) batem
c) pejczem
d) pasem
Rozwiązanie

Strażnicy muszą przechować:
a) akta aresztowanego
b) bieliznę aresztowanego
c) teczkę aresztowanego
d) dokumenty aresztowanego
Rozwiązanie

Powieść nie jest napisana językiem:
a) zindywidualizowanym
b) pozbawionym obrazowych epitetów, porównań czy też przenośni
c) pozbawionym plastycznych opisów
d) prostym
Rozwiązanie

Wujek Karol poprosił, aby K. wziął urlop i wyjechał:
a) na wieś
b) za granicę
c) w góry
d) nad morze
Rozwiązanie

Pierwsze przesłuchanie odbyło się w:
a) piątek
b) sobotę
c) poniedziałek
d) niedzielę
Rozwiązanie

Panna Montag pracuje jako nauczycielka:
a) niemieckiego
b) angielskiego
c) włoskiego
d) francuskiego
Rozwiązanie

O dochodzeniu w sprawie Józefa wuj Karol dowiedział się od:
a) panny Brstner
b) adwokata Hulda
c) córki Erny
d) pani Grubach
Rozwiązanie

Na sali sadowej Józef K. nie mógł wytrzymać:
a) hałasu
b) ironicznych spojrzeń
c) uniżoności sędziego
d) zaduchu
Rozwiązanie

Pierwszą próbę wyzwolenia się spod wpływu rodziców Kafka podjął w roku:
a) 1910
b) 1915
c) 1917
d) 1914
Rozwiązanie

Towarzyszką ostatnich miesięcy życia pisarza była:
a) Julia Vehryzek
b) Felicja Bauer
c) Milena Jesenska
d) Dora Dymant
Rozwiązanie

Poetyka surrealizmu nie zakłada sprzeciwu wobec:
a) zinstytucjonalizowanych form życia społecznego
b) obyczajowości
c) wyobraźni i psychoanalizie
d) nowoczesnej cywilizacji technicznej
Rozwiązanie

Bertold to:
a) student
b) adwokat
c) kolega Józefa z pracy
d) woźny sądowy
Rozwiązanie

Herman Kafka, ojciec Franza był kupcem i prowadził sklep z towarami:
a) kolonialnymi
b) galanteryjnymi
c) bławatnymi
d) tytoniowymi
Rozwiązanie

„Proces” został opublikowany dopiero po śmierci pisarza, w:
a) 1925 roku
b) 1932 roku
c) 1930 roku
d) 1929 roku
Rozwiązanie

Bankier stwierdza, że Block stał się:
a) poplecznikiem adwokata Hulda
b) podnóżkiem adwokata Hulda
c) psem adwokata Hulda
d) szpiegiem adwokata Hulda
Rozwiązanie

„Proces” utrzymany jest w poetyce:
a) faszyzmu
b) dadaizmu
c) biurokratyzmu
d) surrealizmu
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
b) trzydziestych urodzin Józefa K
c) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
d) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Kapitan Lanz był dla pani Grubach:
a) bratankiem
b) przyrodnim bratem
c) siostrzeńcem
d) stryjem
Rozwiązanie

W dniu aresztowania po wyjściu Józefa K. z domu:
a) czekała na niego pani Grubach
b) czekali na niego koledzy z banku
c) czekała na niego panna Brstner
d) czekał na niego vrudy mężczyzna
Rozwiązanie

Informator, którego Józef spotyka w sądzie ubrany jest:
a) elegancko
b) niechlujnie
c) staromodnie
d) ekstrawagancko
Rozwiązanie

Główny bohater był członkiem miejskiego towarzystwa:
a) opieki nad zabytkami
b) miejskich ekonomistów
c) opieki nad zwierzętami
d) miłośników nauki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies