Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Czas i miejsce akcji „Procesu”

Autor: Dorota Blednicka

Czas i miejsce akcji powieści nie zostały ściśle sprecyzowane pod względem historycznym i geograficznym – autor nie podaje żadnej konkretnej daty, nie pada żadna nazwa miejscowości. Realia życia głównego bohatera i wymienione rekwizyty (samochody, telefony) wskazują, że jest to współczesność – prawdopodobnie pierwsza połowa XX wieku.

Akcja Procesu rozgrywa się w zurbanizowanym mieście, w którym znajdują się bank, katedra, pensjonat pani Grubach oraz na biednych przedmieściach, gdzie mieszczą się na strychach domów kancelarie sądowe, mieszkanie adwokata Hulda i pracowania malarza Titorellego. Fabuła dzieła obejmuje lata wcześniejsze i sięga do początku procesu kupca Blocka – ponad pięć lat przed rozpoczęciem dochodzenia przeciwko K.

Ramy czasowe powieści obejmują jeden rok z życia głównego bohatera, Józefa K. Akcja rozpoczyna się w dniu jego trzydziestych urodzin, kiedy zostaje aresztowany i kończy się w przeddzień trzydziestych pierwszych urodzin bankiera, kiedy dwaj urzędnicy wykonują wyrok śmierci na oskarżonym.

Niedookreśloność czasu i miejsca akcji powieści związana jest z wymową ideologiczną utworu, dzięki temu Proces zyskuje uniwersalną i ponadczasową wymowę. Dzieło staje się opowieścią o człowieku XX wieku, który żyjąc w cywilizowanym świecie, w pogoni za karierą traci sens życia.

Szybki test:

„Proces” nie jest:
a) powieścią uniwersalną
b) powieścią o człowieku XX wieku
c) powieścią o pogoni za karierą
d) powieścią o określonym miejscu akcji
Rozwiązanie

Ramy czasowe powieści obejmują:
a) prawie rok z życia głównego bohatera
b) pół roku z życia głównego bohatera
c) rok i jeden dzień z życia głównego bohatera
d) jeden rok z życia głównego bohatera
Rozwiązanie

Akcja „Procesu” rozpoczyna się w dniu:
a) trzydziestych trzecich urodzin Józefa K
b) trzydziestych urodzin Józefa K
c) trzydziestych pierwszych urodzin Józefa K
d) dwudziestych dziewiątych urodzin Józefa K
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Franz Kafka – biografia
Geneza „Procesu” Kafki
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies