Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Uniwersalizm powieści Franza Kafki


Proces, dzięki problematyce i technice pisarskiej, zastosowanej przez Franza Kafkę, zyskał charakter uniwersalny i ponadczasowy. W utworze brak jest ścisłej konkretyzacji czasu i miejsca akcji, a sceneria przestrzeni sugeruje, że opisane wydarzenia mogą wydarzyć się wszędzie, niezależnie od epoki. Również kreacja postaci, przede wszystkim głównego bohatera, sprawia, że może utożsamiać się z nim każdy człowiek. Józef K. został pozbawiony cech indywidualnych, stając się w ten sposób everymanem – każdym.

Uniwersalny charakter powieści podkreśla także problematyka utworu. Franz Kafka przekazuje czytelnikom uniwersalne prawdy moralne, filozoficzne i religijne. Jego bohater uosabia dylematy każdego człowieka dotyczące życia i śmierci. Historia Józefa K. to opowieść o samotności, izolowaniu się od otaczającej rzeczywistości, a bohater przeżywa obawy i lęki, towarzyszące każdemu człowiekowi. Autor poruszył zawsze aktualny problem winy i kary.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Franz Kafka – biografia
Geneza „Procesu” Kafki
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies