Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Wyjaśnienie tytułu utworu


Tytuł powieści Franza Kafki można rozumieć dwojako:

1. Proces jako określenie postępowania sądowego;

2. Proces jako ciąg wydarzeń, prowadzących do określonych skutków.

Proces w pierwszym znaczeniu rozgrywa się na oczach czytelnika – główny bohater utworu zostaje pewnego dnia aresztowany i przez rok toczy się dochodzenie w jego sprawie. Józef K. nie zostaje poinformowany o winie, nie wie nic o postępowaniu sądowym i początkowo stara się je lekceważyć. Z czasem jednak nie potrafi przestać myśleć o oskarżeniu, próbuje dowieść swojej niewinności i z przerażeniem dostrzega, że sąd jest wszędzie, nawet w najbardziej absurdalnych miejscach, a wielu ludzi ma osobiste kontakty z aparatem sądowym. Tylko on, jako najbardziej zainteresowany i wciągnięty w bezduszną machinę urzędniczą, stoi na uboczu, bez wglądu w swoje akta oraz bez możliwości obrony.

Drugi proces toczy się w świadomości bohatera. Jest to proces wewnętrznego dojrzewania i poznawania świata. Bankier zaczyna uświadamiać sobie beznadziejność swojej sytuacji i ostatecznie jest przygotowany na dzień, w którym ogłoszony zostanie wyrok. Bezwolnie poddaje się urzędnikom, którzy zjawiają się w jego pokoju. Jest przygotowany na śmierć.

Śmierć bohatera kończy oba procesy, które zespalają się na kartach dzieła. Proces sądowy kończy się wyrokiem, choć czytelnik nigdy nie dowiaduje się o prawdziwej winie Józefa K. Proces dojrzewania kończy się pogodzeniem mężczyzny z prawem, którego już nie stara się zrozumieć.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Franz Kafka – biografia
Geneza „Procesu” Kafki
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies