Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Proces

Józef K. - everyman

Autor: Dorota Blednicka

Everyman – człowiek - każdy – wywodzi się ze średniowiecznego moralitetu. Jest to specyficzna kreacja bohatera literackiego, który został pozbawiony cech indywidualnych, stając się dzięki temu reprezentantem całej ludzkości, z którym może utożsamiać się każdy człowiek.

Głównego bohatera Procesu Franza Kafki można określić mianem everymana. Józef K. to człowiek bez biografii, bez rysów twarzy, borykający się z problemami, znanymi każdemu człowiekowi. Autor skupia się w dużej mierze na wewnętrznych przeżyciach mężczyzny, sprawiając, że K. zyskuje cechy anonimowości i przeciętności. Józefem K. może być każdy, niezależnie od czasów, w jakich żyje i kim jest.

Losy bohatera Procesu odzwierciedlają los każdego człowieka. Podobnie jak Józef K. każdy człowiek może w pewnej chwili stanąć przed dylematami moralnymi, zmuszony do przeanalizowania własnego życia i doszukiwania się sensu istnienia. Bohater Kafki do chwili procesu był kimś zupełnie przeciętnym, kimś z tłumu ludzi, prowadził zwyczajne, ustabilizowane życie, skupiając się wyłącznie na zaspokajaniu własnych pragnień i zawodowych ambicji. Po aresztowaniu Józef K. zaczyna bezskutecznie szukać sprawiedliwości. Staje się człowiekiem postawionym w obliczu władzy, urzędów i biurokracji, które zaczynają wpływać na całe jego życie i burzą wewnętrzny spokój mężczyzny. Toczący się proces sprawia, że K. przechodzi swoiste przebudzenie – zaczyna analizować swoje życie, doszukując się winy.

Historia Józefa K. może stać się losem każdego. Jest to los człowieka, żyjącego w świecie potężnej machiny, jaką jest państwo i prawo, uzależnionego od władzy, który w pogoni za awansem zatracił ważne wartości, takie jak: rodzina, przyjaźń, miłość. Dzieje bohatera Kafki to koleje życia człowieka osamotnionego, wyalienowanego na własne życzenie z otaczającej go rzeczywistości. K. krąży po labiryncie życia, próbując odnaleźć odpowiedź na pytanie o sens istnienia i sprawiedliwości. Lęki, wątpliwości i rozterki, towarzyszące bohaterowi Procesu nie są obce współczesnemu człowiekowi. Każdy z nas zadaje sobie bowiem pytania, dotyczące życia i śmierci. Każdy może stać się Józefem K. Rozwijająca się cywilizacja i pogoń ludzi za wartościami materialnymi sprawiają, że podobnie jak bankier, ludzie zaczynają zapominać o wartościach duchowych, stają się samotni i izolują się od świata zewnętrznego.
Proces Franza Kafki to powieść – parabola ludzkiego losu. Konstrukcja bohatera – everymana – sprawia, że czytelnik, niezależnie od czasów i miejsca, w jakich żyje, może utożsamić się z głównym bohaterem.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Proces” - streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Procesu” w pigułce
Franz Kafka – biografia
Geneza „Procesu” Kafki
Czas i miejsce akcji „Procesu”
Problematyka „Procesu” Kafki
Uniwersalizm powieści Franza Kafki
Józef K. – tragizm postaci
Interpretacje „Procesu”
„Proces” jako powieść o idealnym aparacie władzy
Labirynt Kafki - kreacja przestrzeni w „Procesie”
Wyjaśnienie tytułu utworu
Główny wątek „Procesu” Kafki
Artyzm „Procesu” Franza Kafki
Józef K. - everyman
„Proces” – kompozycja, narracja i styl powieści
„Proces” jako powieść absurdu
W poszukiwaniu winy Józefa K. – problem winy niezawinionej
Motywy literackie w „Procesie”
Plan wydarzeń „Procesu”
„Proces” – ekranizacje, sztuki teatralne, nawiązania w literaturze i sztuce
Franz Kafka – kalendarium życia i twórczości
Bibliografia
Bohaterowie
Charakterystyka Józefa K.
Pozostali bohaterowie „Procesu”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies