Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Średniowiecze

Archaizmy w „Bogurodzicy”

Autor: Jakub Rudnicki

Archaizmy fonetyczne (wyraz współczesny różni się od archaizmu tylko jedną głoską)
- „Sławiena” – sławiona,
- „zwolena” – zwolona
- „Krzciciel” – Chrzciciel

Archaizmy fleksyjne (wyrazy inaczej niż współcześnie się odmieniające)
- „Bogurodzica” – Bogarodzica
- „Bogurodzica dziewica Maryja” – forma mianownika w funkcji wołacza,
- „pyszczy”, „spuści”, „raczy” – zyszcz, spuść, racz

Archaizmy składniowe (archaizm składający się z co najmniej 2 wyrazów, których zestawienie jest inne niż współcześnie)
„Bogurodzica” – związek z celownikiem
„Bogiem sławiena” – przez Boga sławiona
„Twego dzela” – dla twego

Archaizmy leksykalne (wyrazy, które były powszechnie używane dawniej)
rodzica – matka
Gospodzin – pan
„zwolena” – wybrana
„bożyc” – syn Boga

Archaizmy słowotwórcze (wyrazy utworzone za pomocą przyrostków lub przedrostków, które wyszły już z użycia)
- „przebyt”
- „zbożny”

Zobacz inne artykuły:

Inne
Bogurodzica - informacje wstępne
Bogurodzica - zabytek języka polskiego
Problematyka „Bogurodzicy”
Kompozycja i styl „Bogurodzicy”
Archaizmy w „Bogurodzicy”
Motyw „deesis”
Motywy i nawiązania do „Bogurodzicy”
Legenda o św. Aleksym streszczenie szczegółowePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies