Test:

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) lekarzem wojskowym
c) komendantem policji
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) zarządca majątku
b) dyrektor - inspektor
c) dyrektor szkoły
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przyznał mu podwyżkę
c) zwolnił go
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Żydom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Ochronki
c) Szkoły Głównej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 1 osoby
c) z 3 osób
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) partii wolno-próżniackiej
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) dogmatyków
Rozwiązanie


Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Wilna
c) do Krakowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) niechęć do Rosjan
c) głoszenie po polsku kazań
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) szynkarza
c) handlarza
d) kupca
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) leśnikiem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) burżujem
c) paniczem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) na strychu
d) w stodole
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) inspektor
c) "starszy"
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Warszawie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Krakowie
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) bramę cmentarną
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był znakomitym myśliwym
c) miał własnego konia
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) siedem lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ponownie ochrzczony
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) języka rosyjskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) patriotyzmu
c) kłótni z profesorem
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) matkę
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał w przyszłości zostać księdzem
b) wychowywał się w klasztorze
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) prowadził profesor Szretter
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Kawką
c) Żabą
d) Sową
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Bożego Narodzenia
b) urodzin
c) Zielonych Świątek
d) choroby
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) w konkury do jej córek
b) kontrolować uczniów
c) na kawę
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wigwizdowie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies