Test:

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Majewskiego
c) Ozierskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) pomocnik klasowych gospodarzy
c) gubernator
d) Majewski
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) przeniósł go do innej placówki
c) przyznał mu podwyżkę
d) awansował go
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) u myśliwego Nogi
d) na strychu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) urodzin
c) Bożego Narodzenia
d) choroby
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Zatorzu
b) na Wiejskiej
c) na Barakowej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie


Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Warszawy
c) do Krakowa
d) do Lwowa
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) bramę cmentarną
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
b) korepetytorem
c) uczniem 7 klasy
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) strzelaniem z pistoletu
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) głoszeniem patriotycznych haseł
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do piątej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) arytmetyki
c) języka rosyjskiego
d) łaciny
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) wychowywał się w klasztorze
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Zabielskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) leśnikiem
c) pocztowcem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) recytacji Zygiera
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) carskim agentem
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) fornala
d) kupca
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Wielką Improwizację
c) Redutę Ordona
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 3 osób
c) z 4 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) dziewięć lat
c) siedem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) polski hymn
c) matkę
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Piotrowi Michcikowi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Początkowej
c) Ochronki
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) nauczyciel
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) kontrolować uczniów
c) w konkury do jej córek
d) na kawę
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Sową
b) Żabą
c) Wroną
d) Kawką
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Krakowie
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) ortodoksyjnym katolikiem
c) ponownie ochrzczony
d) prawosławnym
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kapuś"
c) "kacyk"
d) inspektor
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) był kuzynem rosyjskiego inspektora
c) naprawiał ludziom obuwie
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) partii wolno-próżniackiej
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 20 złotych
c) 18 kopiejek
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) paniczem
c) szlachcicem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) kłótni z profesorem
b) bójki
c) patriotyzmu
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Anusia
c) Małgośka
d) Joaśka
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies