Test:

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) sprawozdania
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) grabarzem
c) leśnikiem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Do Matki Polki
b) Hymn o miłości ojczyzny
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) złym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) patriotyzmu
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Żydom
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensowna
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) dyrektor szkoły
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka polskiego
b) łaciny
c) języka rosyjskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) niejednolity
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie


Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) prośba Zabielskiego
c) recytacja Zygiera
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z językiem rosyjskim
c) z algebrą
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 6
c) 10
d) 9
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) parobka
c) korepetytora
d) woźnicy
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
b) urodził się Andrzej Radek
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Wilna
c) do Warszawy
d) do Lwowa
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) niespójna
c) spoista
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Przedwiośnie
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) wejście do szkoły
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) bramę cmentarną
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Krakowie
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) poczucia humoru
d) samodzielności
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) w stodole
d) na strychu
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dorastaniu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze austriackim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) odbywały się w porannych godzinach
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 6
b) w 12
c) w 10
d) w 8
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem policji
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) matkę
d) polski hymn
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) handlarza
c) szynkarza
d) kupca
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) niejednolity bieg
c) jednolity bieg
d) jednowątkowy bieg
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Wskrzesiciel
c) Zbawiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) patriotyzm
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Zielonych Świątek
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Szkoły Początkowej
c) Szkoły Głównej
d) Ochronki
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) po napisaniu "Przedwiośnia"
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) u progu kariery
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ateistą
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) strzelaniem z pistoletu
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) klasa wstępna
d) stancja
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) osiem lat
b) dziewięć lat
c) siedem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) zwolnił go
c) przyznał mu podwyżkę
d) przeniósł go do innej placówki
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Władziowi i Mici
b) Stasiowi i Maryli
c) Maryli i Władziowi
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) uczniem 7 klasy
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) recytacji Zygiera
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał incognito
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) praca u podstaw
b) rusyfikacja
c) bieda na wsi
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) przechodzi metamorfozę
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) w konkury do jej córek
c) kontrolować uczniów
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) wyśmiewano się z niego
c) codziennie zamykano go w kozie
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) wychowywał się w klasztorze
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu wybuchu wojny
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) Anna zaczęła studia
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) nauczyciela
d) bibliotekarza
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "kapuś"
c) "kacyk"
d) "starszy"
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Żabą
c) Sową
d) Kawką
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był znakomitym myśliwym
b) miał własnego konia
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) dyrektora Kriestiobriodnikowa
c) pomocnika Mieszoczkina
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) matka
b) nauczyciel
c) ojciec
d) ksiądz
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Krosno
b) Radom
c) Kalisz
d) Kielce
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 12 rubli
c) 20 złotych
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) paniczem
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies