Test:

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) pucybuta
c) woźnicy
d) korepetytora
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) Stogowski dostał lepszą pracę
c) z powodu choroby Stogowskiego
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) pocztowcem
b) leśnikiem
c) kancelistą
d) grabarzem
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w stodole
b) na strychu
c) u myśliwego Nogi
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Marcinowi Borowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) awansował go
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) był znakomitym myśliwym
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) rozwlekła
c) cykliczna
d) niespójna
Rozwiązanie


Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) złym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) patriotyzmu
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) fornala
c) kupca
d) handlarza
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) wykładowcy
b) administratora
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Udary
c) Ciekoty
d) Psary
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 6
c) 9
d) 10
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) daremna
c) bezowocna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w zaborze austriackim
c) w Królestwie Polskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Wroną
b) Sową
c) Żabą
d) Kawką
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) urodzin
c) Bożego Narodzenia
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor szkoły
b) dyrektor - inspektor
c) nauczyciel
d) zarządca majątku
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) krytykę rusyfikacji
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) komendantem policji
c) lekarzem wojskowym
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) recytacji Zygiera
b) miłości do "Biruty"
c) namowy kolegów
d) poezji i literatury epoki Mickiewicza
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) mowa karczmarki
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) wystąpienie Zygiera
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) korepetytor
c) lokaj
d) profesor
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka rosyjskiego
b) z języka niemieckiego i angielskiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) języka rosyjskiego i niemieckiego
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Majewskiego
c) Ozierskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po ukończeniu piatej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
b) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
c) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
d) urodził się Andrzej Radek
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) niespełnionej historii
c) młodzieńczego pamiętnika
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Kalisz
c) Krosno
d) Radom
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Ochronki
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Początkowej
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) nauczyciel
c) matka
d) ojciec
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 10
c) w 8
d) w 6
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Polakom
d) Żydom
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Kielcach
c) w Ciekotach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod pseudonimem
c) wydał incognito
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na judaizm
d) na anglikanizm
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) ugodowego stronnictwa literatów
b) partii wolno-próżniackiej
c) dogmatyków
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) łaciny
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) fascynuje się kulturą rosyjską
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stancja
c) koza
d) stołówka
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) polski hymn
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) schematyczny
d) bogaty
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) rewidowano mu tornister
b) wyśmiewano się z niego
c) bito go
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) na kawę
c) wspominać czasy powstania
d) w konkury do jej córek
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) samodzielności
c) poczucia humoru
d) nieśmiałości
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Wybawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Kielcach
c) Krakowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) przejscie przez mur gimnazjum
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ateistą
c) ponownie ochrzczony
d) ortodoksyjnym katolikiem
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Wigwizdowie
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Wielką Improwizację
c) Do Matki Polki
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) bezowocnością rusyfikacji
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) inspektor Zabielskij
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) będąc uznanym i cenionym pisarzem
b) w USA
c) u progu kariery
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) praca u podstaw
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 24 ruble
c) 20 złotych
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) wykształcenie
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Wilna
b) do Lwowa
c) do Warszawy
d) do Krakowa
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kapuś"
c) "kacyk"
d) inspektor
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) recytacja Zygiera
c) prośba Zabielskiego
d) wstawienie się za Radkiem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies