Test:

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Syzyfowe prace
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Marcinowi Borowiczowi
c) Piotrowi Michcikowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Lwowa
c) do Krakowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) łaciny i języka niemieckiego
b) łaciny i języka rosyjskiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wybawiciel
c) Zbawiciel
d) Wskrzesiciel
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) choroby
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) młodzieńczego pamiętnika
c) niespełnionej historii
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie


Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) zarządca majątku
c) dyrektor - inspektor
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Psary
b) Ciekoty
c) Udary
d) Komary
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) w USA
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Sztettera
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) bójki
b) kłótni z profesorem
c) obrazy nauczyciela
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) udział ojca w powstaniu styczniowym
c) matkę
d) polski hymn
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Władziowi i Mici
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) odbywały się w porannych godzinach
c) prowadził profesor Szretter
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) kupca
c) szynkarza
d) handlarza
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) parobka
d) woźnicy
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) dokumentu
b) eseju
c) reportażu
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) miłości do "Biruty"
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kielcach
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) carskim agentem
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Joaśka
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) ateistą
c) prawosławnym
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Sową
d) Wroną
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) bramę cmentarną
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) lokaj
c) korepetytor
d) urzędnik państwowy
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Do Matki Polki
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Redutę Ordona
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) wykładowcy
c) bibliotekarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) wstawienie się za Radkiem
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 10
b) 9
c) 6
d) 12
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) burżujem
c) szlachcicem
d) paniczem
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) śpiewanie hymnu po polsku
c) niechęć do Rosjan
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) u myśliwego Nogi
b) w stodole
c) na strychu
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) mowa karczmarki
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) przezywano tak Żeromskiego
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) niejednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) dobrym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) sześć lat
c) siedem lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) strzelaniem z pistoletu
c) opluwaniem nauczycieli
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) na kawę
b) w konkury do jej córek
c) kontrolować uczniów
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Owczarach
b) w Psarach
c) w Ciekotach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) dyrektora Kriestiobriodnikowa
b) inspektora Majewskiego
c) inspektora Zabielskiego
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na judaizm
c) na anglikanizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) daremna
b) bezowocna
c) bezsensowna
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) fascynuje się kulturą rosyjską
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) dojrzewa do patriotyzmu
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) wykształcenie
d) oczytanie
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) leśnikiem
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 3 osób
c) z 1 osoby
d) z 2 osób
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Gimnazjum Wstępnego
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Kalisz
d) Krosno
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) matka
c) ojciec
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) był kuzynem rosyjskiego inspektora
b) był znakomitym myśliwym
c) miał własnego konia
d) naprawiał ludziom obuwie
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 20 złotych
c) 12 rubli
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) zróżnicowany
c) niejednolity
d) bogaty
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Żydom
c) Rosjanom
d) Polakom
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 6
c) w 8
d) w 12
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) inspektor
c) "kapuś"
d) "starszy"
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
c) bieda na wsi
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezowocnością rusyfikacji
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) samodzielności
b) ogłady
c) nieśmiałości
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) niespójna
c) cykliczna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) łaciny
c) języka rosyjskiego
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) codziennie zamykano go w kozie
c) rewidowano mu tornister
d) wyśmiewano się z niego
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wiejskiej
b) na Wigwizdowie
c) na Zatorzu
d) na Barakowej
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) dogmatyków
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) partii wolno-próżniackiej
d) "pomidorowców"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies