Test:

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) matkę
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) polski hymn
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) nauczyciel
b) dyrektor - inspektor
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Krakowa
b) do Warszawy
c) do Lwowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) sprawozdania
b) dokumentu
c) eseju
d) reportażu
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "starszy"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) recytacja Zygiera
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) prośba Zabielskiego
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) spoista
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) handlarza
c) fornala
d) szynkarza
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) daremna
d) bezowocna
Rozwiązanie


Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Wiechowskiego
b) Majewskiego
c) Sztettera
d) Ozierskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) grabarzem
c) kancelistą
d) pocztowcem
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) kulturę osobistę
c) oczytanie
d) wykształcenie
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) codziennie zamykano go w kozie
c) wyśmiewano się z niego
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) łaciny
c) języka polskiego
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Mici i Stasiowi
b) Maryli i Władziowi
c) Władziowi i Mici
d) Stasiowi i Maryli
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) inspektor Zabielskij
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) gubernator
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
d) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) bogaty
c) zróżnicowany
d) niejednolity
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Krakowie
d) Kielcach
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) jednowątkowy bieg
b) niejednolity bieg
c) dwutorowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) poczucia humoru
b) nieśmiałości
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) przechodzi metamorfozę
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) wykładowcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
d) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Żydom
d) Polakom
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) bieda na wsi
c) rusyfikacja
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na luteranizm
d) na kalwinizm
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 10
c) w 12
d) w 6
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) opluwaniem nauczycieli
d) strzelaniem z pistoletu
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wskrzesiciel
c) Zbawiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 24 ruble
b) 12 rubli
c) 20 złotych
d) 18 kopiejek
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ateistą
b) prawosławnym
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z algebrą
b) z łaciną
c) z językiem polskim
d) z językiem rosyjskim
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze austriackim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze pruskim
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
b) przezywano tak Żeromskiego
c) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
d) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) chciał w przyszłości zostać księdzem
d) wychowywał się w klasztorze
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) burżujem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) szlachcicem
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Małgośka
c) Kaśka
d) Joaśka
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) niespełnionej historii
b) młodzieńczego pamiętnika
c) dziecięcej opowieści
d) pamiętnika okresu dojrzewania
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) urzędnik państwowy
b) lokaj
c) korepetytor
d) profesor
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) recytacji Zygiera
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) miłości do "Biruty"
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) u progu kariery
d) w USA
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem policji
b) komendantem straży
c) lekarzem wojskowym
d) carskim agentem
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) koza
c) stancja
d) stołówka
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) na kawę
c) w konkury do jej córek
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) podpisał swoim nazwiskiem
b) wydał pod pseudonimem
c) wydał incognito
d) wydał pod nazwiskiem żony
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) przeciętnym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wigwizdowie
c) na Wiejskiej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Radom
b) Kielce
c) Kalisz
d) Krosno
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) niechęć do Rosjan
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) krytykę rusyfikacji
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) uczniem 7 klasy
d) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Redutę Ordona
b) Wielką Improwizację
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) ojciec
c) matka
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do czwartej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść z przełomowego etapu
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) odbywały się w porannych godzinach
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) prowadził profesor Szretter
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 3 osób
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) urodzin
c) Bożego Narodzenia
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) kłótni z profesorem
c) bójki
d) obrazy nauczyciela
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Wroną
c) Sową
d) Żabą
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Kielcach
c) w Psarach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) woźnicy
c) korepetytora
d) parobka
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Dzieje grzechu
c) Syzyfowe prace
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Początkowej
b) Szkoły Głównej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Ochronki
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Udary
c) Psary
d) Ciekoty
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 12
d) 10
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu wybuchu wojny
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
b) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies