Test:

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uczniem 7 klasy
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) prośba Zabielskiego
c) recytacja Zygiera
d) wstawienie się za Radkiem
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) w konkury do jej córek
c) na kawę
d) wspominać czasy powstania
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
c) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na anglikanizm
b) na judaizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Żydom
c) Polakom
d) Rosjanom
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) mowa karczmarki
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) dziecięcej opowieści
b) pamiętnika okresu dojrzewania
c) młodzieńczego pamiętnika
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) kulturę osobistę
d) patriotyzm
Rozwiązanie


Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Majewskiego
c) inspektora Zabielskiego
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) wzorowym uczniem
b) dobrym uczniem
c) złym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) przyznał mu podwyżkę
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 6
c) w 10
d) w 12
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka niemieckiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w pieczarze na zboczu wąwozu
d) w stodole
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Zatorzu
c) na Wiejskiej
d) na Wigwizdowie
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) opluwaniem nauczycieli
b) strzelaniem z pistoletu
c) głoszeniem patriotycznych haseł
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednolity bieg
c) jednowątkowy bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po ukończeniu piatej klasy
b) po zdaniu do czwartej klasy
c) po ukończeniu trzeciej klasy
d) po zdaniu do piątej klasy
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem rosyjskim
b) z algebrą
c) z łaciną
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) prowadził profesor Szretter
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) będąc uznanym i cenionym pisarzem
c) u progu kariery
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) dokumentu
c) sprawozdania
d) reportażu
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) udział ojca w powstaniu styczniowym
b) polski hymn
c) matkę
d) historię powstańca z jego rodzinnych stron
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Krakowa
c) do Lwowa
d) do Wilna
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 6
b) 9
c) 10
d) 12
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Zbawiciel
b) Pokrzepiciel
c) Wskrzesiciel
d) Wybawiciel
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) nauczyciela
b) administratora
c) bibliotekarza
d) wykładowcy
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Wiatr od morza
c) Dzieje grzechu
d) Syzyfowe prace
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) języka polskiego
c) łaciny
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) samodzielności
c) ogłady
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) tajemne przejście do domu Gontali
b) bramę cmentarną
c) wejście do szkoły
d) przejscie przez mur gimnazjum
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Krakowie
c) Kaliszu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) inspektor
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Małgośka
b) Joaśka
c) Anusia
d) Kaśka
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 20 złotych
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
b) rusyfikacja
c) bieda na wsi
d) praca u podstaw
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) dyrektor szkoły
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) bito go
b) wyśmiewano się z niego
c) rewidowano mu tornister
d) codziennie zamykano go w kozie
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Udary
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Redutę Ordona
c) Hymn o miłości ojczyzny
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dziewięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał bronić honoru polskiego
c) pochodził z katolickiej rodziny
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) carskim agentem
b) komendantem policji
c) lekarzem wojskowym
d) komendantem straży
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Krosno
d) Kalisz
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) fascynuje się kulturą rosyjską
c) przechodzi metamorfozę
d) dojrzewa do patriotyzmu
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) bezowocnością rusyfikacji
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) głoszenie po polsku kazań
b) krytykę rusyfikacji
c) śpiewanie hymnu po polsku
d) niechęć do Rosjan
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) niespójna
b) cykliczna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Sową
d) Wroną
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze pruskim
d) w zaborze rosyjskim
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Gimnazjum Wstępnego
b) Ochronki
c) Szkoły Początkowej
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dorastaniu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść z przełomowego etapu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) z powodu choroby Stogowskiego
b) z powodu wybuchu wojny
c) Anna zaczęła studia
d) Stogowski dostał lepszą pracę
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachetnym młodzieńcem
b) szlachcicem
c) burżujem
d) paniczem
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) schematyczny
b) niejednolity
c) bogaty
d) zróżnicowany
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) matka
c) ksiądz
d) ojciec
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) gubernator
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) Majewski
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) był znakomitym myśliwym
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) miał własnego konia
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) prawosławnym
b) ponownie ochrzczony
c) ortodoksyjnym katolikiem
d) ateistą
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Mici i Stasiowi
d) Maryli i Władziowi
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) urzędnik państwowy
c) korepetytor
d) lokaj
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) koza
c) stancja
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod nazwiskiem żony
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 1 osoby
b) z 3 osób
c) z 2 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezsensowna
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Kielcach
d) w Psarach
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Romciowi Gumowiczowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) namowy kolegów
b) poezji i literatury epoki Mickiewicza
c) recytacji Zygiera
d) miłości do "Biruty"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies