Test:

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Lwowa
b) do Wilna
c) do Krakowa
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Wielką Improwizację
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Hymn o miłości ojczyzny
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Barakowej
c) na Zatorzu
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Krakowie
b) Kaliszu
c) Kielcach
d) Warszawie
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) miłości do "Biruty"
b) recytacji Zygiera
c) poezji i literatury epoki Mickiewicza
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) młodzieńczego pamiętnika
c) niespełnionej historii
d) dziecięcej opowieści
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) patriotyzm
b) wykształcenie
c) oczytanie
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Ozierskiego
c) Majewskiego
d) Wiechowskiego
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) uczniem 7 klasy
b) korepetytorem
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) dojrzewa do patriotyzmu
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) przechodzi metamorfozę
Rozwiązanie


Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 3 osób
b) z 4 osób
c) z 1 osoby
d) z 2 osób
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocna
c) bezsensowna
d) daremna
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Wiatr od morza
b) Syzyfowe prace
c) Dzieje grzechu
d) Przedwiośnie
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) łaciny
c) arytmetyki
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) koza
b) stancja
c) klasa wstępna
d) stołówka
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) wejście do szkoły
b) bramę cmentarną
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) tajemne przejście do domu Gontali
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) niechęć do Rosjan
b) głoszenie po polsku kazań
c) krytykę rusyfikacji
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) schematyczny
c) bogaty
d) niejednolity
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) bieda na wsi
c) praca u podstaw
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 12
b) 6
c) 9
d) 10
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) codziennie zamykano go w kozie
c) bito go
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) odbywały się 4 razy w tygodniu
b) prowadził profesor Szretter
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) odbywały się w porannych godzinach
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Udary
b) Ciekoty
c) Psary
d) Komary
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) urzędnik państwowy
d) profesor
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) groźba wyrzucenia ze szkoły
b) wstawienie się za Radkiem
c) prośba Zabielskiego
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wskrzesiciel
b) Wybawiciel
c) Pokrzepiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) kłótni z profesorem
c) patriotyzmu
d) bójki
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) niespójna
c) rozwlekła
d) spoista
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) wychowywał się w klasztorze
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) chciał bronić honoru polskiego
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) dobrym uczniem
d) przeciętnym uczniem
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) w pieczarze na zboczu wąwozu
c) w stodole
d) u myśliwego Nogi
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 8
b) w 12
c) w 6
d) w 10
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Polakom
b) Rosjanom
c) Żydom
d) Niemcom
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 12 rubli
b) 20 złotych
c) 18 kopiejek
d) 24 ruble
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) reportażu
b) dokumentu
c) eseju
d) sprawozdania
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) poczucia humoru
c) ogłady
d) samodzielności
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Romciowi Gumowiczowi
b) Piotrowi Michcikowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Andrzejowi Radkowi
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) szlachcicem
b) paniczem
c) szlachetnym młodzieńcem
d) burżujem
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) Majewski
b) gubernator
c) inspektor Zabielskij
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) Zielonych Świątek
d) urodzin
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) w konkury do jej córek
c) na kawę
d) kontrolować uczniów
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) z języka niemieckiego i angielskiego
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
b) przezywano tak Żeromskiego
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) bezowocnością rusyfikacji
b) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) parobka
b) korepetytora
c) woźnicy
d) pucybuta
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) pomocnika Mieszoczkina
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) inspektora Majewskiego
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) niejednolity bieg
c) jednowątkowy bieg
d) jednolity bieg
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) przeniósł go do innej placówki
c) zwolnił go
d) awansował go
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na kalwinizm
b) na anglikanizm
c) na judaizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) dziewięć lat
c) osiem lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) zarządca majątku
c) nauczyciel
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu trzeciej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Joaśka
b) Kaśka
c) Anusia
d) Małgośka
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść z przełomowego etapu
c) powieść o dojrzewaniu
d) powieść o dorastaniu
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) carskim agentem
c) komendantem straży
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kalisz
b) Radom
c) Krosno
d) Kielce
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze pruskim
b) w Królestwie Polskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
c) mowa karczmarki
d) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Anna zaczęła studia
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) urodził się Andrzej Radek
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Kielcach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Ciekotach
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Władziowi i Mici
c) Stasiowi i Maryli
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Początkowej
c) Gimnazjum Wstępnego
d) Szkoły Głównej
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Żabą
c) Sową
d) Wroną
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) głoszeniem patriotycznych haseł
b) strzelaniem z pistoletu
c) opluwaniem nauczycieli
d) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) kupca
b) fornala
c) szynkarza
d) handlarza
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod pseudonimem
b) wydał pod nazwiskiem żony
c) wydał incognito
d) podpisał swoim nazwiskiem
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) matkę
b) polski hymn
c) historię powstańca z jego rodzinnych stron
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) dogmatyków
d) partii wolno-próżniackiej
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) grabarzem
b) kancelistą
c) pocztowcem
d) leśnikiem
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ojciec
b) nauczyciel
c) ksiądz
d) matka
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "starszy"
b) "kacyk"
c) inspektor
d) "kapuś"
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) administratora
b) bibliotekarza
c) wykładowcy
d) nauczyciela
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies