Test:

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Redutę Ordona
c) Wielką Improwizację
d) Do Matki Polki
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) woźnicy
b) korepetytora
c) pucybuta
d) parobka
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) wystąpienie Zygiera
b) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Maryli i Władziowi
b) Stasiowi i Maryli
c) Mici i Stasiowi
d) Władziowi i Mici
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po zdaniu do piątej klasy
c) po ukończeniu trzeciej klasy
d) po ukończeniu piatej klasy
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Przedwiośnie
b) Syzyfowe prace
c) Wiatr od morza
d) Dzieje grzechu
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) podpisał swoim nazwiskiem
c) wydał pod pseudonimem
d) wydał incognito
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) niespójna
d) rozwlekła
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) ogłady
b) poczucia humoru
c) nieśmiałości
d) samodzielności
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Majewskiego
b) Ozierskiego
c) Wiechowskiego
d) Sztettera
Rozwiązanie


Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Anusia
b) Małgośka
c) Kaśka
d) Joaśka
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) przejscie przez mur gimnazjum
c) tajemne przejście do domu Gontali
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Romciowi Gumowiczowi
c) Andrzejowi Radkowi
d) Marcinowi Borowiczowi
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) dyrektor szkoły
c) zarządca majątku
d) nauczyciel
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) rusyfikacja
b) bieda na wsi
c) praca u podstaw
d) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
b) powieść o dorastaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o dojrzewaniu
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Niemcom
b) Polakom
c) Rosjanom
d) Żydom
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) historię powstańca z jego rodzinnych stron
b) matkę
c) polski hymn
d) udział ojca w powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) śpiewanie hymnu po polsku
b) krytykę rusyfikacji
c) niechęć do Rosjan
d) głoszenie po polsku kazań
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) pochodził z katolickiej rodziny
c) wychowywał się w klasztorze
d) chciał w przyszłości zostać księdzem
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) kancelistą
b) leśnikiem
c) pocztowcem
d) grabarzem
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) codziennie zamykano go w kozie
b) bito go
c) wyśmiewano się z niego
d) rewidowano mu tornister
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) przechodzi metamorfozę
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) niejednolity bieg
b) jednowątkowy bieg
c) jednolity bieg
d) dwutorowy bieg
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) przyznał mu podwyżkę
b) awansował go
c) przeniósł go do innej placówki
d) zwolnił go
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) "kacyk"
b) "kapuś"
c) "starszy"
d) inspektor
Rozwiązanie

Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) kontrolować uczniów
b) wspominać czasy powstania
c) w konkury do jej córek
d) na kawę
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) Zielonych Świątek
b) choroby
c) urodzin
d) Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) arytmetyki
b) języka polskiego
c) łaciny
d) języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) obrazy nauczyciela
b) bójki
c) kłótni z profesorem
d) patriotyzmu
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Zabielskiego
b) inspektora Majewskiego
c) pomocnika Mieszoczkina
d) dyrektora Kriestiobriodnikowa
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Barakowej
b) na Wigwizdowie
c) na Wiejskiej
d) na Zatorzu
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Anna zaczęła studia
b) z powodu choroby Stogowskiego
c) Stogowski dostał lepszą pracę
d) z powodu wybuchu wojny
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) w pieczarze na zboczu wąwozu
b) na strychu
c) u myśliwego Nogi
d) w stodole
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
b) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
c) bezowocnością rusyfikacji
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) fornala
b) handlarza
c) kupca
d) szynkarza
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) gubernator
b) Majewski
c) pomocnik klasowych gospodarzy
d) inspektor Zabielskij
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) urzędnik państwowy
c) profesor
d) korepetytor
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) paniczem
b) szlachcicem
c) burżujem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) młodzieńczego pamiętnika
b) dziecięcej opowieści
c) pamiętnika okresu dojrzewania
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Owczarach
c) w Psarach
d) w Kielcach
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 4 osób
b) z 3 osób
c) z 2 osób
d) z 1 osoby
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Krakowie
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) stancja
c) klasa wstępna
d) koza
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Krakowa
c) do Wilna
d) do Lwowa
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na luteranizm
b) na kalwinizm
c) na anglikanizm
d) na judaizm
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Wybawiciel
b) Zbawiciel
c) Wskrzesiciel
d) Pokrzepiciel
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) miłości do "Biruty"
c) namowy kolegów
d) recytacji Zygiera
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z językiem rosyjskim
b) z językiem polskim
c) z łaciną
d) z algebrą
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezsensowna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezowocna
d) daremna
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Radom
c) Kalisz
d) Krosno
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) w USA
b) u progu kariery
c) będąc uznanym i cenionym pisarzem
d) po napisaniu "Przedwiośnia"
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) siedem lat
b) osiem lat
c) dziewięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) języka rosyjskiego i niemieckiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) strzelaniem z pistoletu
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 10
b) w 12
c) w 8
d) w 6
Rozwiązanie

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 18 kopiejek
b) 12 rubli
c) 24 ruble
d) 20 złotych
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) korepetytorem
b) uczniem 7 klasy
c) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) komendantem straży
b) komendantem policji
c) carskim agentem
d) lekarzem wojskowym
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) sprawozdania
c) dokumentu
d) reportażu
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) niejednolity
c) bogaty
d) schematyczny
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Komary
b) Ciekoty
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Kawką
b) Wroną
c) Żabą
d) Sową
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) kulturę osobistę
b) oczytanie
c) wykształcenie
d) patriotyzm
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) ksiądz
b) ojciec
c) nauczyciel
d) matka
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) przeciętnym uczniem
b) dobrym uczniem
c) wzorowym uczniem
d) złym uczniem
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Szkoły Głównej
b) Szkoły Początkowej
c) Ochronki
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) naprawiał ludziom obuwie
b) miał własnego konia
c) był kuzynem rosyjskiego inspektora
d) był znakomitym myśliwym
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) administratora
c) wykładowcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) prośba Zabielskiego
b) recytacja Zygiera
c) wstawienie się za Radkiem
d) groźba wyrzucenia ze szkoły
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 10
c) 12
d) 6
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) "pomidorowców"
b) ugodowego stronnictwa literatów
c) partii wolno-próżniackiej
d) dogmatyków
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w Królestwie Polskim
b) w zaborze pruskim
c) w zaborze rosyjskim
d) w zaborze austriackim
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbywały się 4 razy w tygodniu
c) odbywały się w porannych godzinach
d) prowadził profesor Szretter
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies