Test:

Ile zapłaciła Borowiczowa za korepetycje syna?
a) 20 złotych
b) 18 kopiejek
c) 24 ruble
d) 12 rubli
Rozwiązanie

Pierwotny tytuł jaki miała nosić powieść Syzyfowe prace to:
a) Pokrzepiciel
b) Wskrzesiciel
c) Wybawiciel
d) Zbawiciel
Rozwiązanie

Biedę, próżniactwo i niskie pochodzenie wytykano w gimnazjum:
a) Piotrowi Michcikowi
b) Andrzejowi Radkowi
c) Marcinowi Borowiczowi
d) Romciowi Gumowiczowi
Rozwiązanie

Kogo obrzucił błotem Marcin, idąc do mieszkania Gontali?
a) inspektora Majewskiego
b) inspektora Zabielskiego
c) dyrektora Kriestiobriodnikowa
d) pomocnika Mieszoczkina
Rozwiązanie

Kto po wzmożeniu rusyfikacji miał czuwać nad młodszymi uczniami na stancjachi prowadzić książkę?
a) inspektor
b) "starszy"
c) "kapuś"
d) "kacyk"
Rozwiązanie

Iaczmieniew to:
a) dyrektor - inspektor
b) nauczyciel
c) zarządca majątku
d) dyrektor szkoły
Rozwiązanie

Służąca w domu Wiechowskich to:
a) Kaśka
b) Joaśka
c) Małgośka
d) Anusia
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) Dzieje grzechu
b) Syzyfowe prace
c) Przedwiośnie
d) Wiatr od morza
Rozwiązanie

"Syzyfowe prace" uważane są przez jednego z badaczy literatury za:
a) powieść o dorastaniu
b) powieść o dojrzewaniu
c) powieść z przełomowego etapu
d) powieść o zdawaniu egzaminu dojrzałości
Rozwiązanie

Co za najważnie w wychowaniu Marcina uważali jego rodzice?
a) wykształcenie
b) oczytanie
c) patriotyzm
d) kulturę osobistę
Rozwiązanie


Dwóch emerytów - Symonowicz i Grzebicki - przychodzili do Przepiórkowskiej:
a) wspominać czasy powstania
b) w konkury do jej córek
c) kontrolować uczniów
d) na kawę
Rozwiązanie

Wakacje w Gawronkach Marcin spędza:
a) po zdaniu do czwartej klasy
b) po ukończeniu piatej klasy
c) po zdaniu do piątej klasy
d) po ukończeniu trzeciej klasy
Rozwiązanie

Tytuł powieści może być związany z:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) bezowocnością rusyfikacji
c) trudami początkowej nauki Marcina Borowicza
d) bezsensownym zrywaniem więzi z chłopskim pochodzeniem przez Radka
Rozwiązanie

Księdz Wargulski zrzucił ze schodów inspektora Sieldewa, gdy ten zarzucił mu:
a) krytykę rusyfikacji
b) niechęć do Rosjan
c) głoszenie po polsku kazań
d) śpiewanie hymnu po polsku
Rozwiązanie

Marcin w szóstej klasie należał do:
a) partii wolno-próżniackiej
b) dogmatyków
c) ugodowego stronnictwa literatów
d) "pomidorowców"
Rozwiązanie

Radek miał zostać wyrzucony ze szkoły z powodu:
a) patriotyzmu
b) obrazy nauczyciela
c) bójki
d) kłótni z profesorem
Rozwiązanie

Z jakim przedmiotem Żeromski miał problemy w gimnazjum?
a) z łaciną
b) z algebrą
c) z językiem rosyjskim
d) z językiem polskim
Rozwiązanie

Jakie szykany spotkały Radka w gimnazjum klerykowskim?
a) wyśmiewano się z niego
b) codziennie zamykano go w kozie
c) rewidowano mu tornister
d) bito go
Rozwiązanie

Przed egzaminami w klerykowskim gimnazjum Marcin uczęszczał na korepetycje do:
a) Sztettera
b) Wiechowskiego
c) Ozierskiego
d) Majewskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Owczarach uczęszczał do:
a) Ochronki
b) Szkoły Początkowej
c) Szkoły Głównej
d) Gimnazjum Wstępnego
Rozwiązanie

W "Dziennikach" Żeromskiego:
a) autor w ogóle nie wspomina o Syzyfowych pracach
b) autor opisuje początki pracy nas Syzyfowymi pracami
c) nie ma wyraźnej wzmianki na temat rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
d) autor wyraźnie zaznacza datę rozpoczęcia pisania Syzyfowych prac
Rozwiązanie

Żeromski w Szwajcarii, w Raperswil piastował stanowisko:
a) bibliotekarza
b) wykładowcy
c) administratora
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Co przypomniał sobie Marcin po wysłuchaniu resytacji Zygiera?
a) polski hymn
b) historię powstańca z jego rodzinnych stron
c) udział ojca w powstaniu styczniowym
d) matkę
Rozwiązanie

Andrzej Radek urodził się w Pajęczynie Dolnym jako syn:
a) szynkarza
b) handlarza
c) kupca
d) fornala
Rozwiązanie

Antoniego Paluszkiewicza, nauczyciela Radka, z powodu kaszlu przezywano:
a) Żabą
b) Sową
c) Kawką
d) Wroną
Rozwiązanie

Nauczycielka w Owczarach nazywała Marcina:
a) burżujem
b) szlachcicem
c) paniczem
d) szlachetnym młodzieńcem
Rozwiązanie

Rodzina Stogowskich wyjechała z Klerykowa ponieważ:
a) Stogowski dostał lepszą pracę
b) Anna zaczęła studia
c) z powodu wybuchu wojny
d) z powodu choroby Stogowskiego
Rozwiązanie

Radek udzielał korepetycji:
a) Stasiowi i Maryli
b) Władziowi i Mici
c) Maryli i Władziowi
d) Mici i Stasiowi
Rozwiązanie

Język syzyfowych prac nie jest:
a) niejednolity
b) zróżnicowany
c) schematyczny
d) bogaty
Rozwiązanie

Kompozycja Syzyfowych prac jest:
a) cykliczna
b) spoista
c) rozwlekła
d) niespójna
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) profesor
b) urzędnik państwowy
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Akcja Syzyfowych prac ma:
a) dwutorowy bieg
b) jednowątkowy bieg
c) jednolity bieg
d) niejednolity bieg
Rozwiązanie

W szóstej klasie Borowicz został:
a) ortodoksyjnym katolikiem
b) prawosławnym
c) ateistą
d) ponownie ochrzczony
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) klasa wstępna
b) stancja
c) stołówka
d) koza
Rozwiązanie

Jaki utwór recytuje na lekcji polskiego Zygier?
a) Hymn o miłości ojczyzny
b) Do Matki Polki
c) Redutę Ordona
d) Wielką Improwizację
Rozwiązanie

Walecki na lekcji historii sprzeciwił się szkalowaniu polskich zakonnic, ponieważ:
a) chciał bronić honoru polskiego
b) chciał w przyszłości zostać księdzem
c) wychowywał się w klasztorze
d) pochodził z katolickiej rodziny
Rozwiązanie

W którym rozdziale Syzyfowych prac pojawia się postać Andrzeja Radka?
a) w 12
b) w 6
c) w 8
d) w 10
Rozwiązanie

Momentem przełomowym w życiu Marcina jest:
a) wstawienie się za Radkiem
b) groźba wyrzucenia ze szkoły
c) prośba Zabielskiego
d) recytacja Zygiera
Rozwiązanie

Pierwowzór Klerykowa to:
a) Kielce
b) Krosno
c) Kalisz
d) Radom
Rozwiązanie

Kto najbardziej zaważył na życiu Andrzeja Radka?
a) nauczyciel
b) ksiądz
c) matka
d) ojciec
Rozwiązanie

Lejba Koniecpolski nie był na łasce Scubioły, ponieważ:
a) miał własnego konia
b) naprawiał ludziom obuwie
c) był znakomitym myśliwym
d) był kuzynem rosyjskiego inspektora
Rozwiązanie

Syzyfowa praca, to praca:
a) bezowocna
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) bezsensowna
d) daremna
Rozwiązanie

Pani Przepiórkowska mieszkała:
a) na Wigwizdowie
b) na Zatorzu
c) na Barakowej
d) na Wiejskiej
Rozwiązanie

Głównym tematem Syzyfowych prac jest:
a) bieda na wsi
b) praca u podstaw
c) perypetie uczniów klerykowskiego gimnazjum
d) rusyfikacja
Rozwiązanie

Z ilu osób składała się komisja egzaminacyjna w gimnazjum w Klerykowie?
a) z 2 osób
b) z 1 osoby
c) z 3 osób
d) z 4 osób
Rozwiązanie

„Dziurą Efialtesa” uczniowie nazywali:
a) bramę cmentarną
b) tajemne przejście do domu Gontali
c) przejscie przez mur gimnazjum
d) wejście do szkoły
Rozwiązanie

Kim był ojciec "Biruty"?
a) lekarzem wojskowym
b) komendantem straży
c) carskim agentem
d) komendantem policji
Rozwiązanie

Płoniewicz oferuje Radkowi pracę:
a) pucybuta
b) korepetytora
c) woźnicy
d) parobka
Rozwiązanie

Marcin zmienił się w patriotę pod wpływem:
a) poezji i literatury epoki Mickiewicza
b) recytacji Zygiera
c) miłości do "Biruty"
d) namowy kolegów
Rozwiązanie

Marcin Borowicz dostał dwa dni przepustki z powodu:
a) choroby
b) Bożego Narodzenia
c) urodzin
d) Zielonych Świątek
Rozwiązanie

Podczas przerwy w sztuce teatralnej Marcina przywitał w swej loży:
a) inspektor Zabielskij
b) Majewski
c) gubernator
d) pomocnik klasowych gospodarzy
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
b) wystąpienie Zygiera
c) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie

Syzyfowe prace Żeromski napisał:
a) po napisaniu "Przedwiośnia"
b) w USA
c) u progu kariery
d) będąc uznanym i cenionym pisarzem
Rozwiązanie

Naczelnik po kontroli szkoły Wiechowskiego:
a) zwolnił go
b) przyznał mu podwyżkę
c) przeniósł go do innej placówki
d) awansował go
Rozwiązanie

Wzorem dla Gawronek stały się umiłowane przez Żeromskiego:
a) Ciekoty
b) Komary
c) Udary
d) Psary
Rozwiązanie

W trzeciej klasie długi pobyt Marcina w kozie o chlebie i wodzie był spowodowany:
a) wygłoszeniem wiersza po polsku na lekcji rosyjskiego
b) głoszeniem patriotycznych haseł
c) strzelaniem z pistoletu
d) opluwaniem nauczycieli
Rozwiązanie

Jakiej cechy brakowało Marcinowi po pierwszej nocy spędzonej w Owczarach?
a) nieśmiałości
b) ogłady
c) samodzielności
d) poczucia humoru
Rozwiązanie

Marcin Borowicz, gdy zaczynał edukację w Owczarach miał:
a) dziewięć lat
b) osiem lat
c) sześć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Bernard był w klerykowskim gimnazjum:
a) złym uczniem
b) wzorowym uczniem
c) przeciętnym uczniem
d) dobrym uczniem
Rozwiązanie

Gdzie Marcin wybiera się na studia po ukończeniu gimnazjum:
a) do Warszawy
b) do Wilna
c) do Lwowa
d) do Krakowa
Rozwiązanie

W Pyrzogłowach:
a) urodził się Andrzej Radek
b) Marcin Borowicz zaczął swoją edukację
c) Andrzej Radek uczęszczał do szkoły elementarnej
d) mieszkał z nauczycielem Andrzej Radek
Rozwiązanie

Na jaką wiarę przeszedł Żeromski by móc po raz drugi się ożenić:
a) na judaizm
b) na anglikanizm
c) na kalwinizm
d) na luteranizm
Rozwiązanie

Ile lat obejmuje czas akcji właściwej Syzyfowych prac?
a) 9
b) 6
c) 10
d) 12
Rozwiązanie

Kielecczyzna leżała za czasów młodości Żeromskiego:
a) w zaborze austriackim
b) w zaborze rosyjskim
c) w zaborze pruskim
d) w Królestwie Polskim
Rozwiązanie

Lekcje języka polskiego w pierwszej klasie gimnazjum:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) prowadził profesor Szretter
c) odbywały się w porannych godzinach
d) odbywały się 4 razy w tygodniu
Rozwiązanie

Profesor Rudolf Leim uczył:
a) języka rosyjskiego
b) łaciny
c) języka polskiego
d) arytmetyki
Rozwiązanie

Po raz pierwszy Syzyfowe prace autor:
a) wydał pod nazwiskiem żony
b) wydał incognito
c) podpisał swoim nazwiskiem
d) wydał pod pseudonimem
Rozwiązanie

„Romanse pornograficzne" w Gawronkach trzymał Marcin:
a) na strychu
b) u myśliwego Nogi
c) w stodole
d) w pieczarze na zboczu wąwozu
Rozwiązanie

Wiktor Alfons Pigwański był:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) współlokatorem Marcina na stancji u Przepiórkowskiej
c) uczniem 7 klasy
d) korepetytorem
Rozwiązanie

Żeromski przyrównywał Syzyfowe prace do:
a) pamiętnika okresu dojrzewania
b) dziecięcej opowieści
c) młodzieńczego pamiętnika
d) niespełnionej historii
Rozwiązanie

"Wojnę scytyjską" wypowiedziała pani Stogowska:
a) Rosjanom
b) Niemcom
c) Żydom
d) Polakom
Rozwiązanie

Do elementarnej szkoły Żeromski uczęszczał:
a) w Ciekotach
b) w Psarach
c) w Kielcach
d) w Owczarach
Rozwiązanie

Najmłodszy syn Przepiórkowskiej - Karol - był:
a) leśnikiem
b) pocztowcem
c) grabarzem
d) kancelistą
Rozwiązanie

Bernard Zygier został wyrzucony z gimnazjum w:
a) Kielcach
b) Warszawie
c) Kaliszu
d) Krakowie
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) z języka niemieckiego i angielskiego
b) języka rosyjskiego i niemieckiego
c) łaciny i języka rosyjskiego
d) łaciny i języka niemieckiego
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że syzyfowe prace to rodzaj:
a) eseju
b) reportażu
c) sprawozdania
d) dokumentu
Rozwiązanie

Skąd wzięło się w powieści przezwisko "Kawka"?
a) przezywano tak Żeromskiego
b) był to konspiracyjny pseudonim jednego z powstańsów styczniowych
c) było to przezwisko nauczyciela Żeromskiego
d) nazywano tak korepetytora Żeromskiego
Rozwiązanie

Marcin Borowicz w Syzyfowych pracach:
a) dojrzewa do patriotyzmu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) fascynuje się kulturą rosyjską
d) przechodzi metamorfozę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies