Test:

Język syzyfowych prac nie jest:
a) zróżnicowany
b) bogaty
c) schematyczny
d) niejednolity
Rozwiązanie

Owczarnia to według gwary uczniów gimnazjum klerykowskiego:
a) stołówka
b) stancja
c) koza
d) klasa wstępna
Rozwiązanie

Najwięcej zapożyczeń w Syzyfowych pracach pochodzi z:
a) języka rosyjskiego i niemieckiego
b) łaciny i języka niemieckiego
c) z języka niemieckiego i angielskiego
d) łaciny i języka rosyjskiego
Rozwiązanie

Przykładem wprowadzenia do języka potocznego wyrażeń i zwrotów gwarowych nie jest:
a) opowiadanie strzelca Nogi o zabitym powstańcu
b) wystąpienie Zygiera
c) relacja Jędrka o kradzieży klaczy
d) mowa karczmarki
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies