Makbet -> Kalendarium życia i twórczości Szekspira

Epidemia czarnej zarazy zabiła ponad trzydzieści tysięcy londyńczyków.

1604: Artysta napisał Miarkę za miarkę. Sztuka ta była wystawiana na dworze królewskim.
Szekspir napisał Otella, premiera dramatu odbyła się 1 listopada.1605: Artysta najprawdopodobniej napisał Króla Leara.
Kupiec wenecki został wystawiony na dworze królewskim. Na rozkaz Jakuba I, sztukę odegrano dwukrotnie.
W tym roku najprawdopodobniej powstał Makbet. Sztukę odbierano jako hołd dla szkockich korzeni ówczesnego króla Anglii.

1606: Artysta najprawdopodobniej napisał Antoniusza i Kleopatrę.1607: Hamlet i Ryszard III doczekały się premier teatralnych.

1608: Ludzie Króla wynajmują teatr Blackfriars. Był to pierwszy stale otwarty teatr w Londynie. King’s Men wydzierżawili go na dwadzieścia jeden lat. Z myślą o nowej scenie Szekspir napisał w 1611 roku Świątynię.
Zarządzono zamknięcie wszystkich teatrów w Londynie na okres zarazy (nakaz obowiązywał przez niemal rok).

1609: Szekspir opublikował swoje sonety.

1610: Ludzie Króla wystawili Otella na Uniwersytecie Oksfordzkim.

1610-11: Artysta najprawdopodobniej napisał Zimową opowieść.

1612-13: Ludzie Króla odegrali Otella i Juliusza Cezara przed Fryderykiem V, przyszłym mężem córki króla Jakuba I.
Artysta napisał Henryka VIII, najprawdopodobniej z Johnem Fletcherem, innym, cenionym wówczas dramatopisarzem.
Szekspir napisała Cardenio, jest to jedyne dzieło artysty, które nie zachowało się do dnia dzisiejszego.

1613: Spaleniu uległ teatr The Globe (odbudowano go rok później).

1616: 23 kwietnia Szekspir zmarł. Został pochowany na cmentarzu Świętej Trójcy w Stratford dwa dni po śmierci.

1619: Hamlet doczekał się swojej premiery.

1623: Koledzy Szekspira – John Hemminges i Henry Condell, zebrali i opublikowali trzydzieści sześć dramatów artysty, kolekcja ta jest znana jako Pierwsze Folio.

strona:    1    2  


Inne artykuły opracowania


„Makbet” - streszczenie szczegółowe
Lady Makbet – charakterystyka postaci
Makbet – charakterystyka postaci
Czas i miejsce akcji „Makbeta” Szekspira
„Makbet” jako przykład tragedii szekspirowskiej
Geneza „Makbeta”
Motywy literackie w „Makbecie”
Problematyka „Makbeta”, czyli niszcząca siła niepohamowanej ambicji,
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
Kompozycja, język i styl „Makbeta”
Problem zła w „Makbecie”
„Makbet” jako opowieść o władzy - różnica pomiędzy władzą królewską a tyranią
Biografia Williama Shakespeare`a
Czy zdolność do okrucieństwa jest zdeterminowana płcią?
Twórczość Williama Szekspira
Nawiązania do „Makbeta” w kulturze
Symbole w „Makbecie”
Pozostali bohaterowie „Makbeta”
Opinie o Szekspirze
Kalendarium życia i twórczości Szekspira
Najwazniejsze cytaty z „Makbeta”
Bibliografia