Problematyka „Makbeta”, czyli niszcząca siła niepohamowanej ambicji,


Motyw przewodni Makbetaambicja przerastająca moralność – uosabiają dwie główne postaci dramatu. Pierwszą z nich jest Makbet, waleczny szkocki generał, który nie ma naturalnych skłonności do wyrządzania zła, ale jednocześnie pożąda władzy. Zabija Dunkana, pomimo swojego wewnętrznego sprzeciwu, co ostatecznie prowadzi go do paranoi.

Lady Makbet z kolei, dąży do swoich celów z wielką determinacją, nie bacząc na przyjęte zasady moralne. Jedna z najpotężniejszych kobiecych postaci stworzonych przez Szekspira, popycha męża morderstwa Dunkana i zmusza go, by dzielnie znosił konsekwencje swojego czynu. Do obłędu doprowadza ją przekonanie, że jej ręce zbroczone są krwią osób, które zginęły bezpośrednio z ręki jej męża, bądź z jego inspiracji.Przesłanie płynące z lektury Makbeta mówi, że gdy raz użyje się siły, by osiągnąć władzę, to potem trudno przestać stosować ją dalej. Tron jest zawsze zagrożony (Banko, Fleance, Makduf), co powoduje, że Makbet nie może żyć spokojnie i próbuje siłą zgładzić konkurentów.


Inne artykuły opracowania


Lady Makbet – charakterystyka postaci
Makbet – charakterystyka postaci
„Makbet” - streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Makbeta” Szekspira
Geneza „Makbeta”
„Makbet” jako przykład tragedii szekspirowskiej
Problematyka „Makbeta”, czyli niszcząca siła niepohamowanej ambicji,
Problem zła w „Makbecie”
„Makbet” jako opowieść o władzy - różnica pomiędzy władzą królewską a tyranią
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
Kompozycja, język i styl „Makbeta”
Czy zdolność do okrucieństwa jest zdeterminowana płcią?
Biografia Williama Shakespeare`a
Pozostali bohaterowie „Makbeta”
Twórczość Williama Szekspira
Nawiązania do „Makbeta” w kulturze
Symbole w „Makbecie”
Kalendarium życia i twórczości Szekspira
Opinie o Szekspirze
Najwazniejsze cytaty z „Makbeta”
Bibliografia