Symbole w „Makbecie”


Krew

W Makbecie krew jest wszędzie, poczynając od pierwszych scen przedstawiających wojnę szkocko – norweską:„Dzielny nasz Makbet, gardząc szalą szczęścia,
Mieczem, dymiącym się krwią jak kadzidłem,
Torując sobie drogę wśród zastępów,
Przedarł się aż do zdrajcy i dopóty
Nieubłagane zadawał mu cięcia,
Aż go rozrąbał od czaszki do szczęki
I głowę jego zatknął u blank naszych”.


Gdy Makbet wraz ze swoją żoną rozpoczynają ciąg morderstw, krew symbolizuje ich winę. Zdają sobie sprawę, że nie pozbędą się niewidzialnych dla innych ludzi plam z własnych rąk:

„Co to za ręce? Ha! wzrok mi pożera
Ich widok. Mógłżeby cały ocean
Te krwawe ślady spłukać z mojej ręki?
Nie, nigdy! raczej by ta moja ręka
Zdołała wszystkich mórz wody zrumienić
I ich zieloność w purpurę zamienić”.


Pogoda

Podobnie jak w innych dziełach Szekspira, w Makbecie najtragiczniejszym wydarzeniom towarzyszą manifestacje sił natury, które uzewnętrzniają się w pogodzie. Każdemu pojawieniu się czarownic towarzyszą grzmoty i błyskawice. Podobnie wygląda noc, w której zamordowany zostaje Dunkan. Pogoda symbolizuje zepsucie moralne.


Inne artykuły opracowania


Lady Makbet – charakterystyka postaci
Makbet – charakterystyka postaci
„Makbet” - streszczenie szczegółowe
Czas i miejsce akcji „Makbeta” Szekspira
Geneza „Makbeta”
„Makbet” jako przykład tragedii szekspirowskiej
Problematyka „Makbeta”, czyli niszcząca siła niepohamowanej ambicji,
Problem zła w „Makbecie”
„Makbet” jako opowieść o władzy - różnica pomiędzy władzą królewską a tyranią
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
Kompozycja, język i styl „Makbeta”
Czy zdolność do okrucieństwa jest zdeterminowana płcią?
Biografia Williama Shakespeare`a
Pozostali bohaterowie „Makbeta”
Twórczość Williama Szekspira
Nawiązania do „Makbeta” w kulturze
Symbole w „Makbecie”
Kalendarium życia i twórczości Szekspira
Opinie o Szekspirze
Najwazniejsze cytaty z „Makbeta”
Bibliografia