Makbet

MakbetAutor: William Szekspir.

Tytuł: Makbet (org. Macbeth).

Rodzaj literacki: dramat.

Gatunek literacki: tragedia szekspirowska.

Data powstania utworu: około 1606 roku.

Pierwsze wydanie: w 1623 roku w Pierwszym Folio – zbiorze dzieł Szekspira, opublikowanym już po śmierci artysty.

Epoka: tzw. epoka elżbietańska, czyli przełom renesansu i baroku.

Czas akcji: XI wiek.

Miejsce akcji: Szkocja (pałac Forres, zamek Inverness, zamek Fajf, zamek Dunsinan, wrzosowisko, pieczara czarownic), Anglia (pałac króla Edwarda).

Główni bohaterowie: Makbet, Lady Makbet, Banko, Makduf, Malkolm.

Problematyka: bezwzględna walka o władzę, jej demoralizująca siła.

Przekład: Józef Paszkowski.

Artykuły opracowania


„Makbet” - streszczenie szczegółowe
Lady Makbet – charakterystyka postaci
Makbet – charakterystyka postaci
Czas i miejsce akcji „Makbeta” Szekspira
„Makbet” jako przykład tragedii szekspirowskiej
Geneza „Makbeta”
Motywy literackie w „Makbecie”
Problematyka „Makbeta”, czyli niszcząca siła niepohamowanej ambicji,
Psychologia w „Makbecie”
Filozofia w „Makbecie”
Kompozycja, język i styl „Makbeta”
Problem zła w „Makbecie”
„Makbet” jako opowieść o władzy - różnica pomiędzy władzą królewską a tyranią
Biografia Williama Shakespeare`a
Czy zdolność do okrucieństwa jest zdeterminowana płcią?
Twórczość Williama Szekspira
Nawiązania do „Makbeta” w kulturze
Symbole w „Makbecie”
Pozostali bohaterowie „Makbeta”
Opinie o Szekspirze
Kalendarium życia i twórczości Szekspira
Najwazniejsze cytaty z „Makbeta”
Bibliografia