Test:

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) dziedziczki
b) żebraczki
c) wdowy po zamożnym chłopie
d) komornicy
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Rzymu
b) do Wilna
c) do Niepokalanowa
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Pietrek
c) Kuba
d) Antek
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) lesie
c) tartaku
d) młynie
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 50 morgów
b) 20 morgów
c) 32 morgów
d) 15 morgów
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) stóg siana
b) pora siewów
c) miara zboża
d) narzędzie rolnicze
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) dziesięć morgów
d) sześć morgów
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) wojnach
b) górach
c) królach
d) leniwym koniu
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) kowala
b) młynarza
c) dziedzica
d) borowego
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) romansu z Jagną
b) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
c) braku pieniędzy w gminnej kasie
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie


Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w oborze
d) w komorze
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Ameryki
c) Kanady
d) Australii
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Ormianie
b) Cyganie
c) niemieccy Żydzi
d) zruszczeni Polacy
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Benedykt
b) Zbigniew
c) Andrzej
d) Jacek
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Witek
c) Maciej
d) Roch
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) sianokosy
b) zasiewy
c) żniwa
d) wykopki
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) biedzie
b) posagowi
c) niewdzięczności ludzi
d) sobie
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad pięćdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad siedemdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) świnkę
b) ospę
c) gruźlicę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Bąbel
b) Burek
c) Łapa
d) Azor
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) złowione ryby
c) upolowane kuropatwy
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) wójta
c) ojca
d) kowala
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) tydzień
c) 2 dni
d) 1 dzień
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 19 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 1000 rubli
c) 500 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) kłusownika
c) borowego
d) myśliwego
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) szalik Jasia
c) czapkę wójta
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) do lasu
c) do stawu
d) na taczkę
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) organisty
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) wójt
b) Roch
c) młynarz
d) kowal
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) młynarza
b) kowala
c) wójta
d) ojca
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) kościoła
b) karczmy
c) domu sołtysa
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) „ruskiej” szkole
b) sprzedaży lasu Żydom
c) wywiezieniu Jagny
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) jesienią
b) zimą
c) latem
d) wiosna
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) korale
c) chustkę i wstążkę
d) drożdżowego rogala
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies