Życiorys Stanisława Władysława Reymonta

Autor Chłopów naprawdę nazywał się Stanisław Władysław Rejment i przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie (okolice Piotrkowa), jako piąte dziecko wiejskiego organisty Józefa i jego żony - Antoniny.

Na ogromny awans społeczny późniejszego pisarza miało wpływ wiele czynników. Przede wszystkim - jego matka Antonina, kobieta szlacheckiego pochodzenia, która wyniosła z domu szczegółowe wykształcenie i zainteresowanie kulturą. Młody umysł Stanisława rozwijał się również dzięki kontaktom ze stryjem jego matki – ks. Szymonem Kupczyńskim.

Starania obu tyc... więcej

* * *

Kalendarium twórczości Reymonta

1888 - pierwsze zapiski początkującego pisarza, czynione w przerwach pracy na kolei;

1891 – powstają pierwsze opowiadania: Pracy!, Franek, Suka;

1892 - nawiązanie współpracy z „Głosem”, na łamach którego ukazuje się pierwsza korespondencja zatytułowana Spod Rogowa, opatrzona pseudonimem „Księżak”;

1894 – ukazują się pierwsze drukowane utwory: Wigilia Bożego Narodzenia, Suka, Śmierć;

1895 – książkowy debiut - pierwodruk Pielgrzymki do Jasnej Góry (najpierw w „ Tygodniku Ilustrowanym”, potem j... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies