Test:

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) krawca
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) wiosna
b) zimą
c) latem
d) jesienią
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) wojnach
b) leniwym koniu
c) górach
d) królach
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) tartaku
b) lesie
c) młynie
d) karczmie
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) zamknięciu tartaku
c) sprzedaży młyna
d) wyrębie lasu
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) organkach
b) skrzypkach
c) harmonijce
d) harmonii
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Kuba
b) Pietrek
c) kowal
d) Antek
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) zaburzenie proporcji między wątkami
c) synkretyzm stylistyczny
d) luźna kompozycja
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) wójta
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących życie mieszkańców Lipiec
c) opisujących lipiecką przyrodę
d) opisujących hierarchię wiejską
Rozwiązanie


Podlesie mieli kupić:
a) zruszczeni Polacy
b) Ormianie
c) niemieccy Żydzi
d) Cyganie
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) kowala
b) wójtów
c) organistów
d) Borynów
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 1 dzień
b) 3 dni
c) 2 dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na taczkę
b) do lasu
c) na wóz z gnojem
d) do stawu
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w oborze
b) w sieni
c) w komorze
d) na strychu
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) kowala
c) organisty
d) karczmarza
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) biedzie
c) sobie
d) posagowi
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Niepokalanowa
c) do Częstochowy
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Jesień
c) Wiosna
d) Lato
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w listopadzie
c) w październiku
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) wójta
b) Mateusza
c) ojca
d) kowala
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) Roch
b) młynarz
c) kowal
d) wójt
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fonetycznej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) korale
c) chustkę i wstążkę
d) plisowaną spódnicę
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) nieuchronność przemijania
c) konflikt pokoleń
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) kowala
c) borowego
d) młynarza
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) wiejskiego gaduły
b) młodopolskiego stylizatora
c) realistycznego obserwatora
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Hanki
b) Antka Boryny
c) Kuby
d) Jagny
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Janowo
c) Nieszporów
d) Janów
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fonetyczna
b) składniowa
c) leksykalna
d) fleksyjna
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) kłusownika
c) borowego
d) myśliwego
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) dwa morgi
b) dziesięć morgów
c) sześć morgów
d) cztery morgi
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 500 rubli
b) 100 rubli
c) 200 rubli
d) 1000 rubli
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) narzędzie rolnicze
b) pora siewów
c) miara zboża
d) stóg siana
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1900 roku
c) 1906 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 50 morgów
b) 15 morgów
c) 32 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dwunastu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dziesięciu miesięcy
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) czapkę wójta
b) zapaskę Jagusi
c) koszulę Antka
d) szalik Jasia
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) sianokosy
c) zasiewy
d) żniwa
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Skierniewic
c) Częstochowy
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad sześćdziesiąt chałup
b) ponad czterdzieści chałup
c) ponad pięćdziesiąt chałup
d) ponad siedemdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) ustrzelone kaczki
b) złowione ryby
c) zebrane grzyby
d) upolowane kuropatwy
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Realistyczny obserwator
b) Modernistyczny opowiadacz
c) Wiejski gaduła
d) Młodopolski stylizator
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena wesela Boryny
b) opowieść Rocha
c) bitwa o las
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) kowala
b) wójta
c) organisty
d) młynarza
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) dekadentyzm
c) impresjonizm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) gniewu pańskiego
b) boskiego miłosierdzia
c) odkupienia i zmartwychwstania
d) sądu bożego
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) święta i obrzędy
b) rocznice urodzin bohaterów
c) poranki i wieczory
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Zbigniew
b) Andrzej
c) Jacek
d) Benedykt
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) epizodyczność fabuły
c) obiektywność opisu
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) sprzedaży lasu Żydom
b) wywiezieniu Jagny
c) „ruskiej” szkole
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) dwa lata
c) jedenaście lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) przyrody
b) prac polowych
c) wyglądu mieszkańców
d) zwyczajów i obrzędów
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 24 lata
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) składniowej
b) młodopolskiej
c) fleksyjnej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) dziedziczki
c) żebraczki
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) ospę
c) świnkę
d) zapalenie płuc
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Australii
b) Prus
c) Ameryki
d) Kanady
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) pięćdziesięciu postaci
b) trzydziestu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) stu dwudziestu postaci
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Roch
b) Maciej
c) Witek
d) Kuba
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) karczmy
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Łapa
c) Bąbel
d) Azor
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o psie Pana Jezusa
c) o miłosierdziu Pana Jezusa
d) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) romansu z Jagną
b) niemoralnego prowadzenia się
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies