Test:

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) do stawu
c) do lasu
d) na taczkę
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 22 lata
c) 20 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) zapalenie płuc
c) świnkę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad sześćdziesiąt chałup
b) ponad pięćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad siedemdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Prus
d) Kanady
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) żniwa
c) wykopki
d) sianokosy
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) prac polowych
c) wyglądu mieszkańców
d) przyrody
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) młodopolskiej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) wyrębie lasu
c) odebraniu ziemi za długi
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie


Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) bitwa o las
b) scena wesela Boryny
c) opowieść Rocha
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) górach
b) królach
c) leniwym koniu
d) wojnach
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) leksykalna
c) fleksyjna
d) fonetyczna
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w listopadzie
c) w październiku
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) konflikt pokoleń
b) nieuchronność przemijania
c) wpływ gromady na jednostkę
d) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) bohater zbiorowy
b) dramatyczność dialogów
c) epizodyczność fabuły
d) obiektywność opisu
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) wójta
b) Mateusza
c) ojca
d) kowala
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) zruszczeni Polacy
b) Cyganie
c) niemieccy Żydzi
d) Ormianie
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących życie mieszkańców Lipiec
b) opisujących hierarchię wiejską
c) przedstawiających następstwo pór roku
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Jacek
b) Benedykt
c) Zbigniew
d) Andrzej
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) leksykalnej
b) składniowej
c) fleksyjnej
d) fonetycznej
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) skrzypkach
b) organkach
c) harmonii
d) harmonijce
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) kłusownika
b) myśliwego
c) dziedzica
d) borowego
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 500 rubli
b) 100 rubli
c) 1000 rubli
d) 200 rubli
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Lato
c) Jesień
d) Wiosna
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) zimą
c) jesienią
d) wiosna
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) zebrane grzyby
c) złowione ryby
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) dziewięćdziesięciu postaci
b) stu dwudziestu postaci
c) trzydziestu postaci
d) pięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) dziedziczki
c) wdowy po zamożnym chłopie
d) komornicy
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) plisowaną spódnicę
c) chustkę i wstążkę
d) korale
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) metaforyka oniryczna
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) prace rolnicze
b) rocznice urodzin bohaterów
c) święta i obrzędy
d) poranki i wieczory
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) kościoła
b) domu sołtysa
c) domu Boryny
d) karczmy
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) odkupienia i zmartwychwstania
b) gniewu pańskiego
c) boskiego miłosierdzia
d) sądu bożego
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) szalik Jasia
b) zapaskę Jagusi
c) koszulę Antka
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Kuby
b) Antka Boryny
c) Jagny
d) Hanki
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w komorze
b) w oborze
c) na strychu
d) w sieni
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) kowala
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) symbolizm
b) impresjonizm
c) emocjonalność opisu
d) dekadentyzm
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Azor
c) Łapa
d) Bąbel
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janów
b) Nieszporów
c) Tymów
d) Janowo
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Maciej
b) Kuba
c) Roch
d) Witek
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) młynarza
b) kowala
c) krawca
d) szewca
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) stóg siana
b) miara zboża
c) narzędzie rolnicze
d) pora siewów
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
b) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
c) o psie Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) romansu z Jagną
b) niemoralnego prowadzenia się
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) młynarza
c) kowala
d) borowego
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1902 roku
b) 1900 roku
c) 1906 roku
d) 1904 roku
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Rzymu
c) do Wilna
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Piotrkowa
c) Kielc
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) młynie
b) tartaku
c) karczmie
d) lesie
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 1 dzień
b) tydzień
c) 3 dni
d) 2 dni
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) sprzedaży lasu Żydom
b) „ruskiej” szkole
c) wysokim podatkom
d) wywiezieniu Jagny
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Realistyczny obserwator
b) Wiejski gaduła
c) Modernistyczny opowiadacz
d) Młodopolski stylizator
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) Borynów
c) wójtów
d) kowala
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Antek
c) Pietrek
d) Kuba
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dwunastu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) posagowi
b) sobie
c) biedzie
d) niewdzięczności ludzi
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) karczmarza
c) organisty
d) kowala
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) ojca
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) dwa lata
c) siedem lat
d) pięć lat
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) wójt
c) kowal
d) Roch
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) realistycznego obserwatora
b) wiejskiego gaduły
c) lirycznego mieszkańca Lipiec
d) młodopolskiego stylizatora
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 50 morgów
b) 15 morgów
c) 32 morgów
d) 20 morgów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies