Test:

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) młynarza
b) kowala
c) szewca
d) krawca
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) organkach
b) harmonii
c) harmonijce
d) skrzypkach
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) wpływ gromady na jednostkę
c) konflikt pokoleń
d) nieuchronność przemijania
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) kowala
b) organisty
c) karczmarza
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) pięć lat
c) dwa lata
d) siedem lat
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) odebraniu ziemi za długi
b) zamknięciu tartaku
c) sprzedaży młyna
d) wyrębie lasu
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) koszulę Antka
c) szalik Jasia
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) składniowa
c) fleksyjna
d) fonetyczna
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) wiosna
c) zimą
d) jesienią
Rozwiązanie


Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) synkretyzm stylistyczny
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) luźna kompozycja
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Wiosna
b) Jesień
c) Lato
d) Zima
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) sprzedaży lasu Żydom
b) wysokim podatkom
c) „ruskiej” szkole
d) wywiezieniu Jagny
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) wiejskiego gaduły
b) realistycznego obserwatora
c) lirycznego mieszkańca Lipiec
d) młodopolskiego stylizatora
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 200 rubli
c) 100 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
b) romansu z Jagną
c) braku pieniędzy w gminnej kasie
d) niemoralnego prowadzenia się
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) pięćdziesięciu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janów
b) Tymów
c) Nieszporów
d) Janowo
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) korale
c) chustkę i wstążkę
d) drożdżowego rogala
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) boskiego miłosierdzia
b) sądu bożego
c) gniewu pańskiego
d) odkupienia i zmartwychwstania
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) dziedziczki
d) komornicy
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o psie Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) kowal
b) młynarz
c) wójt
d) Roch
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) narzędzie rolnicze
b) miara zboża
c) pora siewów
d) stóg siana
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Modernistyczny opowiadacz
c) Realistyczny obserwator
d) Młodopolski stylizator
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Piotrkowa
b) Kielc
c) Częstochowy
d) Skierniewic
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Zbigniew
c) Jacek
d) Benedykt
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) królach
c) wojnach
d) górach
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w listopadzie
d) w sierpniu
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) sobie
b) niewdzięczności ludzi
c) biedzie
d) posagowi
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Bąbel
b) Łapa
c) Azor
d) Burek
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) zapalenie płuc
c) ospę
d) świnkę
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Niepokalanowa
b) do Częstochowy
c) do Rzymu
d) do Wilna
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) kowala
b) wójta
c) organisty
d) młynarza
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) Ormianie
c) zruszczeni Polacy
d) niemieccy Żydzi
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) przedstawiających następstwo pór roku
c) opisujących lipiecką przyrodę
d) opisujących życie mieszkańców Lipiec
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) wójta
c) ojca
d) kowala
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) młynarza
b) kowala
c) borowego
d) dziedzica
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 1 dzień
b) 2 dni
c) 3 dni
d) tydzień
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) złowione ryby
b) ustrzelone kaczki
c) upolowane kuropatwy
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1900 roku
b) 1902 roku
c) 1904 roku
d) 1906 roku
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Antek
c) Pietrek
d) Kuba
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) Borynów
b) organistów
c) wójtów
d) kowala
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 50 morgów
c) 32 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) lesie
b) tartaku
c) młynie
d) karczmie
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) wyglądu mieszkańców
b) przyrody
c) prac polowych
d) zwyczajów i obrzędów
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) epizodyczność fabuły
c) dramatyczność dialogów
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) borowego
b) kłusownika
c) dziedzica
d) myśliwego
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) święta i obrzędy
c) prace rolnicze
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) sianokosy
b) wykopki
c) żniwa
d) zasiewy
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Kanady
b) Prus
c) Ameryki
d) Australii
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dwa morgi
c) sześć morgów
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) wójta
c) ojca
d) młynarza
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) symbolizm
c) dekadentyzm
d) impresjonizm
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Jagny
c) Hanki
d) Kuby
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do lasu
b) do stawu
c) na wóz z gnojem
d) na taczkę
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) ośmiu miesięcy
b) dwunastu miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) dziesięciu miesięcy
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad pięćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) opowieść Rocha
b) scena śmierci Macieja Boryny
c) scena wesela Boryny
d) bitwa o las
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w komorze
d) w oborze
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
d) uchodzić za obcokrajowaca
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) leksykalnej
b) składniowej
c) fleksyjnej
d) fonetycznej
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) karczmy
b) domu sołtysa
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Witek
b) Kuba
c) Roch
d) Maciej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies