Test:

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) organkach
c) harmonii
d) skrzypkach
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Benedykt
b) Jacek
c) Zbigniew
d) Andrzej
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) sześć morgów
c) dwa morgi
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) zebrane grzyby
b) upolowane kuropatwy
c) złowione ryby
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) tydzień
c) 2 dni
d) 1 dzień
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) na taczkę
c) do stawu
d) do lasu
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) rocznice urodzin bohaterów
b) poranki i wieczory
c) prace rolnicze
d) święta i obrzędy
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) młynarza
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) zimą
b) latem
c) wiosna
d) jesienią
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Tymów
c) Janowo
d) Janów
Rozwiązanie


W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Młodopolski stylizator
b) Wiejski gaduła
c) Realistyczny obserwator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) górach
c) wojnach
d) królach
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad pięćdziesiąt chałup
d) ponad czterdzieści chałup
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 22 lata
b) 19 lat
c) 20 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) bitwa o las
b) opowieść Rocha
c) scena śmierci Macieja Boryny
d) scena wesela Boryny
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) borowego
c) dziedzica
d) kłusownika
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1900 roku
b) 1904 roku
c) 1902 roku
d) 1906 roku
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) składniowa
b) leksykalna
c) fonetyczna
d) fleksyjna
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
c) nieuchronność przemijania
d) konflikt pokoleń
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) organistów
c) Borynów
d) kowala
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) pięćdziesięciu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) krawca
b) kowala
c) młynarza
d) szewca
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) ospę
c) zapalenie płuc
d) świnkę
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) leksykalnej
b) fonetycznej
c) składniowej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) organisty
b) kowala
c) nauczyciela
d) karczmarza
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) dekadentyzm
c) impresjonizm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) zruszczeni Polacy
c) niemieccy Żydzi
d) Ormianie
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w komorze
b) na strychu
c) w oborze
d) w sieni
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
b) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) obiektywność opisu
c) bohater zbiorowy
d) epizodyczność fabuły
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) odkupienia i zmartwychwstania
b) sądu bożego
c) boskiego miłosierdzia
d) gniewu pańskiego
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wysokim podatkom
b) wywiezieniu Jagny
c) sprzedaży lasu Żydom
d) „ruskiej” szkole
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) siedem lat
c) dwa lata
d) jedenaście lat
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) zapaskę Jagusi
b) czapkę wójta
c) szalik Jasia
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Antek
c) Pietrek
d) Kuba
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Azor
b) Łapa
c) Bąbel
d) Burek
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) leksykalnej
c) młodopolskiej
d) składniowej
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) realistycznego obserwatora
c) młodopolskiego stylizatora
d) wiejskiego gaduły
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Hanki
c) Kuby
d) Antka Boryny
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Ameryki
b) Kanady
c) Australii
d) Prus
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) przedstawiających następstwo pór roku
d) opisujących życie mieszkańców Lipiec
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 500 rubli
c) 1000 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) Roch
c) wójt
d) kowal
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) sianokosy
c) wykopki
d) żniwa
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 32 morgów
b) 50 morgów
c) 15 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Skierniewic
c) Częstochowy
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) organisty
b) kowala
c) wójta
d) młynarza
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) kowala
c) ojca
d) wójta
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) luźna kompozycja
c) synkretyzm stylistyczny
d) zaburzenie proporcji między wątkami
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w październiku
c) w sierpniu
d) w listopadzie
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu Boryny
b) domu sołtysa
c) kościoła
d) karczmy
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) młynie
b) lesie
c) tartaku
d) karczmie
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) młynarza
b) borowego
c) kowala
d) dziedzica
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) romansu z Jagną
b) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
c) niemoralnego prowadzenia się
d) braku pieniędzy w gminnej kasie
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) żebraczki
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) prac polowych
c) przyrody
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) sobie
b) biedzie
c) posagowi
d) niewdzięczności ludzi
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dziesięciu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dwunastu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o psie Pana Jezusa
c) o miłosierdziu Pana Jezusa
d) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) zamknięciu tartaku
c) wyrębie lasu
d) odebraniu ziemi za długi
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Częstochowy
b) do Niepokalanowa
c) do Wilna
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Maciej
b) Kuba
c) Roch
d) Witek
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) narzędzie rolnicze
c) stóg siana
d) pora siewów
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Jesień
c) Zima
d) Wiosna
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) chustkę i wstążkę
c) drożdżowego rogala
d) korale
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies