Test:

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) kowala
b) krawca
c) młynarza
d) szewca
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) realistycznego obserwatora
b) wiejskiego gaduły
c) młodopolskiego stylizatora
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) składniowej
b) fonetycznej
c) fleksyjnej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) sobie
c) posagowi
d) biedzie
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) cztery morgi
b) dziesięć morgów
c) sześć morgów
d) dwa morgi
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) chustkę i wstążkę
c) plisowaną spódnicę
d) korale
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) gruźlicę
b) świnkę
c) zapalenie płuc
d) ospę
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) tydzień
c) 1 dzień
d) 2 dni
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Roch
b) Witek
c) Maciej
d) Kuba
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) do lasu
b) na taczkę
c) do stawu
d) na wóz z gnojem
Rozwiązanie


Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Kuba
c) Antek
d) Pietrek
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) trzydziestu postaci
b) dziewięćdziesięciu postaci
c) pięćdziesięciu postaci
d) stu dwudziestu postaci
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Jesień
c) Wiosna
d) Lato
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad sześćdziesiąt chałup
b) ponad czterdzieści chałup
c) ponad pięćdziesiąt chałup
d) ponad siedemdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) epizodyczność fabuły
b) bohater zbiorowy
c) dramatyczność dialogów
d) obiektywność opisu
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Modernistyczny opowiadacz
b) Realistyczny obserwator
c) Wiejski gaduła
d) Młodopolski stylizator
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Częstochowy
c) do Niepokalanowa
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) królach
c) górach
d) wojnach
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) sianokosy
b) zasiewy
c) wykopki
d) żniwa
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) dziedzica
b) myśliwego
c) kłusownika
d) borowego
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Tymów
b) Nieszporów
c) Janowo
d) Janów
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Kuby
b) Hanki
c) Antka Boryny
d) Jagny
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) sprzedaży młyna
c) wyrębie lasu
d) odebraniu ziemi za długi
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących hierarchię wiejską
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 19 lat
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Ameryki
c) Kanady
d) Australii
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) organisty
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1904 roku
b) 1900 roku
c) 1906 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) latem
b) jesienią
c) zimą
d) wiosna
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
b) konflikt pokoleń
c) nieuchronność przemijania
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
b) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
c) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) niemoralnego prowadzenia się
c) romansu z Jagną
d) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) opowieść Rocha
b) bitwa o las
c) scena wesela Boryny
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) narzędzie rolnicze
c) pora siewów
d) stóg siana
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o miłosierdziu Pana Jezusa
c) o psie Pana Jezusa
d) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) kowala
b) wójtów
c) Borynów
d) organistów
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) gniewu pańskiego
b) odkupienia i zmartwychwstania
c) sądu bożego
d) boskiego miłosierdzia
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) wójt
c) Roch
d) kowal
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w listopadzie
b) w sierpniu
c) w październiku
d) we wrześniu
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) tartaku
c) lesie
d) młynie
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) ojca
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) jedenaście lat
b) pięć lat
c) dwa lata
d) siedem lat
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) organkach
b) harmonii
c) skrzypkach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Jacek
c) Zbigniew
d) Benedykt
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dziesięciu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) prac polowych
b) przyrody
c) zwyczajów i obrzędów
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 15 morgów
b) 32 morgów
c) 50 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) leksykalnej
b) fleksyjnej
c) młodopolskiej
d) składniowej
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Azor
c) Łapa
d) Bąbel
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) rocznice urodzin bohaterów
c) prace rolnicze
d) święta i obrzędy
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w komorze
b) w sieni
c) na strychu
d) w oborze
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Kielc
b) Skierniewic
c) Piotrkowa
d) Częstochowy
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) złowione ryby
c) zebrane grzyby
d) ustrzelone kaczki
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) młynarza
c) wójta
d) ojca
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) fonetyczna
b) leksykalna
c) składniowa
d) fleksyjna
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) metaforyka oniryczna
b) luźna kompozycja
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) synkretyzm stylistyczny
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) karczmy
b) domu sołtysa
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) Ormianie
c) niemieccy Żydzi
d) zruszczeni Polacy
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) dekadentyzm
b) emocjonalność opisu
c) symbolizm
d) impresjonizm
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) koszulę Antka
b) szalik Jasia
c) zapaskę Jagusi
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) żebraczki
c) wdowy po zamożnym chłopie
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) dziedzica
b) kowala
c) młynarza
d) borowego
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) organisty
c) kowala
d) karczmarza
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) sprzedaży lasu Żydom
b) „ruskiej” szkole
c) wysokim podatkom
d) wywiezieniu Jagny
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 100 rubli
b) 500 rubli
c) 200 rubli
d) 1000 rubli
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies