Test:

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) Roch
c) kowal
d) wójt
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Łapa
c) Bąbel
d) Azor
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o miłosierdziu Pana Jezusa
c) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
d) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) 2 dni
c) 1 dzień
d) tydzień
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 32 morgów
b) 15 morgów
c) 50 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) sześć morgów
b) dwa morgi
c) cztery morgi
d) dziesięć morgów
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) borowego
b) dziedzica
c) myśliwego
d) kłusownika
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) składniowej
b) fleksyjnej
c) fonetycznej
d) leksykalnej
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) do stawu
c) do lasu
d) na taczkę
Rozwiązanie


Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1902 roku
b) 1900 roku
c) 1904 roku
d) 1906 roku
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) dwa lata
b) jedenaście lat
c) pięć lat
d) siedem lat
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) biedzie
b) posagowi
c) sobie
d) niewdzięczności ludzi
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
b) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Andrzej
b) Zbigniew
c) Jacek
d) Benedykt
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) wdowy po zamożnym chłopie
c) dziedziczki
d) komornicy
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) dwunastu miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dziesięciu miesięcy
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) organisty
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) karczmy
c) kościoła
d) domu Boryny
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) fonetyczna
c) fleksyjna
d) składniowa
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w komorze
b) w sieni
c) na strychu
d) w oborze
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) zapalenie płuc
c) gruźlicę
d) świnkę
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) sprzedaży młyna
b) zamknięciu tartaku
c) wyrębie lasu
d) odebraniu ziemi za długi
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) scena śmierci Macieja Boryny
b) opowieść Rocha
c) scena wesela Boryny
d) bitwa o las
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Hanki
c) Kuby
d) Antka Boryny
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Roch
b) Witek
c) Maciej
d) Kuba
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Ormianie
b) niemieccy Żydzi
c) Cyganie
d) zruszczeni Polacy
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) impresjonizm
b) dekadentyzm
c) emocjonalność opisu
d) symbolizm
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Kanady
b) Prus
c) Australii
d) Ameryki
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) ojca
b) kowala
c) młynarza
d) wójta
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) młynie
b) karczmie
c) lesie
d) tartaku
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) nauczyciela
b) karczmarza
c) kowala
d) organisty
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) koszulę Antka
b) szalik Jasia
c) zapaskę Jagusi
d) czapkę wójta
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) jesienią
b) wiosna
c) zimą
d) latem
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) obiektywność opisu
b) dramatyczność dialogów
c) bohater zbiorowy
d) epizodyczność fabuły
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad sześćdziesiąt chałup
b) ponad pięćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad siedemdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonii
b) skrzypkach
c) organkach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) górach
c) leniwym koniu
d) wojnach
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) młynarza
b) szewca
c) kowala
d) krawca
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) boskiego miłosierdzia
b) gniewu pańskiego
c) sądu bożego
d) odkupienia i zmartwychwstania
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) synkretyzm stylistyczny
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) metaforyka oniryczna
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) wójtów
b) kowala
c) organistów
d) Borynów
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Zima
c) Wiosna
d) Jesień
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Wiejski gaduła
b) Realistyczny obserwator
c) Młodopolski stylizator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Rzymu
c) do Częstochowy
d) do Niepokalanowa
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) plisowaną spódnicę
b) chustkę i wstążkę
c) drożdżowego rogala
d) korale
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
b) braku pieniędzy w gminnej kasie
c) niemoralnego prowadzenia się
d) romansu z Jagną
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) w listopadzie
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Antek
b) kowal
c) Kuba
d) Pietrek
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) pięćdziesięciu postaci
b) dziewięćdziesięciu postaci
c) stu dwudziestu postaci
d) trzydziestu postaci
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) przedstawiających następstwo pór roku
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) opisujących hierarchię wiejską
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) kowala
b) wójta
c) Mateusza
d) ojca
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Kielc
c) Piotrkowa
d) Częstochowy
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) stóg siana
b) miara zboża
c) narzędzie rolnicze
d) pora siewów
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) przyrody
c) prac polowych
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) święta i obrzędy
b) poranki i wieczory
c) prace rolnicze
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) młodopolskiej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) fleksyjnej
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) nieuchronność przemijania
b) konflikt pokoleń
c) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
d) wpływ gromady na jednostkę
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) realistycznego obserwatora
b) młodopolskiego stylizatora
c) wiejskiego gaduły
d) lirycznego mieszkańca Lipiec
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) zasiewy
b) sianokosy
c) żniwa
d) wykopki
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Janów
c) Janowo
d) Tymów
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
c) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
d) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wywiezieniu Jagny
b) wysokim podatkom
c) sprzedaży lasu Żydom
d) „ruskiej” szkole
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) młynarza
b) borowego
c) kowala
d) dziedzica
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 200 rubli
c) 500 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) złowione ryby
b) ustrzelone kaczki
c) upolowane kuropatwy
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 19 lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies