Test:

„Bróg” to:
a) miara zboża
b) stóg siana
c) narzędzie rolnicze
d) pora siewów
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) chustkę i wstążkę
c) plisowaną spódnicę
d) korale
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) Pietrek
b) Kuba
c) Antek
d) kowal
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) czapkę wójta
b) szalik Jasia
c) zapaskę Jagusi
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) Roch
b) wójt
c) kowal
d) młynarz
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) sześć morgów
b) dziesięć morgów
c) cztery morgi
d) dwa morgi
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) biedzie
b) sobie
c) niewdzięczności ludzi
d) posagowi
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) opisujących lipiecką przyrodę
c) opisujących życie mieszkańców Lipiec
d) przedstawiających następstwo pór roku
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu Boryny
b) kościoła
c) karczmy
d) domu sołtysa
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) pięć lat
b) jedenaście lat
c) dwa lata
d) siedem lat
Rozwiązanie


Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) kłusownika
b) borowego
c) dziedzica
d) myśliwego
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) epizodyczność fabuły
b) bohater zbiorowy
c) dramatyczność dialogów
d) obiektywność opisu
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) braku pieniędzy w gminnej kasie
b) niemoralnego prowadzenia się
c) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
d) romansu z Jagną
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Jagny
b) Hanki
c) Antka Boryny
d) Kuby
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) synkretyzm stylistyczny
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) metaforyka oniryczna
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
b) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
c) o psie Pana Jezusa
d) o miłosierdziu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Zima
b) Lato
c) Wiosna
d) Jesień
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) 3 dni
b) 2 dni
c) 1 dzień
d) tydzień
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) młynarza
b) organisty
c) kowala
d) wójta
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fleksyjnej
b) leksykalnej
c) fonetycznej
d) składniowej
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) borowego
b) kowala
c) młynarza
d) dziedzica
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 20 lat
b) 24 lata
c) 19 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Częstochowy
c) do Niepokalanowa
d) do Rzymu
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) opowieść Rocha
b) scena wesela Boryny
c) bitwa o las
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Nieszporów
b) Janowo
c) Tymów
d) Janów
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Częstochowy
b) Skierniewic
c) Kielc
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) do stawu
c) do lasu
d) na taczkę
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) organistów
b) Borynów
c) wójtów
d) kowala
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) wysokim podatkom
b) „ruskiej” szkole
c) sprzedaży lasu Żydom
d) wywiezieniu Jagny
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) przyrody
c) prac polowych
d) wyglądu mieszkańców
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Prus
b) Ameryki
c) Kanady
d) Australii
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) wójta
b) Mateusza
c) kowala
d) ojca
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) wyrębie lasu
b) odebraniu ziemi za długi
c) sprzedaży młyna
d) zamknięciu tartaku
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) fleksyjna
c) fonetyczna
d) składniowa
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad siedemdziesiąt chałup
b) ponad sześćdziesiąt chałup
c) ponad czterdzieści chałup
d) ponad pięćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) leniwym koniu
b) górach
c) królach
d) wojnach
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) niemieccy Żydzi
c) Ormianie
d) zruszczeni Polacy
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) składniowej
c) leksykalnej
d) młodopolskiej
Rozwiązanie

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) złowione ryby
c) ustrzelone kaczki
d) zebrane grzyby
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) kowala
b) karczmarza
c) nauczyciela
d) organisty
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) dziewięćdziesięciu postaci
b) trzydziestu postaci
c) stu dwudziestu postaci
d) pięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 200 rubli
b) 1000 rubli
c) 100 rubli
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Kuba
b) Witek
c) Maciej
d) Roch
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) na strychu
b) w komorze
c) w sieni
d) w oborze
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) lesie
b) tartaku
c) karczmie
d) młynie
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Zbigniew
b) Andrzej
c) Benedykt
d) Jacek
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
c) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) sześciu miesięcy
b) dziesięciu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dwunastu miesięcy
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 50 morgów
b) 32 morgów
c) 15 morgów
d) 20 morgów
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) emocjonalność opisu
b) dekadentyzm
c) impresjonizm
d) symbolizm
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) komornicy
b) żebraczki
c) wdowy po zamożnym chłopie
d) dziedziczki
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) konflikt pokoleń
b) wpływ gromady na jednostkę
c) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
d) nieuchronność przemijania
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) wiosna
b) latem
c) jesienią
d) zimą
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) kowala
b) ojca
c) wójta
d) młynarza
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
b) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
c) uchodzić za obcokrajowaca
d) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1902 roku
c) 1900 roku
d) 1904 roku
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) święta i obrzędy
b) poranki i wieczory
c) prace rolnicze
d) rocznice urodzin bohaterów
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) sądu bożego
b) odkupienia i zmartwychwstania
c) gniewu pańskiego
d) boskiego miłosierdzia
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) sianokosy
c) zasiewy
d) żniwa
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) kowala
b) krawca
c) szewca
d) młynarza
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Modernistyczny opowiadacz
b) Młodopolski stylizator
c) Wiejski gaduła
d) Realistyczny obserwator
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Łapa
b) Burek
c) Azor
d) Bąbel
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) ospę
b) zapalenie płuc
c) gruźlicę
d) świnkę
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) harmonijce
b) organkach
c) harmonii
d) skrzypkach
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) wiejskiego gaduły
b) lirycznego mieszkańca Lipiec
c) realistycznego obserwatora
d) młodopolskiego stylizatora
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) w listopadzie
c) w październiku
d) we wrześniu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies