Test:

Kuba zanosił proboszczowi:
a) upolowane kuropatwy
b) zebrane grzyby
c) ustrzelone kaczki
d) złowione ryby
Rozwiązanie

Hanka dała Nastusi prosiaka na prośbę Józki chorej na:
a) zapalenie płuc
b) świnkę
c) ospę
d) gruźlicę
Rozwiązanie

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) synkretyzm stylistyczny
b) metaforyka oniryczna
c) zaburzenie proporcji między wątkami
d) luźna kompozycja
Rozwiązanie

Pisanie powieści trwało:
a) dwa lata
b) siedem lat
c) pięć lat
d) jedenaście lat
Rozwiązanie

Na kartach Chłopów poznajemy około:
a) stu dwudziestu postaci
b) trzydziestu postaci
c) dziewięćdziesięciu postaci
d) pięćdziesięciu postaci
Rozwiązanie

Agata opuszcza Lipce, wyruszając na żebry:
a) zimą
b) wiosna
c) latem
d) jesienią
Rozwiązanie

Stanisław Władysław Rejment przyszedł na świat 7 maja 1867 roku we wsi Kobiele Wielkie niedaleko:
a) Skierniewic
b) Kielc
c) Częstochowy
d) Piotrkowa
Rozwiązanie

Naturalizm obecny jest we fragmentach:
a) opisujących hierarchię wiejską
b) opisujących życie mieszkańców Lipiec
c) przedstawiających następstwo pór roku
d) opisujących lipiecką przyrodę
Rozwiązanie

„Bróg” to:
a) narzędzie rolnicze
b) miara zboża
c) stóg siana
d) pora siewów
Rozwiązanie

Jagustynka jest powieściowym przykładem:
a) żebraczki
b) komornicy
c) dziedziczki
d) wdowy po zamożnym chłopie
Rozwiązanie


Parafianie z Lipiec udali się na pielgrzymkę:
a) do Wilna
b) do Niepokalanowa
c) do Rzymu
d) do Częstochowy
Rozwiązanie

Pies Borynów to:
a) Burek
b) Łapa
c) Azor
d) Bąbel
Rozwiązanie

Maciej Boryna na targu ofiarował Jagnie:
a) drożdżowego rogala
b) korale
c) chustkę i wstążkę
d) plisowaną spódnicę
Rozwiązanie

Hanka wpłaciła za Antka kaucję w wysokości:
a) 1000 rubli
b) 500 rubli
c) 200 rubli
d) 100 rubli
Rozwiązanie

Kiedy Maciej Boryna zauważył zmianę w zachowaniu Hanki, ta odpowiedziała, że zawdzięcza wszystko:
a) niewdzięczności ludzi
b) biedzie
c) sobie
d) posagowi
Rozwiązanie

Wielostronny konflikt mieszkańców Lipiec z dworem, zapoczątkowała decyzja dziedzica o:
a) zamknięciu tartaku
b) odebraniu ziemi za długi
c) wyrębie lasu
d) sprzedaży młyna
Rozwiązanie

Autor „Chłopów” zmienił nazwisko by:
a) uchodzić za obcokrajowaca
b) przestać się utożsamiać z apodyktycznym i surowym ojcem
c) jego nazwisko brzmiało bardziej „światowo”
d) powrócić do tradycyjnego brzmienia nazwiska
Rozwiązanie

Gdy zaczyna się powieść ksiądz spaceruje po polach, na których trwają:
a) wykopki
b) zasiewy
c) sianokosy
d) żniwa
Rozwiązanie

Stary Boryna ukrył pieniądze w zbożu:
a) w sieni
b) na strychu
c) w komorze
d) w oborze
Rozwiązanie

Impresjonizm widoczny jest głównie w pisarskiej technice opisów:
a) zwyczajów i obrzędów
b) wyglądu mieszkańców
c) przyrody
d) prac polowych
Rozwiązanie

W opisach przeżyć bohaterów oraz w wyglądzie natury ujawnia się:
a) Realistyczny obserwator
b) Wiejski gaduła
c) Młodopolski stylizator
d) Modernistyczny opowiadacz
Rozwiązanie

Informacji o zmarłym Kubie poszukiwał brat dziedzica:
a) Jacek
b) Andrzej
c) Benedykt
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Maciej Boryna był właścicielem:
a) 50 morgów
b) 32 morgów
c) 20 morgów
d) 15 morgów
Rozwiązanie

Historia opowiedziana przez Rocha o odkupieniu winy i przebaczeniu traktowała o:
a) królach
b) wojnach
c) górach
d) leniwym koniu
Rozwiązanie

Do cech „Chłopów” świadczących o tym, ze mamy do czynienia z epopeją nie należy:
a) dramatyczność dialogów
b) epizodyczność fabuły
c) obiektywność opisu
d) bohater zbiorowy
Rozwiązanie

Roch przybył do Lipiec, by uczyć mieszkańców wsi i opowiadać im historie będące metaforą:
a) gniewu pańskiego
b) odkupienia i zmartwychwstania
c) boskiego miłosierdzia
d) sądu bożego
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) dekadentyzm
b) impresjonizm
c) symbolizm
d) emocjonalność opisu
Rozwiązanie

W dzień odpustu na świętego Piotra i Pawła:
a) niemieccy Żydzi wyprowadzali się z Podlesia
b) ksiądz ogłosił pierwsze zapowiedzi ślubu Szymka i Nastusi
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) Hanka zobaczyła pod kościołem żebrzącego ojca
Rozwiązanie

Jagna, gdy wychodzi za Borynę ma:
a) 19 lat
b) 22 lata
c) 20 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Antek na Wilczych Dołach stanął w obronie pobitego przez borowego:
a) Mateusza
b) kowala
c) ojca
d) wójta
Rozwiązanie

Tereska pracowała jako pomoc w domu:
a) kowala
b) wójtów
c) organistów
d) Borynów
Rozwiązanie

W powieści Chłopi Władysława Stanisława Reymonta, według Kazimierza Wyki występuje trzech narratorów, wśród nich brak:
a) lirycznego mieszkańca Lipiec
b) wiejskiego gaduły
c) realistycznego obserwatora
d) młodopolskiego stylizatora
Rozwiązanie

Tajemniczym złodziejem w chacie Boryny był:
a) kowal
b) Antek
c) Kuba
d) Pietrek
Rozwiązanie

Rytmu życia mieszkańców Lipiec nie wyznaczają:
a) poranki i wieczory
b) święta i obrzędy
c) rocznice urodzin bohaterów
d) prace rolnicze
Rozwiązanie

Przy obieraniu kapusty Rocho opowiada historię:
a) o psie Pana Jezusa
b) o miłosierdziu Pana Jezusa
c) o zmartwychwstaniu Pana Jezusa
d) o niewiernym uczniu Pana Jezusa
Rozwiązanie

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) w sierpniu
b) w listopadzie
c) we wrześniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Wyrażenie: „Oczy swoje mam i miarkuję se ździebko” świadczy o stylizacji:
a) fleksyjnej
b) fonetycznej
c) leksykalnej
d) składniowej
Rozwiązanie

Z pogorzeliska przy stodole Boryny wyjęto kawałek szmaty, w której ludzie rozpoznali:
a) szalik Jasia
b) czapkę wójta
c) zapaskę Jagusi
d) koszulę Antka
Rozwiązanie

Ostatni rozdział czterotomowej powieści Reymonta nosi tytuł:
a) Lato
b) Jesień
c) Wiosna
d) Zima
Rozwiązanie

Mieszkańy Lipiec związali Jagusię i wrzucili ją:
a) na wóz z gnojem
b) do stawu
c) na taczkę
d) do lasu
Rozwiązanie

Antek planował uciec do:
a) Australii
b) Kanady
c) Prus
d) Ameryki
Rozwiązanie

Reymont był piątym dzieckiem Józefa wiejskiego:
a) karczmarza
b) nauczyciela
c) kowala
d) organisty
Rozwiązanie

Wójt zostaje aresztowany z powodu:
a) niemoralnego prowadzenia się
b) braku pieniędzy w gminnej kasie
c) romansu z Jagną
d) defraudacji pieniędzy ze sprzedaży lasu
Rozwiązanie

Pietrek grywał na:
a) skrzypkach
b) harmonijce
c) organkach
d) harmonii
Rozwiązanie

W Lipcach było:
a) ponad czterdzieści chałup
b) ponad siedemdziesiąt chałup
c) ponad pięćdziesiąt chałup
d) ponad sześćdziesiąt chałup
Rozwiązanie

Do problematyki psychologiczno-egzystencjalnej nie należy:
a) wpływ gromady na jednostkę
b) nieuchronność przemijania
c) konflikt pokoleń
d) zjednoczeniowa i patriotyczna – siła gromady
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) ośmiu miesięcy
b) dziesięciu miesięcy
c) dwunastu miesięcy
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Borynowa krowa padła wskutek działań:
a) kowala
b) borowego
c) młynarza
d) dziedzica
Rozwiązanie

Jaś, w którym kocha się Jagna to syn:
a) wójta
b) organisty
c) młynarza
d) kowala
Rozwiązanie

Przykładem odwołania się do symboli jest m.in.:
a) bitwa o las
b) scena wesela Boryny
c) opowieść Rocha
d) scena śmierci Macieja Boryny
Rozwiązanie

Ojciec autora "Chłopów" oddał go na ucznia do:
a) szewca
b) młynarza
c) kowala
d) krawca
Rozwiązanie

Trzeciemu synowi Antka i Hanki nadano imię:
a) Witek
b) Roch
c) Maciej
d) Kuba
Rozwiązanie

Kuba Socha umarł postrzelony w nogę przez:
a) myśliwego
b) dziedzica
c) borowego
d) kłusownika
Rozwiązanie

Reymont zmarł 5 grudnia 1925 roku:
a) cztery lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
b) trzy lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
c) dwa lata po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
d) rok po otrzymaniu literackiej Nagrody Nobla
Rozwiązanie

W słowach: „chodźta”, „ociec”, „mówili” przejawia się stylizacja:
a) leksykalna
b) fonetyczna
c) fleksyjna
d) składniowa
Rozwiązanie

Boryna przepisuje ukochanej:
a) sześć morgów
b) dziesięć morgów
c) dwa morgi
d) cztery morgi
Rozwiązanie

Wpływ gromady na jednostkę najbardziej widoczny jest na przykładzie:
a) Antka Boryny
b) Hanki
c) Jagny
d) Kuby
Rozwiązanie

Dominikowa z synami i Jagną poszli w towarzystwie wójta i sołtysa na zmówiny do:
a) domu sołtysa
b) domu Boryny
c) kościoła
d) karczmy
Rozwiązanie

Antek protestował przeciw:
a) sprzedaży lasu Żydom
b) „ruskiej” szkole
c) wywiezieniu Jagny
d) wysokim podatkom
Rozwiązanie

Antek nazywa judaszem i skąpcem:
a) wójta
b) ojca
c) kowala
d) młynarza
Rozwiązanie

Wyraz „paskudnik” jest dowodem na obecność stylizacji:
a) fleksyjnej
b) leksykalnej
c) młodopolskiej
d) składniowej
Rozwiązanie

Huczne wesele Jagny i Macieja Borynów trwało:
a) tydzień
b) 2 dni
c) 1 dzień
d) 3 dni
Rozwiązanie

Wiadomości od Antka z więzienia przekazywał Hance:
a) młynarz
b) kowal
c) Roch
d) wójt
Rozwiązanie

Pierwsze dwa tomy epickiego dzieła (Jesień i Zima) jako książka ukazały się w:
a) 1906 roku
b) 1902 roku
c) 1900 roku
d) 1904 roku
Rozwiązanie

Podlesie mieli kupić:
a) Cyganie
b) niemieccy Żydzi
c) Ormianie
d) zruszczeni Polacy
Rozwiązanie

Żona Antka znajduje mu posadę w:
a) karczmie
b) lesie
c) młynie
d) tartaku
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Tymów
c) Janów
d) Nieszporów
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies