Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Chłopi

Czas i miejsce akcji „Chłopów”

Autor: Karolina Marlga

Dokładny czas akcji powieści nie jest znany, choć występują wzmianki o wielu historycznych wydarzeniach (np. informacje o powstaniu styczniowym 1863 roku, w którym udział brali pan Jacek i Kuba Socha).
Analizując płaszczyznę temporalną powieści, Anna Popławska zauważa jej dwie z pozoru wykluczające się cechy: konkretność i zarazem nieokreśloność. Pierwsza cecha odnosi się do tego, że wiemy, iż właściwa akcja toczy się w czasie dziesięciu miesięcy.

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się w początku jesieni (dokładnie we wrześniu, w porze wykopek), a kończymy, czytając o początkach żniw w lipcu.

Nieokreśloność akcji Chłopów przejawia się w tym, iż w żadnym momencie powieści nie mamy informacji o roku dziania się opisywanych wydarzeń.

Reymont celowo zubożył opis świąt oraz obrzędów związanych z Nowym Rokiem, by nie podawać dokładnej daty wydarzeń.

Rytm życia mieszkańców Lipiec wyznaczają dni tygodnie i miesiące, poranki i wieczory, a zarazem święta i obrzędy z nimi związane oraz prace rolnicze. Powtarzalność i cykliczność tych wszystkich elementów świata przedstawionego sprawia, że bohaterowie powieści żyją w podporządkowanym czasowi i powracającym corocznie rytmie wydarzeń, świąt czy prac. Linearność akcji ułatwia lekturę, utrudniają ją retrospekcje i wtrącenia. Co prawda w powieści mamy kilka przykładów wspomnień (losy Kuby Sochy czy informacje o aresztowaniu lipeckich chłopów), lecz nie zakłócają one percepcji dzieła.

Ciekawostką jest, że Reymont zastosował zabieg całkowitego zatarcia dowodów zmiany czasu. W utworze nie odnajdziemy wzmianki o zegarze, kalendarzu czy, jak już wspomniano – Nowym Roku, przez co jeszcze bardziej podkreślił związanie człowieka z naturą – jedynym strażnikiem pilnującym, by zrobił wszystko na czas (rolnicy pracowali od wschodu do zachodu słońca).

Większość wydarzeń rozgrywa się w Lipcach – wsi leżącej niedaleko Tymowa (miejsca corocznego jarmarku, przyciągającego mieszkańców wszystkich okolicznych miejscowości).
Wieś Lipce nie jest wymyślona; leży w pobliżu Krosnowic i Skierniewic, w których początkujący pisarz Reymont pracował jako kolejarz.

Autor Chłopów stworzył w swym monumentalnym dziele wieś odizolowaną od większych miast; życie toczy się tu własnym rytmem nieskrępowanym ręką cywilizacji. Wiemy jedynie, ze wieś położona była w zaborze rosyjskim, czego przykładem są występujący w utworze strażnicy czy ruble jako waluta, a wydarzenia rozgrywają się po powstaniu styczniowym, ponieważ jej mieszkańcy posiadali już własną ziemię.

Władysław Jabłonowski napisał: „Nikt z poprzedników autora Chłopów nie ogarnął tylu rzeczy i czynności związanych z bytem ludu wiejskiego, z naturą chłopa i przyrodą wsi – nikt tak dokładnie nie odtworzył środowiska chłopskiego i takiej masy postaci chłopskich nie zgrupował”.

Szybki test:

Zaczynając lekturę, czytamy o wydarzeniach rozgrywających się:
a) we wrześniu
b) w listopadzie
c) w sierpniu
d) w październiku
Rozwiązanie

Lipce leżały w gminie:
a) Janowo
b) Janów
c) Nieszporów
d) Tymów
Rozwiązanie

Właściwa akcja toczy się w czasie:
a) sześciu miesięcy
b) dwunastu miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) dziesięciu miesięcy
Rozwiązanie

Więcej pytań

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Chłopi” – streszczenie szczegółowe
„Chłopi” – streszczenie w pigułce
Życiorys Stanisława Władysława Reymonta
Geneza „Chłopów”
Język „Chłopów”
Problematyka „Chłopów”
Kompozycja „Chłopów”
Narracja „Chłopów”
Czas i miejsce akcji „Chłopów”
Kalendarium twórczości Reymonta
„Chłopi” jako epopeja
„Chłopi” – młodopolska powieść czy epopeja?
Motywy literackie w „Chłopach”
Konwencje literackie w „Chłopach”
Interpretacja tytułu „Chłopi”
„Chłopi” na dużym ekranie
Najważniejsze cytaty z „Chłopów”
Bibliografia
Bohaterowie
Hanka – szczegółowa charakterystyka
Jagna – szczegółowa charakterystyka
Antek – szczegółowa charakterystyka
Maciej Boryna – szczegółowa charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Chłopów”
Jagustynka - charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies