Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Chłopi

Bibliografia

Autor: Jakub Rudnicki

1. Chlebowski B., Wyraz duszy współczesnego pokolenia w powieści i dramacie [w:] Literatura polska 1795-1905 jako główny wyraz życia narodu po utracie niepodległości, Lwów, Kraków, Warszawa 1923, s. 503-505.

2. Czachowski K., Wł. St. Reymont. Ideologia ludowodemokratyczna. Droga twórczości. Pokrewieństwo literackie. Chłopska epopeja [w:] Obraz współczesnej literatury polskiej 1884-1933, t. I, Lwów, 1934, s. 215-222.

3. Grzymała-Siedlecki A., Wł. St. Reymont [w:] Ludzie i dzieła, Kraków 1967, s. 261-263.

4. Jabłonowski W., Mistrzowskie dzieło [w:] Rozprawy i wrażenia literackie, Warszawa 1913, s. 372-378.

5. Kisielewski J. A., Wł. St. Reymonta Chłopi [w:] Życie dramatu, Lwów 1907, s. 200-202.

6. Krzyżanowski J., Wł. St. Reymont i powieść chłopska [w:] Neoromantyzm polski 1890-1918, Wrocław, Warszawa, Kraków 1963, s. 254-256.

7. Kulawik A., Poetyka, Kraków 1997.

8. Popławska A., Chłopi, Kraków 2006.

9. Rzeuska M., Struktura całości [w:] Chłopi Reymonta, Warszawa 1950, s. 94-101.

10. Wędkiewicz S., Chłopi Reymonta w Szwecji, Kraków 1925, s. 53.

11. Wyka K., Próba nowego odczytania Chłopów Reymonta [w:] Pamiętnik Literacki 1968, z. 2, s. 90-92.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Chłopi” – streszczenie szczegółowe
„Chłopi” – streszczenie w pigułce
Życiorys Stanisława Władysława Reymonta
Geneza „Chłopów”
Język „Chłopów”
Problematyka „Chłopów”
Kompozycja „Chłopów”
Narracja „Chłopów”
Czas i miejsce akcji „Chłopów”
Kalendarium twórczości Reymonta
„Chłopi” jako epopeja
„Chłopi” – młodopolska powieść czy epopeja?
Motywy literackie w „Chłopach”
Konwencje literackie w „Chłopach”
Interpretacja tytułu „Chłopi”
„Chłopi” na dużym ekranie
Najważniejsze cytaty z „Chłopów”
Bibliografia
Bohaterowie
Hanka – szczegółowa charakterystyka
Jagna – szczegółowa charakterystyka
Antek – szczegółowa charakterystyka
Maciej Boryna – szczegółowa charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Chłopów”
Jagustynka - charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies