Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Chłopi

„Chłopi” – młodopolska powieść czy epopeja?

Autor: Karolina Marlga

Chłopi Reymonta to zarówno powieść młodopolska (modernistyczna), jak i epopeja.

Cechy powieści modernistycznej

W swej powieści, przełamującej zasady obowiązujące w poetyce pozytywizmu, Reymont zastosował metodę realistyczną, przejawiającą się w szczegółowym opisie wsi i jej mieszkańców, ceremonii, obrzędów i zwyczajów, a przede wszystkim w relacjach z codziennego życia lipczan, żyjących w rytmie wyznaczanym przez naturę. Reymont zaprezentował różnorodność typów ludzkich i przekrój chłopskiej warstwy.

Kolejną konwencją, zastosowaną w dziele jest naturalizm, widoczny w opisie motywacji bohaterów, kierujących się często bardziej temperamentem i potrzebami fizjologicznymi niż normami społecznymi (Jagna).

Kolejną cechą jest sposób prowadzenia narracji, będącej elementem konstrukcji świata przedstawionego, a dokładniej - obecność młodopolskiego narratora posługującego się charakterystycznymi dla modernizmu poetyckimi środkami wyrazu, czyli rozbudowanymi porównaniami, częstymi epitetami i ciekawymi metaforami.

Powieść młodopolską cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, także wprowadzenie takich kategorii, jak symbolizm (śmierć Boryny - ilustracją związku człowieka z matką-ziemią), impresjonizm (poetyckość i nastrojowość opisów przyrody i wewnętrznych przeżyć bohaterów) czy emocjonalność opisu.

Cechy powieści modernistycznej

1. synkretyzm stylistyczny, czyli pomieszanie wielu różnych konwencji pisarskich. W powieści występują elementy impresjonizmu, symbolizmu, naturalizmu i realizmu;

2. luźna kompozycja, czyli zorganizowanie fabuły nie wokół głównego wątku, lecz wokół losów poszczególnych postaci (Maciej Boryna, Antek, Hanka, Jagna);

3. zaburzenie proporcji między wątkami - losami bohaterów, pomieszanie ich.

Szybki test:

Do cech powieści modernistycznej nie należy:
a) luźna kompozycja
b) zaburzenie proporcji między wątkami
c) synkretyzm stylistyczny
d) metaforyka oniryczna
Rozwiązanie

Powieści młodopolskiej nie cechuje, poza zastosowaniem metody realistycznej i naturalistycznej, wprowadzenie takich kategorii, jak:
a) symbolizm
b) impresjonizm
c) dekadentyzm
d) emocjonalność opisu
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Chłopi” – streszczenie szczegółowe
„Chłopi” – streszczenie w pigułce
Życiorys Stanisława Władysława Reymonta
Geneza „Chłopów”
Język „Chłopów”
Problematyka „Chłopów”
Kompozycja „Chłopów”
Narracja „Chłopów”
Czas i miejsce akcji „Chłopów”
Kalendarium twórczości Reymonta
„Chłopi” jako epopeja
„Chłopi” – młodopolska powieść czy epopeja?
Motywy literackie w „Chłopach”
Konwencje literackie w „Chłopach”
Interpretacja tytułu „Chłopi”
„Chłopi” na dużym ekranie
Najważniejsze cytaty z „Chłopów”
Bibliografia
Bohaterowie
Hanka – szczegółowa charakterystyka
Jagna – szczegółowa charakterystyka
Antek – szczegółowa charakterystyka
Maciej Boryna – szczegółowa charakterystyka
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Chłopów”
Jagustynka - charakterystyka postaciPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies