Test:

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1824
b) 1822
c) 1818
d) 1820
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Kownie
c) w Krakowie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Mikołaj
c) Jan
d) Zygmunt
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wiedzy
c) wolności
d) miłości
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Heglem
c) Odyńcem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1809 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) miał silną gorączkę
c) zachorował na zapalenie płuc
d) złamał nogi
Rozwiązanie


Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Litwie
c) w Wielkopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) na Krymie
d) w Petersburgu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies