Test:

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest znudzona życiem
c) jest ciężko chora
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Kaprala
c) Żegoty
d) Księdza
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) jedliny
c) cisu
d) limby
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) zmuszani do prostytuowania się
c) odurzani narkotykami
d) głodzeni
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Lucyfer
c) Judasz
d) Szatan
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Janczewski
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Piotra Wielkiego
c) Katarzyny II
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) altana
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) miejsca
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) akcji
Rozwiązanie


Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Frejend
c) Tomasz
d) Żegota
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi życia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) cezarem
c) tyranem
d) despotą
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) w Wilnie
d) we Lwowie
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Chór duchów
c) Anioł Stróż
d) Ksiądz Piotr
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) kryminalne
c) romansowe
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) nauk Nostradamusa
b) Nowego Testamentu
c) mitów i podań
d) judaizmu
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Francji
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Dziecię
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) wartością
c) ideą
d) mrzonką
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Wielkiej Improwizacji
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) w Wielkopolsce
c) na Litwie
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Gawrony
c) Sowy
d) Orlice
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) pięciu scen
c) dwunastu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) laudacja
c) kontaminacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) szatańską
c) grzeszną
d) pogańską
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) miłością
b) złością
c) radością
d) mądrością
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) kruka
c) orła
d) jastrzębia
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) obrzęd Dziadów
c) występowanie prostego ludu
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) na Krymie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) w Petersburgu
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) listopadowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) Wielki Piątek
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) listopadzie
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Bernard
d) Zygmunt
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) polonistyki
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) dziesięciu lat
c) dwunastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) III cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Doktor
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Pelikan
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Botwinko
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bernardynów
c) Kamedułów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) zemsty
c) niepokonanych
d) światła
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ideał miłości
b) obraz kochanki
c) pierścień
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) cnoty
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Petersburg
c) Archangielsk
d) Saratow
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) morskiej toni
c) mahoniu
d) cyprysu
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Neronie
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) polskim malarzem
c) litewskim patriotą
d) dekabrystą
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 3
c) 7
d) 666
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Rousseau
c) Homera
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) antagonista
c) koryfeusz
d) krotochwił
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) francusku
c) rosyjsku
d) polsku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Grecki
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Matki Bolesnej
c) Jezusa Odkupiciela
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Grodnem
c) Kownem
d) Wilnem
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Odyńcem
d) Goethem
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Kruka
c) Głuszca
d) Orła
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Bajkow
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Dreźnie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Heroda
c) Dawida
d) Salomona
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1823 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) zniesienie cierpienia
b) myśli
c) siłę woli
d) serca
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Białorusina
c) Rusina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Maryla
c) Maria
d) Karusia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) oczyszczenia
c) przyzywającej
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) zaślepieniem
c) grzechem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 24
c) 21
d) 20
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) grekokatolikiem
c) katolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kitowa
c) Knisowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) miłości
c) przestrogi
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) robotników rolnych
b) arystokratów
c) chłpów
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) pieprzu
c) maku
d) goryczy
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Starzec
c) Strzelec
d) Myśliwy
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Bystry
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1820 roku
b) 1824 roku
c) 1818 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Romea i Julii
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) transcendentalny
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Ksiądz
c) Widmo
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał chór młodzieńców
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał Starzec
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) IV części „Dziadów”
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) prorocyzm
c) profetyzm
d) magizm
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) zapala gar z wódką
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) świata żywych i umarłych
c) upiorów i duchów
d) duchów dobrych i złych
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies