Test:

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Suzin
c) Tomasz
d) Żegota
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) boski
b) mistyczny
c) magiczny
d) transcendentalny
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Litwina
c) Rusina
d) Białorusina
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Chór duchów
c) Anioł Stróż
d) Kapral
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Owidiusza
c) Rousseau
d) Homera
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „ofiarom narodowej sprawy”
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Neronie
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Wielkiej Improwizacji
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) tyranem
c) carem
d) cezarem
Rozwiązanie


Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) radością
b) miłością
c) złością
d) mądrością
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) jastrzębia
c) orła
d) kruka
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bernardynów
c) Kamedułów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Męki Pańskiej
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Judasz
b) Belzebub
c) Szatan
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) antagonista
c) arlekin
d) krotochwił
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Moskwa
c) Petersburg
d) Saratow
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) akcji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) miejsca
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) nauk Nostradamusa
c) judaizmu
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) grudniu
c) listopadzie
d) marcu
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) wymysłem szatana
b) grzechem
c) zaślepieniem
d) zabobonem
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) Wielki Piątek
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) siłę woli
c) myśli
d) zniesienie cierpienia
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Paryżu
c) Wilnie
d) Genewie
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Salomona
c) Narona
d) Heroda
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) zamkniętej
c) zwartej
d) otwartej
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) pięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) pokoleniowa
b) świata żywych i umarłych
c) upiorów i duchów
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Botwinko
c) Wasilewski
d) Janczewski
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Dziecię
c) Chór młodzieńców
d) Gustaw
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) polskim malarzem
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) obrzęd Dziadów
c) postać Gustawa
d) postać Guślarza
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) chłpów
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) tyrtejskiej
b) rycerskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1820 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Orlice
c) Puchacze
d) Gawrony
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Wilnem
c) Lwowem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Najświętszej Panienki
c) Matki Bolesnej
d) Jezusa Odkupiciela
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) cisu
b) sosny
c) limby
d) jedliny
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) zmuszani do prostytuowania się
c) głodzeni
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Hentyka IV
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) terracja
c) kontaminacja
d) laudacja
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) pierścień
c) ideał miłości
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 21
c) 24
d) 20
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) dwunastu lat
c) szesnastu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Świata
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Widmo
c) Ksiądz
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) siedmiu scen
b) dziewięciu scen
c) dwunastu scen
d) pięciu scen
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) rozpaczy
b) przestrogi
c) prośby
d) miłości
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Kruka
c) Głuszca
d) Sowy
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) II części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) I części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) w Grecji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) światła
c) niepokonanych
d) zemsty
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) altana
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) rodzinna posiadłość
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) luteraninem
b) grekokatolikiem
c) prawosławnym
d) katolikiem
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Knisowa
c) Kitowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Żegoty
c) Księdza
d) Kaprala
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Jan
c) Zygmunt
d) Bernard
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) szuka ideałów
c) jest znudzona życiem
d) nie ma nic innego do roboty
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) ideą
b) mrzonką
c) głównym sensem życia
d) wartością
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Karusia
c) Maryla
d) Maria
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) rosyjsku
c) francusku
d) litewsku
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) magizm
b) kasandryzm
c) prorocyzm
d) profetyzm
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Nowosilcow
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1818
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Botwinko
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) pogańską
b) bluźnierczą
c) szatańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1814 roku
c) 1809 roku
d) 1812 roku
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogi
c) miał silną gorączkę
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Petersburgu
c) na Krymie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Myśliwy
c) Strzelec
d) Gustaw
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi życia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi wybawienia”
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) pieprzu
c) goryczy
d) maku
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Iwana Groźnego
c) Aleksandra I
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) morskiej toni
c) nieba
d) cyprysu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 3
c) 7
d) 44
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) romansowe
c) kryminalne
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) mniej niż rok
c) ponad rok
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Kruk
c) Bystry
d) Śmigły
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) majowy
c) styczniowy
d) grudniowy
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) zapala gar z wódką
b) bierze wianek i zapala święcone zioła
c) pali garść kądzieli
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies