Test:

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Rodzaju
c) Księga Świata
d) Księga Życia
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Aleksandra I
c) Iwana Groźnego
d) Katarzyny II
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) wodzu rzymskim
c) Attyli
d) Neronie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) jednotorowej
c) zamkniętej
d) otwartej
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi życia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Bajkow
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) radością
c) złością
d) miłością
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Petersburg
c) Saratow
d) Moskwa
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) magizm
b) profetyzm
c) prorocyzm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Litewski
c) Legion Żydowski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie


III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Kamedułów
c) Bazylianów
d) Bernardynów
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) akcji
b) miejsca
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) czasu
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) głodzeni
c) odurzani narkotykami
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) mitów i podań
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) kaplica cmentarna
d) altana
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Białorusina
c) Litwina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) grudniowy
b) listopadowy
c) styczniowy
d) majowy
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) arlekin
b) koryfeusz
c) krotochwił
d) antagonista
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) I cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1818
d) 1824
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Europa
c) Gwiazda Odwieczna
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kmitowa
c) Kminkowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Pelikan
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Kruk
c) Bystry
d) Sokół
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Sowy
b) Gawrony
c) Puchacze
d) Orlice
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) pali garść kądzieli
c) zapala gar z wódką
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) ośmiu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) kryminalne
c) zbrodnicze
d) zbójeckie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) przyzywającej
c) oczyszczenia
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) ideał miłości
c) kamień filozoficzny
d) pierścień
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1822 roku
b) 1823 roku
c) 1820 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 44
c) 7
d) 3
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) wiedzy
c) miłości
d) cnoty
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) francusku
c) litewsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) jastrzębia
c) sowę
d) kruka
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Krakowie
b) w Kownie
c) we Lwowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) światła
b) mocy
c) zemsty
d) niepokonanych
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) pokoleniowa
c) upiorów i duchów
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Chór młodzieńców
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) szuka ideałów
c) jest znudzona życiem
d) nie ma nic innego do roboty
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Botwinko
c) Sobolewski
d) Janczewski
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1823 roku
b) 1821 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Kruka
c) Głuszca
d) Sowy
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) wygrywają przekonania księdza
c) nikt nie odnosi zwycięstwa
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Owidiusza
c) Homera
d) Rousseau
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Lwowskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Małopolsce
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1818 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) limby
b) sosny
c) jedliny
d) cisu
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) noc zaduszną
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Księdza
c) Pielgrzyma
d) Żegoty
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) zniesienie cierpienia
c) serca
d) myśli
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Pustelnik - Gustaw
c) Widmo
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) cyprysu
b) morskiej toni
c) nieba
d) mahoniu
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) cezarem
d) despotą
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) szatańską
c) bluźnierczą
d) pogańską
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) luteraninem
c) katolikiem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) arystokratów
b) właścicieli pańszczyźnianych
c) chłpów
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewało Dziecię
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Romea i Julii
c) Hamleta
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Goethem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zaślepieniem
c) zabobonem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) dekabrystą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) ideą
c) wartością
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) miłości
c) prośby
d) rozpaczy
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) wypadł z okna
c) miał silną gorączkę
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Moskwie
c) w Petersburgu
d) na Krymie
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Ksiądz Piotr
c) Kapral
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Wilnem
c) Grodnem
d) Kownem
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) szesnastu lat
c) dziesięciu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) polonistyki
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bestużew
b) Doktor
c) Bajkow
d) Pelikan
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Karusia
c) Maryla
d) Małgorzata
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Starzec
c) Strzelec
d) Gustaw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Dawida
b) Heroda
c) Salomona
d) Narona
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) ponad rok
b) pół roku
c) dwa miesiące
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) boski
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) marcu
c) listopadzie
d) grudniu
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Suzin
c) Żegota
d) Frejend
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 18
c) 21
d) 20
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Matki Bolesnej
c) Ducha Świętego
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) maku
b) gorczycy
c) goryczy
d) pieprzu
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Męki Pańskiej
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ukrzyżowania Pańskiego
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) występowanie prostego ludu
b) postać Guślarza
c) obrzęd Dziadów
d) postać Gustawa
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) dziewięciu scen
c) dwunastu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Judasz
c) Lucyfer
d) Belzebub
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) kontaminacja
b) laudacja
c) inkantacja
d) terracja
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Mikołaj
b) Bernard
c) Jan
d) Zygmunt
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1812 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies