Test:

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 666
c) 44
d) 7
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Heglem
b) Krasińskim
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Szatan
c) Judasz
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1823 roku
b) 1822 roku
c) 1824 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) cisu
c) limby
d) jedliny
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) majowy
b) styczniowy
c) grudniowy
d) listopadowy
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1821 roku
c) 1820 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) mahoniu
b) morskiej toni
c) nieba
d) cyprysu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) mistyczny
b) boski
c) magiczny
d) transcendentalny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Moskwa
b) Archangielsk
c) Petersburg
d) Saratow
Rozwiązanie


Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dziesięciu lat
b) czternastu lat
c) dwunastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Widmo
b) Ksiądz
c) Pustelnik - Gustaw
d) dziecko
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) judaizmu
c) nauk Nostradamusa
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) pięciu scen
c) siedmiu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) I cz. „Dziadów”
b) II cz. „Dziadów”
c) IV cz. „Dziadów”
d) III cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Kruka
c) Głuszca
d) Sowy
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „narodowej sprawy męczennikom”
c) „ofiarom narodowej sprawy”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) Dzień Wszystkich Świętych
c) noc zaduszną
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Frejend
c) Tomasz
d) Suzin
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Puchacze
c) Sowy
d) Gawrony
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1822
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1809 roku
c) 1814 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) miłości
b) wolności
c) cnoty
d) wiedzy
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) polskim malarzem
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) polsku
c) francusku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 18
b) 20
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1822 roku
b) 1824 roku
c) 1820 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Aleksandra I
c) Katarzyny II
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) wypadł z okna
c) złamał nogi
d) zachorował na zapalenie płuc
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Lwowem
b) Kownem
c) Wilnem
d) Grodnem
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) czasu
c) akcji
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Dreźnie
b) Genewie
c) Wilnie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) prawosławnym
c) luteraninem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) zemsty
b) światła
c) mocy
d) niepokonanych
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) krotochwił
c) arlekin
d) antagonista
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bernardynów
c) Bazylianów
d) Jezuitów
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Kruk
c) Śmigły
d) Sokół
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Wileńskiego
c) Lwowskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) przyzywającej
c) tyrtejskiej
d) rycerskiej
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Ostatniej Wieczerzy
c) Męki Pańskiej
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Chór duchów
b) Kapral
c) Ksiądz Piotr
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) świata żywych i umarłych
b) pokoleniowa
c) duchów dobrych i złych
d) upiorów i duchów
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) lingwistyki
c) języków słowiańskich
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) rozpaczy
b) prośby
c) miłości
d) przestrogi
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) altana
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Życia
c) Księga Proroctw
d) Księga Świata
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Heroda
c) Dawida
d) Salomona
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) ponad rok
c) mniej niż rok
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Bestużew
c) Doktor
d) Bajkow
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) mądrością
c) radością
d) miłością
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) na Krymie
b) w Petersburgu
c) w Moskwie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) we Lwowie
c) w Krakowie
d) w Wilnie
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Pelikan
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) w Turcji
c) we Włoszech
d) w Grecji
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) sierpniu
c) grudniu
d) listopadzie
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) laudacja
b) terracja
c) inkantacja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Maria
c) Małgorzata
d) Karusia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Trójca Święta
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) wartością
b) mrzonką
c) ideą
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Myśliwy
b) Strzelec
c) Gustaw
d) Starzec
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Botwinko
d) Bestużew
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) magizm
c) prorocyzm
d) profetyzm
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) maku
d) goryczy
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Attyli
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Rousseau
c) Homera
d) Owidiusza
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi życia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi miłości”
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. IV
b) „Dziady” cz. II
c) „Dziady” cz. III
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zwartej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) głodzeni
c) zmuszani do prostytuowania się
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) nikt nie odnosi zwycięstwa
b) ostatecznie wygrywa Gustaw
c) wygrywają przekonania księdza
d) wygrywają odwieczne prawdy
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Kmitowa
c) Knisowa
d) Kitowa
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) szuka ideałów
b) nie ma nic innego do roboty
c) jest znudzona życiem
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Matki Bolesnej
c) Ducha Świętego
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Strzelec
c) Chór młodzieńców
d) Gustaw
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Guślarza
c) postać Gustawa
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Kaprala
c) Żegoty
d) Księdza
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) obraz kochanki
c) ideał miłości
d) pierścień
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Litwie
c) na Mazowszu
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) arystokratów
c) właścicieli pańszczyźnianych
d) robotników rolnych
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Litwina
c) Mazowszanina
d) Rusina
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) każe zapalić łuczywa
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) zniesienie cierpienia
c) myśli
d) siłę woli
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) wymysłem szatana
c) zaślepieniem
d) zabobonem
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) romansowe
c) zbójeckie
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) sowę
c) jastrzębia
d) kruka
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) szatańską
c) grzeszną
d) pogańską
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Snu nocy letniej
b) Hamleta
c) Hentyka IV
d) Romea i Julii
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) tyranem
c) despotą
d) cezarem
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Bernard
b) Jan
c) Zygmunt
d) Mikołaj
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies