Test:

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Suzin
b) Żegota
c) Frejend
d) Tomasz
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Jezuitów
b) Bazylianów
c) Bernardynów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) romansowe
c) zbrodnicze
d) zbójeckie
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1809 roku
b) 1814 roku
c) 1812 roku
d) 1811 roku
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) koryfeusz
b) antagonista
c) arlekin
d) krotochwił
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) tyrtejskiej
c) oczyszczenia
d) przyzywającej
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) judaizmu
c) Nowego Testamentu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Saratow
b) Moskwa
c) Petersburg
d) Archangielsk
Rozwiązanie


„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Botwinko
c) Pelikan
d) Bestużew
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 21
c) 24
d) 18
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) niepokonanych
c) światła
d) zemsty
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Petersburgu
c) na Krymie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) dwóch miesięcy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Gawrony
c) Orlice
d) Sowy
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) kasandryzm
b) profetyzm
c) prorocyzm
d) magizm
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) pięciu scen
c) dwunastu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Myśliwy
c) Strzelec
d) Gustaw
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) styczniowy
c) grudniowy
d) majowy
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) Attyli
c) Neronie
d) wodzu rzymskim
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Tassa
b) Owidiusza
c) Rousseau
d) Homera
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) miejsca
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) czasu
d) akcji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Szatan
b) Belzebub
c) Judasz
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) wypadł z okna
b) zachorował na zapalenie płuc
c) złamał nogi
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) mrzonką
b) ideą
c) wartością
d) głównym sensem życia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Doktor
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) złością
c) miłością
d) radością
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Doktor
b) Pelikan
c) Nowosilcow
d) Bajkow
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) robotników rolnych
c) chłpów
d) arystokratów
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) obraz kochanki
c) ideał miłości
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Krasińskim
b) Heglem
c) Goethem
d) Odyńcem
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Strzelec
c) Dziecię
d) Gustaw
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) bierze wianek i zapala święcone zioła
b) każe zapalić łuczywa
c) zapala gar z wódką
d) pali garść kądzieli
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Sobolewski
b) Janczewski
c) Wasilewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zaślepieniem
c) zabobonem
d) wymysłem szatana
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Kaprala
b) Żegoty
c) Pielgrzyma
d) Księdza
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Anielski Zastęp
c) Gwiazda Odwieczna
d) Europa
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) otwartej
b) zwartej
c) jednotorowej
d) zamkniętej
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Bernard
c) Mikołaj
d) Zygmunt
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) rosyjsku
b) polsku
c) francusku
d) litewsku
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Najświętszej Panienki
c) Jezusa Odkupiciela
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Proroctw
c) Księga Świata
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Dzień Wszystkich Świętych
b) noc zaduszną
c) Wielki Piątek
d) wigilię Bożego Narodzenia
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Sokół
b) Bystry
c) Kruk
d) Śmigły
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) limby
c) cisu
d) sosny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) magiczny
c) boski
d) mistyczny
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest ciężko chora
b) nie ma nic innego do roboty
c) szuka ideałów
d) jest znudzona życiem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 7
c) 44
d) 3
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Kapral
c) Chór duchów
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) III cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) II cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Grecki
b) Legion Litewski
c) Legion Włoski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maryla
b) Maria
c) Małgorzata
d) Karusia
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wolności
b) miłości
c) wiedzy
d) cnoty
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Małopolsce
b) na Mazowszu
c) w Wielkopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Aleksandra I
c) Iwana Groźnego
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi wybawienia”
b) „drogi miłości”
c) „drogi życia”
d) „drogi śmierci”
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) grekokatolikiem
c) luteraninem
d) katolikiem
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Guślarza
b) postać Gustawa
c) obrzęd Dziadów
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1823 roku
b) 1824 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) polskim malarzem
d) litewskim patriotą
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) lingwistyki
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) literatury łacińskiej
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Kownem
c) Lwowem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Wilnie
c) w Kownie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Hentyka IV
b) Hamleta
c) Romea i Julii
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Warszawskiego
b) Jagiellońskiego
c) Lwowskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Dreźnie
c) Paryżu
d) Wilnie
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) marcu
b) listopadzie
c) grudniu
d) sierpniu
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Wielkiej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) pogańską
c) szatańską
d) grzeszną
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) rodzinna posiadłość
c) kaplica cmentarna
d) altana
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) duchów dobrych i złych
c) świata żywych i umarłych
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1824
c) 1822
d) 1818
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) tyranem
c) carem
d) despotą
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Kruka
b) Sowy
c) Głuszca
d) Orła
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Narona
c) Heroda
d) Dawida
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) dwa miesiące
b) ponad rok
c) pół roku
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał Młodzieniec
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Knisowa
c) Kmitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) mahoniu
c) cyprysu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Męki Pańskiej
c) Ukrzyżowania Pańskiego
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dziesięciu lat
c) szesnastu lat
d) dwunastu lat
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
b) odurzani narkotykami
c) głodzeni
d) zmuszani do prostytuowania się
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Białorusina
c) Mazowszanina
d) Rusina
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) laudacja
c) kontaminacja
d) inkantacja
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Włoszech
b) w Grecji
c) w Turcji
d) we Francji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) jastrzębia
c) kruka
d) sowę
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) I części „Dziadów”
b) IV części „Dziadów”
c) III części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Widmo
c) Pustelnik - Gustaw
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) serca
b) siłę woli
c) myśli
d) zniesienie cierpienia
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) prośby
b) rozpaczy
c) miłości
d) przestrogi
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) pieprzu
c) gorczycy
d) maku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies