Test:

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) rozpaczy
b) przestrogi
c) miłości
d) prośby
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) limby
b) jedliny
c) sosny
d) cisu
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał chór młodzieńców
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewał Starzec
d) zaśpiewało Dziecię
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) zbójeckie
b) zbrodnicze
c) kryminalne
d) romansowe
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Katarzyny II
c) Aleksandra I
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Zygmunt
b) Jan
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) serca
c) zniesienie cierpienia
d) siłę woli
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) niepokonanych
b) światła
c) zemsty
d) mocy
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Heglem
c) Krasińskim
d) Goethem
Rozwiązanie


Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1820
b) 1818
c) 1822
d) 1824
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) oczyszczenia
b) tyrtejskiej
c) rycerskiej
d) przyzywającej
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) ideą
c) wartością
d) mrzonką
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) odurzani narkotykami
b) zmuszani do prostytuowania się
c) głodzeni
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Wasilewski
b) Janczewski
c) Botwinko
d) Sobolewski
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Wilnie
b) w Krakowie
c) we Lwowie
d) w Kownie
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „poległym za narodową sprawę”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „patriotom - męczennikom”
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) świata żywych i umarłych
c) pokoleniowa
d) duchów dobrych i złych
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) chłpów
c) robotników rolnych
d) arystokratów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Judasz
c) Lucyfer
d) Szatan
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) akcji
b) czasu
c) miejsca
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) katolikiem
b) luteraninem
c) prawosławnym
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Sowy
b) Orła
c) Kruka
d) Głuszca
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1814 roku
b) 1811 roku
c) 1812 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) polonistyki
b) literatury łacińskiej
c) języków słowiańskich
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) Attyli
c) wodzu rzymskim
d) Neronie
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zaślepieniem
b) wymysłem szatana
c) zabobonem
d) grzechem
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Wileńskiego
b) Lwowskiego
c) Warszawskiego
d) Jagiellońskiego
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Anioł Stróż
c) Kapral
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Strzelec
b) Chór młodzieńców
c) Dziecię
d) Gustaw
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Moskwa
c) Petersburg
d) Saratow
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) II cz. „Dziadów”
b) IV cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) I cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1823 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Grecji
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Turcji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) zwartej
c) otwartej
d) jednotorowej
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) mniej niż rok
c) ponad rok
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) profetyzm
c) magizm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) wigilię Bożego Narodzenia
b) Wielki Piątek
c) Dzień Wszystkich Świętych
d) noc zaduszną
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Pelikan
c) Nowosilcow
d) Doktor
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Pustelnik - Gustaw
b) Widmo
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) zapala gar z wódką
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) każe zapalić łuczywa
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) goryczy
b) gorczycy
c) maku
d) pieprzu
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ostatniej Wieczerzy
b) Ukrzyżowania Pańskiego
c) Męki Pańskiej
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Życia
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Świata
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Knisowa
c) Kitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Moskwie
b) w Petersburgu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) na Krymie
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) boski
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) styczniowy
c) grudniowy
d) majowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) orła
b) jastrzębia
c) sowę
d) kruka
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) koryfeusz
c) antagonista
d) arlekin
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Żegota
c) Suzin
d) Frejend
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Mazowszu
b) w Małopolsce
c) na Litwie
d) w Wielkopolsce
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 666
c) 7
d) 44
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) dekabrystą
b) polskim malarzem
c) litewskim patriotą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Botwinko
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) czternastu lat
b) dziesięciu lat
c) dwunastu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) marcu
c) listopadzie
d) grudniu
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) laudacja
c) terracja
d) kontaminacja
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Anielski Zastęp
c) Gwiazda Odwieczna
d) Trójca Święta
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi miłości”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Kruk
c) Śmigły
d) Sokół
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) Nowego Testamentu
b) mitów i podań
c) judaizmu
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Mazowszanina
c) Rusina
d) Litwina
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) litewsku
b) rosyjsku
c) polsku
d) francusku
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Litewski
d) Legion Żydowski
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) złamał nogi
b) wypadł z okna
c) zachorował na zapalenie płuc
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Owidiusza
b) Rousseau
c) Tassa
d) Homera
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) obrzęd Dziadów
c) postać Guślarza
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Gawrony
b) Sowy
c) Puchacze
d) Orlice
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Gustaw
b) Strzelec
c) Myśliwy
d) Starzec
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Wilnem
c) Grodnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają odwieczne prawdy
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) ostatecznie wygrywa Gustaw
d) wygrywają przekonania księdza
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Karusia
c) Maryla
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) radością
c) miłością
d) złością
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
b) rodzinna posiadłość
c) altana
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) pogańską
c) szatańską
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) pierścień
b) ideał miłości
c) obraz kochanki
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Narona
c) Dawida
d) Heroda
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Paryżu
c) Dreźnie
d) Wilnie
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Ducha Świętego
b) Jezusa Odkupiciela
c) Najświętszej Panienki
d) Matki Bolesnej
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) siedmiu scen
c) pięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) wolności
c) miłości
d) wiedzy
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Żegoty
b) Pielgrzyma
c) Kaprala
d) Księdza
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) jest ciężko chora
c) szuka ideałów
d) nie ma nic innego do roboty
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) cezarem
c) carem
d) tyranem
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) ośmiu miesięcy
d) trzech miesięcy
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) III części „Dziadów”
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) morskiej toni
b) nieba
c) cyprysu
d) mahoniu
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 21
c) 24
d) 18
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies