Test:

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 20
b) 18
c) 24
d) 21
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) w Wielkopolsce
b) na Mazowszu
c) w Małopolsce
d) na Litwie
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) ideą
c) wartością
d) mrzonką
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) akcji
b) miejsca
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) czasu
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) katolikiem
c) grekokatolikiem
d) luteraninem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Heroda
c) Dawida
d) Salomona
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. I
b) „Dziady” cz. IV
c) „Dziady” cz. II
d) „Dziady” cz. III
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) cnoty
b) miłości
c) wolności
d) wiedzy
Rozwiązanie

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) we Lwowie
b) w Krakowie
c) w Wilnie
d) w Kownie
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) czternastu lat
c) szesnastu lat
d) dziesięciu lat
Rozwiązanie


Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) głodzeni
b) odurzani narkotykami
c) zmuszani do prostytuowania się
d) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) grzeszną
b) bluźnierczą
c) pogańską
d) szatańską
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kaplica cmentarna
b) rodzinna posiadłość
c) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
d) altana
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Strzelec
b) Myśliwy
c) Starzec
d) Gustaw
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bernardynów
b) Kamedułów
c) Jezuitów
d) Bazylianów
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 666
b) 7
c) 3
d) 44
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) prorocyzm
b) profetyzm
c) magizm
d) kasandryzm
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Sobolewski
c) Wasilewski
d) Botwinko
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Orła
b) Kruka
c) Sowy
d) Głuszca
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) miłości
b) prośby
c) rozpaczy
d) przestrogi
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) w Petersburgu
c) na Krymie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1822
b) 1820
c) 1824
d) 1818
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) grzechem
b) zabobonem
c) wymysłem szatana
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) terracja
b) inkantacja
c) kontaminacja
d) laudacja
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Bestużew
c) Pelikan
d) Bajkow
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) listopadzie
c) grudniu
d) marcu
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Homera
c) Tassa
d) Owidiusza
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) ostatecznie wygrywa Gustaw
b) wygrywają odwieczne prawdy
c) wygrywają przekonania księdza
d) nikt nie odnosi zwycięstwa
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) jest znudzona życiem
b) nie ma nic innego do roboty
c) szuka ideałów
d) jest ciężko chora
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi miłości”
b) „drogi wybawienia”
c) „drogi śmierci”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Pelikan
b) Bajkow
c) Bestużew
d) Doktor
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) we Francji
b) we Włoszech
c) w Grecji
d) w Turcji
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Pielgrzyma
b) Kaprala
c) Księdza
d) Żegoty
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) postać Gustawa
b) obrzęd Dziadów
c) postać Guślarza
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) chłpów
b) arystokratów
c) robotników rolnych
d) właścicieli pańszczyźnianych
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Dziecię
b) Chór młodzieńców
c) Gustaw
d) Strzelec
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1822 roku
b) 1820 roku
c) 1823 roku
d) 1821 roku
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) mitów i podań
b) nauk Nostradamusa
c) judaizmu
d) Nowego Testamentu
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Ostatniej Wieczerzy
d) Zmartwychwstania Pańskiego
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Piotra Wielkiego
c) Iwana Groźnego
d) Aleksandra I
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Najświętszej Panienki
c) Matki Bolesnej
d) Ducha Świętego
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) noc zaduszną
b) Wielki Piątek
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) krotochwił
b) antagonista
c) arlekin
d) koryfeusz
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Żydowski
b) Legion Włoski
c) Legion Litewski
d) Legion Grecki
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kitowa
b) Kmitowa
c) Knisowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Maria
b) Maryla
c) Karusia
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) II części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) przyzywającej
b) tyrtejskiej
c) rycerskiej
d) oczyszczenia
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Anioł Stróż
c) Chór duchów
d) Kapral
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) cezarem
b) carem
c) despotą
d) tyranem
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1812 roku
b) 1811 roku
c) 1814 roku
d) 1809 roku
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) jedliny
b) sosny
c) limby
d) cisu
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) duchów dobrych i złych
b) świata żywych i umarłych
c) upiorów i duchów
d) pokoleniowa
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Śmigły
b) Kruk
c) Sokół
d) Bystry
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Pelikan
b) Doktor
c) Bajkow
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) pięciu scen
b) siedmiu scen
c) dziewięciu scen
d) dwunastu scen
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Księdza Piotra
b) Wielkiej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Małej Improwizacji
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Europa
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Rusina
b) Mazowszanina
c) Białorusina
d) Litwina
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) jednotorowej
b) otwartej
c) zamkniętej
d) zwartej
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Puchacze
b) Orlice
c) Sowy
d) Gawrony
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Hentyka IV
c) Hamleta
d) Snu nocy letniej
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) transcendentalny
b) boski
c) mistyczny
d) magiczny
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Wilnem
b) Lwowem
c) Kownem
d) Grodnem
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) myśli
c) serca
d) zniesienie cierpienia
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) Widmo
b) Pustelnik - Gustaw
c) dziecko
d) Ksiądz
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1824 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1818 roku
Rozwiązanie

Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) gorczycy
b) goryczy
c) pieprzu
d) maku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) miał silną gorączkę
b) złamał nogi
c) zachorował na zapalenie płuc
d) wypadł z okna
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) każe zapalić łuczywa
b) zapala gar z wódką
c) pali garść kądzieli
d) bierze wianek i zapala święcone zioła
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Życia
c) Księga Rodzaju
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) ponad rok
b) dwa miesiące
c) pół roku
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Paryżu
b) Genewie
c) Dreźnie
d) Wilnie
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewał Starzec
b) zaśpiewał Młodzieniec
c) zaśpiewało Dziecię
d) zaśpiewał chór młodzieńców
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) języków słowiańskich
b) literatury łacińskiej
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Zygmunt
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „patriotom - męczennikom”
b) „ofiarom narodowej sprawy”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „poległym za narodową sprawę”
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Attyli
b) wodzu rzymskim
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) kryminalne
b) zbójeckie
c) romansowe
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Szatan
c) Belzebub
d) Judasz
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) miłością
c) radością
d) mądrością
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) rosyjsku
b) litewsku
c) polsku
d) francusku
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Tomasz
b) Żegota
c) Frejend
d) Suzin
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) mahoniu
c) cyprysu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) jastrzębia
b) orła
c) sowę
d) kruka
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) dekabrystą
c) litewskim patriotą
d) członkiem elit na balu u Senatora
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Lwowskiego
c) Wileńskiego
d) Warszawskiego
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Odyńcem
b) Goethem
c) Heglem
d) Krasińskim
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1824 roku
b) 1823 roku
c) 1822 roku
d) 1820 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) światła
c) niepokonanych
d) zemsty
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) kamień filozoficzny
b) ideał miłości
c) pierścień
d) obraz kochanki
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) listopadowy
b) grudniowy
c) majowy
d) styczniowy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Petersburg
b) Saratow
c) Archangielsk
d) Moskwa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies