Test:

Mickiewicz w wieku siedemnastu lat zaczął studia nauk humanistycznych na Uniwersytecie:
a) w Kownie
b) w Wilnie
c) we Lwowie
d) w Krakowie
Rozwiązanie

Mesjanizm jest zespołem koncepcji filozoficzno-moralnych, wywodzących się z:
a) judaizmu
b) Nowego Testamentu
c) mitów i podań
d) nauk Nostradamusa
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Karusia
b) Maria
c) Maryla
d) Małgorzata
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” rozpoczyna się 1 listopada:
a) 1823 roku
b) 1822 roku
c) 1820 roku
d) 1824 roku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” wprowadzeniem do „Małej Improwizacji” jest pieśń:
a) mocy
b) zemsty
c) niepokonanych
d) światła
Rozwiązanie

Ewa staje się Polską w III cz. „Dziadów” poprzez odwołanie do obrazu:
a) Ukrzyżowania Pańskiego
b) Męki Pańskiej
c) Zmartwychwstania Pańskiego
d) Ostatniej Wieczerzy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” dominował typ kompozycji:
a) zamkniętej
b) otwartej
c) jednotorowej
d) zwartej
Rozwiązanie

Pojawienie się na Dziadach widma Pana przynosi naukę moralną, skierowaną do konkretnego adresata – do:
a) właścicieli pańszczyźnianych
b) chłpów
c) robotników rolnych
d) arystokratów
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) pogańską
c) grzeszną
d) bluźnierczą
Rozwiązanie

Ojciec Adama Mickiewicza zmarł w:
a) 1811 roku
b) 1809 roku
c) 1812 roku
d) 1814 roku
Rozwiązanie


Józio i Rózia z II cz. „Dziadów” proszą o dwa ziarna:
a) pieprzu
b) gorczycy
c) maku
d) goryczy
Rozwiązanie

Śpiewane albo recytowane zaklinanie, czarowanie według jakiegoś rytuału, obrzędu, ceremoniału to:
a) inkantacja
b) kontaminacja
c) terracja
d) laudacja
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” wspomina, że kolor włosów dziewczyny, którą kochał był podobny do barwy:
a) nieba
b) mahoniu
c) cyprysu
d) morskiej toni
Rozwiązanie

„Kolebką szczęścia i grobu” była dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) rodzinna posiadłość
b) ławka nad strumieniem gdzie poznał ukochaną
c) altana
d) kaplica cmentarna
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) imperatorze
b) Neronie
c) Attyli
d) wodzu rzymskim
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” ulubioną piosenkę o zaklętym młodzieńcu przemienionym w głaz:
a) zaśpiewało Dziecię
b) zaśpiewał chór młodzieńców
c) zaśpiewał Młodzieniec
d) zaśpiewał Starzec
Rozwiązanie

O wywożonych kibitkami uczniach ze Żmudzi w III cz. „Dziadów” opowiada:
a) Janczewski
b) Wasilewski
c) Botwinko
d) Sobolewski
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Ksiądz Piotr
b) Anioł Stróż
c) Kapral
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Dla księdza z IV cz. „Dziadów” obrzęd Dziadów jest:
a) zabobonem
b) grzechem
c) wymysłem szatana
d) zaślepieniem
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Piotra Wielkiego
b) Aleksandra I
c) Katarzyny II
d) Iwana Groźnego
Rozwiązanie

Prorocze przewidywanie przyszłości to:
a) profetyzm
b) prorocyzm
c) kasandryzm
d) magizm
Rozwiązanie

Akcja III cz. „Dziadów” trwa:
a) pół roku
b) ponad rok
c) dwa miesiące
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Matka ofiarowała małego Adama Matce Boskiej Ostrobramskiej, po tym, jak:
a) zachorował na zapalenie płuc
b) złamał nogi
c) wypadł z okna
d) miał silną gorączkę
Rozwiązanie

W roku 1840 Mickiewicz w College de France objął katedrę:
a) literatury łacińskiej
b) języków słowiańskich
c) polonistyki
d) lingwistyki
Rozwiązanie

Dziewica z I cz. „Dziadów” ucieka do książek i marzeń ponieważ:
a) nie ma nic innego do roboty
b) jest ciężko chora
c) jest znudzona życiem
d) szuka ideałów
Rozwiązanie

Przodownik chóru to:
a) antagonista
b) arlekin
c) krotochwił
d) koryfeusz
Rozwiązanie

Widzenie Ewy w III cz. „Dziadów” rozpoczyna się od symbolicznego obrazu, w którym dziewczyna rozpoznaje kwiaty ze swojego ogródka. Zerwała je poprzedniego dnia, aby przystroić nimi wizerunek:
a) Jezusa Odkupiciela
b) Matki Bolesnej
c) Ducha Świętego
d) Najświętszej Panienki
Rozwiązanie

W polemice księdza z Gustawem w IV cz. „Dziadów”:
a) wygrywają przekonania księdza
b) nikt nie odnosi zwycięstwa
c) wygrywają odwieczne prawdy
d) ostatecznie wygrywa Gustaw
Rozwiązanie

W latach 1824-1829 Mickiewicz przebywał:
a) w Petersburgu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) na Krymie
d) w Moskwie
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Jagiellońskiego
b) Wileńskiego
c) Warszawskiego
d) Lwowskiego
Rozwiązanie

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Nowosilcow
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) członkiem elit na balu u Senatora
b) litewskim patriotą
c) polskim malarzem
d) dekabrystą
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 44
c) 3
d) 666
Rozwiązanie

„Błyszczący jak księżyc odbity w wodzie” był dla Gustawa z IV cz. „Dziadów”:
a) obraz kochanki
b) ideał miłości
c) pierścień
d) kamień filozoficzny
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Proroctw
c) Księga Życia
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Widzeniu Ewy
c) Małej Improwizacji
d) Widzeniu Księdza Piotra
Rozwiązanie

Z ogrodu pana w II cz. „Dziadów” kilka jabłek ukradł człowiek, który po śmierci ukryty jest pod postacią:
a) Głuszca
b) Orła
c) Sowy
d) Kruka
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Konrad w „Małej Improwizacji” w swojej wizji przeobraża się w:
a) sowę
b) jastrzębia
c) orła
d) kruka
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) III części „Dziadów”
b) I części „Dziadów”
c) IV części „Dziadów”
d) II części „Dziadów”
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

Gustaw z IV cz. „Dziadów” przebija swoją pierś sztyletem w godzinie:
a) przestrogi
b) rozpaczy
c) prośby
d) miłości
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) pięciu miesięcy
b) dwóch miesięcy
c) trzech miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1820 roku
b) 1822 roku
c) 1821 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w:
a) sierpniu
b) grudniu
c) listopadzie
d) marcu
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Mickiewicz zastosował zasadę jedności:
a) czasu
b) miejsca
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) akcji
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) myśli
b) serca
c) siłę woli
d) zniesienie cierpienia
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Genewie
b) Wilnie
c) Paryżu
d) Dreźnie
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) despotą
b) tyranem
c) carem
d) cezarem
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” „Mała Improwizacja” ma charakter pieśni:
a) rycerskiej
b) przyzywającej
c) oczyszczenia
d) tyrtejskiej
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozgrywa się w domu Księdza w:
a) Wielki Piątek
b) noc zaduszną
c) wigilię Bożego Narodzenia
d) Dzień Wszystkich Świętych
Rozwiązanie

Tytuł magistra filozofii otrzymał Mickiewicz w roku:
a) 1818
b) 1822
c) 1824
d) 1820
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” rosyjskie miasto wybudowane z rozkazu cara, stanowiące symbol tyranii to:
a) Archangielsk
b) Petersburg
c) Moskwa
d) Saratow
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” Guślarz przywołując średnie duchy:
a) pali garść kądzieli
b) każe zapalić łuczywa
c) bierze wianek i zapala święcone zioła
d) zapala gar z wódką
Rozwiązanie

II cz. „Dziadów” rozpoczyna się w wieczór:
a) grudniowy
b) listopadowy
c) styczniowy
d) majowy
Rozwiązanie

Filareci to miłośnicy:
a) wiedzy
b) wolności
c) cnoty
d) miłości
Rozwiązanie

Akcja „Dziadów” cz. IV rozpoczyna się o godzinie:
a) 24
b) 21
c) 18
d) 20
Rozwiązanie

W I cz. „Dziadów” o radosnym życiu myśliwego, który jest panem zwierząt i królem lasów śpiewa:
a) Starzec
b) Strzelec
c) Myśliwy
d) Gustaw
Rozwiązanie

Motto II cz. „Dziadów” pochodzi z:
a) Romea i Julii
b) Snu nocy letniej
c) Hamleta
d) Hentyka IV
Rozwiązanie

Mickiewicz w III części „Dziadów w „Ustępie” w cyklu utworów opisuje obraz Rosji widziany oczami skazanego na zesłanie:
a) Księdza
b) Żegoty
c) Pielgrzyma
d) Kaprala
Rozwiązanie

Pustelnik w IV cz. „Dziadów” ciągnie za sobą gałąź:
a) sosny
b) jedliny
c) limby
d) cisu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” autor:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) wiele osób ukazał pod prawdziwymi nazwiskami
c) w szczególny sposób zadbał o prawdopodobieństwo i charakterystyczność postaci i zdarzeń
d) w mistrzowski sposób połączył założenia dramatu romantycznego z problematyką polityczno – historyczną oraz metafizyką
Rozwiązanie

Drugie imię Adama Mickiewicza to:
a) Jan
b) Zygmunt
c) Mikołaj
d) Bernard
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. III
b) „Dziady” cz. I
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. II
Rozwiązanie

Oprócz Legionu Polskiego Mickiewicz utworzył w Konstantynopolu:
a) Legion Włoski
b) Legion Grecki
c) Legion Żydowski
d) Legion Litewski
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Heroda
b) Narona
c) Salomona
d) Dawida
Rozwiązanie

W czasie Wiosny Ludów Mickiewicz utworzył legion polski:
a) w Turcji
b) w Grecji
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Podczas trwania powstania listopadowego Mickiewicz przebywał:
a) na Litwie
b) w Małopolsce
c) w Wielkopolsce
d) na Mazowszu
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Szatan
c) Judasz
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) szesnastu lat
c) dziesięciu lat
d) czternastu lat
Rozwiązanie

Do Starca w I cz. „Dziadów”, który tęskni za zmarłymi bliskimi zwraca się z prośbą o to, by tego nie robił, ponieważ tęsknota szkodzi myślom i sercu:
a) Chór młodzieńców
b) Strzelec
c) Gustaw
d) Dziecię
Rozwiązanie

Gustaw z Marylą w IV cz. „Dziadów” czytał książki:
a) Rousseau
b) Homera
c) Owidiusza
d) Tassa
Rozwiązanie

Towarzystwo stolikowe w III cz. „Dziadów” rozmawia po:
a) polsku
b) francusku
c) litewsku
d) rosyjsku
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w „Widzeniu Ewy” Mickiewicz, wykorzystując szereg symbolicznych odwołań przeniósł akcję dzieła na plan:
a) magiczny
b) mistyczny
c) transcendentalny
d) boski
Rozwiązanie

Piosenkę w IV cz. „Dziadów” - „Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy” śpiewa:
a) dziecko
b) Widmo
c) Ksiądz
d) Pustelnik - Gustaw
Rozwiązanie

Elementem wspólnym dla poszczególnych części cyklu dramatycznego jest:
a) obrzęd Dziadów
b) postać Guślarza
c) postać Gustawa
d) występowanie prostego ludu
Rozwiązanie

Światopogląd Gustawa ukształtowały książki:
a) romansowe
b) zbójeckie
c) kryminalne
d) zbrodnicze
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Botwinko
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Bestużew
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Białorusina
b) Mazowszanina
c) Rusina
d) Litwina
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” pomysł ułatwienia Rollisonowi samobójstwa podsuwa:
a) Bajkow
b) Bestużew
c) Doktor
d) Pelikan
Rozwiązanie

W IV cz. „Dziadów” „wrót bez zamku i bez panów chaty” pilnował pies:
a) Bystry
b) Kruk
c) Sokół
d) Śmigły
Rozwiązanie

W Weimarze Mickiewicz spotkał się z:
a) Goethem
b) Odyńcem
c) Krasińskim
d) Heglem
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Tomasz
c) Żegota
d) Suzin
Rozwiązanie

Nocą Dziadów kończy się:
a) IV cz. „Dziadów”
b) I cz. „Dziadów”
c) III cz. „Dziadów”
d) II cz. „Dziadów”
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) złością
c) radością
d) miłością
Rozwiązanie

Miłość dla romantyków była przede wszystkim:
a) głównym sensem życia
b) ideą
c) mrzonką
d) wartością
Rozwiązanie

Adam Mickiewicz poznał Marylę Wereszczakównę w:
a) 1818 roku
b) 1820 roku
c) 1824 roku
d) 1822 roku
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Knisowa
b) Kmitowa
c) Kitowa
d) Kminkowa
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” Mickiewicz dedykował:
a) „ofiarom narodowej sprawy”
b) „poległym za narodową sprawę”
c) „narodowej sprawy męczennikom”
d) „patriotom - męczennikom”
Rozwiązanie

Do chóru ptaków nocnych z II cz. „Dziadów” nie należą:
a) Orlice
b) Gawrony
c) Sowy
d) Puchacze
Rozwiązanie

W II cz. „Dziadów” występuje jedność:
a) upiorów i duchów
b) pokoleniowa
c) duchów dobrych i złych
d) świata żywych i umarłych
Rozwiązanie

Ksiądz w IV cz. „Dziadów” jest:
a) prawosławnym
b) katolikiem
c) luteraninem
d) grekokatolikiem
Rozwiązanie

„Dziady cz. III” składają się z:
a) dziewięciu scen
b) dwunastu scen
c) pięciu scen
d) siedmiu scen
Rozwiązanie

Gość księdza w IV cz. „Dziadów” prosi o wskazanie mu:
a) „drogi śmierci”
b) „drogi miłości”
c) „drogi wybawienia”
d) „drogi życia”
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Kownem
b) Grodnem
c) Wilnem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Więźniowie, o których mowa jest w III cz. „Dziadów” nie byli:
a) zmuszani do prostytuowania się
b) głodzeni
c) karmieni słonymi potrawami, po zjedzeniu których nie dostawali wody do picia
d) odurzani narkotykami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies