Test:

„Dziady” cz. II i IV zostały wydane w:
a) 1821 roku
b) 1820 roku
c) 1822 roku
d) 1823 roku
Rozwiązanie

Miłośnicy nauki to tajne stowarzyszenie studentów i absolwentów Uniwersytetu:
a) Lwowskiego
b) Warszawskiego
c) Jagiellońskiego
d) Wileńskiego
Rozwiązanie

Mickiewicz nie ukończył:
a) IV części „Dziadów”
b) III części „Dziadów”
c) II części „Dziadów”
d) I części „Dziadów”
Rozwiązanie

Chronologicznie najwcześniej powstały (prawdopodobnie w roku 1820):
a) „Dziady” cz. II
b) „Dziady” cz. III
c) „Dziady” cz. IV
d) „Dziady” cz. I
Rozwiązanie

Ukochana Gustawa to:
a) Małgorzata
b) Maryla
c) Karusia
d) Maria
Rozwiązanie

Sceny dramatyczne III części „Dziadów” powstały wiosną 1832 roku w:
a) Wilnie
b) Genewie
c) Paryżu
d) Dreźnie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies