Test:

Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Nowosilcow
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Doktor
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) tyranem
b) despotą
c) cezarem
d) carem
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) myśli
c) zniesienie cierpienia
d) serca
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Żegota
b) Frejend
c) Suzin
d) Tomasz
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) szesnastu lat
b) dziesięciu lat
c) czternastu lat
d) dwunastu lat
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) mądrością
b) radością
c) miłością
d) złością
Rozwiązanie

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) wodzu rzymskim
b) Attyli
c) imperatorze
d) Neronie
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kmitowa
b) Kminkowa
c) Kitowa
d) Knisowa
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Lwowem
c) Kownem
d) Wilnem
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Iwana Groźnego
b) Katarzyny II
c) Aleksandra I
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie


W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Belzebub
b) Szatan
c) Judasz
d) Lucyfer
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Mazowszanina
b) Rusina
c) Litwina
d) Białorusina
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) polskim malarzem
b) litewskim patriotą
c) członkiem elit na balu u Senatora
d) dekabrystą
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Bazylianów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Kamedułów
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Anioł Stróż
b) Kapral
c) Ksiądz Piotr
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) dwóch miesięcy
b) trzech miesięcy
c) pięciu miesięcy
d) ośmiu miesięcy
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Pelikan
b) Botwinko
c) Bestużew
d) Bajkow
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) szatańską
b) bluźnierczą
c) grzeszną
d) pogańską
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies