Test:

Ksiądz Piotr w III cz. „Dziadów” opowiada dwie przypowieści. Jedną o zbójcy, zaś drugą o:
a) Neronie
b) imperatorze
c) Attyli
d) wodzu rzymskim
Rozwiązanie

„Niedobrym, nieczułym dziecięciem” nazywa osadzonego w celi poetę w III cz. „Dziadów”:
a) Kapral
b) Anioł Stróż
c) Ksiądz Piotr
d) Chór duchów
Rozwiązanie

Ślepej Rollisonowej w III cz. „Dziadów” pomaga:
a) Kminkowa
b) Kitowa
c) Knisowa
d) Kmitowa
Rozwiązanie

Jako pierwszy z więźniów został aresztowany w III cz. „Dziadów”:
a) Frejend
b) Tomasz
c) Żegota
d) Suzin
Rozwiązanie

Oleszkiewicz wspomniany w III cz. „Dziadów” był:
a) litewskim patriotą
b) członkiem elit na balu u Senatora
c) polskim malarzem
d) dekabrystą
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, poprawia kwiaty przed obrazem Najświętszej Panny w wiejskim domu pod:
a) Grodnem
b) Wilnem
c) Kownem
d) Lwowem
Rozwiązanie

Głos diabła w III cz. „Dziadów” kończy zdanie Konrada, że Bóg nie jest ojcem świata, ale:
a) carem
b) despotą
c) cezarem
d) tyranem
Rozwiązanie

Dla Konrada w III cz. „Dziadów” Stwórca jest jedynie:
a) złością
b) radością
c) mądrością
d) miłością
Rozwiązanie

Najmłodszy z wywożonych na Sybir młodzieńców w III cz. „Dziadów” miał około:
a) dwunastu lat
b) czternastu lat
c) dziesięciu lat
d) szesnastu lat
Rozwiązanie

III cz. „Dziadów” rozpoczyna się w celi więziennej w Wilnie w klasztorze księży:
a) Kamedułów
b) Bernardynów
c) Jezuitów
d) Bazylianów
Rozwiązanie


Rażony piorunem w III cz. „Dziadów” zginął:
a) Bajkow
b) Doktor
c) Pelikan
d) Nowosilcow
Rozwiązanie

Kapral w III cz. „Dziadów” nazywa pieśń Konrada:
a) bluźnierczą
b) pogańską
c) grzeszną
d) szatańską
Rozwiązanie

Jakub więzień w III cz. „Dziadów” mówi, że siedzi już od :
a) trzech miesięcy
b) ośmiu miesięcy
c) dwóch miesięcy
d) pięciu miesięcy
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” nad głową Senatora w sypialni oprócz dwóch diabłów pojawia się:
a) Lucyfer
b) Szatan
c) Belzebub
d) Judasz
Rozwiązanie

W „Ustępie” III cz. „Dziadów” przedstawiony jest pomnik:
a) Katarzyny II
b) Iwana Groźnego
c) Aleksandra I
d) Piotra Wielkiego
Rozwiązanie

„Nie poprzestaje na trzystu kijach” wymierzanych ofiarom w III cz. „Dziadów”:
a) Bestużew
b) Bajkow
c) Pelikan
d) Botwinko
Rozwiązanie

Ewa w III cz. „Dziadów”, o tym, jak car nakazał aresztowanych wtrącać do ciemnicy i chce, niczym Herod, zniszczyć całe pokolenie dowiaduje się od uciekiniera:
a) Litwina
b) Rusina
c) Białorusina
d) Mazowszanina
Rozwiązanie

Konrad w III cz. „Dziadów” pragnie walki z Bogiem na:
a) siłę woli
b) serca
c) zniesienie cierpienia
d) myśli
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies