Test:

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Salomona
b) Heroda
c) Narona
d) Dawida
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Europa
b) Trójca Święta
c) Anielski Zastęp
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 3
b) 44
c) 7
d) 666
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Małej Improwizacji
b) Widzeniu Księdza Piotra
c) Wielkiej Improwizacji
d) Widzeniu Ewy
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Proroctw
b) Księga Życia
c) Księga Świata
d) Księga Rodzaju
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies