Test:

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Trójca Święta
b) Gwiazda Odwieczna
c) Europa
d) Anielski Zastęp
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Widzeniu Ewy
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Księdza Piotra
d) Wielkiej Improwizacji
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Świata
b) Księga Proroctw
c) Księga Rodzaju
d) Księga Życia
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Salomona
c) Heroda
d) Dawida
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 7
b) 666
c) 3
d) 44
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies