Test:

W III cz. „Dziadów” Polska zostaje postawiona przed trybunałem, którym jest:
a) Anielski Zastęp
b) Trójca Święta
c) Europa
d) Gwiazda Odwieczna
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” imię wskrzesiciela ukryte jest pod postacią tajemniczej cyfry:
a) 44
b) 666
c) 3
d) 7
Rozwiązanie

W III cz. „Dziadów” w widzeniu Księdza Piotra konfrontacja ostatniego okresu Polski – z obrazem króla:
a) Narona
b) Heroda
c) Salomona
d) Dawida
Rozwiązanie

Liber Mundi to:
a) Księga Rodzaju
b) Księga Świata
c) Księga Życia
d) Księga Proroctw
Rozwiązanie

Założenia Mickiewiczowskiej wizji mesjanizmu zostały przedstawione w:
a) Wielkiej Improwizacji
b) Małej Improwizacji
c) Widzeniu Ewy
d) Widzeniu Księdza Piotra
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies