Test:

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1901 roku
c) 1934 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) otruty przez kochankę
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Herod
c) Syzyf
d) Kartagina
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Paryżu
c) Lyonie
d) Londynie
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies