Test:

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) doktor Rieux
c) Rambert
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Tarrou
c) Rieux i Cottard
d) Tarrou i Grand
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) banku
c) prefekturze
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) jezuita
c) dominikanin
d) benedyktyn
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) brzydkie
c) rozpustne
d) zadbane
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Bernard Rieux
c) Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie


Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) chronologiczna
c) klarowna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) Arabowie
c) Francuzi
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w banku
c) w szpitalu
d) na poczcie
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Maroku
c) Egipcie
d) Tunezji
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Rambert
c) Castel
d) Tarrou
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) przypraw
c) tytoniu
d) win
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Herod
b) Kaligula
c) Syzyf
d) Kartagina
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) dwustu tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) osobistymi opiniami
c) podsumowaniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 25 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) pierwsza
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa miesiące po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest trudna do ujęcia
c) jest zmienna
d) „staje się”
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) pięć części
c) siedem części
d) trzy części
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) metafizyczny
c) ułomny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Odyseusza
d) Antygonę
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Sancho
c) Michel
d) Miguel
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) prefekt Oranu
c) główny komisarz policji
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) autobusy
c) powozy konne
d) ryksze
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) subiektywny
c) obiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Paryżu
d) Londynie
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Jeaclin
c) Jeanie
d) Marlena
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) lodów
c) gumy do żucia
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) choroba
d) złe warunki sanitarne
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies