Test:

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) studia
c) czasy pracy w teatrze
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) przepowiednie św. Augustyna
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) subiektywny
c) stronniczy
d) obiektywny
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) urokliwe
c) rozpustne
d) zadbane
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Rambert
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Miguel
b) Richel
c) Sancho
d) Michel
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) ułomny
c) teistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Paryżu
c) Londynie
d) Lyonie
Rozwiązanie


Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) lodów
c) gumy do żucia
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) kawy
c) tytoniu
d) przypraw
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) ryksze
c) powozy konne
d) tramwaje
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) prefekturze
c) przedszkolu
d) banku
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chaotyczna
c) schematyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) w wyniku samobójstwa
c) otruty przez kochankę
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Marlena
c) Jeanie
d) Jeaclin
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) na poczcie
c) w katedrze
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) dominikanin
c) jezuita
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) Jean Tarrou
c) Bernard Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1934 roku
c) 1913 roku
d) 1901 roku
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 16 kwietnia
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Antygonę
c) Hamleta
d) Odyseusza
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) siedem części
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Herod
c) Syzyf
d) Kartagina
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest zmienna
d) „staje się”
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) ojciec Paneloux
c) Rambert
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) prefekt Oranu
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) uogólnieniami
c) podsumowaniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Tunezji
b) Maroku
c) Egipcie
d) Algierii
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) metaforą
c) przypowieścią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) katolicy
c) muzułmanie
d) Arabowie
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) pierwsza
b) czwarta
c) druga
d) trzecia
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) choroba
c) pogoda
d) złe warunki sanitarne
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies