Test:

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chaotyczna
b) schematyczna
c) chronologiczna
d) klarowna
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) główny komisarz policji
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) Grand
c) Jean Tarrou
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Francuskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) trzy części
c) pięć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) pastylek mentolowych
c) lizaków
d) lodów
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie


Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Syzyf
c) Kaligula
d) Herod
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) otruty przez kochankę
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) banku
c) przedszkolu
d) prefekturze
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) czasy pracy w teatrze
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Egipcie
c) Tunezji
d) Maroku
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Rambert
c) Castel
d) Tarrou
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) przepowiednie św. Augustyna
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) tytoniu
c) win
d) kawy
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) Joseph Grand
c) doktor Rieux
d) Rambert
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Tarrou i Grand
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeaclin
c) Jeanie
d) Edith
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) na stadionie miejskim
c) na targowisku miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Richel
d) Miguel
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Odyseusza
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Antygonę
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Francuzi
c) Arabowie
d) katolicy
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) pierwsza
d) czwarta
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) „staje się”
c) jest zmienna
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) benedyktyn
c) dominikanin
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty natury osobistej
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) przenośnią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) na poczcie
b) w szpitalu
c) w katedrze
d) w banku
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1901 roku
c) 1928 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) zadbane
b) urokliwe
c) rozpustne
d) brzydkie
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) głód
c) pogoda
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) autobusy
c) ryksze
d) tramwaje
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) obiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) subiektywny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies