Test:

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) pastylek mentolowych
c) gumy do żucia
d) lizaków
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Narodowej Partii Algierii
c) Partii Ludu Algierii
d) Algierskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Francuzi
c) katolicy
d) Arabowie
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) studia
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) czasy pracy w teatrze
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) podsumowaniami
c) osobistymi opiniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) przedszkolu
c) prefekturze
d) szkole
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty rodzinne
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Miguel
c) Richel
d) Sancho
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) siedmiuset tygodniowo
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chaotyczna
c) schematyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie


Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Rambert
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Marlena
c) Edith
d) Jeanie
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Kurier Epidemii”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 25 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 8 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Paryżu
c) Lyonie
d) Londynie
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wyniku samobójstwa
d) w wypadku samochodowym
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) ojciec Paneloux
c) Joseph Grand
d) Rambert
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) czwarta
c) pierwsza
d) druga
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na placu miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) choroba
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przenośnią
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Hamleta
c) Odyseusza
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Syzyf
c) Herod
d) Kaligula
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) tytoniu
c) kawy
d) win
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Bernard Rieux
c) Jean Tarrou
d) Grand
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) siedem części
d) cztery części
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia skończyła się
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) przepowiednie św. Augustyna
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) ordynator szpitala
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) franciszkanin
c) jezuita
d) dominikanin
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1913 roku
b) 1928 roku
c) 1901 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) rozpustne
d) urokliwe
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Algierii
c) Maroku
d) Tunezji
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Cottard
c) Tarrou i Grand
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) na poczcie
c) w banku
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest trudna do ujęcia
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) teistyczny
b) ułomny
c) metafizyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) subiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) obiektywny
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) tramwaje
c) autobusy
d) ryksze
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies