Test:

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) główny komisarz policji
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty natury osobistej
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty zdrowotne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) metaforą
b) przypowieścią
c) przenośnią
d) złudzeniem
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Tarrou i Grand
c) Rieux i Cottard
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) gumy do żucia
c) lodów
d) lizaków
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Odyseusza
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Hamleta
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Castel
c) Rambert
d) Tarrou
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) stronniczy
c) obiektywny
d) subiektywny
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Algierze
c) Londynie
d) Lyonie
Rozwiązanie


Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) w wypadku samochodowym
c) w wyniku samobójstwa
d) zastrzelony przez przyjaciela
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) w parku miejskim
b) na placu miejskim
c) na stadionie miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) Jean Tarrou
c) Bernard Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w katedrze
c) w banku
d) na poczcie
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) benedyktyn
c) jezuita
d) dominikanin
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) „staje się”
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Algierii
c) Egipcie
d) Tunezji
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) miesiąc po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) cztery części
c) siedem części
d) trzy części
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) powozy konne
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Partii Ludu Algierii
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Kurier Epidemii”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) Tygodnik Zadżumionych”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) przypraw
b) kawy
c) win
d) tytoniu
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) złe warunki sanitarne
c) głód
d) pogoda
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) Francuzi
d) katolicy
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 29 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) rozpustne
b) brzydkie
c) zadbane
d) urokliwe
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) czwarta
c) pierwsza
d) druga
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Jeanie
c) Marlena
d) Edith
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) Rambert
c) Joseph Grand
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia skończyła się
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1928 roku
c) 1901 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chronologiczna
b) klarowna
c) schematyczna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) przedszkolu
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) przepowiednie św. Augustyna
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Kartagina
c) Herod
d) Syzyf
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) żalem i goryczą
c) podsumowaniami
d) osobistymi opiniami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies