Test:

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) powozy konne
c) tramwaje
d) autobusy
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) pogoda
c) głód
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1901 roku
c) 1913 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kartagina
d) Kaligula
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) otruty przez kochankę
c) w wypadku samochodowym
d) zastrzelony przez przyjaciela
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) lata spędzone w Paryżu
b) czasy pracy w teatrze
c) studia
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) podsumowaniami
c) uogólnieniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Lyonie
c) Algierze
d) Londynie
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chronologiczna
b) klarowna
c) chaotyczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Mercier to:
a) prefekt Oranu
b) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
c) ordynator szpitala
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie


Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Rieux
c) Tarrou
d) Rambert
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) ateistyczny
c) teistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) jest zmienna
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) „staje się”
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) muzułmanie
c) Arabowie
d) katolicy
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) metaforą
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na stadionie miejskim
c) w parku miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Bernard Rieux
c) Jean Tarrou
d) Grand
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Jeaclin
c) Marlena
d) Edith
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Tunezji
c) Algierii
d) Maroku
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach czterdziestych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Grand i ojciec Paneloux
b) Rieux i Tarrou
c) Tarrou i Grand
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Sancho
c) Richel
d) Miguel
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) benedyktyn
b) dominikanin
c) franciszkanin
d) jezuita
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) trzecia
c) czwarta
d) pierwsza
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) siedem części
c) pięć części
d) cztery części
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Odyseusza
d) Antygonę
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Joseph Grand
b) Rambert
c) doktor Rieux
d) ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) w katedrze
c) na poczcie
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) pięciuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia skończyła się
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia zahamowała swój rozwój
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) urokliwe
c) rozpustne
d) zadbane
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) sto tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) lodów
c) pastylek mentolowych
d) lizaków
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) win
c) tytoniu
d) przypraw
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) obiektywny
b) subiektywny
c) stronniczy
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) szkole
c) przedszkolu
d) banku
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies