Test:

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
c) epidemia skończyła się
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) szkole
c) prefekturze
d) banku
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) w parku miejskim
c) na placu miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w banku
c) na poczcie
d) w szpitalu
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Michel
b) Miguel
c) Sancho
d) Richel
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Tarrou i Grand
c) Rieux i Cottard
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) zadbane
b) brzydkie
c) rozpustne
d) urokliwe
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) prefekt Oranu
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1901 roku
c) 1928 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie


Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) autobusy
b) ryksze
c) tramwaje
d) powozy konne
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) złudzeniem
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) tydzień po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) Arabowie
c) Francuzi
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Herod
c) Kartagina
d) Kaligula
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) siedmiuset tygodniowo
c) tysiąca tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) cztery części
c) trzy części
d) pięć części
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) ojciec Paneloux
c) Joseph Grand
d) Rambert
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
b) obiektywny
c) subiektywny
d) stronniczy
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) czwarta
b) trzecia
c) druga
d) pierwsza
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Partii Ludu Algierii
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Maroku
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) żalem i goryczą
c) uogólnieniami
d) osobistymi opiniami
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) lodów
c) pastylek mentolowych
d) lizaków
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Jean Tarrou
b) Grand
c) ojciec Paneloux
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ateistyczny
b) ułomny
c) teistyczny
d) metafizyczny
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty z naruszeniem prawa
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rambert
b) Castel
c) Rieux
d) Tarrou
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Jeaclin
c) Edith
d) Marlena
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Antygonę
c) Odyseusza
d) Hamleta
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Algierze
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest trudna do ujęcia
c) „staje się”
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) pogoda
c) głód
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) chronologiczna
c) klarowna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) w wyniku samobójstwa
c) w wypadku samochodowym
d) otruty przez kochankę
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Magazyn Choroby”
c) „Kurier Epidemii”
d) „Przegląd Epidemiologiczny”
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) studia
c) dzieciństwo spędzone w Algierii
d) lata spędzone w Paryżu
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) kawy
c) tytoniu
d) przypraw
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies