Test:

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) ordynator szpitala
c) prefekt Oranu
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chronologiczna
d) chaotyczna
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Londynie
c) Paryżu
d) Lyonie
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) w wyniku samobójstwa
b) w wypadku samochodowym
c) otruty przez kochankę
d) zastrzelony przez przyjaciela
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) ryksze
b) powozy konne
c) autobusy
d) tramwaje
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) teistyczny
d) ateistyczny
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) rozpustne
b) brzydkie
c) zadbane
d) urokliwe
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) na poczcie
c) w szpitalu
d) w katedrze
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
b) latach czterdziestych dwudziestego wieku
c) latach trzydziestych dwudziestego wieku
d) latach dwudziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) cztery części
b) pięć części
c) trzy części
d) siedem części
Rozwiązanie


Oran liczy:
a) czterysta tysięcy mieszkańców
b) pięćset tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) sto tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Marlena
b) Jeanie
c) Jeaclin
d) Edith
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Tarrou
c) Grand i ojciec Paneloux
d) Rieux i Cottard
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) dwa miesiące po wybuchu epidemii
c) miesiąc po wybuchu epidemii
d) tydzień po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) obiektywny
c) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
d) stronniczy
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Magazyn Choroby”
b) Tygodnik Zadżumionych”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) pastylek mentolowych
b) gumy do żucia
c) lodów
d) lizaków
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) ojciec Paneloux
c) Jean Tarrou
d) Bernard Rieux
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Miguel
b) Richel
c) Michel
d) Sancho
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 8 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 29 kwietnia
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) osobistymi opiniami
b) żalem i goryczą
c) podsumowaniami
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty rodzinne
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty z naruszeniem prawa
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) doktor Rieux
b) Joseph Grand
c) ojciec Paneloux
d) Rambert
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Francuskiej Partii Komunistycznej
b) Algierskiej Partii Komunistycznej
c) Narodowej Partii Algierii
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) przypraw
c) kawy
d) win
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Herod
c) Syzyf
d) Kartagina
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia przybrała na sile
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) przenośnią
c) metaforą
d) złudzeniem
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) przepowiednie św. Augustyna
c) cytaty z Biblii i Koranu
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Odyseusza
c) Hamleta
d) Orfeusza i Eurydykę
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Egipcie
c) Tunezji
d) Algierii
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) katolicy
b) Arabowie
c) Francuzi
d) muzułmanie
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) druga
c) czwarta
d) pierwsza
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Tarrou
c) Rambert
d) Castel
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) benedyktyn
c) dominikanin
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest trudna do ujęcia
c) „staje się”
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1901 roku
c) 1913 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) szkole
c) przedszkolu
d) prefekturze
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies