Test:

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) na targowisku miejskim
c) w parku miejskim
d) na placu miejskim
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) dominikanin
c) benedyktyn
d) franciszkanin
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) banku
b) prefekturze
c) szkole
d) przedszkolu
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) schematyczna
b) klarowna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Michel
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) druga
c) czwarta
d) pierwsza
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) dzieciństwo spędzone w Algierii
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) powozy konne
c) autobusy
d) ryksze
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) zastrzelony przez przyjaciela
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie


W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Cottard
b) Grand i ojciec Paneloux
c) Tarrou i Grand
d) Rieux i Tarrou
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1913 roku
c) 1934 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) rozpustne
d) urokliwe
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) jest trudna do ujęcia
b) jest zmienna
c) „staje się”
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty z naruszeniem prawa
c) kłopoty natury osobistej
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) tydzień po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) trzy części
b) pięć części
c) cztery części
d) siedem części
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) Francuzi
c) katolicy
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Orfeusza i Eurydykę
b) Hamleta
c) Odyseusza
d) Antygonę
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lizaków
b) gumy do żucia
c) lodów
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Jeanie
c) Edith
d) Marlena
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) kawy
c) przypraw
d) tytoniu
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Maroku
c) Tunezji
d) Egipcie
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) subiektywny
c) obiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia przybrała na sile
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) podsumowaniami
c) osobistymi opiniami
d) uogólnieniami
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Tarrou
c) Rambert
d) Rieux
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Syzyf
b) Kaligula
c) Kartagina
d) Herod
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Narodowej Partii Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Partii Ludu Algierii
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
b) horoskopy i medycyna ludowa
c) przepowiednie św. Augustyna
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) dwieście tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) główny komisarz policji
c) prefekt Oranu
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach dwudziestych dwudziestego wieku
b) latach trzydziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) pogoda
b) głód
c) choroba
d) złe warunki sanitarne
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Algierze
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w szpitalu
b) w katedrze
c) na poczcie
d) w banku
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) złudzeniem
b) przenośnią
c) metaforą
d) przypowieścią
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) ojciec Paneloux
b) Jean Tarrou
c) Grand
d) Bernard Rieux
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies