Test:

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) obiektywny
c) subiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1901 roku
b) 1913 roku
c) 1928 roku
d) 1934 roku
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Odyseusza
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Antygonę
d) Hamleta
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia skończyła się
c) epidemia zahamowała swój rozwój
d) epidemia przybrała na sile
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) „staje się”
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest trudna do ujęcia
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Tarrou
b) Castel
c) Rieux
d) Rambert
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) prefekturze
b) przedszkolu
c) banku
d) szkole
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Lyonie
b) Londynie
c) Paryżu
d) Algierze
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 16 kwietnia
c) 8 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie


Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Michel
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) choroba
b) głód
c) złe warunki sanitarne
d) pogoda
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) uogólnieniami
b) osobistymi opiniami
c) żalem i goryczą
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) druga
b) pierwsza
c) trzecia
d) czwarta
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w banku
c) na poczcie
d) w szpitalu
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Cottard
c) Rieux i Tarrou
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) sto tysięcy mieszkańców
b) czterysta tysięcy mieszkańców
c) pięćset tysięcy mieszkańców
d) dwieście tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) tramwaje
c) autobusy
d) ryksze
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) czasy pracy w teatrze
b) dzieciństwo spędzone w Algierii
c) lata spędzone w Paryżu
d) studia
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) franciszkanin
b) jezuita
c) benedyktyn
d) dominikanin
Rozwiązanie

Mercier to:
a) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
b) prefekt Oranu
c) ordynator szpitala
d) główny komisarz policji
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) siedem części
c) trzy części
d) cztery części
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) metafizyczny
c) ateistyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) „Przegląd Epidemiologiczny”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Magazyn Choroby”
d) Tygodnik Zadżumionych”
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) ojciec Paneloux
c) Jean Tarrou
d) Grand
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na placu miejskim
b) na targowisku miejskim
c) na stadionie miejskim
d) w parku miejskim
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przypowieścią
b) metaforą
c) złudzeniem
d) przenośnią
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Egipcie
b) Tunezji
c) Maroku
d) Algierii
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Edith
b) Marlena
c) Jeaclin
d) Jeanie
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) ojciec Paneloux
c) doktor Rieux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) rozpustne
c) zadbane
d) brzydkie
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) pięciuset tygodniowo
b) tysiąca tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) dwustu tygodniowo
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) win
b) kawy
c) tytoniu
d) przypraw
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) przepowiednie św. Augustyna
b) cytaty z Biblii i Koranu
c) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
d) horoskopy i medycyna ludowa
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) gumy do żucia
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) w wypadku samochodowym
c) zastrzelony przez przyjaciela
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) schematyczna
c) chaotyczna
d) chronologiczna
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Arabowie
b) muzułmanie
c) Francuzi
d) katolicy
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Kartagina
c) Herod
d) Syzyf
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty zdrowotne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty rodzinne
d) kłopoty z naruszeniem prawa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies