Test:

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach czterdziestych dwudziestego wieku
b) latach dwudziestych dwudziestego wieku
c) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
d) latach trzydziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) siedem części
b) trzy części
c) cztery części
d) pięć części
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 29 kwietnia
b) 8 kwietnia
c) 16 kwietnia
d) 25 kwietnia
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w katedrze
b) w szpitalu
c) na poczcie
d) w banku
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Rieux i Tarrou
b) Tarrou i Grand
c) Rieux i Cottard
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) złe warunki sanitarne
b) głód
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na stadionie miejskim
b) w parku miejskim
c) na placu miejskim
d) na targowisku miejskim
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) „staje się”
c) jest trudna do ujęcia
d) jest zmienna
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Grand
b) ojciec Paneloux
c) Bernard Rieux
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) ateistyczny
c) metafizyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie


Narrator „Dżumy” jest:
a) stronniczy
b) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
c) obiektywny
d) subiektywny
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kaligula
b) Syzyf
c) Herod
d) Kartagina
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) pięćset tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) dwieście tysięcy mieszkańców
d) czterysta tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) klarowna
b) chronologiczna
c) chaotyczna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Kurier Epidemii”
c) „Przegląd Epidemiologiczny”
d) „Magazyn Choroby”
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) złudzeniem
c) przypowieścią
d) metaforą
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Richel
b) Michel
c) Miguel
d) Sancho
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) lata spędzone w Paryżu
c) czasy pracy w teatrze
d) studia
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) przedszkolu
b) banku
c) szkole
d) prefekturze
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) miesiąc po wybuchu epidemii
b) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
c) tydzień po wybuchu epidemii
d) dwa miesiące po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) dominikanin
b) franciszkanin
c) benedyktyn
d) jezuita
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) muzułmanie
b) Arabowie
c) katolicy
d) Francuzi
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) tramwaje
b) autobusy
c) powozy konne
d) ryksze
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Antygonę
b) Orfeusza i Eurydykę
c) Hamleta
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) tysiąca tygodniowo
b) dwustu tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) pięciuset tygodniowo
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Paryżu
b) Algierze
c) Lyonie
d) Londynie
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) czwarta
c) druga
d) pierwsza
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1928 roku
b) 1934 roku
c) 1901 roku
d) 1913 roku
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) gumy do żucia
b) lizaków
c) pastylek mentolowych
d) lodów
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeanie
b) Jeaclin
c) Marlena
d) Edith
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty natury osobistej
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty zdrowotne
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) cytaty z Biblii i Koranu
b) przepowiednie św. Augustyna
c) horoskopy i medycyna ludowa
d) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
b) epidemia zahamowała swój rozwój
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia skończyła się
Rozwiązanie

Który z bohaterów godzinami przesiaduje w dworcowej poczekalni?
a) Rambert
b) Cottard
c) Tarrou
d) Rieux
Rozwiązanie

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) Rambert
b) doktor Rieux
c) ojciec Paneloux
d) Joseph Grand
Rozwiązanie

Mercier to:
a) ordynator szpitala
b) główny komisarz policji
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) prefekt Oranu
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) żalem i goryczą
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) podsumowaniami
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) otruty przez kochankę
b) w wyniku samobójstwa
c) w wypadku samochodowym
d) zastrzelony przez przyjaciela
Rozwiązanie

Opracowaniem serum zajął się:
a) Castel
b) Rieux
c) Rambert
d) Tarrou
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) brzydkie
b) zadbane
c) urokliwe
d) rozpustne
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Francuskiej Partii Komunistycznej
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Narodowej Partii Algierii
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) kawy
b) przypraw
c) win
d) tytoniu
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Algierii
b) Maroku
c) Tunezji
d) Egipcie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies