Test:

Kronikarzem w powieści Camusa jest:
a) ojciec Paneloux
b) Joseph Grand
c) Rambert
d) doktor Rieux
Rozwiązanie

25 grudnia prefektura ogłosiła, że:
a) epidemia zahamowała swój rozwój
b) epidemia skończyła się
c) epidemia przybrała na sile
d) epidemia rozprzestrzeniła się na nowe dzielnice
Rozwiązanie

Fabuła „Dżumy” nie jest:
a) chronologiczna
b) chaotyczna
c) klarowna
d) schematyczna
Rozwiązanie

Podczas dżumy największym „wzięciem” w gazetach cieszą się:
a) horoskopy i medycyna ludowa
b) proroctwa Nostradamusa i świętej Otylii
c) przepowiednie św. Augustyna
d) cytaty z Biblii i Koranu
Rozwiązanie

Raymond Rambert ma napisać dla paryskiej gazety artykuł o warunkach, w jakich żyją algierscy:
a) Francuzi
b) Arabowie
c) katolicy
d) muzułmanie
Rozwiązanie

Pomimo wielkich trudności z pozyskaniem papieru w Oranie powstaje nowy dziennik poświęcony wydarzeniom związanym z plagą dżumy. Jego tytuł to:
a) Tygodnik Zadżumionych”
b) „Przegląd Epidemiologiczny”
c) „Magazyn Choroby”
d) „Kurier Epidemii”
Rozwiązanie

Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
a) Hamleta
b) Antygonę
c) Orfeusza i Eurydykę
d) Odyseusza
Rozwiązanie

Parabola, zwana jest także:
a) przenośnią
b) przypowieścią
c) złudzeniem
d) metaforą
Rozwiązanie

Akcja „Dżumy” toczy się w:
a) latach trzydziestych dwudziestego wieku
b) latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku
c) latach dwudziestych dwudziestego wieku
d) latach czterdziestych dwudziestego wieku
Rozwiązanie

Camus reprezentuje egzystencjalizm:
a) ułomny
b) ateistyczny
c) metafizyczny
d) teistyczny
Rozwiązanie


Opracowaniem serum zajął się:
a) Rieux
b) Tarrou
c) Rambert
d) Castel
Rozwiązanie

Albert Camus przyszedł na świat w Mondavi w Algierii w:
a) 1934 roku
b) 1913 roku
c) 1901 roku
d) 1928 roku
Rozwiązanie

„Dżuma” podzielona jest na:
a) pięć części
b) trzy części
c) cztery części
d) siedem części
Rozwiązanie

Pierwszy szpital pomocniczy powstał w:
a) szkole
b) banku
c) prefekturze
d) przedszkolu
Rozwiązanie

W „Dżumie” postawę egzystencjalistyczną przyjmują głównie:
a) Tarrou i Grand
b) Rieux i Cottard
c) Rieux i Tarrou
d) Grand i ojciec Paneloux
Rozwiązanie

Dozorca doktora Rieux`a to:
a) Sancho
b) Michel
c) Miguel
d) Richel
Rozwiązanie

Cottard jest sprzedawcą:
a) tytoniu
b) kawy
c) win
d) przypraw
Rozwiązanie

W powieści Camusa postawy mieszkańców wobec epidemii zawiera część:
a) trzecia
b) druga
c) pierwsza
d) czwarta
Rozwiązanie

Według egzystencjalizmu ateistycznego jednostka ludzka:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest zmienna
c) „staje się”
d) jest trudna do ujęcia
Rozwiązanie

Akcja powieści Camusa rozpoczyna się:
a) 16 kwietnia
b) 25 kwietnia
c) 29 kwietnia
d) 8 kwietnia
Rozwiązanie

Płomienne kazanie ojciec Paneloux wygłosił:
a) dwa tygodnie po wybuchu epidemii
b) tydzień po wybuchu epidemii
c) dwa miesiące po wybuchu epidemii
d) miesiąc po wybuchu epidemii
Rozwiązanie

Specjalnie zorganizowane pole namiotowe, gdzie przechodzono kwarantannę rozbito:
a) na targowisku miejskim
b) na placu miejskim
c) w parku miejskim
d) na stadionie miejskim
Rozwiązanie

Żona Granda, która odeszła od niego po wielu latach małżeństwa to:
a) Jeaclin
b) Jeanie
c) Edith
d) Marlena
Rozwiązanie

Nad wszelkimi statystykami podczas dżumy czuwa:
a) Bernard Rieux
b) ojciec Paneloux
c) Grand
d) Jean Tarrou
Rozwiązanie

Czwartego stycznia 1960 roku Albert Camus zmarł:
a) zastrzelony przez przyjaciela
b) otruty przez kochankę
c) w wypadku samochodowym
d) w wyniku samobójstwa
Rozwiązanie

Ojciec Paneloux to:
a) jezuita
b) franciszkanin
c) benedyktyn
d) dominikanin
Rozwiązanie

Pod koniec czerwca liczba ofiar wzrosła do:
a) dwustu tygodniowo
b) pięciuset tygodniowo
c) siedmiuset tygodniowo
d) tysiąca tygodniowo
Rozwiązanie

Notatki Tarrou składające się na fabułę „Dżumy” przepełnione są:
a) podsumowaniami
b) osobistymi opiniami
c) uogólnieniami
d) żalem i goryczą
Rozwiązanie

Oran leży w:
a) Maroku
b) Algierii
c) Tunezji
d) Egipcie
Rozwiązanie

Za najszczęśliwszy etap swojego życia Camus uważał:
a) dzieciństwo spędzone w Algierii
b) studia
c) lata spędzone w Paryżu
d) czasy pracy w teatrze
Rozwiązanie

Do przewozu zwłok do krematorium służą:
a) powozy konne
b) tramwaje
c) autobusy
d) ryksze
Rozwiązanie

Miasto Oran według narratora jest:
a) urokliwe
b) brzydkie
c) zadbane
d) rozpustne
Rozwiązanie

Narrator „Dżumy” jest:
a) subiektywny
b) stronniczy
c) obiektywny
d) negatywnie nastawiony do niektórych postaci
Rozwiązanie

Wiosną 1935 roku Camus wstąpił do:
a) Partii Ludu Algierii
b) Narodowej Partii Algierii
c) Algierskiej Partii Komunistycznej
d) Francuskiej Partii Komunistycznej
Rozwiązanie

Ludzie uważają za najlepszą ochronę przed dżumą spożywanie:
a) lodów
b) lizaków
c) gumy do żucia
d) pastylek mentolowych
Rozwiązanie

Literaturę i filozofię Camus studiował na uniwersytecie w:
a) Algierze
b) Lyonie
c) Londynie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Oran liczy:
a) dwieście tysięcy mieszkańców
b) sto tysięcy mieszkańców
c) czterysta tysięcy mieszkańców
d) pięćset tysięcy mieszkańców
Rozwiązanie

Mercier to:
a) główny komisarz policji
b) prefekt Oranu
c) dyrektor miejskiej służby odszczurzania
d) ordynator szpitala
Rozwiązanie

Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest:
a) głód
b) złe warunki sanitarne
c) pogoda
d) choroba
Rozwiązanie

Dziennikarz spotkanie z Gonzalesem odbywa:
a) w banku
b) na poczcie
c) w szpitalu
d) w katedrze
Rozwiązanie

Najsłynniejszym dramatem Camusa jest:
a) Kartagina
b) Herod
c) Kaligula
d) Syzyf
Rozwiązanie

Funkcjonariusz ustala, że przyczyną targnięcia się na własne życie przez Cottarda były:
a) kłopoty rodzinne
b) kłopoty zdrowotne
c) kłopoty z naruszeniem prawa
d) kłopoty natury osobistej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies