Doktor Bernard Rieux - charakterystyka

Doktor Bernard Rieux – jest narratorem powieści. Ujawnia to dopiero pod jej koniec. Jest całkowicie oddany swojej pracy i pacjentom. Wywodzi się z biednej rodziny robotniczej. Bieda ukształtowała jego poglądy. Zawsze pozostaje uprzejmy i miły. Gdy dżuma nawiedza Oran, pracuje niestrudzenie całymi dniami. Niesie ulgę w cierpieniach mieszkańcom miasta. Jest bezkompromisowy w zachowaniu moralnych zasad. W walce z ludzkim cierpieniem. Próbuje być jak najbardziej obiektywnym narratorem.

Opis cech zewnętrznych doktora zawarł Tarrou w swoich notatkach: „Wygląda na trzydzieści pięć lat. Ś... więcej

* * *

Jean Tarrou - charakterystyka

Jean Tarrou – obok doktora Rieux, drugi narrator powieści. Do Oranu przybywa na kilka tygodni przed wybuchem epidemii. Początkowo mieszka w hotelu. Miasto miało być kolejnym przystankiem w jego wielkiej podróży. Jej celem było zwalczanie kary śmierci. Jego notatki przepełnione są szczegółami z życia miasta, na które zwykle historycy nie zwracają uwagi. Tak narrator opisuje jego wygląd zewnętrzny Tarrou: „[Rieux] spotkał na schodach mężczyznę młodego jeszcze, o ciężkiej sylwetce, o twarzy masywnej i porytej, zamkniętej szerokimi brwiami”.

W odróżnieniu od Rieux, pochodzi z bogat... więcej

* * *

Raymond Rambert - charakterystyka

Raymond Rambert – młody dziennikarz z Paryża. Przybywa do Oranu w celu napisania ankiety o warunkach życia Arabów. Niedługo po jego przyjeździe wybucha epidemia. Miasto zostaje zamknięte.

Rambert to inteligentny i zdeterminowany człowiek. Znalazł się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. Desperacko próbuje opuścić miasto. Chce wrócić do Francji, do swojej żony. Nie czuje solidarności z mieszkańcami Oranu. Nad wszystko przedkłada swoje własne szczęście. Z jednej z jego opowieści wynika, że walczył w wojnie domowej w Hiszpanii. Nie mówi, po której ze stron. Twierdził, że łatwo ... więcej

* * *

Joseph Grand - charakterystyka

Joseph Grand – etatowy urzędnik merostwa . Pracuje za marne pieniądze od wielu lat. Od dawna zna doktora Rieux. Narrator wskazuje na niego, jako jedynego prawdziwego bohatera powieści: „(…) jeśli trzeba koniecznie, by jakiś bohater znalazł się w tym opowiadaniu, narrator proponuje właśnie tego nieefektownego i skromnego bohatera, który miał tylko dobre serce i pozornie śmieszny ideał”. Bez wątpienia jest jedną z najbardziej kolorowych postaci Dżumy.

Tak wygląda w oczach narratora: „Był to mężczyzna pięćdziesięcioletni, o żółtym, długim i zagiętym wąsie, o wąskich ramionach i chudy... więcej

* * *

Cottard - charakterystyka

Cottard – ścigany przez policję za popełnienie przestępstwa. Próbuje popełnić samobójstwo. Boi się śmiertelnie aresztu. Oficjalnie jest przedstawicielem firmy produkującej wina i likiery. „Przedstawiciel był zawsze samotny i nieufny”, tak mówi o nim jego sąsiad – Grand. Jego ulubionym powiedzonkiem jest: „Wielcy zawsze zjadają małych”. O jego fizjonomii narrator mówi: „Niewielki, korpulentny mężczyzna (…)”.

Gdy wybucha epidemia korzysta z zamieszania i żyje pełnią życia. Jada w najdroższych restauracjach. Zostawia wysokie napiwki. Otacza się ludźmi... więcej

* * *

Pozostali bohaterowie „Dżumy”

Michel – dozorca w kamienicy, w której mieszka doktor Rieux. Starszy człowiek bardzo sumiennie wykonuje swoje obowiązki. Nie może uwierzyć, że w jego kamienicy znaleziono szczury. Jest pierwszą ludzką ofiarą dżumy.

Żona doktora Rieux – ciężko chora kobieta, która wyjeżdża do sanatorium na kilka tygodni przed zamknięciem bram miasta. Tak opisuje ją narrator: „(...) ta twarz trzydziestoletnia, mimo śladów choroby, była wciąż twarzą młodości, może dzięki owemu uśmiechowi, który górował nad resztą”. Kobieta umiera w górskim sanatorium. Wiadomość o tym dociera do jej mę... więcej

* * *

Ojciec Paneloux - charakterystyka

Ojciec Paneloux to „uczony i wojujący jezuita (…)”. Cieszy się wielkim poważaniem wśród mieszkańców miasta. W miesiąc po ogłoszeniu stanu dżumy wygłasza płomienne kazanie. Uznaje, że zaraza jest karą bożą za grzechy mieszkańców miasta. „Bracia moi, doścignęło was nieszczęście, bracia moi, zasłużyliście na nie”. Głosi, zgodne z katolicką doktryną, hasła przyjmowania wszystkich „darów” Boga z miłością. Twierdzi, że zaraza jest karą za zapomnienie o codziennej modlitwie. Uważa gorliwą modlitwę za jedyny sposób walki z dżumą.

Tak opisuje go narr... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies