Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dżuma

Jean Tarrou - charakterystykaJean Tarrou – obok doktora Rieux, drugi narrator powieści. Do Oranu przybywa na kilka tygodni przed wybuchem epidemii. Początkowo mieszka w hotelu. Miasto miało być kolejnym przystankiem w jego wielkiej podróży. Jej celem było zwalczanie kary śmierci. Jego notatki przepełnione są szczegółami z życia miasta, na które zwykle historycy nie zwracają uwagi. Tak narrator opisuje jego wygląd zewnętrzny Tarrou: „[Rieux] spotkał na schodach mężczyznę młodego jeszcze, o ciężkiej sylwetce, o twarzy masywnej i porytej, zamkniętej szerokimi brwiami”.

W odróżnieniu od Rieux, pochodzi z bogatej rodziny. Jego ojciec był prokuratorem generalnym w jednym z francuskich miast. Wydarzeniem, które zmieniło jego życie był widok skazanego przez jego ojca na śmierć człowieka. Uważał, że był on zupełnie bezbronny. Od tamtej pory bohater przysiągł sobie, że będzie walczył z karą śmierci. Opuścił rodzinny dom.

Ma silne zasady moralne. Opierają się one na przekonaniu, że żaden człowiek nie ma prawa skazać drugiego na śmierć. „Dlatego postanowiłem odrzucić wszystko, co z bliska czy z daleka, dla dobrych czy złych powodów, powoduje śmierć lub usprawiedliwia zabójstwo”.

Przy każdej okazji staje po stronie ofiar,. Wśród nich może szukać drogi do spokoju. Za cel swojego życia stawia sobie zostanie świętym: „(…) chciałbym wiedzieć, jak stać się świętym; tylko to mnie interesuje (…) Znam dziś tylko jedno konkretne zagadnienie: czy można być świętym bez Boga”. Wykorzystuje swoją charyzmę i zdolności organizatorskie do powołania formacji sanitarnych. Mają one wspierać lekarzy w niesieniu pomocy chorym. Nie boi się zarażenia dżumą. Często zapomina stosować odpowiednie środków bezpieczeństwa. Ostatecznie przez to umiera.

Jest człowiekiem pogodnym i towarzyskim. „Dobroduszny, zawsze uśmiechnięty, wyglądał na przyjaciela wszystkich normalnych rozrywek, nie będąc ich niewolnikiem. W istocie, znano tylko jedno jego przyzwyczajenie, przyzwyczajenie mianowicie stałe wizyty u tancerzy i muzyków hiszpańskich, dość licznych w naszym mieście”. Nigdy nie wywyższa się ponad innych ludzi. Cottard wybiera go jako osobę, której może się zwierzyć ze swoich czynów. Podobnie jak Rieux jest ateistą . Za najwyższą wartość uznaje człowieka. Jest całkowicie oddany swoim ideom. Identyfikuje zarazę z wyrokiem śmierci na mieszkańców, dlatego angażuje się w niesienie pomocy. Kochał matkę. Ojca znienawidził, za pracę jaką ten wykonywał. Chociaż ojciec w domu był bardzo łagodny i troskliwy, to wizerunek surowego prokuratora, bezwzględnego i skazującego ludzi na więzienie lub śmierć, wywołuje niechęć syna.

Umiera jako jedna z ostatnich ofiar dżumy. Jego śmierć jest wielkim ciosem dla doktora Rieux. Mężczyzn, w obliczu waiki z dżumą, połączyła serdeczna przyjaźń. Nigdy nie mogła zaistnieć w pełni. Po

W swoich notatkach przedstawia osobiste poglądy, np.: „Pytanie: co robić, by nie tracić czasu? Odpowiedź: doświadczać go w całej jego rozciągłości. Środki: spędzać dni w przedpokoju u dentysty na niewygodnym krześle; przesiadywać na balkonie w niedzielne popołudnie; słuchać wywiadu w języku, którego się nie rozumie; wybierać najdłuższe i najmniej wygodne marszruty kolejowe i jechać oczywiście na stojąco; stać w kolejce do okienka, gdzie sprzedają bilety do teatru, i nie wykupić swego biletu itd., itd.”.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Dżuma” - streszczenie szczegółowe
„Dżuma” - krótkie streszczenie
Albert Camus - życiorys
Kompozycja „Dżumy” Alberta Camusa
Struktura „Dżumy” Alberta Camusa
Czas i miejsce akcji „Dżumy”
Problematyka „Dżumy” Alberta Camusa
„Dżuma” - plan wydarzeń
Egzystencjalizm w „Dżumie”
Dramat postaw moralnych w „Dżumie” Camusa
Co symbolizuje „dżuma” z powieści Camusa?
Portret lekarza w „Dżumie” Alberta Camusa
„Dżuma” - moralne przesłanie utworu
Jak zmienił się Oran w wyniku epidemii dżumy?
„Dżuma” jako powieść o wojnie
„Dżuma” jako poowieść o śmierci
„Dżuma” jako powieść o złu - motyw zła
„Dżuma” jako powieść parabola
Motyw przyjaźni w „Dżumie”
Jak zachowywali się bohaterowie wobec dżumy w powieści Camusa?
Motyw przemiany w „Dżumie”
Motyw apokalipsy w „Dżumie”
Motyw pracy w „Dżumie”
Motyw ludzkiej solidarności w „Dżumie”
Motyw cierpienia w „Dżumie”
Motyw choroby w „Dżumie”
Co oznacza twierdzenie „bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika”?
Najważniejsze cytaty z powieści „Dżuma”
Postawy ludzi wobec zagrożenia w „Dżumie” Camusa
Znaczenie motta powieści „Dżuma”
Nawiązania w kulturze do „Dżumy”
Bibliografia
Bezpośrednie odwołania do innych dzieł literackich w „Dżumie”
Bohaterowie
Doktor Bernard Rieux - charakterystyka
Jean Tarrou - charakterystyka
Ojciec Paneloux - charakterystyka
Raymond Rambert - charakterystyka
Cottard - charakterystyka
Joseph Grand - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Dżumy”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies