Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dżuma

Motyw pracy w „Dżumie”W ściślejszym rozumieniu można nazwać ten motyw, w tym konkretnym przypadku, motywem lekarza. Wyraża się on rzecz jasna przez postawę doktora Rieux. Jest on przykładem do naśladowania nie tylko dla innych medyków, ale dla wszystkich ludzi pracujących.

Postawa doktora stoi w opozycji do podejścia do pracy pozostałych mieszkańców Oranu. Narrator opisuje w ten sposób: „Nasi współobywatele dużo pracują, ale zawsze po to, by się wzbogacić. Interesują się przede wszystkim handlem i zajmują się głównie, jak to sami nazywają, robieniem interesów”. Swoistym mottem, przyświecającym doktorowi Rieux jest: „Najważniejsze to dobrze wykonywać swój zawód”. Te słowa określają najdoskonalej jego podejście do swojej służby lekarskiej.

Jak sam mówi wybrał ten sposób zarabiania na życie na przekór swojemu pochodzeniu. Chciał udowodnić ludziom, że możliwy jest awans społeczny. Mimo długiego stażu w zawodzie, doktor nigdy nie przyzwyczaił się do widoku śmierci swoich pacjentów. Zawsze robił wszystko co w jego mocy, by jej zapobiec. Doktor ma często świadomość, że rozmiary epidemii go przerastają. Nigdy jednak nie rozważał nawet zaprzestania walki z zarazą: „Trzeba walczyć w taki czy inny sposób i nie padać na kolana”.

Praca pojawia się także w powieści jako przyczyna rozpadu zawiązku Josepha Granda. „Dalsza historia była według Granda bardzo prosta. Jak ze wszystkimi: człowiek żeni się, kocha jeszcze trochę, pracuje. Pracuje tyle, ze zapomina kochać”. Po części podobnie dzieje się z małżeństwem państwa Rieux. Doktor dopiero po wyjeździe żony odczuwa, że zaniedbał ją na rzecz pracy.

Z motywem pracy wiąże się także poświęcenie wszystkich chętnych do pomocy przy organizacji formacji sanitarnych. Byli świadomi, że narażali swoje życie. Niektórzy wstępowali do nich, by walczyć z bezczynnością. Początkowo wszyscy przestrzegali ściśle zasad higieny. Z czasem, w wyniku przemęczenia, zaczęli ją zaniedbywać. Z tego powodu jeszcze bardziej groziło im zarażenie. Poświęcenie dla pracy na rzecz innych Tarrou przypłacił życiem.


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Dżuma” - streszczenie szczegółowe
„Dżuma” - krótkie streszczenie
Albert Camus - życiorys
Kompozycja „Dżumy” Alberta Camusa
Struktura „Dżumy” Alberta Camusa
Czas i miejsce akcji „Dżumy”
Problematyka „Dżumy” Alberta Camusa
„Dżuma” - plan wydarzeń
Co symbolizuje „dżuma” z powieści Camusa?
Portret lekarza w „Dżumie” Alberta Camusa
„Dżuma” - moralne przesłanie utworu
Jak zmienił się Oran w wyniku epidemii dżumy?
Egzystencjalizm w „Dżumie”
Dramat postaw moralnych w „Dżumie” Camusa
Motyw przyjaźni w „Dżumie”
Jak zachowywali się bohaterowie wobec dżumy w powieści Camusa?
„Dżuma” jako powieść o wojnie
„Dżuma” jako poowieść o śmierci
„Dżuma” jako powieść o złu - motyw zła
„Dżuma” jako powieść parabola
Motyw przemiany w „Dżumie”
Motyw apokalipsy w „Dżumie”
Motyw pracy w „Dżumie”
Motyw ludzkiej solidarności w „Dżumie”
Motyw cierpienia w „Dżumie”
Motyw choroby w „Dżumie”
Co oznacza twierdzenie „bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika”?
Najważniejsze cytaty z powieści „Dżuma”
Postawy ludzi wobec zagrożenia w „Dżumie” Camusa
Znaczenie motta powieści „Dżuma”
Nawiązania w kulturze do „Dżumy”
Bibliografia
Bezpośrednie odwołania do innych dzieł literackich w „Dżumie”
Bohaterowie
Doktor Bernard Rieux - charakterystyka
Jean Tarrou - charakterystyka
Ojciec Paneloux - charakterystyka
Raymond Rambert - charakterystyka
Cottard - charakterystyka
Joseph Grand - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Dżumy”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies