Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dżuma

Najważniejsze cytaty z powieści „Dżuma”

Cytaty opisujące reakcję ludzi na epidemię dżumy:

„Kiedy wybucha wojna ludzie powiadają: «To nie potrwa długo, to zbyt głupie.» I oczywiście, wojna jest na pewno zbyt głupia, ale to nie przeszkadza jej trwać. Głupota upiera się zawsze, zauważono by to, gdyby człowiek nie myślał stale o sobie”.
Są to słowa doktora o mentalności ludzkiej podczas wojny. Podobnie reagują mieszkańcy Oranu na pierwsze plotki o epidemii dżumy w ich mieście.

„Zaraza nie jest na miarę człowieka, wiec powiada się sobie, że zaraza jest nierzeczywista, to zły sen, który minie. Ale nie zawsze ów sen mija, i od złego snu złego snu to ludzie mijają, a humaniści przede wszystkim, ponieważ nie byli dość ostrożni”.
Tak narrator opisuje strach ludzi przed zarazą.

„Uważali się za wolnych, a nikt nie będzie wolny, jak długo będą istniały zarazy”.
Słowa doktora opisują działania mieszkańców, którzy pomimo epidemii, próbowali prowadzić w miarę normalny tryb życia.

„Nie było już losów indywidualnych, ale wspólna historia, to znaczy dżuma i uczucia, których doznawali wszyscy”.

Taką świadomość mają mieszkańcy po tym, jak dżuma osiąga swoje apogeum.

„Rzecz w tym, że nic nie jest mniej efektowne niż plaga; wielkie nieszczęścia, już dzięki swemu trwaniu, są monotonne”.
Narrator mówi o tym, że podczas plagi nie było wielkich bohaterów, którzy w efektowny sposób nieśliby pomoc i pociechę.

„Widać z tego wreszcie, że nikt nie potrafi naprawdę myśleć o kim innym, nawet w najgorszym z nieszczęść”.
Tak Tarrou opisuje w swoich notatkach wrażenia z wizyty w obozie izolacyjnym, gdzie widział ludzi, o których nikt nie pamięta.

„Można powiedzieć zresztą, że począwszy od chwili, gdy najlżejsza nadzieja stała się dla ludności osiągalna, skończyło się rzeczywiste panowanie dżumy”.
Narrator dostrzega pierwsze objawy końca epidemii.


Cytaty dotyczące rozłąki z bliskimi osobami:

„Tak więc, na przykład, doznanie równie indywidualne jak świadomość rozłąki z ukochaną istotą stało się nagle, od pierwszych tygodni, udziałem całej ludności i, wraz ze strachem, głównym cierpieniem tego długiego okresu wygnania”.

Fragment ten dotyczy emocji, jakie odczuwali obywatelami Oranu po zamknięciu bram do miasta, a zwłaszcza osób, które przez to zostały oddzielone od swoich bliskich, znajdujących się po drugiej stronie murów.

„Doznawali więc głębokiego bólu wszystkich więźniów i wszystkich wygnańców - żyli pamięcią nieprzydatną do niczego. Nawet ta przeszłość, o której rozmyślali bez przerwy, miała jedynie smak żalu. (...) Zniecierpliwieni teraźniejszością, wrogowie przeszłości, pozbawieni przyszłości, przypominaliśmy tych, którym sprawiedliwość lub nienawiść ludzka każe żyć za kratami”.
Narrator identyfikuje się z mieszkańcami, którzy czują niesprawiedliwość zarazy i tęsknią za ukochanymi osobami.

„(...) przyzwyczajenie się do rozpaczy jest gorsze niż sama rozpacz”.
Tak uważa doktor Rieux w kontekście tęsknoty za ukochaną osobą.

„Rzecz bowiem osobliwa, że ku nasłonecznionym jeszcze tarasom zamiast zgiełku pojazdów i motorów - zwykłej mowy miast - wznosił się ogromny huk głuchych kroków i głosów, bolesne szuranie tysiąca podeszew zrytmizowanych gwizdem zarazy w ciężkim niebie, nie kończące się stłumione dreptanie, które wypełniało powoli całe miasto i które, wieczór po wieczorze, wyrażało w sposób wierny i posępny ślepy upór, w naszych sercach zastępujący wówczas miłość”.
Jest to opis mieszkańców, którzy rozdzieleni ze swymi bliskimi tułają się po mieście bez celu.

„Wiedzieli teraz, że jeśli istnieje coś, czego można pragnąć zawsze i osiągnąć niekiedy, to jest to czułość ludzka”.


strona:    1    2    3  


Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Dżuma” - streszczenie szczegółowe
Albert Camus - życiorys
Struktura i kompozycja „Dżumy” Alberta Camus
Czas i miejsce akcji „Dżumy”
Egzystencjalizm w „Dżumie”
„Dżuma” jako powieść o wojnie
„Dżuma” jako poowieść o śmierci absurdalnej
„Dżuma” jako powieść o złu - motyw zła
„Dżuma” jako powieść parabola
Motywy literackie występujące w „Dżumie”
Nawiązania w kulturze do „Dżumy”
Znaczenie motta powieści „Dżuma”
Bibliografia
Najważniejsze cytaty z powieści „Dżuma”
Bezpośrednie odwołania do innych dzieł literackich w „Dżumie”
Bohaterowie
Doktor Bernard Rieux - charakterystyka
Jean Tarrou - charakterystyka
Ojciec Paneloux - charakterystyka
Raymond Rambert - charakterystyka
Cottard - charakterystyka
Joseph Grand - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Dżumy”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies