Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Dżuma

Postawy ludzi wobec zagrożenia w „Dżumie” CamusaW „Dżumie” Alberta Camusa mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową. Zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi jest śmiertelna choroba - dżuma. Lekarze byli przekonani, że w Oranie nigdy nie może dojść do jej rozwoju. Mieszkańcy w obliczu plagi muszą przyjąć określoną postawę. Autor ukazał cały przekrój zachowań i wyborów, które spowodowała epidemia.

Bernard Rieux z wykształcenia jest lekarzem. Gdy uświadamia sobie, że w mieście wybuchła zaraza nie pozostaje obojętny. Z pełnym poświęceniem wykonuje swój zawód. Ratowanie życia ludzkiego uważa za swój obowiązek. Jest ateistą. Pytany o powody poświęcenia dla chorych Doktor odpowiada, „że gdyby wierzył we wszechmogącego Boga, przestał by leczyć ludzi zostawiając Bogu tę troskę” . Nikt, kto próbuje zmienić świat i nie poddaje się losowi, nie może tak naprawdę wierzyć w Boga. Doktor mówi, że wykonuje swój zawód dla idei.

Podobne poglądy wyznaje Jean Tarrou. W młodości był świadkiem, gdy jego ojciec wydał wyrok śmierci na bezbronnego człowieka. Od tej chwili walczy ze złem, za jaki uważa kjarę śmierci. Gdy w Oranie wybucha dżuma wie, że trzeba działać. Jest inicjatorem powstania ochotniczych grup sanitarnych. Do końca pracuje, by zwyciężyć nierówną walkę z chorobą.

Specyficzne poglądy na temat dżumy wygłasza jezuita Paneloux. Początkowo w płomiennym kazaniu twierdzi, że to mieszkańcy Oranu są winni zarazie. Plagę spowodowało odejście od Boga. To kara za grzechy. Swoje poglądy zmienia, gdy widzi konanie w męczarniach synka doktora Othona. W drugim kazaniu zmienia swe poglądy. Wierzy, że cierpienie sprowadził na miasto Bóg. To upokorzenie, które jednak trzeba zaakceptować. Nikt nie zna boskich planów. Odrzucić Boga nie można.

Dramat postawy moralnej przeżywa dziennikarz – Raymond Rambert. Jest obcy w mieście. Przyjechał tu z Paryża. Dżuma odcięła go od ukochanej kobiety. Początkowo za wszelką cenę stara się opuścić miasto,. Początkowo szuka legalnych środków. Potem nawiązuje kontakt z przemytnikami. Czeka na dogodny moment. Gdy w końcu pojawia się możliwość ucieczki rezygnuje. Boi się zostać uznany za tchórza. Ponadto, pracując na rzecz chorych, zaczyna czuć się jednym z mieszkańców Oranu. Kieruje nim współczucie i empatia. Do końca walczy z dżumą. Po otwarciu bram miasta, odwiedza go jego żona.

Jedyną osobą, która otwarcie cieszy się z wybuchu epidemii jest Cottard. To ścigany przez policję przestępca. Przed wybuchem zarazy próbuje odebrać sobie życie. Uratowany pragnie za wszelką cenę zdobyć ludzką sympatię. Gdy dowiaduje się o wybuchu dżumy zaczyna w pełni korzystać z życia. Zajmuje się kontrabandą.

Wolny czas spędza w drogich kawiarniach i restauracjach. Bogaci się. Odmawia udziału w jednostkach sanitarnych. Obiecuje, że nie będzie głośno pochwalał dżumy, która zabiera nawet małe dzieci. Po wygaszeniu zarazy zamyka się w hotelowym pokoju. Strzela do wiwatujących ludzi. Policja aresztuje go.

Zobacz inne artykuły:

StreszczeniaOpracowanie
„Dżuma” - streszczenie szczegółowe
„Dżuma” - krótkie streszczenie
Albert Camus - życiorys
Kompozycja „Dżumy” Alberta Camusa
Struktura „Dżumy” Alberta Camusa
Czas i miejsce akcji „Dżumy”
Problematyka „Dżumy” Alberta Camusa
„Dżuma” - plan wydarzeń
Co symbolizuje „dżuma” z powieści Camusa?
Portret lekarza w „Dżumie” Alberta Camusa
„Dżuma” - moralne przesłanie utworu
Jak zmienił się Oran w wyniku epidemii dżumy?
Egzystencjalizm w „Dżumie”
Dramat postaw moralnych w „Dżumie” Camusa
Motyw przyjaźni w „Dżumie”
Jak zachowywali się bohaterowie wobec dżumy w powieści Camusa?
„Dżuma” jako powieść o wojnie
„Dżuma” jako poowieść o śmierci
„Dżuma” jako powieść o złu - motyw zła
„Dżuma” jako powieść parabola
Motyw przemiany w „Dżumie”
Motyw apokalipsy w „Dżumie”
Motyw pracy w „Dżumie”
Motyw ludzkiej solidarności w „Dżumie”
Motyw cierpienia w „Dżumie”
Motyw choroby w „Dżumie”
Co oznacza twierdzenie „bakcyl dżumy nigdy nie umiera i nie znika”?
Najważniejsze cytaty z powieści „Dżuma”
Postawy ludzi wobec zagrożenia w „Dżumie” Camusa
Znaczenie motta powieści „Dżuma”
Nawiązania w kulturze do „Dżumy”
Bibliografia
Bezpośrednie odwołania do innych dzieł literackich w „Dżumie”
Bohaterowie
Doktor Bernard Rieux - charakterystyka
Jean Tarrou - charakterystyka
Ojciec Paneloux - charakterystyka
Raymond Rambert - charakterystyka
Cottard - charakterystyka
Joseph Grand - charakterystyka
Pozostali bohaterowie „Dżumy”Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies