Test:

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) dualizm postaw
c) skandalizm
d) jednoznaczność postaw
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) istotną w boskim planie
c) pozbawioną zasad moralnych
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) zerwania z boleborzńskim światem
b) mówienia prawdy
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) silnie podzielone
d) postępowe
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies