Test:

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) skandalizm
b) zdecydowanie
c) jednoznaczność postaw
d) dualizm postaw
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) powstrzymania się od pędu ku karierze
b) mówienia prawdy
c) podjęcia stanowczej decyzji
d) zerwania z boleborzńskim światem
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) miotającą się w sprzecznościach życia
b) istotną w boskim planie
c) powołaną do życia w cnocie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
b) ukazane w krzywym zwierciadle
c) postępowe
d) silnie podzielone
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies