Test:

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Brunona Schulza
b) Czesława Miłosza
c) Witolda Gombrowicza
d) Franza Kafkę
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) indywidualnym
b) niejasnym
c) względnym
d) linearnym
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Warszawie
b) kamienicy Kolichowskiej
c) Boleborzy
d) Hotelu Polskim
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) dyrektora
b) administratora
c) urzędnika
d) rządcy
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) kłusownictwie
c) rybołówstwie
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) mecenasie
b) adwokacie
c) rejencie
d) bankierze
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) cukierni
c) fabryce
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) tyfus
c) cholerę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) majątku rodowego
c) sygnetu szlacheckiego
d) herbu szlacheckiego
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) nie ma miłości
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie


Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) kwasem
c) trucizną
d) siarką
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) popełniła samobójstwo
c) wyjechała za granicę
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dzieci Joasi
b) Elżbietę
c) dozorcę
d) kucharkę
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) geografem
b) biologiem
c) historykiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) kwiatami
b) grą na fortepianie
c) zarządzniem służbą
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) we Włoszech
c) we Francji
d) w Szwajcarii
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z przemęczenia
c) raniona podczas robotniczej manifestacji
d) z głodu
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na hazard
b) przybory toaletowe
c) pieniądze na jedzenie
d) książki
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
c) miejsce spotkań młodych ludzi
d) nieformalna szkoła wyższa
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) miłość
c) spokój
d) szczęście
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) jednoznaczność postaw
c) dualizm postaw
d) skandalizm
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) sznur pereł
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) pierwszym pietrze
b) parterze
c) drugim piętrze
d) poddaszu
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) cukierni
b) drukarni
c) sklepu bławatnego
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1934
b) 1936
c) 1935
d) 1930
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Polnej
b) Staszica
c) Mokrej
d) Rejtana
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Mieczysław
c) Maurycy
d) Mateusz
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) powstrzymania się od pędu ku karierze
c) zerwania z boleborzńskim światem
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) prowadziła sklep tytoniowy
b) szmuglowała bimber
c) sprzedawała bieliznę
d) zajmowała się działalnością dobroczynną
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zagmatwana
b) odkrywcza
c) fragmentaryczna
d) zgodna z zasadą jedności czasu
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) przeznaczenie
c) inny człowiek
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia lat
b) szesnaście lat
c) dziewiętnaście lat
d) dwadzieścia dwa lata
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wypuszczono kolejnych robotników
b) odbyło się polowanie w Braminie
c) zamknięto hutę Hettnera
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) wygląd zewnetrzny
b) historię losów
c) działania i opinie
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) ukazane w krzywym zwierciadle
b) postępowe
c) silnie podzielone
d) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) istotną w boskim planie
c) miotającą się w sprzecznościach życia
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) powstania Wielkopolskiego
b) II wojny światowej
c) I wojny swiatowej
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed kościołem farnym
b) na Placu Bankowym
c) w fabryce
d) przed ratuszem
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u kuzynki Kolichowskiego
b) u Tczewskich
c) z matką
d) w hotelu
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Piesznie
b) Wąbrowie
c) Boleborzy
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) śródziemnomorskiego klimatu
b) dobroczynności
c) wierności
d) skandali i pojedynków
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) schematyczność
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) paralelizm wątków
d) paralelizm motywów
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) dzierżawca budynku klubu nocnego
b) najemca domu publicznego
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) właściciel fabryki zapałek
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) oficerem
b) kapelanem
c) rotmistrzem
d) kapitanem
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) meble
c) bieliznę i obrusy
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Zbigniew
c) Marian
d) Karol
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Nawę”
c) „Niceę”
d) „Nike”
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) listopadzie
c) maju
d) styczniu
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) cykliczność czasu w powieści
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
d) linearność czasu w powieści
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) cukierni
b) klubu nocnego
c) kamienicy
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Kocham
b) Wierzę
c) Pamiętam
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad włoskim jeziorem
c) nad morzem
d) na Krymie
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) tancerką
b) śpiewaczka
c) aktorką
d) pianistką
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies