Test:

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma miłości
b) nie ma niczego
c) jest tylko okrutny świat
d) jest pustka
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) udała się do Warszawy
b) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
c) wyjechała za granicę
d) popełniła samobójstwo
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) szczęście
b) cierpienie
c) spokój
d) miłość
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) rotmistrzem
b) kapelanem
c) kapitanem
d) oficerem
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) dualizm postaw
b) jednoznaczność postaw
c) skandalizm
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
b) linearność czasu w powieści
c) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) kłusownictwie
b) polowaniach
c) rybołówstwie
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) kariera Zenona Ziembiewicza
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Marian
b) Mieczysław
c) Maurycy
d) Mateusz
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) indywidualnym
b) linearnym
c) niejasnym
d) względnym
Rozwiązanie


Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dziewiętnaście lat
b) dwadzieścia dwa lata
c) dwadzieścia lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) tyfus
b) gruźlicę
c) cholerę
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) aktorką
b) pianistką
c) śpiewaczka
d) tancerką
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) urzędnika
b) administratora
c) rządcy
d) dyrektora
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) historię losów
b) wygląd zewnetrzny
c) działania i opinie
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1930
b) 1934
c) 1936
d) 1935
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Anglii
b) w Szwajcarii
c) we Włoszech
d) we Francji
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) książki
b) przybory toaletowe
c) pieniądze na hazard
d) pieniądze na jedzenie
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) II wojny światowej
b) I wojny swiatowej
c) wojny polsko-rosyjskiej
d) powstania Wielkopolskiego
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) matematykiem
b) historykiem
c) geografem
d) biologiem
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z głodu
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) na gruźlicę
d) z przemęczenia
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) Elżbietę
b) dzieci Joasi
c) dozorcę
d) kucharkę
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) w hotelu
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) z matką
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) drugim piętrze
b) parterze
c) poddaszu
d) pierwszym pietrze
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) rejencie
b) bankierze
c) adwokacie
d) mecenasie
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązbińskim
d) Chązebiańskim
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) drukarni
b) sklepu bławatnego
c) cukierni
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) dzierżawca budynku klubu nocnego
b) najemca domu publicznego
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) właściciel fabryki zapałek
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Marian
b) Walerian
c) Karol
d) Zbigniew
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) istotną w boskim planie
c) pozbawioną zasad moralnych
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) herbu szlacheckiego
c) majątku rodowego
d) sygnetu szlacheckiego
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Rejtana
b) Staszica
c) Mokrej
d) Polnej
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Wierzę
b) Pamiętam
c) Kocham
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) sprzedawała bieliznę
b) szmuglowała bimber
c) zajmowała się działalnością dobroczynną
d) prowadziła sklep tytoniowy
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Chązebnej
b) Piesznie
c) Wąbrowie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) kwiatami
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) grą na fortepianie
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) siarką
c) trucizną
d) kwasem
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) nieformalna szkoła wyższa
b) miejsce spotkań młodych ludzi
c) szkoła ucząca czarnej magii
d) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) listopadzie
b) maju
c) styczniu
d) lipcu
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) skandali i pojedynków
c) śródziemnomorskiego klimatu
d) dobroczynności
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) cukierni
b) klubu nocnego
c) sklepu bławatnego
d) kamienicy
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm wątków
b) schematyczność
c) paralelizm motywów
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) odbyło się polowanie w Braminie
c) wypuszczono kolejnych robotników
d) zamknięto hutę Hettnera
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) zagmatwana
c) fragmentaryczna
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) złote spinki
b) srebrny naszyjnik
c) sznur pereł
d) diamentowy pierscień
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) cukierni
c) u Tczewskich
d) fabryce
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) ukazane w krzywym zwierciadle
b) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
c) silnie podzielone
d) postępowe
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad morzem
b) w górach
c) nad włoskim jeziorem
d) na Krymie
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Nike”
b) „Nawę”
c) „Niceę”
d) „Niwę”
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) meble
b) bieliznę i obrusy
c) 500 rubli
d) bizuterię
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Warszawie
b) Hotelu Polskim
c) Boleborzy
d) kamienicy Kolichowskiej
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) na Placu Bankowym
b) przed kościołem farnym
c) przed ratuszem
d) w fabryce
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) mówienia prawdy
b) zerwania z boleborzńskim światem
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) przeznaczenie
c) inny człowiek
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Witolda Gombrowicza
b) Czesława Miłosza
c) Brunona Schulza
d) Franza Kafkę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies