Test:

Do manifestujących robotników strzelano:
a) w fabryce
b) przed ratuszem
c) przed kościołem farnym
d) na Placu Bankowym
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) listopadzie
c) maju
d) styczniu
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Zbigniew
c) Karol
d) Marian
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Maurycy
b) Mateusz
c) Mieczysław
d) Marian
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) wypuszczono kolejnych robotników
c) odbyło się polowanie w Braminie
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) miłość
b) cierpienie
c) szczęście
d) spokój
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) ukazane w krzywym zwierciadle
b) silnie podzielone
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) postępowe
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Włoszech
b) w Anglii
c) we Francji
d) w Szwajcarii
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) zgodna z zasadą jedności czasu
b) odkrywcza
c) fragmentaryczna
d) zagmatwana
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Czesława Miłosza
c) Brunona Schulza
d) Witolda Gombrowicza
Rozwiązanie


Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) kwiatami
d) grą na fortepianie
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) dozorcę
b) dzieci Joasi
c) kucharkę
d) Elżbietę
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) cholerę
b) gruźlicę
c) tyfus
d) żółtaczkę
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) administratora
c) dyrektora
d) urzędnika
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) najemca domu publicznego
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) posiadacz miejskiej gazowni
d) właściciel fabryki zapałek
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) na gruźlicę
b) z przemęczenia
c) z głodu
d) raniona podczas robotniczej manifestacji
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) drukarni
b) sklepu tytoniowego
c) cukierni
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma niczego
b) jest pustka
c) nie ma miłości
d) jest tylko okrutny świat
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) pianistką
b) śpiewaczka
c) tancerką
d) aktorką
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Boleborzy
c) Warszawie
d) Hotelu Polskim
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) mecenasie
b) bankierze
c) adwokacie
d) rejencie
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) sygnetu szlacheckiego
c) herbu szlacheckiego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Kocham
b) Podziwiam
c) Wierzę
d) Pamiętam
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1935
b) 1936
c) 1930
d) 1934
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) 500 rubli
c) bieliznę i obrusy
d) meble
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) jednoznaczność postaw
b) skandalizm
c) dualizm postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) rotmistrzem
b) kapitanem
c) oficerem
d) kapelanem
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Wąbrowie
b) Piesznie
c) Boleborzy
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) u kuzynki Kolichowskiego
c) w hotelu
d) z matką
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) zerwania z boleborzńskim światem
b) podjęcia stanowczej decyzji
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) mówienia prawdy
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) kamienicy
b) cukierni
c) klubu nocnego
d) sklepu bławatnego
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) u Tczewskich
b) cukierni
c) fabryce
d) w sklepie bławatnym
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia dwa lata
b) dwadzieścia lat
c) dziewiętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) pozbawioną zasad moralnych
b) istotną w boskim planie
c) miotającą się w sprzecznościach życia
d) powołaną do życia w cnocie
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) paralelizm wątków
c) paralelizm motywów
d) schematyczność
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) szmuglowała bimber
b) sprzedawała bieliznę
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) zajmowała się działalnością dobroczynną
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) trucizną
b) siarką
c) kwasem
d) wrzątkiem
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) popełniła samobójstwo
b) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
c) udała się do Warszawy
d) wyjechała za granicę
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) sznur pereł
b) srebrny naszyjnik
c) złote spinki
d) diamentowy pierscień
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) wierności
b) skandali i pojedynków
c) dobroczynności
d) śródziemnomorskiego klimatu
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) działania i opinie
b) historię losów
c) wygląd zewnetrzny
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) cykliczność czasu w powieści
b) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
c) linearność czasu w powieści
d) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) Bóg
b) przeznaczenie
c) inny człowiek
d) on sam i jego czyny
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) kłusownictwie
c) rybołówstwie
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) parterze
c) pierwszym pietrze
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) wojny polsko-rosyjskiej
b) powstania Wielkopolskiego
c) II wojny światowej
d) I wojny swiatowej
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) niejasnym
b) indywidualnym
c) względnym
d) linearnym
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) geografem
b) biologiem
c) historykiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Nike”
c) „Niceę”
d) „Nawę”
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Rejtana
b) Polnej
c) Staszica
d) Mokrej
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
d) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) przybory toaletowe
b) książki
c) pieniądze na jedzenie
d) pieniądze na hazard
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) w górach
b) nad morzem
c) na Krymie
d) nad włoskim jeziorem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies