Test:

Awaczewicz był:
a) kapitanem
b) kapelanem
c) rotmistrzem
d) oficerem
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) drzewa genealogicznego
b) sygnetu szlacheckiego
c) herbu szlacheckiego
d) majątku rodowego
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia lat
b) dwadzieścia dwa lata
c) dziewiętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) nie ma miłości
b) jest tylko okrutny świat
c) nie ma niczego
d) jest pustka
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Rejtana
b) Polnej
c) Staszica
d) Mokrej
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) zdecydowanie
b) jednoznaczność postaw
c) dualizm postaw
d) skandalizm
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) kamienicy Kolichowskiej
b) Hotelu Polskim
c) Boleborzy
d) Warszawie
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad morzem
b) w górach
c) na Krymie
d) nad włoskim jeziorem
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Franza Kafkę
b) Witolda Gombrowicza
c) Brunona Schulza
d) Czesława Miłosza
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Niceę”
c) „Nawę”
d) „Nike”
Rozwiązanie


Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1930
b) 1936
c) 1935
d) 1934
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) linearnym
b) niejasnym
c) indywidualnym
d) względnym
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) bankierze
b) rejencie
c) adwokacie
d) mecenasie
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
b) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
c) kariera Zenona Ziembiewicza
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) postępowe
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) schematyczność
b) paralelizm wątków
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) paralelizm motywów
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) przed ratuszem
b) na Placu Bankowym
c) przed kościołem farnym
d) w fabryce
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) pianistką
b) tancerką
c) śpiewaczka
d) aktorką
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) zarządzniem służbą
c) grą na fortepianie
d) kwiatami
Rozwiązanie

Inwersja czasowa to:
a) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
b) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
c) linearność czasu w powieści
d) cykliczność czasu w powieści
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) wypuszczono kolejnych robotników
d) odbyło się polowanie w Braminie
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) poddaszu
b) parterze
c) pierwszym pietrze
d) drugim piętrze
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) listopadzie
b) styczniu
c) maju
d) lipcu
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) gruźlicę
b) żółtaczkę
c) cholerę
d) tyfus
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) fragmentaryczna
b) zagmatwana
c) zgodna z zasadą jedności czasu
d) odkrywcza
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) fabryce
b) cukierni
c) w sklepie bławatnym
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) przybory toaletowe
b) pieniądze na jedzenie
c) pieniądze na hazard
d) książki
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) zajmowała się działalnością dobroczynną
b) szmuglowała bimber
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) sprzedawała bieliznę
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) biologiem
b) matematykiem
c) historykiem
d) geografem
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) we Włoszech
b) we Francji
c) w Anglii
d) w Szwajcarii
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) pozbawioną zasad moralnych
b) powołaną do życia w cnocie
c) istotną w boskim planie
d) miotającą się w sprzecznościach życia
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) bizuterię
b) bieliznę i obrusy
c) meble
d) 500 rubli
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) administratora
c) urzędnika
d) dyrektora
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) dobroczynności
b) skandali i pojedynków
c) wierności
d) śródziemnomorskiego klimatu
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) sklepu bławatnego
b) drukarni
c) sklepu tytoniowego
d) cukierni
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Wąbrowie
b) Chązebnej
c) Piesznie
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) siarką
b) trucizną
c) wrzątkiem
d) kwasem
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) właściciel fabryki zapałek
b) posiadacz miejskiej gazowni
c) najemca domu publicznego
d) dzierżawca budynku klubu nocnego
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) historię losów
b) wygląd zewnetrzny
c) działania i opinie
d) wypowiedzi
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Wierzę
b) Pamiętam
c) Podziwiam
d) Kocham
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) on sam i jego czyny
b) przeznaczenie
c) Bóg
d) inny człowiek
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) Elżbietę
b) kucharkę
c) dzieci Joasi
d) dozorcę
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) szczęście
b) cierpienie
c) miłość
d) spokój
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) kamienicy
d) klubu nocnego
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chąbiańskim
c) Chązebiańskim
d) Chązbińskim
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u Tczewskich
b) w hotelu
c) z matką
d) u kuzynki Kolichowskiego
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) powstania Wielkopolskiego
b) II wojny światowej
c) I wojny swiatowej
d) wojny polsko-rosyjskiej
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Zbigniew
c) Marian
d) Karol
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
b) popełniła samobójstwo
c) wyjechała za granicę
d) udała się do Warszawy
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) sznur pereł
c) srebrny naszyjnik
d) złote spinki
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) zerwania z boleborzńskim światem
b) mówienia prawdy
c) powstrzymania się od pędu ku karierze
d) podjęcia stanowczej decyzji
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) nieformalna szkoła wyższa
c) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
d) miejsce spotkań młodych ludzi
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) raniona podczas robotniczej manifestacji
b) na gruźlicę
c) z głodu
d) z przemęczenia
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) polowaniach
b) wędkarstwie
c) rybołówstwie
d) kłusownictwie
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mateusz
b) Maurycy
c) Mieczysław
d) Marian
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies