Test:

Cecylia Kolichowska zajmowała zmniejszone o połowę po śmierci męża mieszkanie na:
a) drugim piętrze
b) parterze
c) pierwszym pietrze
d) poddaszu
Rozwiązanie

Zofia Nałkowska promowała m.in.:
a) Czesława Miłosza
b) Franza Kafkę
c) Witolda Gombrowicza
d) Brunona Schulza
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz po stracie majątku swojego i żony, objął stanowisko:
a) rządcy
b) urzędnika
c) administratora
d) dyrektora
Rozwiązanie

Pies Fitek był karmiony przez:
a) Elżbietę
b) dzieci Joasi
c) dozorcę
d) kucharkę
Rozwiązanie

Ziembiewicz prowadził lokalną gazetę:
a) „Niwę”
b) „Nike”
c) „Nawę”
d) „Niceę”
Rozwiązanie

Problem moralności w życiu prywatnym Zenona Ziembiewicza dotyczy przede wszystkim niemożności:
a) podjęcia stanowczej decyzji
b) powstrzymania się od pędu ku karierze
c) mówienia prawdy
d) zerwania z boleborzńskim światem
Rozwiązanie

Siostra przyrodnia Karola Wąbrowskiego była:
a) pianistką
b) śpiewaczka
c) tancerką
d) aktorką
Rozwiązanie

Karol Wąbrowski twierdzi, że o człowieku stanowi:
a) on sam i jego czyny
b) przeznaczenie
c) inny człowiek
d) Bóg
Rozwiązanie

Biecka podczas pobytu w Warszawie mieszkała:
a) u kuzynki Kolichowskiego
b) w hotelu
c) z matką
d) u Tczewskich
Rozwiązanie

Walerian Ziembiewicz hołdujący przeszłości najbardziej przywiązany był do swojego:
a) herbu szlacheckiego
b) sygnetu szlacheckiego
c) majątku rodowego
d) drzewa genealogicznego
Rozwiązanie


Inwersja czasowa to:
a) linearność czasu w powieści
b) cykliczność czasu w powieści
c) ukształtowanie fabuły bez chronologii zdarzeń
d) występowanie tego samego czasu na początku i końcu powieści
Rozwiązanie

Matka Elżbiety mieszkała:
a) w Szwajcarii
b) w Anglii
c) we Francji
d) we Włoszech
Rozwiązanie

Pani Żancia po wizycie narzeczeństwa dała Bieckiej sygnet z herbem Ziembiewiczów i obiecała przesłać:
a) 500 rubli
b) meble
c) bieliznę i obrusy
d) bizuterię
Rozwiązanie

Akcja powieści jest:
a) odkrywcza
b) zgodna z zasadą jedności czasu
c) zagmatwana
d) fragmentaryczna
Rozwiązanie

Kamienica należąca do Cecylii Kolichowskiej położona była przy ulicy:
a) Rejtana
b) Mokrej
c) Staszica
d) Polnej
Rozwiązanie

Debiutancki wiersz Nałkowskiej miał tytuł:
a) Kocham
b) Pamiętam
c) Wierzę
d) Podziwiam
Rozwiązanie

Imieniny Cecylii przypadały w:
a) lipcu
b) styczniu
c) listopadzie
d) maju
Rozwiązanie

Adela zmarła na:
a) żółtaczkę
b) gruźlicę
c) tyfus
d) cholerę
Rozwiązanie

Po ślubie Zenon i Elżbieta pojechali do willi Niewieskiej położonej:
a) nad włoskim jeziorem
b) na Krymie
c) w górach
d) nad morzem
Rozwiązanie

Ontologia teologiczna zakładała, że poza Bogiem:
a) jest tylko okrutny świat
b) nie ma miłości
c) jest pustka
d) nie ma niczego
Rozwiązanie

Matka Zenona zajmowała się głównie:
a) zarządzniem służbą
b) grą na fortepianie
c) kwiatami
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Justyna mieszkała u Niestrzępów, na odległym Przedmieściu:
a) Chąbińskim
b) Chązbińskim
c) Chązebiańskim
d) Chąbiańskim
Rozwiązanie

Po przyjeździe z Paryża Zenon mieszkał w:
a) Hotelu Polskim
b) Warszawie
c) kamienicy Kolichowskiej
d) Boleborzy
Rozwiązanie

Postać Zenona Ziembiewicza cechuje:
a) skandalizm
b) dualizm postaw
c) jednoznaczność postaw
d) zdecydowanie
Rozwiązanie

Awaczewicz był:
a) kapitanem
b) kapelanem
c) rotmistrzem
d) oficerem
Rozwiązanie

W dniu, w którym odbył się raut w domu Ziembiewiczów:
a) zamknięto hutę Hettnera
b) odbyło się polowanie w Braminie
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) wypuszczono kolejnych robotników
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon twierdzi, iż człowiek jest istotą:
a) powołaną do życia w cnocie
b) miotającą się w sprzecznościach życia
c) istotną w boskim planie
d) pozbawioną zasad moralnych
Rozwiązanie

Kiedy Zenon po raz pierwszy zobaczył Justynę Bogutównę w ogrodzie w Boleborzy miała:
a) dwadzieścia dwa lata
b) dwadzieścia lat
c) dziewiętnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Julian Toruciński był właścicielem:
a) cukierni
b) sklepu bławatnego
c) drukarni
d) sklepu tytoniowego
Rozwiązanie

Dla Olgierdowej Tczewskiej miłość nie istniała bez:
a) skandali i pojedynków
b) śródziemnomorskiego klimatu
c) dobroczynności
d) wierności
Rozwiązanie

Kiedy Zenon uczęszczał do gimnazjum, rozgrywały się wydarzenia:
a) powstania Wielkopolskiego
b) wojny polsko-rosyjskiej
c) I wojny swiatowej
d) II wojny światowej
Rozwiązanie

Mężem Łucji Posztraskiej był:
a) Mateusz
b) Marian
c) Maurycy
d) Mieczysław
Rozwiązanie

Przeciwko miastu, którego prezydentem był Ziembiewicz, wygrał o odszkodowanie proces:
a) posiadacz miejskiej gazowni
b) dzierżawca budynku klubu nocnego
c) właściciel fabryki zapałek
d) najemca domu publicznego
Rozwiązanie

Czas dla każdego z bohaterów powieści Zofii Nałkowskiej jest pojęciem:
a) względnym
b) linearnym
c) niejasnym
d) indywidualnym
Rozwiązanie

Bóg jest według księdza Czerlona istotą przynoszącą człowiekowi:
a) cierpienie
b) szczęście
c) miłość
d) spokój
Rozwiązanie

Ostateczną wersję powieści Nałkowska ukończyła w roku:
a) 1934
b) 1930
c) 1936
d) 1935
Rozwiązanie

Po śmierci męża Elżbieta zostawiła swojego syna pod opieką teściowej i:
a) popełniła samobójstwo
b) wyjechała za granicę
c) udała się do Warszawy
d) trafiła do szpitala dla psychicznie chorych
Rozwiązanie

Jeszcze przed ślubem Zenona i Elżbiety Justyna Bogutówna zaczęła pracować:
a) w sklepie bławatnym
b) fabryce
c) u Tczewskich
d) cukierni
Rozwiązanie

Każda postać, nawet drugoplanowa, jest scharakteryzowana poprzez:
a) historię losów
b) wygląd zewnetrzny
c) wypowiedzi
d) działania i opinie
Rozwiązanie

Do manifestujących robotników strzelano:
a) na Placu Bankowym
b) przed ratuszem
c) w fabryce
d) przed kościołem farnym
Rozwiązanie

Syn Elżbiety i Zenona miał na imię:
a) Walerian
b) Karol
c) Zbigniew
d) Marian
Rozwiązanie

Podczas życia w okupowanej Warszawie Nałkowska:
a) szmuglowała bimber
b) sprzedawała bieliznę
c) prowadziła sklep tytoniowy
d) zajmowała się działalnością dobroczynną
Rozwiązanie

Osią konstrukcyjną powieści nie jest:
a) uwikłanie Zenona w sprawy Tczewskich
b) kariera Zenona Ziembiewicza
c) uwikłanie Zenona w swoisty trójkąt uczuciowy: on – żona – kochanka.
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Od matki przed ślubem Elżbieta dostała jedno z futer i:
a) diamentowy pierscień
b) srebrny naszyjnik
c) sznur pereł
d) złote spinki
Rozwiązanie

Zenon miał twarz i gardło poparzone:
a) wrzątkiem
b) siarką
c) kwasem
d) trucizną
Rozwiązanie

Marian Chązowicz to właściciel:
a) sklepu bławatnego
b) cukierni
c) kamienicy
d) klubu nocnego
Rozwiązanie

Cecylia Kolichowska jest wdową po:
a) mecenasie
b) rejencie
c) adwokacie
d) bankierze
Rozwiązanie

Hrabia Wojciech Tczewski napisał do gazety kierowanej przez Ziembiewicza o:
a) kłusownictwie
b) polowaniach
c) rybołówstwie
d) wędkarstwie
Rozwiązanie

Społeczeństwo w „Granicy” jest:
a) silnie podzielone
b) postępowe
c) scharakteryzowane w niewielkim stopniu
d) ukazane w krzywym zwierciadle
Rozwiązanie

„Uniwersytet Latający” to:
a) szkoła ucząca czarnej magii
b) nieformalna szkoła wyższa
c) miejsce spotkań młodych ludzi
d) szkoła dla absolwentek kierunków humanistycznych
Rozwiązanie

Jasia Gołąbska zmarła:
a) z przemęczenia
b) raniona podczas robotniczej manifestacji
c) na gruźlicę
d) z głodu
Rozwiązanie

Wacław Nałkowski, ojciec Zofii był:
a) historykiem
b) geografem
c) biologiem
d) matematykiem
Rozwiązanie

Spójną całość w utworze tworzą:
a) paralelizm motywów
b) schematyczność
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) paralelizm wątków
Rozwiązanie

Ksiądz Czerlon był proboszczem w:
a) Boleborzy
b) Piesznie
c) Wąbrowie
d) Chązebnej
Rozwiązanie

Marian Chąśba pożyczał od Elżbiety:
a) pieniądze na hazard
b) przybory toaletowe
c) pieniądze na jedzenie
d) książki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies