Granica


Autor: Zofia Nałkowska (1884 -1954).

Tytuł: Granica - tytuł powieści, należy traktować w sensie metaforycznym. Ma on swoje szersze i różnorodne znaczenia, zamykając w sobie problematykę moralności, obyczajowości, barier społecznych; teorii filozoficznych oraz psychologicznych.

Geneza utworu: powieść rodziła się z trudem (jak sama twierdziła Nałkowska „śmiertelnym wysiłkiem do końcowego numeru, ostatnie te partie podwójne wywlekły ze mnie jakby resztę krwi”), w latach 1932 – 1935. Najpierw została wydrukowana w częściach w jednym z czasopism, wydano ją dopiero w 1935 roku.

Data pierwszego wydania: wersja książkowa ukazała się w Warszawie w 1935 roku.

Epoka literacka: dwudziestolecie międzywojenne.

Rodzaj literacki: epika.

Gatunek literacki: powieść, czyli w ówczesnych czasach nowożytnych podstawowy gatunek epicki, oparty na narracji, przedmiotem której był świat przedstawiony (bohaterowie oraz wydarzenia, przebiegające w określonym czasie i przestrzeni i tworzące fabułę).

Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies