Test:

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Marek od Tamary”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) historii Polski
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Kaliszu
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Konstancina
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) zarządcy
c) oficera
d) ekonoma
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) matematyczno-fizycznym
c) botanicznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Niwa”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie
Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies