Test:

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Konstancina
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) historii Polski
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Kurier Warszawski”
c) „Niwa”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) nauczyciela
c) ekonoma
d) oficera
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) źle przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Lublinie
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Witek z Siedlec”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) osiemnaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) matematyczno-fizycznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiedniu
c) Nałęczowie
d) Wiśle
Rozwiązanie
Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies