Test:

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) helu
c) powietrza
d) wody
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) balon
c) płatowiec
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) flecie
b) skrzypcach
c) gitarze
d) harmonijce
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) brakiem równości i wolności na świecie
b) swym tułaczym losem
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Niwa”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Zasławka
b) Petersburga
c) Warszawy
d) Paryża
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Suzin
c) Szuman
d) Ochocki
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Sobieskim
b) w Hotelu Polskim
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Grand
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Częstochowie
b) Łodzi
c) Skierniewicach
d) Żyrardowie
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
c) uczuciowością opisów
d) subiektywnością sądów
Rozwiązanie


Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) franciszkanek
c) albertynek
d) magdalenek
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) wenecki
b) włoski
c) francuski
d) węgierski
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) dokładne opisanie ulic Warszawy
b) brak mowy pozornie zależnej
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) wymyślał plany wystaw okiennych
b) odpoczywał
c) spacerował po parku
d) spotykał się ze znajomymi
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) osiem miesięcy
c) pięć lat
d) niecałe dwa lata
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) kelnerem
c) ajentem handlowym
d) fabrykantem powozów
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Polakiem
b) Niemcem
c) Żydem
d) Rosjaninem
Rozwiązanie

Geist to:
a) lekarz
b) polityk
c) uczony
d) oficer
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) kolega Leon
b) Rzecki
c) ojciec
d) Mincel
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Julian Ochocki
b) Ignacy Rzecki
c) baron Krzeszowski
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Wiedniu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) romatyczny
b) niekonwencjonalny
c) tradycyjny
d) pozytywistyczny
Rozwiązanie

Molinari to:
a) dyrygent
b) pianista
c) skrzypek
d) wiolonczelista
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) brata Wokulskiego
b) ojca Wokulskiego
c) dziada Wokulskiego
d) stryja Wokulskiego
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Służewcu
b) w Wilanowie
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Lublinie
c) Kaliszu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) dwieście tysięcy rubli
c) sto dwadzieścia tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) źle przyjęta
c) optymistycznie przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) furmanem
c) węglarzem
d) kamieniarzem
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) matematyczno-fizycznym
c) botanicznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) Wiośnie Ludów
b) rabacji galicyjskiej
c) powstaniu listopadowym
d) powstaniu styczniowym
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) apoteozie pracy
b) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
c) krytyce idealizmu
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) człowiek
b) elektryczność
c) żywy organizm
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) otworzenie nowego sklepu
c) pomoc charytatywna
d) założenie spółki do handlu ze Wschodem
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) szwaczką
c) krawcową
d) nauczycielką
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) nauczyciela
c) oficera
d) zarządcy
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) rządcą
b) arystokratą
c) bonapartystą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Izabelą Łęcką
b) Eweliną Janocką
c) córką prezesowej Zasławskiej
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) nowy garnitur
c) kopertę z pieniędzmi
d) album z widokami Warszawy
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) szesnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) największe zło świata
c) sprawcę wyzysku
d) regulatora wolnego rynku
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) służąca Mincla
b) matka starego Mincla
c) siostra starego Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) sześciopokojowe
c) ośmiopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabelinem”
b) „Łęczynem”
c) „Izabel”
d) „Izabella”
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieokreślony
b) nieistotny
c) ściśle określony
d) zarysowany pobieżnie
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ir
b) Or
c) Jer
d) Ar
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Wokulski
b) Mraczewski
c) Geist
d) Katz
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) konduktor
b) dróżnik
c) kolejarz
d) maszynista
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) popełnić samobójstwo
b) przenieść się do Zasławka
c) wyjechać za granicę
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Zamościa
c) Konstancina
d) Lublina
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na spacery
c) na leżenie na łóżku
d) na zabawę
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Jan w Oleju”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) teatrze
b) hotelu
c) parku
d) kościele
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies