Test:

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Szuman
c) Ochocki
d) Suzin
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) szwaczką
b) nauczycielką
c) prostytutką
d) krawcową
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) kelnerem
c) fabrykantem powozów
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Grand
d) w Hotelu Europejskim
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) klęską wojsk węgerskich
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) brakiem równości i wolności na świecie
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) dwieście tysięcy rubli
c) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
d) sto dwadzieścia tysięcy rubli
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) pozytywistyczny
c) romatyczny
d) tradycyjny
Rozwiązanie


Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) ściśle określony
c) nieokreślony
d) zarysowany pobieżnie
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stoma tysiącami
b) stu pięćdziesięcioma tysiącami
c) dwustoma tysiącami
d) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) wody
c) powietrza
d) helu
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) łódź podwodną
b) maszynę latającą
c) balon
d) płatowiec
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) dróżnik
b) konduktor
c) kolejarz
d) maszynista
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) największe zło świata
b) sprawcę wyzysku
c) siłę napędową społeczeństwa
d) regulatora wolnego rynku
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) rządcą
b) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
c) bonapartystą
d) arystokratą
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) historii Polski
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) uczuciowością opisów
c) subiektywnością sądów
d) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) kościele
b) hotelu
c) teatrze
d) parku
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Warszawy
b) Petersburga
c) Zasławka
d) Paryża
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) pięć lat
b) rok
c) niecałe dwa lata
d) osiem miesięcy
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Mraczewski
b) Geist
c) Wokulski
d) Katz
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) apoteozie pracy
b) krytyce idealizmu
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabel”
b) „Łęczynem”
c) „Izabella”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) przenieść się do Zasławka
b) wstąpić do klasztoru
c) wyjechać za granicę
d) popełnić samobójstwo
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) Wiośnie Ludów
c) powstaniu styczniowym
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Helena Stawską
c) Eweliną Janocką
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) człowiek
b) elektryczność
c) żywy organizm
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Molinari to:
a) wiolonczelista
b) pianista
c) skrzypek
d) dyrygent
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) franciszkanek
c) magdalenek
d) albertynek
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Rosjaninem
c) Niemcem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) skrzypcach
b) flecie
c) harmonijce
d) gitarze
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Ignacy Rzecki
c) Julian Ochocki
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Częstochowie
b) Żyrardowie
c) Skierniewicach
d) Łodzi
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) Mincel
c) ojciec
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spotykał się ze znajomymi
b) odpoczywał
c) spacerował po parku
d) wymyślał plany wystaw okiennych
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Wiśle
c) Wiedniu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) ojca Wokulskiego
b) brata Wokulskiego
c) stryja Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) siostra starego Mincla
b) matka starego Mincla
c) służąca Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na zabawę
b) na spacery
c) na leżenie na łóżku
d) na czytanie książek
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Służewcu
b) w Wilanowie
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
b) brak mowy pozornie zależnej
c) dokładne opisanie ulic Warszawy
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) ekonoma
b) nauczyciela
c) zarządcy
d) oficera
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) węgierski
b) francuski
c) wenecki
d) włoski
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) furmanem
c) węglarzem
d) kamieniarzem
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
c) pomoc charytatywna
d) założenie spółki do handlu ze Wschodem
Rozwiązanie

Geist to:
a) uczony
b) polityk
c) lekarz
d) oficer
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Konstancina
c) Lublina
d) Białegostoku
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) nowy garnitur
b) bukiet kwiatów
c) album z widokami Warszawy
d) kopertę z pieniędzmi
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) ośmiopokojowe
c) sześciopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Ir
c) Ar
d) Jer
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies