Test:

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) w Wilanowie
c) na Polach Mokotowskich
d) na Służewcu
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Mucha”
c) „Niwa”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabella”
c) „Izabel”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
c) subiektywnością sądów
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) łaciny
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na zabawę
c) na leżenie na łóżku
d) na spacery
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Paryża
b) Petersburga
c) Zasławka
d) Warszawy
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) matematyczno-fizycznym
c) botanicznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Szprot był:
a) kelnerem
b) fabrykantem powozów
c) ajentem handlowym
d) radcą
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Ignacy Rzecki
c) Kazimierz Starski
d) Julian Ochocki
Rozwiązanie


Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Rosjaninem
b) Żydem
c) Polakiem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) regulatora wolnego rynku
c) sprawcę wyzysku
d) największe zło świata
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) sto dwadzieścia tysięcy rubli
d) dwieście tysięcy rubli
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Jan w Oleju”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) nowy garnitur
c) bukiet kwiatów
d) album z widokami Warszawy
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) włoski
b) francuski
c) węgierski
d) wenecki
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) pomoc charytatywna
b) założenie spółki do handlu ze Wschodem
c) otworzenie nowego sklepu
d) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spotykał się ze znajomymi
b) odpoczywał
c) spacerował po parku
d) wymyślał plany wystaw okiennych
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) krawcową
b) szwaczką
c) nauczycielką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) czternaście lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) harmonijce
b) skrzypcach
c) flecie
d) gitarze
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) pięć lat
c) niecałe dwa lata
d) osiem miesięcy
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) przenieść się do Zasławka
b) popełnić samobójstwo
c) wstąpić do klasztoru
d) wyjechać za granicę
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) wody
c) powietrza
d) helu
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Częstochowie
b) Żyrardowie
c) Skierniewicach
d) Łodzi
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) sytuacją na arenie międzynarodowej
c) klęską wojsk węgerskich
d) brakiem równości i wolności na świecie
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Konstancina
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) franciszkanek
b) albertynek
c) magdalenek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) romatyczny
b) tradycyjny
c) niekonwencjonalny
d) pozytywistyczny
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) rządcą
c) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
d) bonapartystą
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Suzin
b) Ochocki
c) Rzecki
d) Szuman
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) Mincel
c) Rzecki
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Katz
b) Wokulski
c) Geist
d) Mraczewski
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
c) dokładne opisanie ulic Warszawy
d) brak mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) kościele
b) teatrze
c) parku
d) hotelu
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) łódź podwodną
b) płatowiec
c) balon
d) maszynę latającą
Rozwiązanie

Molinari to:
a) dyrygent
b) pianista
c) wiolonczelista
d) skrzypek
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustoma tysiącami
b) stu pięćdziesięcioma tysiącami
c) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
d) stoma tysiącami
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) żywy organizm
b) elektryczność
c) człowiek
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) ekonoma
c) zarządcy
d) oficera
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) służąca Mincla
c) siostra starego Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) ośmiopokojowe
c) czteropokojowe
d) sześciopokojowe
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Jer
c) Ir
d) Ar
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) Wiośnie Ludów
b) rabacji galicyjskiej
c) powstaniu styczniowym
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) dziada Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) brata Wokulskiego
Rozwiązanie

Geist to:
a) polityk
b) lekarz
c) oficer
d) uczony
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Eweliną Janocką
c) Helena Stawską
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) ściśle określony
b) nieistotny
c) zarysowany pobieżnie
d) nieokreślony
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) konduktor
b) maszynista
c) dróżnik
d) kolejarz
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) furmanem
b) drobnym rzemieślnikiem
c) węglarzem
d) kamieniarzem
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) krytyce idealizmu
b) wątkach miłosnych
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) apoteozie pracy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies