Test:

Geist to:
a) polityk
b) oficer
c) uczony
d) lekarz
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) dymu
b) helu
c) powietrza
d) wody
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) gitarze
b) harmonijce
c) skrzypcach
d) flecie
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) regulatora wolnego rynku
b) największe zło świata
c) sprawcę wyzysku
d) siłę napędową społeczeństwa
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Niwa”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Ignacy Rzecki
b) baron Krzeszowski
c) Julian Ochocki
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) ojciec
c) Mincel
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) maszynista
b) kolejarz
c) konduktor
d) dróżnik
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) album z widokami Warszawy
b) nowy garnitur
c) bukiet kwiatów
d) kopertę z pieniędzmi
Rozwiązanie


Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) pięć lat
b) rok
c) niecałe dwa lata
d) osiem miesięcy
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) Wiośnie Ludów
b) rabacji galicyjskiej
c) powstaniu styczniowym
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) nauczycielką
c) krawcową
d) szwaczką
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
b) brak mowy pozornie zależnej
c) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
d) dokładne opisanie ulic Warszawy
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) języka polskiego
c) łaciny
d) historii Polski
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiśle
c) Wiedniu
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Lublinie
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Katz
b) Geist
c) Wokulski
d) Mraczewski
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Jer
c) Ir
d) Ar
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) apoteozie pracy
b) krytyce idealizmu
c) wątkach miłosnych
d) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) dziada Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) brata Wokulskiego
d) ojca Wokulskiego
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) źle przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) optymistycznie przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) czteropokojowe
b) dziesięciopokojowe
c) sześciopokojowe
d) ośmiopokojowe
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) na Służewcu
c) w Wilanowie
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sto dwadzieścia tysięcy rubli
b) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) sześćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) ekonoma
c) zarządcy
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) pozytywistyczny
b) romatyczny
c) tradycyjny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) swym tułaczym losem
c) brakiem równości i wolności na świecie
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) bonapartystą
b) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
c) arystokratą
d) rządcą
Rozwiązanie

Molinari to:
a) wiolonczelista
b) skrzypek
c) dyrygent
d) pianista
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) płatowiec
b) maszynę latającą
c) balon
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) franciszkanek
b) magdalenek
c) albertynek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) czternaście lat
c) osiemnaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) elektryczność
b) człowiek
c) żywy organizm
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) uczuciowością opisów
c) subiektywnością sądów
d) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Marek od Tamary”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Zamościa
c) Konstancina
d) Lublina
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) służąca Mincla
b) matka starego Mincla
c) siostra starego Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) furmanem
b) drobnym rzemieślnikiem
c) węglarzem
d) kamieniarzem
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stoma tysiącami
b) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
c) stu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Ochocki
c) Szuman
d) Suzin
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) węgierski
b) francuski
c) włoski
d) wenecki
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Eweliną Janocką
b) Izabelą Łęcką
c) Helena Stawską
d) córką prezesowej Zasławskiej
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) popełnić samobójstwo
b) wyjechać za granicę
c) wstąpić do klasztoru
d) przenieść się do Zasławka
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Skierniewicach
b) Żyrardowie
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Szprot był:
a) fabrykantem powozów
b) ajentem handlowym
c) radcą
d) kelnerem
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Warszawy
b) Zasławka
c) Petersburga
d) Paryża
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na leżenie na łóżku
b) na spacery
c) na czytanie książek
d) na zabawę
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieistotny
b) nieokreślony
c) ściśle określony
d) zarysowany pobieżnie
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) hotelu
b) teatrze
c) parku
d) kościele
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spotykał się ze znajomymi
b) odpoczywał
c) wymyślał plany wystaw okiennych
d) spacerował po parku
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabel”
b) „Izabelinem”
c) „Łęczynem”
d) „Izabella”
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Rosjaninem
b) Polakiem
c) Niemcem
d) Żydem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies