Test:

Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) największe zło świata
c) sprawcę wyzysku
d) regulatora wolnego rynku
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) kolega Leon
c) ojciec
d) Mincel
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) szwaczką
c) krawcową
d) nauczycielką
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Rosjaninem
b) Żydem
c) Niemcem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Wiśle
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na zabawę
b) na czytanie książek
c) na leżenie na łóżku
d) na spacery
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) otworzenie nowego sklepu
c) założenie spółki do handlu ze Wschodem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) źle przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) optymistycznie przyjęta
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) albertynek
c) franciszkanek
d) magdalenek
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Sobieskim
b) w Hotelu Europejskim
c) w Hotelu Grand
d) w Hotelu Polskim
Rozwiązanie


Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Ochocki
b) Rzecki
c) Suzin
d) Szuman
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
c) sto dwadzieścia tysięcy rubli
d) dwieście tysięcy rubli
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu styczniowym
b) powstaniu listopadowym
c) rabacji galicyjskiej
d) Wiośnie Ludów
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spacerował po parku
b) spotykał się ze znajomymi
c) wymyślał plany wystaw okiennych
d) odpoczywał
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) przenieść się do Zasławka
c) popełnić samobójstwo
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) ściśle określony
b) zarysowany pobieżnie
c) nieistotny
d) nieokreślony
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) płatowiec
b) balon
c) maszynę latającą
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) konduktor
b) kolejarz
c) dróżnik
d) maszynista
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) pięć lat
b) niecałe dwa lata
c) rok
d) osiem miesięcy
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) romatyczny
b) tradycyjny
c) niekonwencjonalny
d) pozytywistyczny
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) apoteozie pracy
c) krytyce idealizmu
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ir
b) Or
c) Ar
d) Jer
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) włoski
c) wenecki
d) węgierski
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Mraczewski
b) Katz
c) Geist
d) Wokulski
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) kamieniarzem
b) węglarzem
c) furmanem
d) drobnym rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Szprot był:
a) radcą
b) fabrykantem powozów
c) kelnerem
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Geist to:
a) oficer
b) uczony
c) lekarz
d) polityk
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) teatrze
b) kościele
c) hotelu
d) parku
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) rządcą
b) bonapartystą
c) arystokratą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) żywy organizm
c) człowiek
d) elektryczność
Rozwiązanie

Molinari to:
a) dyrygent
b) pianista
c) wiolonczelista
d) skrzypek
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Paryża
b) Petersburga
c) Zasławka
d) Warszawy
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) ojca Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) dziada Wokulskiego
d) brata Wokulskiego
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) dwanaście lat
c) czternaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) flecie
b) gitarze
c) skrzypcach
d) harmonijce
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) helu
b) dymu
c) wody
d) powietrza
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Łodzi
b) Żyrardowie
c) Częstochowie
d) Skierniewicach
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) służąca Mincla
c) żona starego Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) sześciopokojowe
b) czteropokojowe
c) ośmiopokojowe
d) dziesięciopokojowe
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) album z widokami Warszawy
c) nowy garnitur
d) kopertę z pieniędzmi
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Konstancina
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustoma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) stu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabella”
b) „Łęczynem”
c) „Izabel”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) subiektywnością sądów
c) uczuciowością opisów
d) emocjonalnością
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) łaciny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) języka polskiego
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) ekonoma
c) nauczyciela
d) oficera
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Kazimierz Starski
c) Julian Ochocki
d) Ignacy Rzecki
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Polach Mokotowskich
b) na Służewcu
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Izabelą Łęcką
b) Helena Stawską
c) córką prezesowej Zasławskiej
d) Eweliną Janocką
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
b) dokładne opisanie ulic Warszawy
c) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
d) brak mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) brakiem równości i wolności na świecie
b) swym tułaczym losem
c) klęską wojsk węgerskich
d) sytuacją na arenie międzynarodowej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies