Test:

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) elektryczność
b) żywy organizm
c) człowiek
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) węglarzem
c) kamieniarzem
d) furmanem
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Jan w Oleju”
c) „Marek od Tamary”
d) „Piotr znad Bugu”
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Kaliszu
b) Zakopanem
c) Lublinie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) wenecki
b) francuski
c) włoski
d) węgierski
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) regulatora wolnego rynku
b) największe zło świata
c) sprawcę wyzysku
d) siłę napędową społeczeństwa
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wyjechać za granicę
b) przenieść się do Zasławka
c) popełnić samobójstwo
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) spotykał się ze znajomymi
b) odpoczywał
c) spacerował po parku
d) wymyślał plany wystaw okiennych
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) brakiem równości i wolności na świecie
c) swym tułaczym losem
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Wiedniu
c) Zakopanem
d) Nałęczowie
Rozwiązanie


Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Szuman
c) Ochocki
d) Suzin
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) kościele
b) parku
c) teatrze
d) hotelu
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) nieopodal Lasku Bolońskiego
b) na Służewcu
c) w Wilanowie
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Petersburga
b) Warszawy
c) Zasławka
d) Paryża
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) album z widokami Warszawy
c) nowy garnitur
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) emocjonalnością
b) subiektywnością sądów
c) uczuciowością opisów
d) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) wody
b) powietrza
c) helu
d) dymu
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) filologicznym
d) historycznym
Rozwiązanie

Geist to:
a) uczony
b) oficer
c) lekarz
d) polityk
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) siostra starego Mincla
b) matka starego Mincla
c) służąca Mincla
d) żona starego Mincla
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Mraczewski
c) Katz
d) Wokulski
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na leżenie na łóżku
b) na czytanie książek
c) na spacery
d) na zabawę
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) kolejarz
b) dróżnik
c) maszynista
d) konduktor
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Mucha”
b) „Niwa”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Jer
b) Ir
c) Or
d) Ar
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabelinem”
c) „Izabel”
d) „Izabella”
Rozwiązanie

Molinari to:
a) skrzypek
b) dyrygent
c) pianista
d) wiolonczelista
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
b) sześćdziesiąt tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) sto dwadzieścia tysięcy rubli
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) ojciec
c) Mincel
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
b) dwustoma tysiącami
c) stoma tysiącami
d) stu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) pięć lat
c) niecałe dwa lata
d) osiem miesięcy
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) Wiośnie Ludów
c) powstaniu styczniowym
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Helena Stawską
c) Izabelą Łęcką
d) Eweliną Janocką
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) gitarze
b) skrzypcach
c) harmonijce
d) flecie
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) optymistycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) pominięta w recenzjach
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) krawcową
b) szwaczką
c) prostytutką
d) nauczycielką
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) pozytywistyczny
b) tradycyjny
c) romatyczny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) ekonoma
c) oficera
d) zarządcy
Rozwiązanie

Szprot był:
a) ajentem handlowym
b) radcą
c) kelnerem
d) fabrykantem powozów
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) krytyce idealizmu
b) wątkach miłosnych
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) apoteozie pracy
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Skierniewicach
b) Częstochowie
c) Żyrardowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) bonapartystą
c) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
d) rządcą
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) założenie spółki do handlu ze Wschodem
c) pomoc charytatywna
d) otworzenie nowego sklepu
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) płatowiec
b) balon
c) łódź podwodną
d) maszynę latającą
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Ignacy Rzecki
b) Kazimierz Starski
c) Julian Ochocki
d) baron Krzeszowski
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) zarysowany pobieżnie
b) nieistotny
c) nieokreślony
d) ściśle określony
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) stryja Wokulskiego
b) brata Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Rosjaninem
b) Żydem
c) Niemcem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) albertynek
b) magdalenek
c) franciszkanek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) dokładne opisanie ulic Warszawy
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) brak mowy pozornie zależnej
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Grand
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Europejskim
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Konstancina
c) Lublina
d) Zamościa
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) ośmiopokojowe
b) dziesięciopokojowe
c) sześciopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) czternaście lat
b) dwanaście lat
c) szesnaście lat
d) osiemnaście lat
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies