Test:

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) optymistycznie przyjęta
c) źle przyjęta
d) entuzjastycznie przyjęta
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) wątkach miłosnych
c) apoteozie pracy
d) krytyce idealizmu
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) wymyślał plany wystaw okiennych
b) spotykał się ze znajomymi
c) spacerował po parku
d) odpoczywał
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) brata Wokulskiego
b) dziada Wokulskiego
c) stryja Wokulskiego
d) ojca Wokulskiego
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) parku
b) hotelu
c) kościele
d) teatrze
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) osiemnaście lat
b) dwanaście lat
c) szesnaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) rok
b) pięć lat
c) osiem miesięcy
d) niecałe dwa lata
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
b) brak mowy pozornie zależnej
c) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
d) dokładne opisanie ulic Warszawy
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) filologicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Julian Ochocki
c) Ignacy Rzecki
d) Kazimierz Starski
Rozwiązanie


Szuman uważał pieniądz za:
a) siłę napędową społeczeństwa
b) regulatora wolnego rynku
c) największe zło świata
d) sprawcę wyzysku
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Paryża
b) Warszawy
c) Zasławka
d) Petersburga
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) sto dwadzieścia tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) sześciopokojowe
c) ośmiopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) węgierski
b) francuski
c) wenecki
d) włoski
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Jan w Oleju”
d) „Marek od Tamary”
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na spacery
c) na leżenie na łóżku
d) na zabawę
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) magdalenek
c) albertynek
d) franciszkanek
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Zamościa
c) Białegostoku
d) Lublina
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) historii Polski
b) łaciny
c) języka polskiego
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Szprot był:
a) fabrykantem powozów
b) kelnerem
c) radcą
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) służąca Mincla
b) siostra starego Mincla
c) żona starego Mincla
d) matka starego Mincla
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) przenieść się do Zasławka
b) wstąpić do klasztoru
c) wyjechać za granicę
d) popełnić samobójstwo
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Helena Stawską
b) córką prezesowej Zasławskiej
c) Eweliną Janocką
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) szwaczką
b) krawcową
c) nauczycielką
d) prostytutką
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) konduktor
b) maszynista
c) kolejarz
d) dróżnik
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabelinem”
b) „Łęczynem”
c) „Izabel”
d) „Izabella”
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) nowy garnitur
c) kopertę z pieniędzmi
d) album z widokami Warszawy
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) na Służewcu
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) kamieniarzem
b) furmanem
c) węglarzem
d) drobnym rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Polakiem
c) Rosjaninem
d) Niemcem
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) Wiośnie Ludów
b) powstaniu styczniowym
c) rabacji galicyjskiej
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Żyrardowie
b) Skierniewicach
c) Częstochowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Katz
b) Mraczewski
c) Wokulski
d) Geist
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Jer
b) Ir
c) Ar
d) Or
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) płatowiec
c) łódź podwodną
d) balon
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) człowiek
b) maszyna parowa
c) elektryczność
d) żywy organizm
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) swym tułaczym losem
b) brakiem równości i wolności na świecie
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) klęską wojsk węgerskich
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) nieokreślony
b) zarysowany pobieżnie
c) ściśle określony
d) nieistotny
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
b) arystokratą
c) bonapartystą
d) rządcą
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) helu
b) wody
c) powietrza
d) dymu
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Sobieskim
b) w Hotelu Polskim
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Grand
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiedniu
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
c) dwustoma tysiącami
d) stoma tysiącami
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Opiekun Domowy”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Niwa”
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) kolega Leon
b) ojciec
c) Rzecki
d) Mincel
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Lublinie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) zarządcy
c) ekonoma
d) oficera
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Szuman
b) Suzin
c) Rzecki
d) Ochocki
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) skrzypcach
b) harmonijce
c) gitarze
d) flecie
Rozwiązanie

Molinari to:
a) dyrygent
b) skrzypek
c) wiolonczelista
d) pianista
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) pozytywistyczny
b) tradycyjny
c) romatyczny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) założenie spółki do handlu ze Wschodem
b) pomoc charytatywna
c) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
d) otworzenie nowego sklepu
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) subiektywnością sądów
b) emocjonalnością
c) uczuciowością opisów
d) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
Rozwiązanie

Geist to:
a) uczony
b) oficer
c) polityk
d) lekarz
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies