Test:

Rzecki często w niedziele:
a) wymyślał plany wystaw okiennych
b) spacerował po parku
c) odpoczywał
d) spotykał się ze znajomymi
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) Mincel
c) Rzecki
d) kolega Leon
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stu pięćdziesięcioma tysiącami
b) stoma tysiącami
c) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Witek z Siedlec”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) drobnym rzemieślnikiem
b) kamieniarzem
c) węglarzem
d) furmanem
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) historycznym
b) botanicznym
c) matematyczno-fizycznym
d) filologicznym
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Polakiem
c) Niemcem
d) Rosjaninem
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) zarysowany pobieżnie
b) nieistotny
c) nieokreślony
d) ściśle określony
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Katz
c) Mraczewski
d) Wokulski
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) subiektywnością sądów
b) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
c) emocjonalnością
d) uczuciowością opisów
Rozwiązanie


Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Izabelą Łęcką
c) Helena Stawską
d) Eweliną Janocką
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) klęską wojsk węgerskich
c) swym tułaczym losem
d) brakiem równości i wolności na świecie
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) żywy organizm
b) człowiek
c) elektryczność
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
b) krytyce idealizmu
c) apoteozie pracy
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) popełnić samobójstwo
b) przenieść się do Zasławka
c) wyjechać za granicę
d) wstąpić do klasztoru
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Ignacy Rzecki
c) Kazimierz Starski
d) Julian Ochocki
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Szuman
b) Rzecki
c) Suzin
d) Ochocki
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) włoski
c) węgierski
d) wenecki
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) dokładne opisanie ulic Warszawy
b) brak mowy pozornie zależnej
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) ośmiopokojowe
c) sześciopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) największe zło świata
b) sprawcę wyzysku
c) siłę napędową społeczeństwa
d) regulatora wolnego rynku
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) służąca Mincla
c) żona starego Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

Molinari to:
a) wiolonczelista
b) dyrygent
c) pianista
d) skrzypek
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) optymistycznie przyjęta
b) entuzjastycznie przyjęta
c) pominięta w recenzjach
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na leżenie na łóżku
c) na spacery
d) na zabawę
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) dróżnik
b) maszynista
c) kolejarz
d) konduktor
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Łęczynem”
b) „Izabelinem”
c) „Izabel”
d) „Izabella”
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) romatyczny
b) tradycyjny
c) pozytywistyczny
d) niekonwencjonalny
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) krawcową
b) szwaczką
c) prostytutką
d) nauczycielką
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) dwanaście lat
b) osiemnaście lat
c) czternaście lat
d) szesnaście lat
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Opiekun Domowy”
c) „Mucha”
d) „Kurier Warszawski”
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Żyrardowie
b) Skierniewicach
c) Łodzi
d) Częstochowie
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) albertynek
b) franciszkanek
c) katarzynek
d) magdalenek
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) harmonijce
b) skrzypcach
c) flecie
d) gitarze
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) wody
b) helu
c) dymu
d) powietrza
Rozwiązanie

Szprot był:
a) kelnerem
b) radcą
c) fabrykantem powozów
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) nauczyciela
b) oficera
c) zarządcy
d) ekonoma
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) powstaniu listopadowym
b) powstaniu styczniowym
c) Wiośnie Ludów
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) maszynę latającą
b) balon
c) płatowiec
d) łódź podwodną
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) języka polskiego
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) historii Polski
d) łaciny
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Grand
b) w Hotelu Europejskim
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) hotelu
b) parku
c) teatrze
d) kościele
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) brata Wokulskiego
b) ojca Wokulskiego
c) stryja Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Ir
c) Ar
d) Jer
Rozwiązanie

Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) nieopodal Lasku Bolońskiego
c) na Polach Mokotowskich
d) na Służewcu
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) dwieście tysięcy rubli
b) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
c) sto dwadzieścia tysięcy rubli
d) sześćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Nałęczowie
b) Wiedniu
c) Zakopanem
d) Wiśle
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) otworzenie nowego sklepu
b) założenie spółki do handlu ze Wschodem
c) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
d) pomoc charytatywna
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) osiem miesięcy
b) rok
c) niecałe dwa lata
d) pięć lat
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) bukiet kwiatów
b) album z widokami Warszawy
c) kopertę z pieniędzmi
d) nowy garnitur
Rozwiązanie

Geist to:
a) lekarz
b) oficer
c) polityk
d) uczony
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Zasławka
b) Paryża
c) Warszawy
d) Petersburga
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Białegostoku
b) Konstancina
c) Zamościa
d) Lublina
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Kaliszu
d) Lublinie
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) bonapartystą
c) rządcą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies