Test:

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
b) dokładne opisanie ulic Warszawy
c) brak mowy pozornie zależnej
d) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
Rozwiązanie

Molinari to:
a) wiolonczelista
b) dyrygent
c) skrzypek
d) pianista
Rozwiązanie

Rzecki często w niedziele:
a) odpoczywał
b) wymyślał plany wystaw okiennych
c) spacerował po parku
d) spotykał się ze znajomymi
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) flecie
b) skrzypcach
c) gitarze
d) harmonijce
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) teatrze
b) parku
c) kościele
d) hotelu
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) nauczycielką
b) szwaczką
c) krawcową
d) prostytutką
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) subiektywnością sądów
c) uczuciowością opisów
d) emocjonalnością
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) maszynista
b) konduktor
c) dróżnik
d) kolejarz
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Mraczewski
c) Katz
d) Wokulski
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) dwieście tysięcy rubli
c) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
d) sto dwadzieścia tysięcy rubli
Rozwiązanie


Wyścigi konne odbywały się:
a) w Wilanowie
b) na Służewcu
c) nieopodal Lasku Bolońskiego
d) na Polach Mokotowskich
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Wiśle
b) Nałęczowie
c) Zakopanem
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) dziesięciopokojowe
b) ośmiopokojowe
c) sześciopokojowe
d) czteropokojowe
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) kopertę z pieniędzmi
b) nowy garnitur
c) album z widokami Warszawy
d) bukiet kwiatów
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) łaciny
b) języka polskiego
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) historii Polski
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) czternaście lat
c) dwanaście lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) żywy organizm
b) człowiek
c) elektryczność
d) maszyna parowa
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) Kazimierz Starski
b) Julian Ochocki
c) baron Krzeszowski
d) Ignacy Rzecki
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) zarządcy
b) oficera
c) ekonoma
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Polskim
b) w Hotelu Grand
c) w Hotelu Europejskim
d) w Hotelu Sobieskim
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Suzin
b) Ochocki
c) Szuman
d) Rzecki
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Częstochowie
b) Skierniewicach
c) Żyrardowie
d) Łodzi
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) botanicznym
b) historycznym
c) filologicznym
d) matematyczno-fizycznym
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) rabacji galicyjskiej
b) Wiośnie Ludów
c) powstaniu styczniowym
d) powstaniu listopadowym
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wstąpić do klasztoru
b) popełnić samobójstwo
c) wyjechać za granicę
d) przenieść się do Zasławka
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) pozytywistyczny
c) tradycyjny
d) romatyczny
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) helu
b) dymu
c) powietrza
d) wody
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabella”
b) „Izabel”
c) „Łęczynem”
d) „Izabelinem”
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) sprawcę wyzysku
b) regulatora wolnego rynku
c) siłę napędową społeczeństwa
d) największe zło świata
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) siostra starego Mincla
b) matka starego Mincla
c) żona starego Mincla
d) służąca Mincla
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) płatowiec
b) łódź podwodną
c) balon
d) maszynę latającą
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) zarysowany pobieżnie
b) nieistotny
c) nieokreślony
d) ściśle określony
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Niwa”
b) „Mucha”
c) „Kurier Warszawski”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) dziada Wokulskiego
b) brata Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) stryja Wokulskiego
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Lublinie
b) Warszawie
c) Zakopanem
d) Kaliszu
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) pominięta w recenzjach
b) optymistycznie przyjęta
c) entuzjastycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) klęską wojsk węgerskich
b) brakiem równości i wolności na świecie
c) sytuacją na arenie międzynarodowej
d) swym tułaczym losem
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) córką prezesowej Zasławskiej
b) Helena Stawską
c) Eweliną Janocką
d) Izabelą Łęcką
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Zasławka
b) Paryża
c) Petersburga
d) Warszawy
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Ar
b) Or
c) Ir
d) Jer
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) arystokratą
b) rządcą
c) bonapartystą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) furmanem
b) kamieniarzem
c) węglarzem
d) drobnym rzemieślnikiem
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) dwustoma tysiącami
b) stu pięćdziesięcioma tysiącami
c) stoma tysiącami
d) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) franciszkanek
b) magdalenek
c) albertynek
d) katarzynek
Rozwiązanie

Szprot był:
a) fabrykantem powozów
b) kelnerem
c) radcą
d) ajentem handlowym
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) niecałe dwa lata
b) rok
c) osiem miesięcy
d) pięć lat
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) wątkach miłosnych
b) krytyce idealizmu
c) apoteozie pracy
d) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) Rzecki
b) Mincel
c) kolega Leon
d) ojciec
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Jan w Oleju”
b) „Marek od Tamary”
c) „Piotr znad Bugu”
d) „Witek z Siedlec”
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) otworzenie nowego sklepu
c) pomoc charytatywna
d) założenie spółki do handlu ze Wschodem
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Niemcem
b) Żydem
c) Rosjaninem
d) Polakiem
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na czytanie książek
b) na spacery
c) na zabawę
d) na leżenie na łóżku
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Konstancina
b) Lublina
c) Białegostoku
d) Zamościa
Rozwiązanie

Geist to:
a) polityk
b) oficer
c) uczony
d) lekarz
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) włoski
b) francuski
c) węgierski
d) wenecki
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies