Test:

Wyścigi konne odbywały się:
a) na Służewcu
b) na Polach Mokotowskich
c) w Wilanowie
d) nieopodal Lasku Bolońskiego
Rozwiązanie

Stary pies Rzeckiego ma na imię:
a) Or
b) Jer
c) Ar
d) Ir
Rozwiązanie

Rzecki grał na:
a) harmonijce
b) skrzypcach
c) gitarze
d) flecie
Rozwiązanie

Antoni Głowacki, ojciec Aleksandra wychodząc za jego matkę pracował w charakterze:
a) oficera
b) zarządcy
c) ekonoma
d) nauczyciela
Rozwiązanie

Wysocki był:
a) kamieniarzem
b) furmanem
c) drobnym rzemieślnikiem
d) węglarzem
Rozwiązanie

Egzekutorem testamentu prezesowej był:
a) baron Krzeszowski
b) Kazimierz Starski
c) Julian Ochocki
d) Ignacy Rzecki
Rozwiązanie

Przyjęcie zorganizowane z racji poświęcenia nowego sklepu Wokulskiego, w którym udział wzięli bogaci kupcy oraz arystokraci odbyło się w:
a) w Hotelu Europejskim
b) w Hotelu Sobieskim
c) w Hotelu Polskim
d) w Hotelu Grand
Rozwiązanie

Wolny czas Rzecki poświęcał:
a) na leżenie na łóżku
b) na zabawę
c) na czytanie książek
d) na spacery
Rozwiązanie

Szuman uważał pieniądz za:
a) regulatora wolnego rynku
b) sprawcę wyzysku
c) największe zło świata
d) siłę napędową społeczeństwa
Rozwiązanie

Tomasz Łęcki w ładnej kamienicy zajmował mieszkanie:
a) sześciopokojowe
b) czteropokojowe
c) ośmiopokojowe
d) dziesięciopokojowe
Rozwiązanie


Rzecki często w niedziele:
a) spotykał się ze znajomymi
b) odpoczywał
c) spacerował po parku
d) wymyślał plany wystaw okiennych
Rozwiązanie

Wokulski próbuje zdobyć Izabelę w sposób:
a) niekonwencjonalny
b) pozytywistyczny
c) tradycyjny
d) romatyczny
Rozwiązanie

Większość urlopów wakacyjnych Prus spędzał w:
a) Zakopanem
b) Wiśle
c) Nałęczowie
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Pozytywizm w „Lalce” nie przejawia się w:
a) krytyce idealizmu
b) apoteozie pracy
c) przekonaniu o potrzebie silnej polskiej gospodarki
d) wątkach miłosnych
Rozwiązanie

Wokulski poprosił Rzeckiego, by w antrakcie spektaklu wręczył aktorowi Rossiemu:
a) nowy garnitur
b) bukiet kwiatów
c) album z widokami Warszawy
d) kopertę z pieniędzmi
Rozwiązanie

Przyjaciel Rzeckiego - Katz popełnił samobójstwo w węgierskiej chacie rozżalony:
a) sytuacją na arenie międzynarodowej
b) klęską wojsk węgerskich
c) swym tułaczym losem
d) brakiem równości i wolności na świecie
Rozwiązanie

Narracja pierwszoosobowa Rzeckiego nie cechowała się:
a) brakiem przemyśleń na temat głównego bohatera
b) emocjonalnością
c) uczuciowością opisów
d) subiektywnością sądów
Rozwiązanie

Realizacją ideałów pracy organicznej przez Wokulskiego nie było:
a) prowadzenie interesów z Rosjaninem Suzinem
b) pomoc charytatywna
c) otworzenie nowego sklepu
d) założenie spółki do handlu ze Wschodem
Rozwiązanie

Suzin, partner Stanisława w interesach, był:
a) Żydem
b) Polakiem
c) Niemcem
d) Rosjaninem
Rozwiązanie

Prezesowa Zasławska pragnęła wystawić nagrobek upamiętniający postać:
a) brata Wokulskiego
b) stryja Wokulskiego
c) ojca Wokulskiego
d) dziada Wokulskiego
Rozwiązanie

Wokulski wyjechał z Warszawy, mając trzydzieści tysięcy rubli, a powrócił z:
a) stoma tysiącami
b) stu pięćdziesięcioma tysiącami
c) dwustu pięćdziesięcioma tysiącami
d) dwustoma tysiącami
Rozwiązanie

Podczas powstania styczniowego Prus miał:
a) szesnaście lat
b) osiemnaście lat
c) dwanaście lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Idee socjalistyczne, czyli sprzeciw wobec rodzącego się kapitalizmu wyznawał:
a) Geist
b) Wokulski
c) Mraczewski
d) Katz
Rozwiązanie

Swatka - pani Meliton – w młodości była:
a) prostytutką
b) nauczycielką
c) szwaczką
d) krawcową
Rozwiązanie

Ślub Aleksandra Głowackiego z Oktawią Trembińską odbył się 14 stycznia 1875 roku w kościele Św. Ducha w:
a) Zakopanem
b) Lublinie
c) Warszawie
d) Kaliszu
Rozwiązanie

Pierwszy raz Wokulski zobaczył Łęcką w:
a) parku
b) teatrze
c) kościele
d) hotelu
Rozwiązanie

Cytat: „Ulica szeroka, wysadzona drzewami. Na prawo, gdzieś bardzo daleko, widać plac, na lewo - pod hotelem - niedużą markizę, a pod nią gromadę mężczyzn i kobiet, którzy siedzą przy okrągłych stoliczkach, prawie na chodniku, i piją k
a) Zasławka
b) Petersburga
c) Paryża
d) Warszawy
Rozwiązanie

Spod kół wyciągnął Wokulskiego brat furmana:
a) maszynista
b) kolejarz
c) konduktor
d) dróżnik
Rozwiązanie

Leon Głowacki, brat Aleksandra, w Kielcach pracował jako nauczyciel:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) języka polskiego
c) historii Polski
d) łaciny
Rozwiązanie

Podczas podróży do Krakowa z Łęckimi Wokulski wysiadł w:
a) Łodzi
b) Częstochowie
c) Skierniewicach
d) Żyrardowie
Rozwiązanie

Narracji trzecioosobowej w „Lalce” nie cechuje:
a) brak mowy pozornie zależnej
b) dokładne opisanie ulic Warszawy
c) obiektywne spojrzenie na bohaterów i zdarzenia
d) wszechwiedza na temat opisywanych sytuacji i osób
Rozwiązanie

Za miejsce urodzin Prusa uważa się Hrubieszów położony niedaleko:
a) Zamościa
b) Białegostoku
c) Lublina
d) Konstancina
Rozwiązanie

W 1864 roku w „Kurierze Niedzielnym” Głowacki przyjął pseudonim:
a) „Marek od Tamary”
b) „Piotr znad Bugu”
c) „Witek z Siedlec”
d) „Jan w Oleju”
Rozwiązanie

Akcja właściwa powieści obejmuje :
a) niecałe dwa lata
b) pięć lat
c) osiem miesięcy
d) rok
Rozwiązanie

Słowa: „- Pracuj i wierz, bo silna wiara może zatrzymać słońce w biegu, a nie dopiero polepszyć stosunki ludzkie” mówił do Stacha:
a) ojciec
b) kolega Leon
c) Mincel
d) Rzecki
Rozwiązanie

Geist pokazał Wokulskiemu swój wynalazek – metal lżejszy od:
a) powietrza
b) dymu
c) wody
d) helu
Rozwiązanie

Wokulski kupił kamienicę Łęckich za:
a) sześćdziesiąt tysięcy rubli
b) sto dwadzieścia tysięcy rubli
c) dwieście tysięcy rubli
d) dziewięćdziesiąt tysięcy rubli
Rozwiązanie

Po śmierci ojca Izabela zamierza:
a) wstąpić do klasztoru
b) wyjechać za granicę
c) popełnić samobójstwo
d) przenieść się do Zasławka
Rozwiązanie

Sekundantem Wokulskiego w pojedynku z Krzeszowskim był:
a) Rzecki
b) Szuman
c) Suzin
d) Ochocki
Rozwiązanie

Główny bohater uważał, iż społeczeństwo funkcjonuje i rozwija się jak:
a) maszyna parowa
b) człowiek
c) żywy organizm
d) elektryczność
Rozwiązanie

W Szkole Głównej w Warszawie Prus był studentem na wydziale:
a) filologicznym
b) matematyczno-fizycznym
c) historycznym
d) botanicznym
Rozwiązanie

W 1872 roku w Warszawie pojawiło się nowe czasopismo, którego jednym z felietonistów stał się Prus. Nosiło ono tytuł:
a) „Kurier Warszawski”
b) „Niwa”
c) „Mucha”
d) „Opiekun Domowy”
Rozwiązanie

Molinari to:
a) pianista
b) wiolonczelista
c) dyrygent
d) skrzypek
Rozwiązanie

„Lalka” przez krytyków została:
a) entuzjastycznie przyjęta
b) pominięta w recenzjach
c) optymistycznie przyjęta
d) źle przyjęta
Rozwiązanie

Wokulski w młodości bierze udział w:
a) Wiośnie Ludów
b) powstaniu listopadowym
c) powstaniu styczniowym
d) rabacji galicyjskiej
Rozwiązanie

Wokulski dał Mariannie list polecający do:
a) katarzynek
b) albertynek
c) franciszkanek
d) magdalenek
Rozwiązanie

Wirski nie był:
a) rządcą
b) bonapartystą
c) arystokratą
d) zdeklasowanym obywatelem ziemskim
Rozwiązanie

Wokulski zamierzał kupić mały folwark pod Warszawą i nazwać go :
a) „Izabella”
b) „Izabelinem”
c) „Izabel”
d) „Łęczynem”
Rozwiązanie

Czas w powieści jest:
a) zarysowany pobieżnie
b) nieistotny
c) nieokreślony
d) ściśle określony
Rozwiązanie

O ósmej do sklepu Mincla przychodziła, przynosząc pracownikom kosz bułek i kawę:
a) matka starego Mincla
b) żona starego Mincla
c) służąca Mincla
d) siostra starego Mincla
Rozwiązanie

Geist to:
a) uczony
b) polityk
c) oficer
d) lekarz
Rozwiązanie

Ochocki - przyrodnik, chemik oraz wynalazca-pasjonat chciał zbudować:
a) łódź podwodną
b) płatowiec
c) balon
d) maszynę latającą
Rozwiązanie

Szprot był:
a) fabrykantem powozów
b) ajentem handlowym
c) kelnerem
d) radcą
Rozwiązanie

Baron Dalski ożenił się z:
a) Izabelą Łęcką
b) Eweliną Janocką
c) córką prezesowej Zasławskiej
d) Helena Stawską
Rozwiązanie

Rossi to tragik i artysta:
a) francuski
b) węgierski
c) wenecki
d) włoski
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies