Test:

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) uosobienie przyrody
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pośrednia
c) bezosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja personalna
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies