Test:

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja portretowa
c) narracja interpersonalna
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) bezosobowa
b) trzeciosobowa
c) pośrednia
d) pierwszoosobowa
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies