Test:

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Z Bogiem
c) Na zdrowie
d) Szczęść Boże
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tekla
b) Tosia
c) Teosia
d) Pelagia
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leśniewski
b) Leszcz
c) Leszczyński
d) Leszczykowski
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
c) w kopalni "Sykstus"
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Fiodor Dostojewski
b) Emil Zola
c) Stefan Żeromski
d) Honor de Balzac
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja portretowa
c) narracja personalna
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Eliza Orzeszkowa
c) Anna Zawadzka
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Konstantynopolu
b) Moskwie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem majątku w Cisach
b) dyrektorem kopalni
c) administratorem majątku w Cisach
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) Judym
c) doktor Czernisz
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie


Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) istniejącej wsi Cisowiec
b) Nałęczowa
c) Kalisza
d) Nieborowa
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) pani Niewadzkiej
b) M. Lesa
c) Tomasza Judyma
d) Krzywosąda Chobrzańskiego
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
c) połowa XIX wieku
d) początek XX wieku
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) pół roku
b) ponad rok
c) równo rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Paryżu
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) inżynier w kopalni
d) dyrektor kopalni
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Tomek i Karolina
c) Olek i Ola
d) Maciek i Wiola
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) nędznymi lekarzami
b) lekarzami arystokracji
c) lekarzami ludzi bogatych
d) wygodnymi lekarzami
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) pracownik biurowy
d) dziedzic
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) uosobienie przyrody
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) tempienia szczurów
c) bicia konia przez poganiacza
d) złych warunków
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w stalowni
c) w hucie żelaza
d) w majątku w Cisach
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) inżyniera
c) robotnika
d) doktora
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał dorożką
c) dojechał furmanką
d) dojechał konno
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) narzeka na zarobki
b) nie sprawdza się w roli lekarza
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
d) wyboru Judyma
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
c) przemijalności ludzkiego życia
d) nietrwałości sztuki
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) leczył biedotę w slumsach
b) pracował jako lekarz
c) studiował
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
b) piękno ludzkiego ciała
c) siłę witalną człowieka
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) wyjechać do większego miasta
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "Higiena a poziom zycia biedoty"
c) "O higienie"
d) "Kilka słów w sprawie higieny"
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
c) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) w Parku Saskim
c) w Wilanowie
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) posprzeczał się z majstrem
b) pobił przełożonego
c) ze względów finansowych
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
b) wymyślone przez autora miejsce
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) inżynierem w kopalni
c) kierownikiem kopalni
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Zurychu
b) Pradze
c) Wiedniu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) metafory
b) symbolu
c) porównania
d) kontrastu
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Moskwy
c) Syberii
d) Sosnowca
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pierwszoosobowa
c) pośrednia
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) naśladowaniu stylu innych twórców
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Paryża
c) do Pragi
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Krzywosąda
c) Kalinowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) stworzony jest do miłości
c) stworzony jest do tego by cierpieć
d) jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) jest wieloznaczny
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) jest wielofunkcyjny
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Korzeckiego
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy M. Lesa
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1903
b) 1900
c) 1899
d) 1898
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) ulewne deszcze
d) zanieczyszczone sadzawki
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów zdrowotnych
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) z powodów politycznych
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Genowefa
b) Pelagia
c) Maria
d) Joanna
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1903
b) 1918
c) 1899
d) 1900
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) kobietą lekkich obyczajów
b) sprzątaczką
c) praczką
d) szwaczką
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Austrii
c) do Anglii
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) administrator majątku Cisy
b) prezes majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) właściciel majątku Cisy
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Zyzio
b) Kajtek
c) Michał
d) Dyzio
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotel dla paryskiej
b) nazwa paryskiego szpitala
c) nazwa paryskiego więzienia
d) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) fałszywego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) pierwsza miłość Judyma
d) gospodyni Judyma
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) szwaczki
c) doktora
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w wiejskiej chałupie
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Fribourg
b) Zurych
c) Wintertur
d) Amstettem
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) robotniczej
c) szlacheckiej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wiktor
b) Andrzej
c) Wacław
d) Jan
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
b) w pokazaniu dramaturgii akcji
c) w zakończeniu powieści
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra ojca
b) babka
c) starsza siostra
d) siostra matki
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Kąpieliskiem"
c) "Wincentym"
d) "Wacławem"
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Michałowa
c) Walentowa
d) Walentyna
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Krochmalnej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) w listach M. Lesa
c) we fragmentach dziennika Judyma
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) otwarty dom
b) szpital
c) hotel
d) sklep z pamiątkami
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem kopalni "Sykstus"
c) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) ciche kasy
c) małe kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) „Głosu”
c) "Kuriera Warszawskiego"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Dziennik"
b) "Wspomnienia"
c) "Pamiętnik"
d) "Zwierzenia"
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Sosnowcu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies