Test:

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1903
c) 1900
d) 1899
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leśniewski
b) Leszczykowski
c) Leszcz
d) Leszczyński
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wziąć ślub z Karbowskim
b) odzyskać swą część majątku
c) kupić nową suknię
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Tomek i Karolina
c) Franek i Karola
d) Maciek i Wiola
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) jeden z lekarzy warszawskich
c) inżynier w kopalni
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we wspomnieniach Judyma z Paryża
c) we fragmentach pamiętnika Joasi
d) we fragmentach dziennika Judyma
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
c) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) fałszywego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) największego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) Nieborowa
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Kalisza
Rozwiązanie


Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) tempienia szczurów
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) bicia konia przez poganiacza
d) złych warunków
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) dyrektor majątku Cisy
c) administrator majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) początek XX wieku
c) połowa XIX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał furmanką
c) dojechał dorożką
d) dojechał konno
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) M. Lesa
c) pani Niewadzkiej
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Wiktor
c) Wacław
d) Jan
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem fabryki
b) inżynierem w kopalni
c) kierownikiem kopalni
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Na zdrowie
b) Szczęść Boże
c) Z Bogiem
d) Daj Panie Boże
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Krzywosąda
c) Karbowskiego
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) narzeka na zarobki
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) nie sprawdza się w roli lekarza
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Pamiętnik"
b) "Zwierzenia"
c) "Dziennik"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Krochmalnej
c) na ulicy Ciepłej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos kuszący do złego
b) głos wewnetrznego anioła
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) dostał lepszą propozycję
c) posprzeczał się z majstrem
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) siłę witalną człowieka
b) piękno ludzkiego ciała
c) ciężką pracę fabrykantów
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) sprzątaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Paryżu
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Nałęczowie
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w szlacheckim dworku
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w rodzinie arystokratycznej
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wieloznaczny
b) jest wielofunkcyjny
c) sygnalizuje tematykę utworu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
b) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
c) uosobienie przyrody
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Sosnowcu
c) w Cisach
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Fribourg
b) Wintertur
c) Amstettem
d) Zurych
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Genowefa
b) Maria
c) Pelagia
d) Joanna
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra matki
b) siostra ojca
c) starsza siostra
d) babka
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) ciche kasy
c) wielkie kasy
d) małe kasy
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
c) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
d) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) Sosnowca
c) więzienia pod Warszawą
d) Moskwy
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Konstantynopolu
c) Moskwie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) doktora
b) szewca
c) robotnika
d) inżyniera
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) gospodyni Judyma
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) córka dyrektora kopalni
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) "Gazety Praskiej"
d) „Tygodnika Powszechnego”
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) bezosobowa
c) trzeciosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Teosia
c) Pelagia
d) Tekla
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentowa
b) Wiktorowa
c) Walentyna
d) Michałowa
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja portretowa
b) narracja interpersonalna
c) narracja personalna
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1918
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) pół roku
b) równo rok
c) mniej niż rok
d) ponad rok
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w rozmowie z Joasią w Cisach
c) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
d) w kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Kąpieliskiem"
b) "Wincentym"
c) "Wacławem"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Paryżu
b) Pradze
c) Wiedniu
d) Zurychu
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) metafory
b) porównania
c) kontrastu
d) symbolu
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) stworzony jest do tego by cierpieć
d) stworzony jest do miłości
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) nazwa paryskiego szpitala
c) nazwa paryskiego więzienia
d) hotel dla paryskiej
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) administratorem majątku w Cisach
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) dyrektorem kopalni
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "Higiena a poziom zycia biedoty"
c) "O higienie"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) doktora
b) kucharza
c) ogrodnika
d) szwaczki
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) arystokratycznej
c) chłopskiej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu lat
c) osiemnaście lat
d) około dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) nietrwałości sztuki
b) doskonałości dawnych artystów
c) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) hotel
b) sklep z pamiątkami
c) otwarty dom
d) szpital
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) zarazki przyniesione przez włóczęgę
b) zanieczyszczone sadzawki
c) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
d) ulewne deszcze
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Fiodor Dostojewski
c) Honor de Balzac
d) Stefan Żeromski
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Niemiec
c) do Anglii
d) do Austrii
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w majątku w Cisach
b) w hucie żelaza
c) w fabryce cygar
d) w stalowni
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Paryża
c) do Pragi
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Parku Saskim
b) w Alejach Ujazdowskich
c) na Krakowskim Przedmieściu
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) Judym
b) doktor Czernisz
c) doktor Chmielnicki
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) z powodów zdrowotnych
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami ludzi bogatych
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) leczył biedotę w slumsach
b) pracował jako lekarz
c) studiował
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Zyzio
b) Michał
c) Kajtek
d) Dyzio
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach architektonicznych
d) w pokazaniu dramaturgii akcji
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Przedwiośnie"
c) "Popioły"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) wyboru Judyma
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies