Test:

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Wiktor
c) Jan
d) Wacław
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu lat
b) osiemnaście lat
c) około dwudziestu sześciu lat
d) około trzydziestu lat
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) „Tygodnika Powszechnego”
c) "Gazety Praskiej"
d) "Kuriera Warszawskiego"
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) istniejącej wsi Cisowiec
b) Nieborowa
c) Kalisza
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) szwaczki
b) ogrodnika
c) doktora
d) kucharza
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Zurych
b) Amstettem
c) Fribourg
d) Wintertur
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1900
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Michał
c) Zyzio
d) Dyzio
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Drezna
c) do Paryża
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Paryżu
c) Zakopanem
d) Nałęczowie
Rozwiązanie


Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał furmanką
c) dojechał konno
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Dzieje grzechu"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Popioły"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Wacławem"
c) "Kąpieliskiem"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) równo rok
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem kopalni "Sykstus"
b) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "O higienie"
c) "Higiena a poziom zycia biedoty"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w zakończeniu powieści
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w opisach architektonicznych
d) w pokazaniu dramaturgii akcji
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) siłę witalną człowieka
c) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1903
b) 1918
c) 1900
d) 1899
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) w Wilanowie
c) na Krakowskim Przedmieściu
d) w Parku Saskim
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Fiodor Dostojewski
b) Honor de Balzac
c) Stefan Żeromski
d) Emil Zola
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) tempienia szczurów
b) złych warunków
c) złego wykorzystania sił ludzkich
d) bicia konia przez poganiacza
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Pelagia
c) Teosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) w listach M. Lesa
c) we fragmentach dziennika Judyma
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) fałszywego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja portretowa
b) narracja interpersonalna
c) narracja intrapersonalna
d) narracja personalna
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) porównania
c) symbolu
d) metafory
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
d) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos sumienia
b) głos wewnetrznego anioła
c) wewnętrzny głos kuszący do złego
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
b) Maria Bocheńska
c) Anna Zawadzka
d) Eliza Orzeszkowa
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) jeden z lekarzy warszawskich
c) inżynier w kopalni
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) uosobienie przyrody
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) studiował
c) odbywał praktykę chirurgiczną
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) prezes majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Michałowa
c) Walentowa
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) po porzuceniu jej przez narzeczonego
b) z powodów politycznych
c) z powodów zdrowotnych
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Sosnowca
c) Moskwy
d) Syberii
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Wiatr od morza"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) ze względów finansowych
b) posprzeczał się z majstrem
c) pobił przełożonego
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) gospodyni Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w szlacheckim dworku
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w wiejskiej chałupie
d) w warszawskim mieszkaniu
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
c) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami ludzi bogatych
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) ulewne deszcze
d) zanieczyszczone sadzawki
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Franek i Karola
c) Maciek i Wiola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) sygnalizuje tematykę utworu
b) jest wieloznaczny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest wielofunkcyjny
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w stalowni
b) w fabryce cygar
c) w majątku w Cisach
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Krzywosąda
c) Korzeckiego
d) Kalinowskiego
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) pracownik biurowy
c) dziedzic
d) lokaj
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Szczęść Boże
b) Daj Panie Boże
c) Na zdrowie
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) kierownikiem kopalni
c) inżynierem w kopalni
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) nazwa paryskiego szpitala
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) wyboru Judyma
d) dzieciństwa Judyma i Joasi
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Paryżu
b) Wiedniu
c) Pradze
d) Zurychu
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Sosnowcu
b) w Cisach
c) w Warszawie
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie zgadza się na działania administratorów
b) narzeka na zarobki
c) nie przykłada się do swojej pracy
d) nie sprawdza się w roli lekarza
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) małe kasy
c) wielkie kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pierwszoosobowa
b) pośrednia
c) trzeciosobowa
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra ojca
b) starsza siostra
c) babka
d) siostra matki
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Maria
b) Pelagia
c) Joanna
d) Genowefa
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Krzywosąda
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy M. Lesa
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) szlacheckiej
b) arystokratycznej
c) chłopskiej
d) robotniczej
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Austrii
c) do Anglii
d) do Szwajcarii
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) hotel
c) sklep z pamiątkami
d) otwarty dom
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) naśladowaniu stylu innych twórców
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) doktor Czernisz
c) Judym
d) doktor Chmielnicki
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Paryżu
c) Konstantynopolu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leśniewski
c) Leszczykowski
d) Leszczyński
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) doktora
b) szewca
c) robotnika
d) inżyniera
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w kopalni "Sykstus"
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) wyjechać do większego miasta
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) przemijalności ludzkiego życia
b) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
c) doskonałości dawnych artystów
d) nietrwałości sztuki
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Dziennik"
b) "Pamiętnik"
c) "Zwierzenia"
d) "Wspomnienia"
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) pani Niewadzkiej
c) Krzywosąda Chobrzańskiego
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) sprzątaczką
d) praczką
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies