Test:

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Warszawie
c) w Sosnowcu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wieloznaczny
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) jest wielofunkcyjny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) kierownikiem fabryki
b) inżynierem w fabryce
c) inżynierem w kopalni
d) kierownikiem kopalni
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Warszawy
b) do Pragi
c) do Drezna
d) do Paryża
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) doktora
c) inżyniera
d) szewca
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) szwaczki
c) ogrodnika
d) doktora
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) wyboru Judyma
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) stanu emocjonalnego bohatera
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Warszawie
c) Paryżu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w rozmowie z Joasią w Cisach
c) w kopalni "Sykstus"
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie


Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leśniewski
b) Leszcz
c) Leszczyński
d) Leszczykowski
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "O higienie"
c) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) głos wewnetrznego anioła
d) wewnętrzny głos sumienia
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) nazwa paryskiego szpitala
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) dyrektorem kopalni
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
c) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) największego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) fałszywego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) arystokratycznej
c) szlacheckiej
d) robotniczej
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) pracownik biurowy
c) korepetytor
d) dziedzic
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) połowa XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata osiemdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) całą twórczość Żeromskiego
d) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Sosnowca
c) Syberii
d) Moskwy
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około dwudziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Karbowskiego
b) Kalinowskiego
c) Krzywosąda
d) Korzeckiego
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) nie sprawdza się w roli lekarza
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) narzeka na zarobki
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Zurych
b) Fribourg
c) Amstettem
d) Wintertur
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Anglii
c) do Austrii
d) do Niemiec
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Olek i Ola
c) Maciek i Wiola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) siłę witalną człowieka
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Stefan Żeromski
c) Fiodor Dostojewski
d) Emil Zola
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) jeden z lekarzy warszawskich
d) inżynier w kopalni
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Pamiętnik"
c) "Wspomnienia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w zakończeniu powieści
c) w opisach architektonicznych
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja intrapersonalna
b) narracja personalna
c) narracja portretowa
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1899
c) 1903
d) 1900
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) metafory
c) porównania
d) symbolu
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Teosia
c) Tekla
d) Pelagia
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) ponad rok
b) pół roku
c) równo rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w stalowni
b) w majątku w Cisach
c) w fabryce cygar
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów zdrowotnych
b) z powodów politycznych
c) po porzuceniu jej przez narzeczonego
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) babka
b) starsza siostra
c) siostra ojca
d) siostra matki
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) wyjechać do większego miasta
c) wziąć ślub z Karbowskim
d) kupić nową suknię
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) „Tygodnika Powszechnego”
d) „Głosu”
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) dyrektor majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) prezes majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) zanieczyszczone sadzawki
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) otwarty dom
c) sklep z pamiątkami
d) hotel
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Tomasza Judyma
b) M. Lesa
c) pani Niewadzkiej
d) Krzywosąda Chobrzańskiego
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nieborowa
b) Kalisza
c) Nałęczowa
d) istniejącej wsi Cisowiec
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) odbywał praktykę chirurgiczną
b) studiował
c) pracował jako lekarz
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Paryżu
b) Konstantynopolu
c) Warszawie
d) Moskwie
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Maria
c) Pelagia
d) Genowefa
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Na zdrowie
c) Szczęść Boże
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Alejach Ujazdowskich
c) w Wilanowie
d) w Parku Saskim
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) we fragmentach pamiętnika Joasi
d) we wspomnieniach Judyma z Paryża
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora uzdrowiska
b) pierwsza miłość Judyma
c) gospodyni Judyma
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Kąpieliskiem"
c) "Wincentym"
d) "Wacławem"
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Judma z Paryża
b) znajomy M. Lesa
c) znajomy Krzywosąda
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Michałowa
b) Wiktorowa
c) Walentyna
d) Walentowa
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do tego by cierpieć
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) stworzony jest do miłości
d) jest słabą, pesymistyczną jednostką
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Czernisz
b) doktor Węglichowski
c) Judym
d) doktor Chmielnicki
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) trzeciosobowa
c) pierwszoosobowa
d) bezosobowa
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Zurychu
b) Pradze
c) Wiedniu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) sprzątaczką
c) kobietą lekkich obyczajów
d) praczką
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w rodzinie arystokratycznej
b) w warszawskim mieszkaniu
c) w wiejskiej chałupie
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) doskonałości dawnych artystów
c) nietrwałości sztuki
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) posprzeczał się z majstrem
c) ze względów finansowych
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Jan
c) Wiktor
d) Wacław
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Zyzio
b) Michał
c) Kajtek
d) Dyzio
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1899
b) 1900
c) 1903
d) 1898
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) wielkie kasy
c) małe kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) złych warunków
c) bicia konia przez poganiacza
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
b) wymyślone przez autora miejsce
c) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
d) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Popioły"
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami arystokracji
b) nędznymi lekarzami
c) lekarzami ludzi bogatych
d) wygodnymi lekarzami
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Wiatr od morza"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) doszedł na piechotę
c) dojechał furmanką
d) dojechał konno
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies