Test:

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Korzeckiego
b) Karbowskiego
c) Kalinowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja portretowa
c) narracja interpersonalna
d) narracja intrapersonalna
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) bicia konia przez poganiacza
b) złych warunków
c) tempienia szczurów
d) złego wykorzystania sił ludzkich
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał konno
c) dojechał dorożką
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w stalowni
b) w hucie żelaza
c) w majątku w Cisach
d) w fabryce cygar
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) bezużytecznego piękna
b) największego piękna
c) niezbędnego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) doktor Chmielnicki
c) Judym
d) doktor Czernisz
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Wiktorowa
c) Walentowa
d) Michałowa
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) początek XX wieku
b) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
c) lata osiemdziesiąte XIX wieku
d) połowa XIX wieku
Rozwiązanie


Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) pani Niewadzkiej
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
b) naśladowaniu stylu innych twórców
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) bezosobowa
c) trzeciosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) porównania
b) kontrastu
c) metafory
d) symbolu
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Konstantynopolu
c) Paryżu
d) Moskwie
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) kobietą lekkich obyczajów
b) praczką
c) sprzątaczką
d) szwaczką
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w zakończeniu powieści
b) w pokazaniu dramaturgii akcji
c) w opisach architektonicznych
d) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wyjechać do większego miasta
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) kupić nową suknię
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) osiemnaście lat
c) około trzydziestu lat
d) około dwudziestu lat
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) dyrektor majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) administrator majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) ulewne deszcze
d) zanieczyszczone sadzawki
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Austrii
c) do Niemiec
d) do Anglii
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Warszawskiej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) szpital
b) sklep z pamiątkami
c) hotel
d) otwarty dom
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Popioły"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Genowefa
b) Pelagia
c) Joanna
d) Maria
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Wiatr od morza"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Kuriera Warszawskiego"
b) „Tygodnika Powszechnego”
c) „Głosu”
d) "Gazety Praskiej"
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) ponad rok
b) równo rok
c) pół roku
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) po porzuceniu jej przez narzeczonego
b) z powodów zdrowotnych
c) w imię miłości do Karbowskiego
d) z powodów politycznych
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem kopalni "Sykstus"
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Zakopanem
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) gospodyni Judyma
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) szwaczki
d) ogrodnika
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) pobił przełożonego
c) ze względów finansowych
d) posprzeczał się z majstrem
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Judma z Paryża
b) znajomy Korzeckiego
c) znajomy M. Lesa
d) znajomy Krzywosąda
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Sosnowcu
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Anna Zawadzka
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) inżyniera
c) doktora
d) szewca
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) całą twórczość Żeromskiego
c) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) inżynierem w kopalni
c) kierownikiem kopalni
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "O higienie"
c) "Higiena a poziom zycia biedoty"
d) "Kilka słów w sprawie higieny"
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Dyzio
b) Michał
c) Zyzio
d) Kajtek
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) administratorem majątku w Cisach
c) inżynierem w kopalni
d) dyrektorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie sprawdza się w roli lekarza
b) narzeka na zarobki
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1900
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) robotniczej
b) arystokratycznej
c) szlacheckiej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leszczyński
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1918
c) 1903
d) 1899
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w szlacheckim dworku
d) w warszawskim mieszkaniu
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) leczył biedotę w slumsach
d) studiował
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) nietrwałości sztuki
b) doskonałości dawnych artystów
c) przemijalności ludzkiego życia
d) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) dzieciństwa Judyma i Joasi
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) wyboru Judyma
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) we fragmentach pamiętnika Joasi
d) w listach M. Lesa
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) jest wieloznaczny
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) jest wielofunkcyjny
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Tomek i Karolina
b) Olek i Ola
c) Franek i Karola
d) Maciek i Wiola
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) w Wilanowie
c) w Parku Saskim
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) uosobienie przyrody
c) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Pamiętnik"
b) "Wspomnienia"
c) "Zwierzenia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) ciężką pracę fabrykantów
b) piękno ludzkiego ciała
c) siłę witalną człowieka
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego więzienia
b) nazwa paryskiego szpitala
c) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
d) hotel dla paryskiej
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Z Bogiem
c) Na zdrowie
d) Szczęść Boże
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Tosia
b) Teosia
c) Pelagia
d) Tekla
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Andrzej
b) Wacław
c) Wiktor
d) Jan
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami ludzi bogatych
b) wygodnymi lekarzami
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami arystokracji
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) Nieborowa
c) Nałęczowa
d) istniejącej wsi Cisowiec
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) wielkie kasy
b) ciche kasy
c) nieme kasy
d) małe kasy
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
b) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
c) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
d) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Warszawy
b) do Pragi
c) do Drezna
d) do Paryża
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) jeden z lekarzy warszawskich
c) dyrektor kopalni
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos kuszący do złego
b) głos wewnetrznego anioła
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Zurychu
b) Pradze
c) Paryżu
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Syberii
c) Moskwy
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Wintertur
c) Fribourg
d) Zurych
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wincentym"
b) "Wacławem"
c) "Kąpieliskiem"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) babka
b) starsza siostra
c) siostra ojca
d) siostra matki
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Honor de Balzac
b) Emil Zola
c) Stefan Żeromski
d) Fiodor Dostojewski
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies