Test:

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) doktora
c) inżyniera
d) szewca
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) prezes majątku Cisy
b) właściciel majątku Cisy
c) administrator majątku Cisy
d) dyrektor majątku Cisy
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "Higiena a poziom zycia biedoty"
c) "O higienie"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) lokaj
b) dziedzic
c) korepetytor
d) pracownik biurowy
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
b) nazwa paryskiego więzienia
c) nazwa paryskiego szpitala
d) hotel dla paryskiej
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1903
b) 1918
c) 1900
d) 1899
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) trzeciosobowa
b) pierwszoosobowa
c) bezosobowa
d) pośrednia
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nałęczowa
b) istniejącej wsi Cisowiec
c) Nieborowa
d) Kalisza
Rozwiązanie


Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) lekarzami arystokracji
c) nędznymi lekarzami
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) bicia konia przez poganiacza
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) złych warunków
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) uosobienie przyrody
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do tego by cierpieć
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do miłości
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) zarazki przyniesione przez włóczęgę
c) zanieczyszczone sadzawki
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) kierownikiem fabryki
c) kierownikiem kopalni
d) inżynierem w fabryce
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około trzydziestu lat
b) około dwudziestu lat
c) osiemnaście lat
d) około dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w majątku w Cisach
c) w stalowni
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Zwierzenia"
b) "Dziennik"
c) "Wspomnienia"
d) "Pamiętnik"
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Michałowa
b) Walentyna
c) Wiktorowa
d) Walentowa
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Nałęczowie
b) Paryżu
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie sprawdza się w roli lekarza
b) narzeka na zarobki
c) nie zgadza się na działania administratorów
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja portretowa
c) narracja intrapersonalna
d) narracja personalna
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
d) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Zurych
c) Fribourg
d) Amstettem
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Tosia
c) Tekla
d) Pelagia
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Krzywosąda Chobrzańskiego
b) Tomasza Judyma
c) pani Niewadzkiej
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Drezna
c) do Paryża
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Maria
b) Pelagia
c) Genowefa
d) Joanna
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) arystokratycznej
b) robotniczej
c) chłopskiej
d) szlacheckiej
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leszczykowski
c) Leśniewski
d) Leszcz
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Tomek i Karolina
b) Maciek i Wiola
c) Olek i Ola
d) Franek i Karola
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) pół roku
c) ponad rok
d) mniej niż rok
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Sosnowcu
c) w Paryżu
d) w Warszawie
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) szwaczki
b) ogrodnika
c) doktora
d) kucharza
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Michał
b) Dyzio
c) Kajtek
d) Zyzio
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) połowa XIX wieku
d) początek XX wieku
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Z Bogiem
b) Szczęść Boże
c) Na zdrowie
d) Daj Panie Boże
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Austrii
b) do Anglii
c) do Szwajcarii
d) do Niemiec
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Parku Saskim
b) w Wilanowie
c) w Alejach Ujazdowskich
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) przemijalności ludzkiego życia
b) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
c) nietrwałości sztuki
d) doskonałości dawnych artystów
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Popioły"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy Korzeckiego
d) znajomy Krzywosąda
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Honor de Balzac
c) Fiodor Dostojewski
d) Stefan Żeromski
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów zdrowotnych
b) w imię miłości do Karbowskiego
c) z powodów politycznych
d) po porzuceniu jej przez narzeczonego
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Wiktor
c) Andrzej
d) Wacław
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) wziąć ślub z Karbowskim
b) wyjechać do większego miasta
c) kupić nową suknię
d) odzyskać swą część majątku
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) stanu emocjonalnego bohatera
c) wyboru Judyma
d) dzieciństwa Judyma i Joasi
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Warszawie
b) Moskwie
c) Paryżu
d) Konstantynopolu
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) sygnalizuje tematykę utworu
b) jest wieloznaczny
c) jest wielofunkcyjny
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) studiował
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) siostra matki
c) siostra ojca
d) babka
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) w listach M. Lesa
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) szwaczką
c) kobietą lekkich obyczajów
d) praczką
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
c) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Paryżu
b) Wiedniu
c) Pradze
d) Zurychu
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) ciche kasy
b) małe kasy
c) wielkie kasy
d) nieme kasy
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) doszedł na piechotę
b) dojechał konno
c) dojechał furmanką
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Wacławem"
b) "Wincentym"
c) "Jacentym"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1903
b) 1900
c) 1898
d) 1899
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) doktor Czernisz
c) doktor Chmielnicki
d) Judym
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
b) całą twórczość Żeromskiego
c) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
d) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) symbolu
b) porównania
c) kontrastu
d) metafory
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w zakończeniu powieści
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w opisach architektonicznych
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora uzdrowiska
b) gospodyni Judyma
c) córka dyrektora kopalni
d) pierwsza miłość Judyma
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Krochmalnej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Ciepłej
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w kopalni "Sykstus"
c) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
d) w rozmowie z Joasią w Cisach
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) inżynier w kopalni
b) dyrektor zakładu w Cisach
c) dyrektor kopalni
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) Sosnowca
c) Moskwy
d) więzienia pod Warszawą
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Krzywosąda
c) Korzeckiego
d) Karbowskiego
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) bezużytecznego piękna
b) niezbędnego piękna
c) największego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
b) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
c) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
d) wymyślone przez autora miejsce
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) hotel
b) otwarty dom
c) sklep z pamiątkami
d) szpital
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) siłę witalną człowieka
b) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
c) piękno ludzkiego ciała
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Głosu”
b) „Tygodnika Powszechnego”
c) "Gazety Praskiej"
d) "Kuriera Warszawskiego"
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Wiatr od morza"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) dostał lepszą propozycję
c) ze względów finansowych
d) posprzeczał się z majstrem
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies