Test:

Dajmonion to:
a) głos wewnetrznego anioła
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) wewnętrzny głos kuszący do złego
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) siostra ojca
b) siostra matki
c) babka
d) starsza siostra
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) uosobienie przyrody
d) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) doskonałości dawnych artystów
b) nietrwałości sztuki
c) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja personalna
b) narracja portretowa
c) narracja intrapersonalna
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora uzdrowiska
b) córka dyrektora kopalni
c) pierwsza miłość Judyma
d) gospodyni Judyma
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Olek i Ola
b) Maciek i Wiola
c) Tomek i Karolina
d) Franek i Karola
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Wacławem"
c) "Wincentym"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) robotnika
b) doktora
c) szewca
d) inżyniera
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Maria
c) Pelagia
d) Genowefa
Rozwiązanie


Kwiat tuberozy to metafora:
a) największego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) niezbędnego piękna
d) fałszywego piękna
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) zanieczyszczone sadzawki
c) zarazki przyniesione przez włóczęgę
d) ulewne deszcze
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu lat
b) około dwudziestu sześciu lat
c) około trzydziestu lat
d) osiemnaście lat
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w szlacheckim dworku
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie przykłada się do swojej pracy
b) nie zgadza się na działania administratorów
c) narzeka na zarobki
d) nie sprawdza się w roli lekarza
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) jeden z lekarzy warszawskich
c) inżynier w kopalni
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) ze względów finansowych
c) posprzeczał się z majstrem
d) pobił przełożonego
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1918
c) 1903
d) 1899
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotel dla paryskiej
c) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) metafory
b) kontrastu
c) porównania
d) symbolu
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Wilanowie
b) w Parku Saskim
c) w Alejach Ujazdowskich
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) dyrektorem kopalni "Sykstus"
b) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Z Bogiem
c) Szczęść Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) naśladowaniu stylu innych twórców
d) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
b) w rozmowie z Joasią w Cisach
c) w kopalni "Sykstus"
d) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) szlacheckiej
b) arystokratycznej
c) chłopskiej
d) robotniczej
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) lokaj
c) pracownik biurowy
d) dziedzic
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) wziąć ślub z Karbowskim
c) kupić nową suknię
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Wspomnienia"
b) "Zwierzenia"
c) "Dziennik"
d) "Pamiętnik"
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) studiował
b) leczył biedotę w slumsach
c) pracował jako lekarz
d) odbywał praktykę chirurgiczną
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) piękno ludzkiego ciała
b) ciężką pracę fabrykantów
c) siłę witalną człowieka
d) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Przedwiośnie"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Ludzie bezdomni"
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Korzeckiego
c) Karbowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) inżynierem w kopalni
c) kierownikiem kopalni
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) równo rok
b) mniej niż rok
c) pół roku
d) ponad rok
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) po porzuceniu jej przez narzeczonego
b) z powodów zdrowotnych
c) z powodów politycznych
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Kalisza
b) Nieborowa
c) istniejącej wsi Cisowiec
d) Nałęczowa
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Syberii
b) więzienia pod Warszawą
c) Moskwy
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
c) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
d) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Wiatr od morza"
c) "Przedwiośnie"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) wielkie kasy
b) nieme kasy
c) małe kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) sklep z pamiątkami
b) szpital
c) otwarty dom
d) hotel
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w majątku w Cisach
c) w hucie żelaza
d) w stalowni
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1900
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy Krzywosąda
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) jest wieloznaczny
d) jest wielofunkcyjny
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Warszawy
b) do Paryża
c) do Pragi
d) do Drezna
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) tempienia szczurów
b) złych warunków
c) bicia konia przez poganiacza
d) złego wykorzystania sił ludzkich
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wiktor
b) Jan
c) Andrzej
d) Wacław
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Kilka słów w sprawie higieny"
b) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
c) "Higiena a poziom zycia biedoty"
d) "O higienie"
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) szwaczki
b) doktora
c) ogrodnika
d) kucharza
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Zurychu
b) Pradze
c) Wiedniu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Czernisz
b) doktor Chmielnicki
c) doktor Węglichowski
d) Judym
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do tego by cierpieć
b) jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do miłości
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) stanu emocjonalnego bohatera
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) wyboru Judyma
d) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Wintertur
b) Zurych
c) Amstettem
d) Fribourg
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami ludzi bogatych
b) wygodnymi lekarzami
c) lekarzami arystokracji
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) doszedł na piechotę
c) dojechał furmanką
d) dojechał dorożką
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Tygodnika Powszechnego”
b) „Głosu”
c) "Gazety Praskiej"
d) "Kuriera Warszawskiego"
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) całą twórczość Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) inżynierem w kopalni
d) administratorem majątku w Cisach
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Niemiec
b) do Szwajcarii
c) do Austrii
d) do Anglii
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) pani Niewadzkiej
b) Tomasza Judyma
c) Krzywosąda Chobrzańskiego
d) M. Lesa
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Fiodor Dostojewski
c) Stefan Żeromski
d) Honor de Balzac
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we fragmentach dziennika Judyma
b) we wspomnieniach Judyma z Paryża
c) we fragmentach pamiętnika Joasi
d) w listach M. Lesa
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) bezosobowa
b) trzeciosobowa
c) pośrednia
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Warszawie
b) Nałęczowie
c) Paryżu
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Zyzio
c) Dyzio
d) Michał
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentyna
b) Walentowa
c) Michałowa
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w pokazaniu dramaturgii akcji
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w opisach architektonicznych
d) w zakończeniu powieści
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Pelagia
c) Tosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Cisach
b) w Warszawie
c) w Paryżu
d) w Sosnowcu
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) połowa XIX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) szwaczką
b) sprzątaczką
c) praczką
d) kobietą lekkich obyczajów
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszcz
b) Leszczyński
c) Leszczykowski
d) Leśniewski
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) prezes majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Konstantynopolu
b) Moskwie
c) Warszawie
d) Paryżu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies