Test:

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) w listach M. Lesa
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) we wspomnieniach Judyma z Paryża
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leśniewski
c) Leszcz
d) Leszczykowski
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) małe kasy
c) wielkie kasy
d) ciche kasy
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Zakopanem
b) Nałęczowie
c) Warszawie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Eliza Orzeszkowa
b) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
c) Anna Zawadzka
d) Maria Bocheńska
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Kalinowskiego
b) Karbowskiego
c) Korzeckiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
b) wymyślone przez autora miejsce
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Pragi
b) do Drezna
c) do Paryża
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) dyrektorem kopalni "Sykstus"
c) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) bezosobowa
c) trzeciosobowa
d) pierwszoosobowa
Rozwiązanie


Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Paryżu
c) Zurychu
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) z powodów politycznych
b) po porzuceniu jej przez narzeczonego
c) z powodów zdrowotnych
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego szpitala
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Fribourg
c) Zurych
d) Wintertur
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) doktora
b) inżyniera
c) szewca
d) robotnika
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Maciek i Wiola
c) Olek i Ola
d) Tomek i Karolina
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Stefan Żeromski
b) Honor de Balzac
c) Emil Zola
d) Fiodor Dostojewski
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) pracował jako lekarz
b) studiował
c) odbywał praktykę chirurgiczną
d) leczył biedotę w slumsach
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) chłopskiej
b) szlacheckiej
c) robotniczej
d) arystokratycznej
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1899
b) 1903
c) 1900
d) 1898
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) inżynierem w kopalni
b) dyrektorem majątku w Cisach
c) administratorem majątku w Cisach
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie zgadza się na działania administratorów
b) nie sprawdza się w roli lekarza
c) narzeka na zarobki
d) nie przykłada się do swojej pracy
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) posprzeczał się z majstrem
b) ze względów finansowych
c) dostał lepszą propozycję
d) pobił przełożonego
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w kopalni
b) inżynierem w fabryce
c) kierownikiem kopalni
d) kierownikiem fabryki
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach architektonicznych
b) w pokazaniu dramaturgii akcji
c) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
d) w zakończeniu powieści
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Mokrej
c) na ulicy Warszawskiej
d) na ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu sześciu lat
b) osiemnaście lat
c) około trzydziestu lat
d) około dwudziestu lat
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) „Tygodnika Powszechnego”
b) "Kuriera Warszawskiego"
c) „Głosu”
d) "Gazety Praskiej"
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Węglichowski
b) doktor Czernisz
c) doktor Chmielnicki
d) Judym
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nieborowa
b) istniejącej wsi Cisowiec
c) Nałęczowa
d) Kalisza
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
b) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
c) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
d) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
b) jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) stworzony jest do miłości
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
b) w kopalni "Sykstus"
c) w rozmowie z Joasią w Cisach
d) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w hucie żelaza
b) w majątku w Cisach
c) w stalowni
d) w fabryce cygar
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) ogrodnika
b) doktora
c) szwaczki
d) kucharza
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) Moskwy
b) Sosnowca
c) Syberii
d) więzienia pod Warszawą
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Niemiec
c) do Anglii
d) do Austrii
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
b) doskonałości dawnych artystów
c) nietrwałości sztuki
d) przemijalności ludzkiego życia
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) wyboru Judyma
b) dzieciństwa Judyma i Joasi
c) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) pierwsza miłość Judyma
b) gospodyni Judyma
c) córka dyrektora uzdrowiska
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał dorożką
b) doszedł na piechotę
c) dojechał konno
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
b) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
c) całą twórczość Żeromskiego
d) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Cisach
c) w Sosnowcu
d) w Paryżu
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) inżynier w kopalni
c) dyrektor zakładu w Cisach
d) jeden z lekarzy warszawskich
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Wincentym"
c) "Wacławem"
d) "Kąpieliskiem"
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
b) naśladowaniu stylu innych twórców
c) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
d) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Pelagia
c) Tosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
c) zarazki przyniesione przez włóczęgę
d) zanieczyszczone sadzawki
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) ponad rok
b) mniej niż rok
c) pół roku
d) równo rok
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) wygodnymi lekarzami
b) nędznymi lekarzami
c) lekarzami arystokracji
d) lekarzami ludzi bogatych
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja interpersonalna
b) narracja intrapersonalna
c) narracja portretowa
d) narracja personalna
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) uosobienie przyrody
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) pracownik biurowy
b) dziedzic
c) lokaj
d) korepetytor
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Popioły"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) bicia konia przez poganiacza
b) złych warunków
c) tempienia szczurów
d) złego wykorzystania sił ludzkich
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Ludzie bezdomni"
b) "Przedwiośnie"
c) "Wiatr od morza"
d) "Dzieje grzechu"
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) sygnalizuje tematykę utworu
c) jest wielofunkcyjny
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Jan
b) Wiktor
c) Andrzej
d) Wacław
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Wiktorowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Michałowa
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1918
b) 1900
c) 1899
d) 1903
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Joanna
b) Maria
c) Pelagia
d) Genowefa
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) dyrektor majątku Cisy
b) prezes majątku Cisy
c) właściciel majątku Cisy
d) administrator majątku Cisy
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) pani Niewadzkiej
c) Krzywosąda Chobrzańskiego
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Paryżu
b) Moskwie
c) Konstantynopolu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) sklep z pamiątkami
b) szpital
c) hotel
d) otwarty dom
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Pamiętnik"
b) "Wspomnienia"
c) "Dziennik"
d) "Zwierzenia"
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Wilanowie
b) w Parku Saskim
c) w Alejach Ujazdowskich
d) na Krakowskim Przedmieściu
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) szwaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Daj Panie Boże
b) Na zdrowie
c) Z Bogiem
d) Szczęść Boże
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) siostra matki
c) babka
d) siostra ojca
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
b) wewnętrzny głos kuszący do złego
c) głos wewnetrznego anioła
d) wewnętrzny głos sumienia
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Korzeckiego
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy M. Lesa
d) znajomy Judma z Paryża
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) kupić nową suknię
b) odzyskać swą część majątku
c) wyjechać do większego miasta
d) wziąć ślub z Karbowskim
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w rodzinie arystokratycznej
b) w szlacheckim dworku
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) kontrastu
b) symbolu
c) porównania
d) metafory
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Michał
b) Dyzio
c) Kajtek
d) Zyzio
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) niezbędnego piękna
b) bezużytecznego piękna
c) fałszywego piękna
d) największego piękna
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) siłę witalną człowieka
b) piękno ludzkiego ciała
c) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
d) ciężką pracę fabrykantów
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
b) lata osiemdziesiąte XIX wieku
c) początek XX wieku
d) połowa XIX wieku
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "O higienie"
d) "Higiena a poziom zycia biedoty"
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies