Test:

Występująca w powieści Helena to:
a) córka dyrektora kopalni
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) pierwsza miłość Judyma
d) gospodyni Judyma
Rozwiązanie

Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Kajtek
b) Michał
c) Zyzio
d) Dyzio
Rozwiązanie

Żeromski zadebiutował w charakterze nowelisty na łamach:
a) "Gazety Praskiej"
b) „Tygodnika Powszechnego”
c) "Kuriera Warszawskiego"
d) „Głosu”
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Maciek i Wiola
b) Tomek i Karolina
c) Olek i Ola
d) Franek i Karola
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) jeden z lekarzy warszawskich
b) dyrektor kopalni
c) inżynier w kopalni
d) dyrektor zakładu w Cisach
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Michałowa
b) Walentowa
c) Walentyna
d) Wiktorowa
Rozwiązanie

Żeromszczyzną nazywamy:
a) dworek Żeromskiego w Kieleckiem
b) styl i tematykę charakterystyczną dla twórczości Żeromskiego
c) sposób kreacji bohatera w powieściach Żeromskiego
d) całą twórczość Żeromskiego
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) pobił przełożonego
b) posprzeczał się z majstrem
c) ze względów finansowych
d) dostał lepszą propozycję
Rozwiązanie

Według nietzscheanizmu człowiek:
a) stworzony jest do miłości
b) nie jest słabą, pesymistyczną jednostką
c) jest słabą, pesymistyczną jednostką
d) stworzony jest do tego by cierpieć
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) nazwa paryskiego więzienia
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) hotel dla paryskiej
d) nazwa paryskiego szpitala
Rozwiązanie


Oleś Daszkowski to:
a) znajomy Korzeckiego
b) znajomy Judma z Paryża
c) znajomy M. Lesa
d) znajomy Krzywosąda
Rozwiązanie

Podborska otrzymywała listy od brata Wacława z:
a) więzienia pod Warszawą
b) Moskwy
c) Syberii
d) Sosnowca
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał konno
b) dojechał dorożką
c) doszedł na piechotę
d) dojechał furmanką
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Pragi
c) do Warszawy
d) do Paryża
Rozwiązanie

Krzywosąd Chobrzański to:
a) właściciel majątku Cisy
b) administrator majątku Cisy
c) dyrektor majątku Cisy
d) prezes majątku Cisy
Rozwiązanie

O noclegowej sytuacji w Paryżu Judym opowiada:
a) w rozmowie z Joasią w Cisach
b) w odczycie wygłoszonym u dr. Czernisza
c) w rozmowie z Krzywosądem w Cisach
d) w kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

We fragmentach pamiętnika Joanny Podborskiej występuje narracja:
a) pośrednia
b) pierwszoosobowa
c) bezosobowa
d) trzeciosobowa
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) kucharza
b) doktora
c) ogrodnika
d) szwaczki
Rozwiązanie

Wydanie której powieści pozbawiło Żeromskiego szans na otrzymanie literackiej Nagrody Nobla?
a) "Przedwiośnie"
b) "Ludzie bezdomni"
c) "Dzieje grzechu"
d) "Wiatr od morza"
Rozwiązanie

O losach Joasi sprzed akcji właściwej dowiadujemy się z rozdziału:
a) "Wspomnienia"
b) "Pamiętnik"
c) "Zwierzenia"
d) "Dziennik"
Rozwiązanie

Joasia ma w powieści:
a) około dwudziestu lat
b) około trzydziestu lat
c) osiemnaście lat
d) około dwudziestu sześciu lat
Rozwiązanie

Les nosił wcześniej nazwisko:
a) Leszczyński
b) Leśniewski
c) Leszczykowski
d) Leszcz
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami arystokracji
b) lekarzami ludzi bogatych
c) nędznymi lekarzami
d) wygodnymi lekarzami
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w hucie żelaza
b) w fabryce cygar
c) w majątku w Cisach
d) w stalowni
Rozwiązanie

Judym dostaje wymówienie z pracy w Cisach bo:
a) nie sprawdza się w roli lekarza
b) narzeka na zarobki
c) nie przykłada się do swojej pracy
d) nie zgadza się na działania administratorów
Rozwiązanie

Czas akcji powieści to:
a) lata osiemdziesiąte XIX wieku
b) połowa XIX wieku
c) początek XX wieku
d) lata dziewięćdziesiąte XIX wieku
Rozwiązanie

Obraz „Rybak” autorstwa Puvis de Chavannes’a w powieści symbolizuje:
a) społeczną krzywdę i niesprawiedliwość
b) siłę witalną człowieka
c) ciężką pracę fabrykantów
d) piękno ludzkiego ciała
Rozwiązanie

Judym pracował w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach:
a) mniej niż rok
b) równo rok
c) ponad rok
d) pół roku
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Czernisz
c) Judym
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Warszawie
c) Konstantynopolu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) M. Lesa
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) pani Niewadzkiej
d) Tomasza Judyma
Rozwiązanie

Pierwszą żoną Żeromskiego była:
a) Anna Zawadzka
b) Eliza Orzeszkowa
c) Maria Bocheńska
d) Oktawia z Radziwiłłów Rodkiewiczowa
Rozwiązanie

Żeromski ostateczny kształt "Ludziom bezdomnym" nadawał w:
a) Paryżu
b) Zakopanem
c) Nałęczowie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Nowy typ narracji w partiach, gdy Żeromski użyczył głosu głównemu bohaterowi to:
a) narracja portretowa
b) narracja personalna
c) narracja intrapersonalna
d) narracja interpersonalna
Rozwiązanie

Tytuł referatu Judyma wygłoszony u warszawskiego doktora to:
a) "Higiena a poziom zycia biedoty"
b) "Kilka słów w sprawie higieny"
c) "O higienie"
d) "Higiena w Warszawie i Paryżu"
Rozwiązanie

Psychizacja pejzażu – ważny wyróżnik młodopolskiej prozy -to:
a) uosobienie przyrody
b) nadanie bohaterowi cech przyrodniczych
c) wyrażenie stanu emocjonalnego bohatera poprzez zilustrowanie jego uczuć przyrodą
d) nacisk na szegółowe opisy zmieniającej się przyrody
Rozwiązanie

Dajmonion to:
a) wewnętrzny głos kuszący do złego
b) głos wewnętrzny pochodzenia boskiego
c) wewnętrzny głos sumienia
d) głos wewnetrznego anioła
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) kupić nową suknię
c) wziąć ślub z Karbowskim
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Joasia urodziła się w rodzinie:
a) szlacheckiej
b) arystokratycznej
c) robotniczej
d) chłopskiej
Rozwiązanie

Tytuł "Ludzie bezdomni":
a) sygnalizuje tematykę utworu
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) jest wielofunkcyjny
d) jest wieloznaczny
Rozwiązanie

Nina Orszeńska wyjechała z kraju:
a) po porzuceniu jej przez narzeczonego
b) z powodów politycznych
c) z powodów zdrowotnych
d) w imię miłości do Karbowskiego
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została wydana w roku:
a) 1900
b) 1899
c) 1903
d) 1918
Rozwiązanie

Cisy tak naprawdę były bardzo wierną kopią:
a) Nieborowa
b) Nałęczowa
c) Kalisza
d) istniejącej wsi Cisowiec
Rozwiązanie

Brat Joasi ma na imię:
a) Wiktor
b) Wacław
c) Jan
d) Andrzej
Rozwiązanie

Tomasz był synem:
a) szewca
b) doktora
c) inżyniera
d) robotnika
Rozwiązanie

Wiktor wyjechał na emigrację:
a) do Szwajcarii
b) do Niemiec
c) do Anglii
d) do Austrii
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem majątku w Cisach
b) administratorem majątku w Cisach
c) inżynierem w kopalni
d) dyrektorem kopalni
Rozwiązanie

Zachwyt nad posągiem Wenus z Milo to realizacja poglądu o:
a) nietrwałości sztuki
b) przemijalności ludzkiego życia
c) kontemplacji sztuki jako jedynej wartości stałej
d) doskonałości dawnych artystów
Rozwiązanie

Poglądów Marksa możemy dopatrzeć się w opisie:
a) konfliktu między klasą pracującą a właścicielami środków produkcji
b) wyboru Judyma
c) dzieciństwa Judyma i Joasi
d) stanu emocjonalnego bohatera
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) praczką
b) sprzątaczką
c) kobietą lekkich obyczajów
d) szwaczką
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) otwarty dom
b) sklep z pamiątkami
c) hotel
d) szpital
Rozwiązanie

Proletariacka nędza i bogactwo klasy posiadającej są w powieści przedstawione za pomocą:
a) metafory
b) symbolu
c) porównania
d) kontrastu
Rozwiązanie

Korzecki jest:
a) inżynierem w fabryce
b) kierownikiem fabryki
c) inżynierem w kopalni
d) kierownikiem kopalni
Rozwiązanie

Po śmierci matki Judyma wzięła na wychowanie:
a) starsza siostra
b) babka
c) siostra ojca
d) siostra matki
Rozwiązanie

Węglichowski był:
a) administratorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
b) prezesem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
c) dyrektorem w Zakładzie Uzdrowiskowym w Cisach
d) dyrektorem kopalni "Sykstus"
Rozwiązanie

Powieść "Ludzie bezdomni" została opublikowana z datą:
a) 1898
b) 1903
c) 1900
d) 1899
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Korzeckiego
b) Karbowskiego
c) Kalinowskiego
d) Krzywosąda
Rozwiązanie

Fabryka cygar opisana w powieści to:
a) wymyślone przez autora miejsce
b) istniejący zakład w Dąbrowie Górniczej
c) fabryka cygar, którą autor zwiedził w Paryżu
d) istniejący zakład przy ulicy Krochmalnej
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Jacentym"
b) "Kąpieliskiem"
c) "Wacławem"
d) "Wincentym"
Rozwiązanie

Akcja powieści cofa się o trzy lata:
a) we wspomnieniach Judyma z Paryża
b) we fragmentach dziennika Judyma
c) w listach M. Lesa
d) we fragmentach pamiętnika Joasi
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złego wykorzystania sił ludzkich
b) złych warunków
c) tempienia szczurów
d) bicia konia przez poganiacza
Rozwiązanie

Naturalizm to kierunek artystyczny, który zapoczątkował:
a) Emil Zola
b) Fiodor Dostojewski
c) Stefan Żeromski
d) Honor de Balzac
Rozwiązanie

Impresjonizm w "Ludziach bezdomnych" widoczny jest głównie:
a) w opisach architektonicznych
b) w opisach przyrody i psychiki bohaterów
c) w pokazaniu dramaturgii akcji
d) w zakończeniu powieści
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w warszawskim mieszkaniu
b) w szlacheckim dworku
c) w rodzinie arystokratycznej
d) w wiejskiej chałupie
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Pelagia
b) Tosia
c) Teosia
d) Tekla
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Zurychu
b) Paryżu
c) Wiedniu
d) Pradze
Rozwiązanie

Ostatnia powieść Żeromskiego to:
a) "Popioły"
b) "Dzieje grzechu"
c) "Ludzie bezdomni"
d) "Przedwiośnie"
Rozwiązanie

Synkretyzm stylistyczny polega na:
a) zastosowaniu jednej techniki pisarskiej
b) zastosowaniu wielu różnych konwencji pisarskich
c) zastosowanie licznych chwytów synkretycznych
d) naśladowaniu stylu innych twórców
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) studiował
b) leczył biedotę w slumsach
c) odbywał praktykę chirurgiczną
d) pracował jako lekarz
Rozwiązanie

Kwiat tuberozy to metafora:
a) największego piękna
b) fałszywego piękna
c) bezużytecznego piękna
d) niezbędnego piękna
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) wielkie kasy
c) ciche kasy
d) małe kasy
Rozwiązanie

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Warszawie
b) w Sosnowcu
c) w Paryżu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) na Krakowskim Przedmieściu
b) w Parku Saskim
c) w Alejach Ujazdowskich
d) w Wilanowie
Rozwiązanie

Z powodów politycznych na emigracji są:
a) Leszczykowski, Natalia Orszeńska, Joanna Podborska
b) Wacław Podborski, Natalia Orszeńska, Węglichowski
c) Tomasz Judym, Wiktor Judym, Joanna Podborska
d) Leszczykowski, Wacław Podborski, Wiktor Judym
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Z Bogiem
b) Daj Panie Boże
c) Szczęść Boże
d) Na zdrowie
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
b) ulewne deszcze
c) zarazki przyniesione przez włóczęgę
d) zanieczyszczone sadzawki
Rozwiązanie

Guwerner to:
a) korepetytor
b) dziedzic
c) pracownik biurowy
d) lokaj
Rozwiązanie

Ciotka, z którą mieszka Wiktor ma na imię:
a) Pelagia
b) Maria
c) Genowefa
d) Joanna
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Fribourg
b) Wintertur
c) Amstettem
d) Zurych
Rozwiązanie

Judym wychował się:
a) na ulicy Mokrej
b) na ulicy Warszawskiej
c) na ulicy Krochmalnej
d) na ulicy Ciepłej
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies