Test:

Judym wychował się:
a) na ulicy Ciepłej
b) na ulicy Krochmalnej
c) na ulicy Mokrej
d) na ulicy Warszawskiej
Rozwiązanie

Wiktor Judym pracował:
a) w fabryce cygar
b) w stalowni
c) w majątku w Cisach
d) w hucie żelaza
Rozwiązanie

Dr. Czernisza i jemu podobnych Judym nazwał:
a) lekarzami arystokracji
b) lekarzami ludzi bogatych
c) wygodnymi lekarzami
d) nędznymi lekarzami
Rozwiązanie

Kalinowicz to:
a) dyrektor kopalni
b) inżynier w kopalni
c) dyrektor zakładu w Cisach
d) jeden z lekarzy warszawskich
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies