Test:

Korzeckiego Judym poznał:
a) w Paryżu
b) w Warszawie
c) w Sosnowcu
d) w Cisach
Rozwiązanie

Natalka Orszańska, bez zgody babki opuściła dom, by:
a) odzyskać swą część majątku
b) kupić nową suknię
c) wziąć ślub z Karbowskim
d) wyjechać do większego miasta
Rozwiązanie

Państwo Czerniszowie prowadzili:
a) sklep z pamiątkami
b) hotel
c) szpital
d) otwarty dom
Rozwiązanie

Przyczyną febry w Cisach były:
a) ulewne deszcze
b) zanieczyszczone sadzawki
c) zarazki przyniesione przez włóczęgę
d) śmieci wyrzucane z uzdrowiska
Rozwiązanie

Po powrocie z Paryża Judym pierwszy raz spotkał panny Orszańskie:
a) w Alejach Ujazdowskich
b) w Wilanowie
c) na Krakowskim Przedmieściu
d) w Parku Saskim
Rozwiązanie

Chateau-Rouge to:
a) hotel dla paryskiej
b) hotelu, w którym w Paryżu mieszkał Judym
c) nazwa paryskiego szpitala
d) nazwa paryskiego więzienia
Rozwiązanie

Żona Wiktora Judyma to:
a) Teosia
b) Tekla
c) Tosia
d) Pelagia
Rozwiązanie

Do miasteczka Cisy Judym po raz pierwszy:
a) dojechał furmanką
b) dojechał dorożką
c) dojechał konno
d) doszedł na piechotę
Rozwiązanie

Zwrot "Glikauf" oznacza:
a) Na zdrowie
b) Daj Panie Boże
c) Szczęść Boże
d) Z Bogiem
Rozwiązanie

Czemu Wiktor zmienił pracę?
a) dostał lepszą propozycję
b) posprzeczał się z majstrem
c) pobił przełożonego
d) ze względów finansowych
Rozwiązanie


Niegrzeczny chłopczyk, który zaczepiał Judyma w pociągu miał na imię:
a) Michał
b) Zyzio
c) Kajtek
d) Dyzio
Rozwiązanie

Towarzysz Wiktora odebrał jego żonę i dzieci na dworcu w:
a) Pradze
b) Paryżu
c) Zurychu
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Kogo charakteryzują słowa: "Pochodził z bardzo bogatego rodu, a odziedziczony po ojcu majątek przepuścił w ciągu dwóch lat. Bawił się w Monte Carlo, Monako, Paryżu, a teraz grywał w karty z kuracjuszami (...)"?
a) Korzeckiego
b) Kalinowskiego
c) Krzywosąda
d) Karbowskiego
Rozwiązanie

Zakłady kąpielowe w Cisach mieściły się w gmachu zwanym:
a) "Kąpieliskiem"
b) "Wacławem"
c) "Wincentym"
d) "Jacentym"
Rozwiązanie

Joasia Podborska przyszła na świat:
a) w wiejskiej chałupie
b) w rodzinie arystokratycznej
c) w warszawskim mieszkaniu
d) w szlacheckim dworku
Rozwiązanie

Na początku powieści Judym w Paryżu:
a) leczył biedotę w slumsach
b) odbywał praktykę chirurgiczną
c) pracował jako lekarz
d) studiował
Rozwiązanie

Dzieci Wiktora Judyma to:
a) Franek i Karola
b) Maciek i Wiola
c) Tomek i Karolina
d) Olek i Ola
Rozwiązanie

Joanna Podborska odwiedziła Judyma w Sosnowcu w drodze:
a) do Drezna
b) do Pragi
c) do Paryża
d) do Warszawy
Rozwiązanie

Występująca w powieści Helena to:
a) pierwsza miłość Judyma
b) córka dyrektora uzdrowiska
c) gospodyni Judyma
d) córka dyrektora kopalni
Rozwiązanie

Doktor Węglichowski zajmował wraz z małżonką willę należącą do:
a) Tomasza Judyma
b) Krzywosąda Chobrzańskiego
c) M. Lesa
d) pani Niewadzkiej
Rozwiązanie

Fundusz finansowy utworzony przez M. Lesa na potrzeby kształcenia lub pomocy w ważnych kwestiach to:
a) nieme kasy
b) ciche kasy
c) małe kasy
d) wielkie kasy
Rozwiązanie

Krzywosąd był:
a) dyrektorem majątku w Cisach
b) administratorem majątku w Cisach
c) dyrektorem kopalni
d) inżynierem w kopalni
Rozwiązanie

Ciotka wychowująca Judyma w młodości była:
a) sprzątaczką
b) kobietą lekkich obyczajów
c) szwaczką
d) praczką
Rozwiązanie

Judyma w kopalni najbardziej oburzył fakt:
a) złych warunków
b) złego wykorzystania sił ludzkich
c) bicia konia przez poganiacza
d) tempienia szczurów
Rozwiązanie

Warszawska gospodyni Judyma i portierka do otwierania drzwi pacjentom to:
a) Walentowa
b) Wiktorowa
c) Walentyna
d) Michałowa
Rozwiązanie

Słowa "Medycyna to interes jak każdy inny" powiedział:
a) doktor Chmielnicki
b) doktor Czernisz
c) Judym
d) doktor Węglichowski
Rozwiązanie

Miasto w Szwajcarii do którego zmierza Teosia z dziećmi to:
a) Amstettem
b) Zurych
c) Wintertur
d) Fribourg
Rozwiązanie

Leszczykowski mieszkał w:
a) Moskwie
b) Konstantynopolu
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Oleś Daszkowski to:
a) znajomy M. Lesa
b) znajomy Krzywosąda
c) znajomy Judma z Paryża
d) znajomy Korzeckiego
Rozwiązanie

Węglichowski za pieniądze z komornego płacił za wyształcenie:
a) szwaczki
b) ogrodnika
c) doktora
d) kucharza
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies