Makbet - motyw zła

Czy zdolność do okrucieństwa jest zdeterminowana płcią?

Bohaterowie Makbeta często rozwodzą się nad sprawami płci. Lady Makbet manipuluje swoim mężem, kwestionując jego męstwo. Chciałaby być pozbawiona płci:

„Przybądźcie, o wy duchy, karmiciele
Zabójczych myśli, z płci mej mię wyzujcie
I napełnijcie mię od stóp do głowy
Nieubłaganym okrucieństwem!”.

Kobieta nie oponuje, gdy Makbet mówi jej, że jest tak przepełniona męskością, że powinna rodzić jedynie chłopców. W taki sam sposób, jak Lady Makbet namówiła swego męża do zamordowania Dunkana, tytułowy bohater skłania Zbójców do zabicia Banka. Przykład ten wskazuj... więcej

* * *

Motywy literackie w „Makbecie”

Motyw zbrodni

Makbet bardzo często nazywany jest studium zbrodni. Motyw ten jest elementem napędzającym akcję Makbeta. Zamordowanie Dunkana niesie za sobą kolejne morderstwa, a tytułowy bohater zdaje sobie sprawę, że nie będzie potrafił zatrzymać tego tragicznego ciągu.

Pierwsza zbrodnia była najtrudniejsza dla Makbeta, kolejne przychodziły mu ze swoistą łatwością. Pomimo, że zabił już wcześniej wielu ludzi na polach bitewnych, to dopiero zamordowanie śpiącego Dunkana spowodowało u bohatera wyrzuty sumienia i poczucie hańby. Jak mówi sam Makbet, jedynym bodźcem do popełniania zbrodni... więcej

* * *

Problem zła w „Makbecie”

Zło jest bodajże najważniejszym tematem poruszonym w Makbecie. Ukazane jest ono w utworze na trzy sposoby. Pierwszy to cechy osobowości Makbeta i jego małżonki. Ich przerośnięte ambicje, żądza władz i zdolność do uczynienia wszystkiego, aby osiągnąć cel. Dodatkowo Lady Makbet obciążona jest skłonnościami do manipulacji, knucia i podżegania do najstraszliwszych zbrodni.

Ten rodzaj zła pochodzi z ludzkiego wnętrza, można powiedzieć, że z ludzkiej natury. Wrodzone negatywne cechy osobowościowe bohaterów ścierają się na poziomie psychiki z sumieniem i moralnością. W monologach Makbeta najlepi... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies