Test:

Hekate nie była boginią:
a) czarów
b) magii
c) śmierci
d) świata widm
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) York Palace
b) Yorking Shower
c) New Place
d) Place of England
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Lennox
b) strażnik
c) Malkolm
d) Makduf
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Inverness
b) Kawdoru
c) Fajfu
d) Glamis
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Makbeta
b) Makdufa
c) Donalbeina
d) Malkolma
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) konformizm
b) przejrzystość podejmowanych decyzji
c) zachowawczość
d) skuteczność działania
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) dziewięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) złoty puchar
b) diadem
c) pierścień
d) naszyjnik
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Nerona
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Malkolm
b) Makduf
c) Rosse
d) Donalbein
Rozwiązanie


Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) wiedźmy
b) diabły
c) szatana
d) duchy
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje prolog
b) występuje epilog
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) występuje podział na akty i sceny
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Elżbiety I Wielkiej
b) Jakuba I
c) Karola I
d) króla Danii Chrystiana
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Angusa
b) Dunkana
c) Banka
d) Makdufa
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) sprawiedliwość i przebiegłość
b) zdecydowanie i okrucieństwo
c) chciwość i rozpusta
d) energia i optymizm
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) głowa w hełmie
b) dziecko w koronie
c) zakrwawione dziecko
d) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Anglii
b) Walii
c) Irlandii
d) Szkocji
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Donalbein
b) Makbet
c) Malkolm
d) Lennox
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia pięć tysięcy
b) dziesięć tysięcy
c) dwadzieścia tysięcy
d) pięć tysięcy
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) wybuchowy charakter Szekspira
b) biseksualizm Szekspira
c) choroby nękające Szekspira
d) niepłodność Szekspira
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Makbeta
b) Banka
c) Makdufa
d) Rosse
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1552 roku
b) 1558 roku
c) 1543 roku
d) 1564 roku
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
b) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
c) w latach 20. XVII wieku
d) w latach 80. XVI wieku
Rozwiązanie

Rosse był:
a) baronem
b) lordem
c) hrabią
d) tanem
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) handlarzem
b) rzemieślnikiem
c) kupcem
d) szynkarzem
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) inicjatywa
b) panowanie nad własnym losem
c) szybkość skutecznego działania
d) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Dunkana
b) duch Lady Fajfu
c) duch Banka
d) Malkolm
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Grupy Barona Lancelota
b) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
c) Trupy Lorda Szambelana
d) Wędrownych Aktorów
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) w lesie
b) we wnęce zamku
c) w wąwozie
d) za skałami
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Anglii
b) Kornwalii
c) Bretanii
d) Walii
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) miecz
b) truciznę
c) sztylet
d) nóż
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) przemijaniem
b) zasadą, że cel uświęca środki
c) miłością silniejszą od śmierci
d) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) angielski
b) walijski
c) szkocki
d) norweski
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XII
b) X
c) XI
d) XIII
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1587 roku
b) 1576 roku
c) 1599 roku
d) 1564 roku
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) Hekabe
b) on sam
c) przeznaczenie
d) fatum
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności miejsca
b) decorum
c) jedności akcji
d) jedności czasu
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1606
b) 1621
c) 1613
d) 1610
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies