Test:

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1564 roku
b) 1576 roku
c) 1587 roku
d) 1599 roku
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w latach 80. XVI wieku
b) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
c) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
d) w latach 20. XVII wieku
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Anglii
b) Bretanii
c) Walii
d) Kornwalii
Rozwiązanie

Rosse był:
a) lordem
b) tanem
c) baronem
d) hrabią
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Lady Fajfu
b) duch Dunkana
c) duch Banka
d) Malkolm
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje podział na akty i sceny
b) występuje epilog
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) występuje prolog
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) biseksualizm Szekspira
b) niepłodność Szekspira
c) choroby nękające Szekspira
d) wybuchowy charakter Szekspira
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Jakuba I
b) Karola I
c) króla Danii Chrystiana
d) Elżbiety I Wielkiej
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) angielski
b) walijski
c) norweski
d) szkocki
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) przemijaniem
b) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
c) zasadą, że cel uświęca środki
d) miłością silniejszą od śmierci
Rozwiązanie


Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) we wnęce zamku
b) za skałami
c) w wąwozie
d) w lesie
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) energia i optymizm
b) zdecydowanie i okrucieństwo
c) chciwość i rozpusta
d) sprawiedliwość i przebiegłość
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) skuteczność działania
b) zachowawczość
c) przejrzystość podejmowanych decyzji
d) konformizm
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) dziewięciu miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Donalbein
b) Makbet
c) Lennox
d) Malkolm
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) inicjatywa
b) panowanie nad własnym losem
c) szybkość skutecznego działania
d) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) miecz
b) sztylet
c) truciznę
d) nóż
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) świata widm
b) magii
c) śmierci
d) czarów
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Malkolm
b) Donalbein
c) Makduf
d) Rosse
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1606
b) 1613
c) 1610
d) 1621
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XI
b) XII
c) XIII
d) X
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1564 roku
b) 1558 roku
c) 1543 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) wiedźmy
b) diabły
c) duchy
d) szatana
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Cezara
b) Hannibala
c) Nerona
d) Aleksandra Macedońskiego
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Grupy Barona Lancelota
b) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
c) Trupy Lorda Szambelana
d) Wędrownych Aktorów
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) on sam
b) fatum
c) przeznaczenie
d) Hekabe
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) zakrwawione dziecko
b) dziecko w koronie
c) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
d) głowa w hełmie
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Malkolm
b) Lennox
c) strażnik
d) Makduf
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) New Place
b) Yorking Shower
c) Place of England
d) York Palace
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) handlarzem
b) rzemieślnikiem
c) szynkarzem
d) kupcem
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Rosse
b) Banka
c) Makbeta
d) Makdufa
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Angusa
b) Banka
c) Makdufa
d) Dunkana
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Donalbeina
b) Makdufa
c) Makbeta
d) Malkolma
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Kawdoru
b) Inverness
c) Fajfu
d) Glamis
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) pierścień
b) diadem
c) naszyjnik
d) złoty puchar
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Irlandii
b) Anglii
c) Walii
d) Szkocji
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności akcji
b) jedności miejsca
c) jedności czasu
d) decorum
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia pięć tysięcy
b) pięć tysięcy
c) dziesięć tysięcy
d) dwadzieścia tysięcy
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies