Test:

Makdonwalda zabił:
a) Donalbein
b) Makbet
c) Malkolm
d) Lennox
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) kupcem
b) handlarzem
c) rzemieślnikiem
d) szynkarzem
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) śmierci
b) świata widm
c) magii
d) czarów
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w latach 20. XVII wieku
b) w latach 80. XVI wieku
c) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
d) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XII
b) XI
c) X
d) XIII
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) chciwość i rozpusta
b) sprawiedliwość i przebiegłość
c) energia i optymizm
d) zdecydowanie i okrucieństwo
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Karola I
b) króla Danii Chrystiana
c) Jakuba I
d) Elżbiety I Wielkiej
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) New Place
b) York Palace
c) Yorking Shower
d) Place of England
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
b) Grupy Barona Lancelota
c) Trupy Lorda Szambelana
d) Wędrownych Aktorów
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Walii
b) Bretanii
c) Kornwalii
d) Anglii
Rozwiązanie


Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) choroby nękające Szekspira
b) wybuchowy charakter Szekspira
c) biseksualizm Szekspira
d) niepłodność Szekspira
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) Malkolm
b) duch Banka
c) duch Lady Fajfu
d) duch Dunkana
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1558 roku
b) 1543 roku
c) 1564 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Angusa
b) Makdufa
c) Dunkana
d) Banka
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Banka
b) Makbeta
c) Makdufa
d) Rosse
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Fajfu
b) Inverness
c) Kawdoru
d) Glamis
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1621
b) 1613
c) 1610
d) 1606
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) fatum
b) on sam
c) przeznaczenie
d) Hekabe
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) inicjatywa
b) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
c) szybkość skutecznego działania
d) panowanie nad własnym losem
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) za skałami
b) w lesie
c) we wnęce zamku
d) w wąwozie
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) miłością silniejszą od śmierci
b) zasadą, że cel uświęca środki
c) przemijaniem
d) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia pięć tysięcy
b) pięć tysięcy
c) dwadzieścia tysięcy
d) dziesięć tysięcy
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) norweski
b) walijski
c) angielski
d) szkocki
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) nóż
b) sztylet
c) truciznę
d) miecz
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Walii
b) Irlandii
c) Anglii
d) Szkocji
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1587 roku
b) 1564 roku
c) 1576 roku
d) 1599 roku
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) roku
b) sześciu miesięcy
c) dziewięciu miesięcy
d) trzech miesięcy
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) decorum
b) jedności miejsca
c) jedności czasu
d) jedności akcji
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Donalbeina
b) Malkolma
c) Makbeta
d) Makdufa
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) zachowawczość
b) skuteczność działania
c) przejrzystość podejmowanych decyzji
d) konformizm
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) diadem
b) naszyjnik
c) pierścień
d) złoty puchar
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) szatana
b) wiedźmy
c) duchy
d) diabły
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) zakrwawione dziecko
b) głowa w hełmie
c) dziecko w koronie
d) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Hannibala
c) Nerona
d) Cezara
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje podział na akty i sceny
b) występuje epilog
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) występuje prolog
Rozwiązanie

Rosse był:
a) lordem
b) baronem
c) tanem
d) hrabią
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) strażnik
b) Malkolm
c) Makduf
d) Lennox
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Rosse
b) Donalbein
c) Malkolm
d) Makduf
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies