Test:

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności akcji
b) jedności miejsca
c) jedności czasu
d) decorum
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Malkolma
b) Makbeta
c) Makdufa
d) Donalbeina
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Makbeta
b) Makdufa
c) Rosse
d) Banka
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) trzech miesięcy
b) dziewięciu miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) przemijaniem
b) zasadą, że cel uświęca środki
c) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
d) miłością silniejszą od śmierci
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Elżbiety I Wielkiej
b) Karola I
c) Jakuba I
d) króla Danii Chrystiana
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) inicjatywa
b) panowanie nad własnym losem
c) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
d) szybkość skutecznego działania
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Inverness
b) Fajfu
c) Kawdoru
d) Glamis
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) zakrwawione dziecko
b) dziecko w koronie
c) głowa w hełmie
d) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w latach 80. XVI wieku
b) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
c) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
d) w latach 20. XVII wieku
Rozwiązanie


Szekspir został ochrzczony w:
a) 1558 roku
b) 1564 roku
c) 1543 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) wybuchowy charakter Szekspira
b) biseksualizm Szekspira
c) choroby nękające Szekspira
d) niepłodność Szekspira
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Grupy Barona Lancelota
b) Trupy Lorda Szambelana
c) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
d) Wędrownych Aktorów
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Nerona
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Cezara
d) Hannibala
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) złoty puchar
b) pierścień
c) naszyjnik
d) diadem
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) świata widm
b) śmierci
c) czarów
d) magii
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) szynkarzem
b) rzemieślnikiem
c) handlarzem
d) kupcem
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) przeznaczenie
b) fatum
c) Hekabe
d) on sam
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) pięć tysięcy
b) dziesięć tysięcy
c) dwadzieścia pięć tysięcy
d) dwadzieścia tysięcy
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Malkolm
b) strażnik
c) Makduf
d) Lennox
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) chciwość i rozpusta
b) zdecydowanie i okrucieństwo
c) sprawiedliwość i przebiegłość
d) energia i optymizm
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) duchy
b) szatana
c) diabły
d) wiedźmy
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1606
b) 1613
c) 1621
d) 1610
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) w wąwozie
b) we wnęce zamku
c) w lesie
d) za skałami
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) skuteczność działania
b) zachowawczość
c) konformizm
d) przejrzystość podejmowanych decyzji
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) Malkolm
b) duch Lady Fajfu
c) duch Dunkana
d) duch Banka
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Donalbein
b) Lennox
c) Malkolm
d) Makbet
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) walijski
b) norweski
c) szkocki
d) angielski
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Banka
b) Dunkana
c) Makdufa
d) Angusa
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje epilog
b) występuje podział na akty i sceny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) występuje prolog
Rozwiązanie

Rosse był:
a) baronem
b) hrabią
c) lordem
d) tanem
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) York Palace
b) New Place
c) Yorking Shower
d) Place of England
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Donalbein
b) Malkolm
c) Makduf
d) Rosse
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) X
b) XIII
c) XII
d) XI
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1564 roku
b) 1587 roku
c) 1599 roku
d) 1576 roku
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Irlandii
b) Anglii
c) Szkocji
d) Walii
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Anglii
b) Kornwalii
c) Walii
d) Bretanii
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) nóż
b) sztylet
c) miecz
d) truciznę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies