Test:

Szekspir zmarł w roku:
a) 1610
b) 1606
c) 1613
d) 1621
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Karola I
b) króla Danii Chrystiana
c) Elżbiety I Wielkiej
d) Jakuba I
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) we wnęce zamku
b) w wąwozie
c) za skałami
d) w lesie
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) naszyjnik
b) pierścień
c) złoty puchar
d) diadem
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Lady Fajfu
b) duch Banka
c) duch Dunkana
d) Malkolm
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Kornwalii
b) Bretanii
c) Anglii
d) Walii
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) dziecko w koronie
b) głowa w hełmie
c) zakrwawione dziecko
d) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) dziewięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) roku
d) sześciu miesięcy
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w latach 80. XVI wieku
b) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
c) w latach 20. XVII wieku
d) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) wybuchowy charakter Szekspira
b) choroby nękające Szekspira
c) biseksualizm Szekspira
d) niepłodność Szekspira
Rozwiązanie


Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Hannibala
b) Nerona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Cezara
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XI
b) XIII
c) X
d) XII
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) Hekabe
b) fatum
c) przeznaczenie
d) on sam
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) zdecydowanie i okrucieństwo
b) chciwość i rozpusta
c) sprawiedliwość i przebiegłość
d) energia i optymizm
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Makbeta
b) Makdufa
c) Rosse
d) Banka
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) strażnik
b) Lennox
c) Makduf
d) Malkolm
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1543 roku
b) 1558 roku
c) 1564 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) występuje epilog
c) występuje podział na akty i sceny
d) występuje prolog
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) handlarzem
b) rzemieślnikiem
c) szynkarzem
d) kupcem
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1599 roku
b) 1587 roku
c) 1564 roku
d) 1576 roku
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
b) przemijaniem
c) miłością silniejszą od śmierci
d) zasadą, że cel uświęca środki
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) miecz
b) truciznę
c) sztylet
d) nóż
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) Yorking Shower
b) York Palace
c) New Place
d) Place of England
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności czasu
b) jedności miejsca
c) jedności akcji
d) decorum
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Makdufa
b) Malkolma
c) Makbeta
d) Donalbeina
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Wędrownych Aktorów
b) Trupy Lorda Szambelana
c) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
d) Grupy Barona Lancelota
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) świata widm
b) magii
c) czarów
d) śmierci
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Lennox
b) Donalbein
c) Makbet
d) Malkolm
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Rosse
b) Makduf
c) Malkolm
d) Donalbein
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) szybkość skutecznego działania
b) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
c) panowanie nad własnym losem
d) inicjatywa
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) duchy
b) diabły
c) wiedźmy
d) szatana
Rozwiązanie

Rosse był:
a) tanem
b) hrabią
c) baronem
d) lordem
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia tysięcy
b) dwadzieścia pięć tysięcy
c) pięć tysięcy
d) dziesięć tysięcy
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Kawdoru
b) Fajfu
c) Inverness
d) Glamis
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) angielski
b) szkocki
c) norweski
d) walijski
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Dunkana
b) Banka
c) Angusa
d) Makdufa
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Szkocji
b) Walii
c) Irlandii
d) Anglii
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) konformizm
b) przejrzystość podejmowanych decyzji
c) skuteczność działania
d) zachowawczość
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies