Test:

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) York Palace
b) Yorking Shower
c) Place of England
d) New Place
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) rzemieślnikiem
b) szynkarzem
c) kupcem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Szkocji
b) Walii
c) Irlandii
d) Anglii
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Walii
b) Anglii
c) Kornwalii
d) Bretanii
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Makduf
b) strażnik
c) Lennox
d) Malkolm
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Donalbein
b) Malkolm
c) Makduf
d) Rosse
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) świata widm
b) magii
c) czarów
d) śmierci
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) miecz
b) nóż
c) sztylet
d) truciznę
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) miłością silniejszą od śmierci
b) przemijaniem
c) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
d) zasadą, że cel uświęca środki
Rozwiązanie

Rosse był:
a) lordem
b) hrabią
c) baronem
d) tanem
Rozwiązanie


W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) decorum
b) jedności miejsca
c) jedności akcji
d) jedności czasu
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) wybuchowy charakter Szekspira
b) niepłodność Szekspira
c) biseksualizm Szekspira
d) choroby nękające Szekspira
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Rosse
b) Makdufa
c) Banka
d) Makbeta
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1621
b) 1613
c) 1610
d) 1606
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) przeznaczenie
b) on sam
c) Hekabe
d) fatum
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1599 roku
b) 1587 roku
c) 1576 roku
d) 1564 roku
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Jakuba I
b) króla Danii Chrystiana
c) Elżbiety I Wielkiej
d) Karola I
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) złoty puchar
b) diadem
c) naszyjnik
d) pierścień
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) inicjatywa
b) szybkość skutecznego działania
c) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
d) panowanie nad własnym losem
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XI
b) XIII
c) XII
d) X
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Makdufa
b) Makbeta
c) Malkolma
d) Donalbeina
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) dziewięciu miesięcy
b) trzech miesięcy
c) sześciu miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Dunkana
b) duch Lady Fajfu
c) duch Banka
d) Malkolm
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) w wąwozie
b) we wnęce zamku
c) w lesie
d) za skałami
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) wszystkie odpowiedzi są poprawne
b) występuje prolog
c) występuje epilog
d) występuje podział na akty i sceny
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Inverness
b) Kawdoru
c) Fajfu
d) Glamis
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
b) zakrwawione dziecko
c) dziecko w koronie
d) głowa w hełmie
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1552 roku
b) 1564 roku
c) 1558 roku
d) 1543 roku
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Angusa
b) Makdufa
c) Dunkana
d) Banka
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Makbet
b) Lennox
c) Donalbein
d) Malkolm
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) energia i optymizm
b) zdecydowanie i okrucieństwo
c) chciwość i rozpusta
d) sprawiedliwość i przebiegłość
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) duchy
b) szatana
c) diabły
d) wiedźmy
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) skuteczność działania
b) przejrzystość podejmowanych decyzji
c) konformizm
d) zachowawczość
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) norweski
b) szkocki
c) angielski
d) walijski
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
b) w latach 80. XVI wieku
c) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
d) w latach 20. XVII wieku
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia tysięcy
b) dziesięć tysięcy
c) dwadzieścia pięć tysięcy
d) pięć tysięcy
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Aleksandra Macedońskiego
b) Cezara
c) Hannibala
d) Nerona
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Grupy Barona Lancelota
b) Trupy Lorda Szambelana
c) Wędrownych Aktorów
d) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies