Test:

Szekspir zmarł w roku:
a) 1606
b) 1613
c) 1610
d) 1621
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) wiedźmy
b) diabły
c) szatana
d) duchy
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) trzech miesięcy
b) sześciu miesięcy
c) dziewięciu miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) on sam
b) Hekabe
c) przeznaczenie
d) fatum
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) zakrwawione dziecko
b) dziecko w koronie
c) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
d) głowa w hełmie
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Bretanii
b) Walii
c) Kornwalii
d) Anglii
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) Place of England
b) Yorking Shower
c) York Palace
d) New Place
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Banka
b) Dunkana
c) Angusa
d) Makdufa
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) pięć tysięcy
b) dziesięć tysięcy
c) dwadzieścia pięć tysięcy
d) dwadzieścia tysięcy
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) norweski
b) szkocki
c) walijski
d) angielski
Rozwiązanie


Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Nerona
b) Aleksandra Macedońskiego
c) Hannibala
d) Cezara
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Makbeta
b) Makdufa
c) Banka
d) Rosse
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
b) Grupy Barona Lancelota
c) Trupy Lorda Szambelana
d) Wędrownych Aktorów
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XIII
b) X
c) XII
d) XI
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Inverness
b) Kawdoru
c) Fajfu
d) Glamis
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Malkolma
b) Makbeta
c) Donalbeina
d) Makdufa
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
b) inicjatywa
c) szybkość skutecznego działania
d) panowanie nad własnym losem
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1599 roku
b) 1576 roku
c) 1564 roku
d) 1587 roku
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) duch Dunkana
b) duch Lady Fajfu
c) Malkolm
d) duch Banka
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) sprawiedliwość i przebiegłość
b) chciwość i rozpusta
c) zdecydowanie i okrucieństwo
d) energia i optymizm
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
b) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
c) w latach 80. XVI wieku
d) w latach 20. XVII wieku
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) konformizm
b) zachowawczość
c) skuteczność działania
d) przejrzystość podejmowanych decyzji
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) szynkarzem
b) kupcem
c) rzemieślnikiem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Motyw vanitas związany jest z:
a) miłością silniejszą od śmierci
b) przemijaniem
c) zasadą, że cel uświęca środki
d) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
Rozwiązanie

Rosse był:
a) tanem
b) baronem
c) hrabią
d) lordem
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Makbet
b) Malkolm
c) Donalbein
d) Lennox
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje prolog
b) występuje podział na akty i sceny
c) wszystkie odpowiedzi są poprawne
d) występuje epilog
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) miecz
b) truciznę
c) sztylet
d) nóż
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) króla Danii Chrystiana
b) Elżbiety I Wielkiej
c) Jakuba I
d) Karola I
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Donalbein
b) Rosse
c) Malkolm
d) Makduf
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności miejsca
b) jedności czasu
c) decorum
d) jedności akcji
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) złoty puchar
b) naszyjnik
c) diadem
d) pierścień
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1558 roku
b) 1543 roku
c) 1564 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) w lesie
b) w wąwozie
c) we wnęce zamku
d) za skałami
Rozwiązanie

Hekate nie była boginią:
a) czarów
b) magii
c) świata widm
d) śmierci
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) biseksualizm Szekspira
b) wybuchowy charakter Szekspira
c) choroby nękające Szekspira
d) niepłodność Szekspira
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Lennox
b) Makduf
c) strażnik
d) Malkolm
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Walii
b) Irlandii
c) Szkocji
d) Anglii
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies