Test:

Hekate nie była boginią:
a) czarów
b) śmierci
c) świata widm
d) magii
Rozwiązanie

Ciało martwego Dunkana odnalazł:
a) Malkolm
b) Makduf
c) strażnik
d) Lennox
Rozwiązanie

Ojciec Williama – John Szekspir, był zamożnym:
a) rzemieślnikiem
b) szynkarzem
c) kupcem
d) handlarzem
Rozwiązanie

Panowanie króla Makbeta przypada na wiek:
a) XIII
b) XII
c) X
d) XI
Rozwiązanie

Badacze twierdzą, że dramat powstał specjalnie dla:
a) Elżbiety I Wielkiej
b) Karola I
c) Jakuba I
d) króla Danii Chrystiana
Rozwiązanie

Makdonwalda zabił:
a) Lennox
b) Donalbein
c) Malkolm
d) Makbet
Rozwiązanie

Włócznię z nabitą na nią głową Makbeta wniósł:
a) Malkolm
b) Rosse
c) Donalbein
d) Makduf
Rozwiązanie

Losem tytułowego bohatera w „Makbecie” kieruje:
a) Hekabe
b) fatum
c) przeznaczenie
d) on sam
Rozwiązanie

Główną cechą makiawelizmu jest:
a) zachowawczość
b) przejrzystość podejmowanych decyzji
c) skuteczność działania
d) konformizm
Rozwiązanie

Uznaje się, że „Makbet” powstał:
a) w ostatnim dziesięcioleciu XVI wieku
b) w pierwszym dziesięcioleciu XVII wieku
c) w latach 80. XVI wieku
d) w latach 20. XVII wieku
Rozwiązanie


Motyw vanitas związany jest z:
a) koncepcją mówiącą, że świat jest teatrem, a człowiek jedynie marnym aktorem
b) zasadą, że cel uświęca środki
c) przemijaniem
d) miłością silniejszą od śmierci
Rozwiązanie

Szekspir został ochrzczony w:
a) 1564 roku
b) 1543 roku
c) 1558 roku
d) 1552 roku
Rozwiązanie

Rosse i Angus ogłosili Makbeta tanem:
a) Fajfu
b) Inverness
c) Glamis
d) Kawdoru
Rozwiązanie

Zabójcy zaczaili się na Banka i jego syna:
a) w wąwozie
b) w lesie
c) we wnęce zamku
d) za skałami
Rozwiązanie

Lady Makbet by być okrutną wezwała do pomocy:
a) wiedźmy
b) duchy
c) diabły
d) szatana
Rozwiązanie

W utworze wydaje się być zachowana zasada:
a) jedności czasu
b) jedności miejsca
c) decorum
d) jedności akcji
Rozwiązanie

Małżeństwo Makbetów postanowiło, że dokona mordu wykorzystując:
a) sztylet
b) miecz
c) truciznę
d) nóż
Rozwiązanie

Można przypuszczać, że akcja dramatu trwa około:
a) sześciu miesięcy
b) dziewięciu miesięcy
c) trzech miesięcy
d) roku
Rozwiązanie

Cechą virt nie jest:
a) inicjatywa
b) rozwaga i dokładne przemyślenie decyzji
c) panowanie nad własnym losem
d) szybkość skutecznego działania
Rozwiązanie

Malkolm uważał, że cechuje go:
a) energia i optymizm
b) sprawiedliwość i przebiegłość
c) zdecydowanie i okrucieństwo
d) chciwość i rozpusta
Rozwiązanie

W roku 1613 Szekspir powrócił do rodzinnego Stratford, gdzie zamieszkał w swojej rezydencji:
a) Yorking Shower
b) Place of England
c) York Palace
d) New Place
Rozwiązanie

Makbetowi doniesiono, że armia angielska liczy:
a) dwadzieścia tysięcy
b) pięć tysięcy
c) dziesięć tysięcy
d) dwadzieścia pięć tysięcy
Rozwiązanie

Związek małżeński Szekspira z Anne Hathaway, kobietą starszą od niego o osiem lat, córką farmera nie był szczęśliwy m.in. ze względu na:
a) wybuchowy charakter Szekspira
b) niepłodność Szekspira
c) biseksualizm Szekspira
d) choroby nękające Szekspira
Rozwiązanie

Rosse był:
a) hrabią
b) tanem
c) baronem
d) lordem
Rozwiązanie

Po zabójstwie króla Malkolm szukał schronienia w:
a) Irlandii
b) Anglii
c) Szkocji
d) Walii
Rozwiązanie

Król Sweno to wódz:
a) szkocki
b) norweski
c) angielski
d) walijski
Rozwiązanie

Szekspir powrócił w 1592 roku na karty kronik jako członek:
a) Trupy Lorda Szambelana
b) Grupy Barona Lancelota
c) Trubadurów Jego Królewskiej Mości
d) Wędrownych Aktorów
Rozwiązanie

Podstawą do napisania Makbeta były Kroniki Anglii, Szkocji i Irlandii autorstwa Raphaela Holinsheda wydane w:
a) 1564 roku
b) 1599 roku
c) 1587 roku
d) 1576 roku
Rozwiązanie

Akcja Makbeta toczy się głównie w Szkocji i w:
a) Walii
b) Anglii
c) Bretanii
d) Kornwalii
Rozwiązanie

Szekspir zmarł w roku:
a) 1613
b) 1621
c) 1610
d) 1606
Rozwiązanie

Fleance był synem:
a) Makdufa
b) Angusa
c) Dunkana
d) Banka
Rozwiązanie

Miejsce Makbeta przy stole zajął:
a) Malkolm
b) duch Lady Fajfu
c) duch Dunkana
d) duch Banka
Rozwiązanie

Zamek Inverness należał do:
a) Rosse
b) Makdufa
c) Makbeta
d) Banka
Rozwiązanie

Makbet porównał siebie do Antoniusza, a Banka do:
a) Cezara
b) Nerona
c) Aleksandra Macedońskiego
d) Hannibala
Rozwiązanie

Banko przekazał Makbetowi podarunek dla Lady Makbet od króla Dunkana. Był to:
a) naszyjnik
b) pierścień
c) diadem
d) złoty puchar
Rozwiązanie

W „Makbecie”:
a) występuje prolog
b) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) występuje epilog
d) występuje podział na akty i sceny
Rozwiązanie

Król Dunkan na swojego następcę wyznaczył:
a) Makbeta
b) Malkolma
c) Donalbeina
d) Makdufa
Rozwiązanie

Druga zjawa wywołana przez wiedźmy to:
a) zakrwawione dziecko
b) głowa w hełmie
c) dziecko z małym drzewkiem w dłoni
d) dziecko w koronie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies