Test:

W czym według narratora kochają się dorośli?
a) w bogactwie
b) w gwiazdach
c) w cyfrach
d) w pieniądzach
Rozwiązanie

Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
a) nienawiść
b) niechęć
c) radość
d) rozczarowanie
Rozwiązanie

Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
a) węża boa, który połknął słonia
b) kapelusz
c) baranka
d) owieczkę
Rozwiązanie

Skąd według narratora przybył Mały Książę?
a) z gwiazdy 3787
b) z nieodkrytej planety
c) z asteroidy 112
d) z planety B-612
Rozwiązanie

Jakie stworzenie spotkał jako pierwsze Mały Książę na Ziemi?
a) żmiję
b) lisa
c) baranka
d) pilota
Rozwiązanie

Z czym lisowi będzie kojarzyć się zboże?
a) z kolorem włosów Małego Księcia
b) z nagonką myśliwych
c) z pustynnym krajobrazem
d) z polowaniem na kury
Rozwiązanie

Jakie były kwiaty według geografa?
a) głupie
b) zabawne
c) efemeryczne
d) piękne
Rozwiązanie

Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
a) trzy wygasłe
b) trzy czynne
c) dwa czynne i jeden wygasły
d) dwa wygasłe i jeden czynny
Rozwiązanie

Czego o swej róży dowiedział się Mały Książę po oswojeniu lisa?
a) że jest za nią odpowiedzialny
b) że ma sztuczne kolce
c) że wszystkie róże są takie same
d) że nie jest prawdziwa
Rozwiązanie

W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
a) 1909
b) 1953
c) 1824
d) 1921
Rozwiązanie


Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
a) silny wiatr
b) słoneczny żar
c) brak korzeni
d) brak wody do picia
Rozwiązanie

O co Mały Książę poprosił Króla?
a) o koronę
b) o zachód słońca
c) o władzę
d) o gwiazdy
Rozwiązanie

Komu narrator dedykuje swą książkę?
a) swemu synowi
b) matce
c) wszystkim dzieciom
d) przyjacielowi
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies