Test:

Na planecie Latarnika jedna minuta odpowiadała:
a) jednej sekundzie
b) jednej godzinie
c) jednemu dniowi
d) jednemu tygodniowi
Rozwiązanie

Napotkany przez Małego Księcia Kupiec handlował:
a) tabletkami zaspokajającymi pragnienie
b) kwiatami
c) tabletkami na porost włosów
d) częściami zamiennymi do maszyn
Rozwiązanie

Na swojej planecie Mały Książę walczył z:
a) dębami
b) różami
c) sekwojami
d) baobabami
Rozwiązanie

Ile czasu minęło od spotkania narratora z Małym Księciem do powstania opowieści?
a) 6 lat
b) osiem dni
c) dzień
d) trzydzieści lat
Rozwiązanie

W czym według narratora kochają się dorośli?
a) w gwiazdach
b) w cyfrach
c) w pieniądzach
d) w bogactwie
Rozwiązanie

Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
a) słoneczny żar
b) brak wody do picia
c) brak korzeni
d) silny wiatr
Rozwiązanie

Powrócić na własną planetę pomógł bohaterowi:
a) pilot
b) Zwrotniczy
c) wąż
d) lis
Rozwiązanie

Jakie stworzenie spotkał jako pierwsze Mały Książę na Ziemi?
a) baranka
b) pilota
c) żmiję
d) lisa
Rozwiązanie

Największą planetę zamieszkiwał:
a) Król
b) Próżny
c) Starszy pan
d) Latarnik
Rozwiązanie

W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
a) 1921
b) 1909
c) 1953
d) 1824
Rozwiązanie


Antoine de Saint-Exupry zajmował się:
a) pilotowaniem
b) rybołówstwem
c) kartografią
d) rolnictwem
Rozwiązanie

Jakie były kwiaty według geografa?
a) efemeryczne
b) zabawne
c) głupie
d) piękne
Rozwiązanie

Liczeniem gwiazd zajmował się:
a) Bankier
b) Astronom
c) Latarnik
d) Geograf
Rozwiązanie

Dlaczego lis nie chciał się bawić z Małym Księciem?
a) bo nie był oswojony
b) bo bał się go
c) bo nie lubił ludzi
d) bo był zamknięty
Rozwiązanie

Narrator znalazł się na pustyni ponieważ:
a) popsuł się jego samolot
b) lubił samotność
c) odłączył się od karawany
d) spadł z obcej planety
Rozwiązanie

Ile lat miał narrator, gdy zobaczył obrazek w książce opisującej puszczę?
a) 7
b) 8
c) 6
d) 5
Rozwiązanie

Po co Próżnemu był kapelusz?
a) do noszenia wody
b) do kłaniania się
c) do żonglowania
d) do ochrony przed słońcem
Rozwiązanie

Kogo podczas swych wędrówek nie spotkał Mały Książę?
a) Myśliwego
b) Zwrotniczego
c) Latarnika
d) Kupca
Rozwiązanie

Podczas wojny Saint-Exupry udał się na emigrację do:
a) Australii
b) Afryki
c) Ameryki
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Skąd według narratora przybył Mały Książę?
a) z gwiazdy 3787
b) z nieodkrytej planety
c) z planety B-612
d) z asteroidy 112
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupry przyszedł na świat w:
a) 1898 roku
b) 1900 roku
c) 1902 roku
d) 1909 roku
Rozwiązanie

Komu narrator dedykuje swą książkę?
a) swemu synowi
b) przyjacielowi
c) matce
d) wszystkim dzieciom
Rozwiązanie

Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
a) trzy wygasłe
b) dwa czynne i jeden wygasły
c) trzy czynne
d) dwa wygasłe i jeden czynny
Rozwiązanie

Jak długo Mały Książę przebywał na Ziemi?
a) sześć lat
b) rok
c) dzień
d) miesiąc
Rozwiązanie

Czego o swej róży dowiedział się Mały Książę po oswojeniu lisa?
a) że jest za nią odpowiedzialny
b) że ma sztuczne kolce
c) że nie jest prawdziwa
d) że wszystkie róże są takie same
Rozwiązanie

O co Mały Książę poprosił Króla?
a) o gwiazdy
b) o koronę
c) o władzę
d) o zachód słońca
Rozwiązanie

Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
a) owieczkę
b) baranka
c) kapelusz
d) węża boa, który połknął słonia
Rozwiązanie

Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
a) rozczarowanie
b) nienawiść
c) niechęć
d) radość
Rozwiązanie

Z czym lisowi będzie kojarzyć się zboże?
a) z polowaniem na kury
b) z nagonką myśliwych
c) z pustynnym krajobrazem
d) z kolorem włosów Małego Księcia
Rozwiązanie

Geograf poradził odwiedzić Małemu Księciu:
a) olbrzymie wzgórza
b) różany ogród
c) okoliczne rzeki, pustynie i miasta
d) planetę Ziemię
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies