Test:

Geograf poradził odwiedzić Małemu Księciu:
a) planetę Ziemię
b) różany ogród
c) olbrzymie wzgórza
d) okoliczne rzeki, pustynie i miasta
Rozwiązanie

Napotkany przez Małego Księcia Kupiec handlował:
a) tabletkami na porost włosów
b) tabletkami zaspokajającymi pragnienie
c) kwiatami
d) częściami zamiennymi do maszyn
Rozwiązanie

O co Mały Książę poprosił Króla?
a) o zachód słońca
b) o gwiazdy
c) o koronę
d) o władzę
Rozwiązanie

Podczas wojny Saint-Exupry udał się na emigrację do:
a) Australii
b) Nowej Zelandii
c) Ameryki
d) Afryki
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupry przyszedł na świat w:
a) 1900 roku
b) 1909 roku
c) 1902 roku
d) 1898 roku
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupry zajmował się:
a) kartografią
b) rolnictwem
c) rybołówstwem
d) pilotowaniem
Rozwiązanie

Ile czasu minęło od spotkania narratora z Małym Księciem do powstania opowieści?
a) dzień
b) trzydzieści lat
c) osiem dni
d) 6 lat
Rozwiązanie

Na planecie Latarnika jedna minuta odpowiadała:
a) jednemu dniowi
b) jednemu tygodniowi
c) jednej sekundzie
d) jednej godzinie
Rozwiązanie

Jakie były kwiaty według geografa?
a) piękne
b) głupie
c) zabawne
d) efemeryczne
Rozwiązanie

Czego o swej róży dowiedział się Mały Książę po oswojeniu lisa?
a) że jest za nią odpowiedzialny
b) że wszystkie róże są takie same
c) że ma sztuczne kolce
d) że nie jest prawdziwa
Rozwiązanie


Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
a) dwa czynne i jeden wygasły
b) dwa wygasłe i jeden czynny
c) trzy czynne
d) trzy wygasłe
Rozwiązanie

Ile lat miał narrator, gdy zobaczył obrazek w książce opisującej puszczę?
a) 6
b) 7
c) 5
d) 8
Rozwiązanie

Kogo podczas swych wędrówek nie spotkał Mały Książę?
a) Kupca
b) Zwrotniczego
c) Latarnika
d) Myśliwego
Rozwiązanie

W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
a) 1909
b) 1824
c) 1921
d) 1953
Rozwiązanie

Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
a) owieczkę
b) węża boa, który połknął słonia
c) baranka
d) kapelusz
Rozwiązanie

Skąd według narratora przybył Mały Książę?
a) z nieodkrytej planety
b) z gwiazdy 3787
c) z asteroidy 112
d) z planety B-612
Rozwiązanie

Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
a) niechęć
b) radość
c) nienawiść
d) rozczarowanie
Rozwiązanie

Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
a) brak wody do picia
b) słoneczny żar
c) silny wiatr
d) brak korzeni
Rozwiązanie

Powrócić na własną planetę pomógł bohaterowi:
a) wąż
b) pilot
c) lis
d) Zwrotniczy
Rozwiązanie

W czym według narratora kochają się dorośli?
a) w cyfrach
b) w bogactwie
c) w gwiazdach
d) w pieniądzach
Rozwiązanie

Jak długo Mały Książę przebywał na Ziemi?
a) miesiąc
b) dzień
c) sześć lat
d) rok
Rozwiązanie

Narrator znalazł się na pustyni ponieważ:
a) lubił samotność
b) odłączył się od karawany
c) popsuł się jego samolot
d) spadł z obcej planety
Rozwiązanie

Komu narrator dedykuje swą książkę?
a) przyjacielowi
b) swemu synowi
c) matce
d) wszystkim dzieciom
Rozwiązanie

Z czym lisowi będzie kojarzyć się zboże?
a) z pustynnym krajobrazem
b) z polowaniem na kury
c) z nagonką myśliwych
d) z kolorem włosów Małego Księcia
Rozwiązanie

Największą planetę zamieszkiwał:
a) Król
b) Starszy pan
c) Próżny
d) Latarnik
Rozwiązanie

Dlaczego lis nie chciał się bawić z Małym Księciem?
a) bo bał się go
b) bo nie lubił ludzi
c) bo nie był oswojony
d) bo był zamknięty
Rozwiązanie

Po co Próżnemu był kapelusz?
a) do żonglowania
b) do noszenia wody
c) do kłaniania się
d) do ochrony przed słońcem
Rozwiązanie

Jakie stworzenie spotkał jako pierwsze Mały Książę na Ziemi?
a) żmiję
b) baranka
c) lisa
d) pilota
Rozwiązanie

Na swojej planecie Mały Książę walczył z:
a) baobabami
b) dębami
c) różami
d) sekwojami
Rozwiązanie

Liczeniem gwiazd zajmował się:
a) Astronom
b) Geograf
c) Latarnik
d) Bankier
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies