Test:

Narrator znalazł się na pustyni ponieważ:
a) lubił samotność
b) spadł z obcej planety
c) odłączył się od karawany
d) popsuł się jego samolot
Rozwiązanie

Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
a) kapelusz
b) owieczkę
c) baranka
d) węża boa, który połknął słonia
Rozwiązanie

W czym według narratora kochają się dorośli?
a) w pieniądzach
b) w bogactwie
c) w gwiazdach
d) w cyfrach
Rozwiązanie

Jak długo Mały Książę przebywał na Ziemi?
a) miesiąc
b) sześć lat
c) rok
d) dzień
Rozwiązanie

O co Mały Książę poprosił Króla?
a) o koronę
b) o władzę
c) o zachód słońca
d) o gwiazdy
Rozwiązanie

Największą planetę zamieszkiwał:
a) Król
b) Próżny
c) Starszy pan
d) Latarnik
Rozwiązanie

Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
a) niechęć
b) rozczarowanie
c) radość
d) nienawiść
Rozwiązanie

Powrócić na własną planetę pomógł bohaterowi:
a) pilot
b) lis
c) wąż
d) Zwrotniczy
Rozwiązanie

Na planecie Latarnika jedna minuta odpowiadała:
a) jednej sekundzie
b) jednemu tygodniowi
c) jednemu dniowi
d) jednej godzinie
Rozwiązanie

Z czym lisowi będzie kojarzyć się zboże?
a) z pustynnym krajobrazem
b) z polowaniem na kury
c) z kolorem włosów Małego Księcia
d) z nagonką myśliwych
Rozwiązanie


Dlaczego lis nie chciał się bawić z Małym Księciem?
a) bo nie lubił ludzi
b) bo bał się go
c) bo był zamknięty
d) bo nie był oswojony
Rozwiązanie

Podczas wojny Saint-Exupry udał się na emigrację do:
a) Australii
b) Ameryki
c) Afryki
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
a) słoneczny żar
b) silny wiatr
c) brak wody do picia
d) brak korzeni
Rozwiązanie

Ile czasu minęło od spotkania narratora z Małym Księciem do powstania opowieści?
a) osiem dni
b) trzydzieści lat
c) dzień
d) 6 lat
Rozwiązanie

Ile lat miał narrator, gdy zobaczył obrazek w książce opisującej puszczę?
a) 8
b) 5
c) 7
d) 6
Rozwiązanie

W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
a) 1921
b) 1909
c) 1824
d) 1953
Rozwiązanie

Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
a) dwa czynne i jeden wygasły
b) trzy wygasłe
c) dwa wygasłe i jeden czynny
d) trzy czynne
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupry przyszedł na świat w:
a) 1898 roku
b) 1902 roku
c) 1900 roku
d) 1909 roku
Rozwiązanie

Jakie stworzenie spotkał jako pierwsze Mały Książę na Ziemi?
a) baranka
b) lisa
c) pilota
d) żmiję
Rozwiązanie

Czego o swej róży dowiedział się Mały Książę po oswojeniu lisa?
a) że ma sztuczne kolce
b) że wszystkie róże są takie same
c) że nie jest prawdziwa
d) że jest za nią odpowiedzialny
Rozwiązanie

Liczeniem gwiazd zajmował się:
a) Latarnik
b) Bankier
c) Geograf
d) Astronom
Rozwiązanie

Kogo podczas swych wędrówek nie spotkał Mały Książę?
a) Myśliwego
b) Zwrotniczego
c) Kupca
d) Latarnika
Rozwiązanie

Po co Próżnemu był kapelusz?
a) do kłaniania się
b) do żonglowania
c) do noszenia wody
d) do ochrony przed słońcem
Rozwiązanie

Skąd według narratora przybył Mały Książę?
a) z nieodkrytej planety
b) z planety B-612
c) z asteroidy 112
d) z gwiazdy 3787
Rozwiązanie

Jakie były kwiaty według geografa?
a) zabawne
b) efemeryczne
c) piękne
d) głupie
Rozwiązanie

Napotkany przez Małego Księcia Kupiec handlował:
a) tabletkami na porost włosów
b) tabletkami zaspokajającymi pragnienie
c) kwiatami
d) częściami zamiennymi do maszyn
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupry zajmował się:
a) pilotowaniem
b) kartografią
c) rybołówstwem
d) rolnictwem
Rozwiązanie

Na swojej planecie Mały Książę walczył z:
a) dębami
b) baobabami
c) różami
d) sekwojami
Rozwiązanie

Komu narrator dedykuje swą książkę?
a) matce
b) przyjacielowi
c) wszystkim dzieciom
d) swemu synowi
Rozwiązanie

Geograf poradził odwiedzić Małemu Księciu:
a) różany ogród
b) olbrzymie wzgórza
c) planetę Ziemię
d) okoliczne rzeki, pustynie i miasta
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies