Antoine de Saint-Exupry - biografia

Antoine Marie Roger de Saint-Exupry przyszedł na świat w Lyonie 29 czerwca 1900 roku w rodzinie arystokratów. Jego ojciec Jean de Saint-Exupry nosił tytuł hrabiego. W związku ze śmiercią ojca w 1904 roku zamieszkał wraz z matką i rodzeństwem u ciotki na zamku położonym w okolicach Amberieu. Uczęszczał do szkół katolickich w Sainte-Croix-Mans w Szwajcarii i w Paryżu. Zaczął tworzyć już jako dziecko, pisząc krótkie wierszyki. Miał także zdolności techniczne – w wieku dwunastu lat połączył rower ze skrzydłami z prześcieradeł, tworząc „rowerolot”. Miał także zamiło... więcej

* * *

„Mały Książę” - plan wydarzeń

1. Rysunek słonia połkniętego przez węża boa namalowany przez sześciolatka.
2. Kariera pilota w dorosłym życiu.
3. Awaryjne lądowanie na Saharze.
4. Spotkanie pilota i Małego Księcia.
5. Rysunek baranka.
6. Pochodzenie Małego Księcia.
7. Odkrycie planety B-612 przez tureckiego astronoma.
8. Opowieść o przyjacielu pilota – Małym Księciu.
9. Walka Małego Księcia z baobabami.
10. Znaczenie zachodów słońca dla Małego Księcia.

11. Wspomnienie o wyjątkowej róży na planecie Małego Księcia.
12. Żądania próżnej róży.
13. Opuszczenie planety przez Małego Księcia i rozstanie z różą.
14. W... więcej

* * *

Geneza „Małego Księcia”

Napisany w Nowym Jorku, w 1942 roku Mały Książę stanowił dla autora ucieczkę od wojennej rzeczywistości w poetycką aurę baśni. Odważny mężczyzna szukał schronienia w dzieciństwie – przed wojną, intrygami, grami politycznymi na emigracji. Szukał Arkadii, takich miejsc i sytuacji, gdzie ludzie są czyści i szlachetni. W okresie powstania utworu, pisarz borykał się ze wzmożonym stresem i kłopotami zdrowotnymi.

Motyw awaryjnego lądowania na pustyni można odnieść do wydarzenia z biografii autora. Saint-Exupry był jednym z pierwszych pilotów, którzy w niesłychanie trudnych warunkach odbywal... więcej

* * *

Problematyka „Małego Księcia”

Zasadnicza fabuła „Małego Księcia” rozgrywa się na pustyni. Pilot, który zmuszony jest do awaryjnego lądowania na pustyni spotyka Małego Księcia. To spotkanie staje się rodzajem wewnętrznego rozrachunku narratora, dialogu z samym sobą. Pustynia zawsze miała wielorakie znaczenia, kojarzona była z różnymi symbolami. W opowieści Antoine'a de Saint-Exupry'ego pustynia odzwierciedla samotność człowieka. Musi stanąć twarzą w twarz z sobą, własnymi słabościami, lekami, a także ze śmiercią. Baśń francuskiego pisarza stawia więc pytania o sens ludzkiej egzystencji, najważniejsze wartości, takie j... więcej

* * *

Czas i miejsce akcji „Małego Księcia”

Czas akcji nie jest określony, jednak o charakterze czasów świadczy obecność samolotu na pustyni, która przywołuje na myśl wiek XX. W utworze pojawiają się retrospekcje. Narrator wspomina historię z dzieciństwa, gdy miał sześć lat. Przywołuje fakt zostania pilotem i latania po całym świecie. Następnie wspomina, że był samotny, aż do awaryjnego lądowania na Saharze sześć lat wcześniej, zanim opowiedział o swym spotkaniu z Małym Księciem. Miał wówczas zapas wody na osiem dni. Po przebudzeniu poznał Małego Księcia, który poprosił go, aby narysował mu baranka. Przez kolejne dni dowiadywał się co... więcej

* * *

Gatunek i budowa „Małego Księcia”

Zakwalifikowanie „Małego Księcia” do jednego gatunku literackiego nastręcza niemałych problemów. Często nazywany jest współczesną baśnią. Odnajdziemy w tym utworze także cechy powiastki filozoficznej, literatury dydaktycznej. Występują tu alegorie i symbole. Tylko pozornie jest to lektura dla dzieci, pod bajkową fabułą kryje się przypowieść o uniwersalnych prawdach, sensie życia. Wielość gatunków pozwala mówić o synkretyzmie gatunkowym, a także rodzajowym (obok epickiej fabuły występuje tu dramatyczny wybór i sytuacja lirycznego wyznania.

W utworze francuskiego pisarza... więcej

* * *

Symbolika w „Małym Księciu”

Wulkan – kojarzony jest przede wszystkim z potężnymi wybuchami, w mitologii rzymskiej to odpowiednik greckiego Hefajstosa – kowala i boga ognia, łączącego w sobie fizyczną brzydotę i piękno wytwarzanych przez siebie przedmiotów. Wulkan symbolizuje „pierwotną moc natury i życiowego żaru”. Mały Książę wspomina o swej pracy – regularnym czyszczeniu trzech wulkanów, z których jeden był najprawdopodobniej wygasły. Jeśli wykona swą pracę wulkany „palą się powoli, równo i bez wybuchów”. W liczbie wulkanów można dopatrzeć się idealnej trójcy, co łączy się z ... więcej

* * *

Motyw wędrówki w „Małym Księciu”

Mały Książę postanawia pewnego dnia opuścić swą planetę, ze względu na nieporozumienia z ukochaną różą. Nie potrafi jej zrozumieć, ma za mało doświadczenia. Pragnie także poznać świat zgodnie z odwieczną potrzebą każdego człowieka, tęsknotą za poznaniem prawdy. Chce także poznać i sprawdzić siebie. Nie jest to łatwa decyzja, nie wie, co może go po drodze spotkać, jednak pragnie prawdziwego i świadomego życia. Podróż pozwala mu na sprawdzenie kim jest i jaki jest. Przed wyruszeniem starannie przygotowuje swą planetę na nieobecność gospodarza. Unoszą go najprawdopodobniej dzikie ptaki.
... więcej

* * *

„Mały Książę” - najważniejsze cytaty

Pilot o dorosłych i dzieciach
Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania. s. 8

Pierwsze słowa Małego Księcia skierowane do pilota
Proszę, narysuj mi baranka. s. 9

O tajemnicy
Zawsze ulega się urokowi tajemnicy. s. 10

Mały Książę o poznaniu i drodze
Idąc prosto przed siebie nie można zajść daleko… s. 14

Miłość dorosłych do cyfr
Dorośli są zakochani w cyfrach. Jeżeli opowiadacie im o nowym przyjacielu, nigdy nie spytają o rzeczy najważniejsze. Nigdy nie usłyszycie: „Jaki jest d... więcej

* * *Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies