Test:

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Poezji
c) Szatana
d) Orcia
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) na srebrzystym wzgórzu
b) nad wielkim jeziorem
c) w górskim wąwozie
d) w dolinie
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) urzędnikiem
b) poetą
c) księdzem
d) oficerem
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) niewolnika
b) starca
c) aniołka
d) szatanka
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Orcia
b) Miłości
c) Poezji
d) Wolności
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Michał
c) Jakub
d) Janek
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) balwochwałczym
b) potępienia
c) poetyckim
d) prostoty
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Chłopów
b) wódz żołnierzy najemnych
c) przywódca klubu lokajów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) spowiednika
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela męża Hrabiny
Rozwiązanie


Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) lawiny śnieżnej
b) starego drzewa
c) młodej winorośli
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) ateizm
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) alkohol
b) głód
c) zła aura
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) hiszpańskiego mordercę
c) portugalskiego konkwistadora
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Wolności
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) raniony przez Pankracego
c) z głodu
d) na grużlicę
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1863 roku
c) 1855 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) wiekowego dębu
c) studni
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Niewiasta
b) Dziewica
c) Nimfa
d) Księżniczka
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Pankracego
b) Leonarda
c) Bianchettiego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) zdobycie władzy
c) wejście na salony
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Błażej
b) Bonifacy
c) Bartłomiej
d) Beniamin
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) miecz i bunt
c) żelazo i krew
d) zbrodnia i kara
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) dumę narodową
b) rycerską sławę
c) wniesienie się ponad podziały`
d) siłę szlachty
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies