Test:

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Poezji
c) Miłości
d) Orcia
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1844 roku
b) 1863 roku
c) 1856 roku
d) 1855 roku
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) ateizm
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) niewolnika
b) szatanka
c) starca
d) aniołka
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Leonarda
c) Pankracego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Jakub
b) Janek
c) Leonard
d) Michał
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Bonifacy
c) Błażej
d) Beniamin
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Niewiasta
c) Księżniczka
d) Dziewica
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) dumę narodową
c) rycerską sławę
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) spowiednika
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela męża Hrabiny
Rozwiązanie


Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) młodej winorośli
c) lawiny śnieżnej
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) poetą
c) oficerem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) francuskiego rzeźnika
c) hiszpańskiego mordercę
d) portugalskiego konkwistadora
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w górskim wąwozie
c) na srebrzystym wzgórzu
d) w dolinie
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przodownik Chóru Rzeźników
c) przodownik Chóru Chłopów
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) płonącego stosu
b) szubienicy
c) studni
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) na grużlicę
b) raniony przez Pankracego
c) trafiony kulą
d) z głodu
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) zdobycie władzy
c) wejście na salony
d) zniszczenie chrześcijaństwa
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) oręż i walka
c) zbrodnia i kara
d) żelazo i krew
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Szatana
b) Boga
c) Orcia
d) Poezji
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) poetyckim
c) prostoty
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) głód
c) alkohol
d) zemsta arystokracji
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies