Test:

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) zielony
b) biały
c) czerwony
d) niebieski
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Błażej
b) Bartłomiej
c) Beniamin
d) Bonifacy
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Niewiasta
c) Księżniczka
d) Dziewica
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) płonącego stosu
c) studni
d) szubienicy
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Janek
b) Jakub
c) Michał
d) Leonard
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę z wiatrakami
b) rewolucję społeczną
c) walkę narodowowyzwoleńczą
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Słowacki
c) Norwid
d) Chopin
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) kobiet i dzieci
c) honoru
d) godności i tytułów szlacheckich
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Leonarda
b) Pankracego
c) Bianchettiego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) żelazo i krew
b) miecz i bunt
c) oręż i walka
d) zbrodnia i kara
Rozwiązanie


Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na literackich wzorcach
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kij i cep
b) sztylet i truciznę
c) nóż i obuch
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) alkohol
c) głód
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) żołnierze
c) rzeźnicy
d) chłopi
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) pięciu części
c) trzech części
d) sześciu części
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Anioł Stróż
c) Mefisto
d) Dziewica
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) arystokraci
b) chłopi
c) Przechrzci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) dziewicy, lwa, Natury
c) dziewicy, orła, Natury
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) niewolnika
b) szatanka
c) aniołka
d) starca
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) nad wielkim jeziorem
b) w dolinie
c) w górskim wąwozie
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) potępienia
c) balwochwałczym
d) poetyckim
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przywódca klubu lokajów
c) przodownik Chóru Chłopów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) ateizm
b) podeptanie tradycji
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) sprzeniewierzenie się obyczajom
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) trafiony kulą
c) na grużlicę
d) z głodu
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) kompozycja zamknięta
c) enigmatyczne zakończenie
d) połączenie realizmu i fantastyki
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) portugalskiego konkwistadora
c) francuskiego rzeźnika
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
d) występuje apostrofa do Poezji
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Kamerdyner
c) Odźwierny
d) Garderobiany
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wenecji
b) Rzymie
c) Wiedniu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Dziewica
c) Mefisto
d) Orzeł
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) męczennikami Wolności
b) bojownikami słusznej sprawy
c) dziećmi Braterstwa
d) piewcami Równości
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 8 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Orcia
c) Poezji
d) Miłości
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) lawiny śnieżnej
c) wzburzonego oceanu
d) starego drzewa
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) dumę narodową
c) wniesienie się ponad podziały`
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) powieść
b) moralitet
c) balladę
d) epos
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Delfina Potocka
c) Joanna Bobrowa
d) Eliza Branicka
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1844 roku
b) 1855 roku
c) 1856 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Warszawie
c) Opinogórze
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność czasu
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) sześcioro dzieci
c) dwoje dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Poezji
c) Szatana
d) Orcia
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 21 lat
b) 24 lata
c) 28 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 21 lat
c) 45 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) Ojca Chrzestnego
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) spowiednika
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szpitali
b) tworzenie szkół
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie karczm
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podlasiu
b) na Podolu
c) na Litwie
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Irydion”
c) „Agaj – Han”
d) „Przedświt”
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) klasztorze
b) kościele św. Anny
c) katedrze
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) trudnościami adaptacyjne
c) trudności z interpretacją utworu
d) łatwość w odbiorze tekstu
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) sześć lat
c) dziesięć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) dominację nad rewolucjonistami
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 18 lat
b) 16 lat
c) 22 lata
d) 20 lat
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) urzędnikiem
b) księdzem
c) poetą
d) oficerem
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Petersburgu
d) Warszawie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies