Test:

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) alkohol
c) zemsta arystokracji
d) głód
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w dolinie
b) na srebrzystym wzgórzu
c) nad wielkim jeziorem
d) w górskim wąwozie
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Eliza Branicka
d) Maria Czartoryska
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1863 roku
b) 1855 roku
c) 1856 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność czasu
b) zachował jedność miejsca
c) zachował jedność akcji
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Słowacki
b) Mickiewicz
c) Norwid
d) Chopin
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) kościele św. Anny
b) klasztorze
c) katedrze
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) poetą
c) oficerem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) godności i tytułów szlacheckich
c) honoru
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) męczennikami Wolności
b) bojownikami słusznej sprawy
c) dziećmi Braterstwa
d) piewcami Równości
Rozwiązanie


„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) trzech części
c) sześciu części
d) czterech części
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Niewiasta
b) Nimfa
c) Księżniczka
d) Dziewica
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Dziewica
b) Anioł Stróż
c) Mefisto
d) Żona
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
b) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
c) występuje apostrofa do Poezji
d) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) trzy dni
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) spowiednika
c) przyjaciela męża Hrabiny
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Chłopów
b) przodownik Chóru Rzeźników
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) młodej winorośli
c) lawiny śnieżnej
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) chłopi
b) arystokraci
c) Przechrzci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Litwie
c) na Podolu
d) na Podlasiu
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) osiem lat
c) dziesięć lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) sześcioro dzieci
b) dwoje dzieci
c) czworo dzieci
d) jedno dziecko
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Orcia
c) Miłości
d) Poezji
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 25 lat
c) 32 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wenecji
c) Wiedniu
d) Rzymie
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) rycerską sławę
c) dumę narodową
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Leonard
b) Michał
c) Jakub
d) Janek
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) starca
b) aniołka
c) szatanka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Poezji
c) Szatana
d) Boga
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) zniszczenie chrześcijaństwa
b) zdobycie władzy
c) wejście na salony
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szpitali
b) tworzenie kościołów
c) tworzenie szkół
d) tworzenie karczm
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Mefisto
b) Orzeł
c) Natura
d) Dziewica
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) dziewicy, orła, Wolności
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Irydion”
c) „Agaj – Han”
d) „Przedświt”
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) lokaje
c) chłopi
d) żołnierze
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) raniony przez Pankracego
c) na grużlicę
d) z głodu
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Leonarda
b) Ojca chrzestnego
c) Pankracego
d) Bianchettiego
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) studni
c) wiekowego dębu
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) czerwony
c) biały
d) zielony
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 25 lat
b) 3 lata
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) powieść
b) moralitet
c) balladę
d) epos
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) kompozycja zamknięta
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) żelazo i krew
c) zbrodnia i kara
d) miecz i bunt
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
b) Wiosny Ludów
c) powstania listopadowego
d) przewrotu Napoleona
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Garderobiany
b) Kamerdyner
c) Odźwierny
d) Kucharz
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Błażej
b) Bonifacy
c) Beniamin
d) Bartłomiej
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę narodowowyzwoleńczą
c) walkę z wiatrakami
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na literackich wzorcach
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na własnych doświadczeniach
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) potępienia
c) balwochwałczym
d) poetyckim
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Opinogórze
b) Zakopanem
c) Nowogródku
d) Warszawie
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) łatwość w odbiorze tekstu
b) trudności z interpretacją utworu
c) trudnościami adaptacyjne
d) rozbudowanie didaskaliów
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 22 lata
c) 28 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Petersburgu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
b) ateizm
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kij i cep
b) nóż i obuch
c) kosę i pistolet
d) sztylet i truciznę
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies