Test:

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Orzeł
c) Mefisto
d) Natura
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) przewrotu Napoleona
c) Wiosny Ludów
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 22 lata
c) 18 lat
d) 16 lat
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, lwa, Natury
b) dziewicy, orła, Natury
c) dziewicy, orła, Wolności
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) starca
c) szatanka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) dziećmi Braterstwa
b) męczennikami Wolności
c) piewcami Równości
d) bojownikami słusznej sprawy
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) dwoje dzieci
b) czworo dzieci
c) jedno dziecko
d) sześcioro dzieci
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) miecz i bunt
b) oręż i walka
c) zbrodnia i kara
d) żelazo i krew
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) dziesięć lat
b) czternaście lat
c) sześć lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) honoru
c) godności i tytułów szlacheckich
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie


„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) trzech części
c) sześciu części
d) pięciu części
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) balladę
b) moralitet
c) epos
d) powieść
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) spowiednika
c) Ojca Chrzestnego
d) przyjaciela męża Hrabiny
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) wiekowego dębu
c) studni
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie szkół
c) tworzenie karczm
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Słowacki
c) Norwid
d) Chopin
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Błażej
c) Bonifacy
d) Beniamin
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Litwie
b) na Wołyniu
c) na Podlasiu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) przywódca klubu lokajów
c) przodownik Chóru Chłopów
d) wódz żołnierzy najemnych
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) alkohol
c) zła aura
d) zemsta arystokracji
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) trafiony kulą
b) na grużlicę
c) z głodu
d) raniony przez Pankracego
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) zdobycie władzy
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) enigmatyczne zakończenie
d) łączenie stylów
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność czasu
d) zachował jedność miejsca
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Opinogórze
c) Zakopanem
d) Nowogródku
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) arystokraci
b) chłopi
c) Przechrzci
d) rewolucjoniści
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) trzy dni
b) miesiąc
c) dwa miesiące
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę z wiatrakami
b) walkę narodowowyzwoleńczą
c) rewolucję społeczną
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1863 roku
b) 1856 roku
c) 1844 roku
d) 1855 roku
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) francuskiego rzeźnika
c) hiszpańskiego mordercę
d) portugalskiego konkwistadora
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Miłości
b) Orcia
c) Wolności
d) Poezji
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Mefisto
b) Żona
c) Dziewica
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Dziewica
b) Niewiasta
c) Nimfa
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) potępienia
c) balwochwałczym
d) poetyckim
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 24 lata
b) 21 lat
c) 28 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) lawiny śnieżnej
b) wzburzonego oceanu
c) młodej winorośli
d) starego drzewa
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) wiejskim kościółku
b) kościele św. Anny
c) katedrze
d) klasztorze
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Leonard
c) Janek
d) Jakub
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) sprzeniewierzenie się obyczajom
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ateizm
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kosę i pistolet
b) sztylet i truciznę
c) kij i cep
d) nóż i obuch
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Wenecji
c) Rzymie
d) Paryżu
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) biały
c) zielony
d) czerwony
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Przedświt”
b) „Gastołd”
c) „Agaj – Han”
d) „Irydion”
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
b) występuje apostrofa do Poezji
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Poezji
b) Boga
c) Orcia
d) Szatana
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Delfina Potocka
c) Eliza Branicka
d) Joanna Bobrowa
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Warszawie
b) Rzymie
c) Petersburgu
d) Paryżu
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) trudności z interpretacją utworu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 3 lata
c) 8 lat
d) 25 lat
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Odźwierny
c) Kamerdyner
d) Garderobiany
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) urzędnikiem
c) poetą
d) oficerem
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) wniesienie się ponad podziały`
b) rycerską sławę
c) siłę szlachty
d) dumę narodową
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) lokaje
c) żołnierze
d) chłopi
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Pankracego
b) Bianchettiego
c) Leonarda
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 32 lata
c) 25 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) nad wielkim jeziorem
c) na srebrzystym wzgórzu
d) w dolinie
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies