Test:

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) niewolnika
b) starca
c) szatanka
d) aniołka
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) kosę i pistolet
c) sztylet i truciznę
d) kij i cep
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Księżniczka
b) Niewiasta
c) Nimfa
d) Dziewica
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) piewcami Równości
b) dziećmi Braterstwa
c) bojownikami słusznej sprawy
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) trzy dni
b) dwa tygodnie
c) miesiąc
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) Przechrzci
b) rewolucjoniści
c) arystokraci
d) chłopi
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela męża Hrabiny
b) Ojca Chrzestnego
c) spowiednika
d) przyjaciela Hrabiny
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Petersburgu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Boga
c) Poezji
d) Szatana
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) przewrotu Napoleona
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie


We wstępie Części IV:
a) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
d) występuje apostrofa do Poezji
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę narodowowyzwoleńczą
b) walkę o wolność i równość
c) rewolucję społeczną
d) walkę z wiatrakami
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na biografii Mickiewicza
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na literackich wzorcach
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w dolinie
b) nad wielkim jeziorem
c) w górskim wąwozie
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) godności i tytułów szlacheckich
c) wiary i czci
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) osiem lat
b) czternaście lat
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) zemsta arystokracji
c) alkohol
d) zła aura
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Garderobiany
b) Kamerdyner
c) Kucharz
d) Odźwierny
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1844 roku
b) 1855 roku
c) 1856 roku
d) 1863 roku
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 28 lat
b) 24 lata
c) 22 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) hiszpańskiego mordercę
c) portugalskiego konkwistadora
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) z głodu
c) trafiony kulą
d) na grużlicę
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Jakub
b) Janek
c) Leonard
d) Michał
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 32 lata
c) 25 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Beniamin
c) Bartłomiej
d) Błażej
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Orzeł
c) Mefisto
d) Natura
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Podolu
c) na Podlasiu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) czworo dzieci
b) sześcioro dzieci
c) jedno dziecko
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność akcji
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność czasu
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) wzburzonego oceanu
c) starego drzewa
d) lawiny śnieżnej
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) żelazo i krew
b) oręż i walka
c) miecz i bunt
d) zbrodnia i kara
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Mickiewicz
b) Chopin
c) Norwid
d) Słowacki
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Wiedniu
b) Wenecji
c) Paryżu
d) Rzymie
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 25 lat
b) 3 lata
c) 8 lat
d) 10 lat
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) zielony
b) biały
c) czerwony
d) niebieski
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) moralitet
c) powieść
d) balladę
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) wniesienie się ponad podziały`
c) dumę narodową
d) rycerską sławę
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) zdobycie władzy
c) zniszczenie chrześcijaństwa
d) wejście na salony
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) łatwość w odbiorze tekstu
c) trudności z interpretacją utworu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Nowogródku
c) Opinogórze
d) Zakopanem
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) księdzem
c) oficerem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) płonącego stosu
b) studni
c) wiekowego dębu
d) szubienicy
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Miłości
b) Wolności
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Leonarda
b) Pankracego
c) Bianchettiego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) Mefistofelesa, orła, Natury
c) dziewicy, lwa, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Maria Czartoryska
b) Joanna Bobrowa
c) Eliza Branicka
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) żołnierze
c) lokaje
d) chłopi
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) ateizm
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) sprzeniewierzenie się obyczajom
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przodownik Chóru Chłopów
c) przodownik Chóru Rzeźników
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) sześciu części
c) czterech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie szkół
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Dziewica
b) Żona
c) Mefisto
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 22 lata
b) 20 lat
c) 16 lat
d) 18 lat
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) wiejskim kościółku
c) klasztorze
d) kościele św. Anny
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) balwochwałczym
c) poetyckim
d) prostoty
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) kompozycja zamknięta
b) łączenie stylów
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Agaj – Han”
b) „Przedświt”
c) „Irydion”
d) „Gastołd”
Rozwiązanie



Partner serwisu:

kontakt | polityka cookies