Test:

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) rewolucjoniści
b) chłopi
c) Przechrzci
d) arystokraci
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 20 lat
b) 18 lat
c) 16 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Petersburgu
c) Warszawie
d) Rzymie
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) dwoje dzieci
b) jedno dziecko
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) czerwony
b) zielony
c) biały
d) niebieski
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) sześć lat
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) angielskiego łowcę głów
b) francuskiego rzeźnika
c) portugalskiego konkwistadora
d) hiszpańskiego mordercę
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Janek
b) Michał
c) Jakub
d) Leonard
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność czasu
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Poezji
b) Szatana
c) Orcia
d) Boga
Rozwiązanie


Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Mefisto
c) Dziewica
d) Orzeł
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) kościele św. Anny
b) klasztorze
c) katedrze
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Niewiasta
c) Dziewica
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) młodej winorośli
c) lawiny śnieżnej
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) głód
b) zemsta arystokracji
c) alkohol
d) zła aura
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) zdobycie władzy
d) dominację nad rewolucjonistami
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela męża Hrabiny
b) spowiednika
c) przyjaciela Hrabiny
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie szpitali
c) tworzenie szkół
d) tworzenie kościołów
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) kompozycja zamknięta
c) połączenie realizmu i fantastyki
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) piewcami Równości
b) dziećmi Braterstwa
c) bojownikami słusznej sprawy
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) urzędnikiem
b) oficerem
c) księdzem
d) poetą
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) żołnierze
b) lokaje
c) rzeźnicy
d) chłopi
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podolu
b) na Litwie
c) na Wołyniu
d) na Podlasiu
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na własnych doświadczeniach
c) na biografii Mickiewicza
d) na literackich wzorcach
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 25 lat
b) 21 lat
c) 32 lata
d) 45 lat
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) dziewicy, orła, Wolności
d) Mefistofelesa, orła, Natury
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 25 lat
c) 3 lata
d) 8 lat
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę narodowowyzwoleńczą
b) rewolucję społeczną
c) walkę z wiatrakami
d) walkę o wolność i równość
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Leonarda
c) Pankracego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 21 lat
b) 22 lata
c) 24 lata
d) 28 lat
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Norwid
b) Chopin
c) Słowacki
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) przywódca klubu lokajów
c) przodownik Chóru Chłopów
d) wódz żołnierzy najemnych
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) żelazo i krew
c) oręż i walka
d) miecz i bunt
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kamerdyner
b) Garderobiany
c) Odźwierny
d) Kucharz
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) ateizm
d) podeptanie tradycji
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Nowogródku
b) Opinogórze
c) Zakopanem
d) Warszawie
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) kosę i pistolet
b) kij i cep
c) sztylet i truciznę
d) nóż i obuch
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Orcia
b) Wolności
c) Miłości
d) Poezji
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) na srebrzystym wzgórzu
c) w dolinie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) szubienicy
b) wiekowego dębu
c) studni
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) wniesienie się ponad podziały`
c) siłę szlachty
d) dumę narodową
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) starca
b) szatanka
c) niewolnika
d) aniołka
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) miesiąc
c) trzy dni
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1844 roku
c) 1863 roku
d) 1856 roku
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) prostoty
b) potępienia
c) balwochwałczym
d) poetyckim
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Wenecji
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Przedświt”
c) „Irydion”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bonifacy
b) Bartłomiej
c) Beniamin
d) Błażej
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) moralitet
b) epos
c) powieść
d) balladę
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) godności i tytułów szlacheckich
b) wiary i czci
c) kobiet i dzieci
d) honoru
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) przewrotu Napoleona
b) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c) powstania listopadowego
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) z głodu
c) trafiony kulą
d) na grużlicę
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) rozbudowanie didaskaliów
c) trudnościami adaptacyjne
d) łatwość w odbiorze tekstu
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
b) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) występuje apostrofa do Poezji
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) pięciu części
b) czterech części
c) sześciu części
d) trzech części
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Mefisto
b) Anioł Stróż
c) Żona
d) Dziewica
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Eliza Branicka
d) Maria Czartoryska
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies