Test:

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) hiszpańskiego mordercę
c) portugalskiego konkwistadora
d) angielskiego łowcę głów
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) kobiet i dzieci
c) wiary i czci
d) godności i tytułów szlacheckich
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w górskim wąwozie
b) nad wielkim jeziorem
c) w dolinie
d) na srebrzystym wzgórzu
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Orzeł
b) Natura
c) Dziewica
d) Mefisto
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie karczm
b) tworzenie szkół
c) tworzenie kościołów
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Słowacki
b) Chopin
c) Mickiewicz
d) Norwid
Rozwiązanie

Krasiński:
a) złamał zasadę trzech jedności
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność miejsca
d) zachował jedność czasu
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 22 lata
b) 24 lata
c) 21 lat
d) 28 lat
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) enigmatyczne zakończenie
d) kompozycja zamknięta
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) żelazo i krew
c) oręż i walka
d) miecz i bunt
Rozwiązanie


Leonard nazywa Zabójców:
a) piewcami Równości
b) dziećmi Braterstwa
c) bojownikami słusznej sprawy
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) ateizm
c) sprzeniewierzenie się obyczajom
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Szatana
b) Poezji
c) Orcia
d) Boga
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 8 lat
c) 25 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) występuje apostrofa do Poezji
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
d) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) wzburzonego oceanu
b) starego drzewa
c) młodej winorośli
d) lawiny śnieżnej
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudności z interpretacją utworu
b) trudnościami adaptacyjne
c) rozbudowanie didaskaliów
d) łatwość w odbiorze tekstu
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Mefisto
b) Żona
c) Anioł Stróż
d) Dziewica
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 32 lata
c) 25 lat
d) 21 lat
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) niebieski
b) biały
c) zielony
d) czerwony
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) dziewicy, orła, Wolności
b) dziewicy, orła, Natury
c) Mefistofelesa, orła, Natury
d) dziewicy, lwa, Natury
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1855 roku
b) 1863 roku
c) 1856 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) dumę narodową
c) wniesienie się ponad podziały`
d) siłę szlachty
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) sztylet i truciznę
c) kij i cep
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) dziesięć lat
b) sześć lat
c) czternaście lat
d) osiem lat
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Opinogórze
c) Zakopanem
d) Nowogródku
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) aniołka
b) starca
c) szatanka
d) niewolnika
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Rzymie
b) Paryżu
c) Wenecji
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Rzymie
c) Warszawie
d) Petersburgu
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) trzech części
b) sześciu części
c) czterech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Bianchettiego
b) Ojca chrzestnego
c) Leonarda
d) Pankracego
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Garderobiany
b) Kucharz
c) Kamerdyner
d) Odźwierny
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) chłopi
c) żołnierze
d) rzeźnicy
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Miłości
b) Poezji
c) Wolności
d) Orcia
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Litwie
c) na Podlasiu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) rewolucję społeczną
c) walkę z wiatrakami
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Błażej
b) Bonifacy
c) Beniamin
d) Bartłomiej
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) kościele św. Anny
b) klasztorze
c) wiejskim kościółku
d) katedrze
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) wejście na salony
c) zniszczenie chrześcijaństwa
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na literackich wzorcach
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na własnych doświadczeniach
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) arystokraci
b) Przechrzci
c) rewolucjoniści
d) chłopi
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Dziewica
c) Niewiasta
d) Księżniczka
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) przewrotu Napoleona
c) Wiosny Ludów
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa miesiące
b) miesiąc
c) dwa tygodnie
d) trzy dni
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) potępienia
c) balwochwałczym
d) prostoty
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Eliza Branicka
d) Maria Czartoryska
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) moralitet
b) epos
c) powieść
d) balladę
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zemsta arystokracji
b) głód
c) zła aura
d) alkohol
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Jakub
c) Janek
d) Leonard
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) z głodu
c) trafiony kulą
d) na grużlicę
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) czworo dzieci
c) sześcioro dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) studni
b) płonącego stosu
c) szubienicy
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Agaj – Han”
c) „Przedświt”
d) „Irydion”
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 20 lat
d) 22 lata
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Chłopów
b) wódz żołnierzy najemnych
c) przywódca klubu lokajów
d) przodownik Chóru Rzeźników
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) poetą
c) urzędnikiem
d) oficerem
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) Ojca Chrzestnego
c) spowiednika
d) przyjaciela męża Hrabiny
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies