Test:

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Litwie
b) na Podolu
c) na Wołyniu
d) na Podlasiu
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) rycerską sławę
b) siłę szlachty
c) dumę narodową
d) wniesienie się ponad podziały`
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
b) występuje apostrofa do Poezji
c) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) hiszpańskiego mordercę
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) francuskiego rzeźnika
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Miłości
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 16 lat
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 18 lat
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) czternaście lat
b) osiem lat
c) dziesięć lat
d) sześć lat
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) żelazo i krew
c) miecz i bunt
d) zbrodnia i kara
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) Mefistofelesa, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) dziewicy, orła, Wolności
d) dziewicy, orła, Natury
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) spowiednika
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie


Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) Przechrzci
b) rewolucjoniści
c) chłopi
d) arystokraci
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Michał
b) Leonard
c) Jakub
d) Janek
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) Wiosny Ludów
b) przewrotu Napoleona
c) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
d) powstania listopadowego
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Eliza Branicka
b) Delfina Potocka
c) Maria Czartoryska
d) Joanna Bobrowa
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) trudnościami adaptacyjne
b) trudności z interpretacją utworu
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) rozbudowanie didaskaliów
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) podeptanie tradycji
b) sprzeniewierzenie się obyczajom
c) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
d) ateizm
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Zakopanem
b) Warszawie
c) Nowogródku
d) Opinogórze
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Pankracego
b) Leonarda
c) Bianchettiego
d) Ojca chrzestnego
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) żołnierze
c) chłopi
d) rzeźnicy
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Bartłomiej
b) Bonifacy
c) Beniamin
d) Błażej
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 8 lat
b) 10 lat
c) 3 lata
d) 25 lat
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) epos
b) powieść
c) moralitet
d) balladę
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wenecji
c) Rzymie
d) Wiedniu
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) klasztorze
c) kościele św. Anny
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) zielony
b) niebieski
c) biały
d) czerwony
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1863 roku
c) 1855 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) raniony przez Pankracego
b) na grużlicę
c) trafiony kulą
d) z głodu
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) zachował jedność akcji
c) złamał zasadę trzech jedności
d) zachował jedność czasu
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie szkół
c) tworzenie karczm
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) nóż i obuch
b) sztylet i truciznę
c) kij i cep
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) męczennikami Wolności
b) piewcami Równości
c) dziećmi Braterstwa
d) bojownikami słusznej sprawy
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) prostoty
c) balwochwałczym
d) potępienia
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 21 lat
c) 25 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) płonącego stosu
b) szubienicy
c) studni
d) wiekowego dębu
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) alkohol
c) zemsta arystokracji
d) głód
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) młodej winorośli
b) lawiny śnieżnej
c) wzburzonego oceanu
d) starego drzewa
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Gastołd”
b) „Agaj – Han”
c) „Irydion”
d) „Przedświt”
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Poezji
b) Boga
c) Szatana
d) Orcia
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Księżniczka
b) Nimfa
c) Dziewica
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) dwa tygodnie
b) dwa miesiące
c) trzy dni
d) miesiąc
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kucharz
b) Odźwierny
c) Kamerdyner
d) Garderobiany
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) wejście na salony
b) zdobycie władzy
c) dominację nad rewolucjonistami
d) zniszczenie chrześcijaństwa
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Anioł Stróż
b) Żona
c) Dziewica
d) Mefisto
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) dwoje dzieci
b) jedno dziecko
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) starca
b) niewolnika
c) aniołka
d) szatanka
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) księdzem
b) urzędnikiem
c) oficerem
d) poetą
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Dziewica
b) Mefisto
c) Orzeł
d) Natura
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Paryżu
b) Warszawie
c) Rzymie
d) Petersburgu
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na własnych doświadczeniach
b) na literackich wzorcach
c) na doświadczeniach przyjaciela
d) na biografii Mickiewicza
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę z wiatrakami
b) walkę o wolność i równość
c) rewolucję społeczną
d) walkę narodowowyzwoleńczą
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) pięciu części
c) trzech części
d) sześciu części
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Chopin
b) Norwid
c) Mickiewicz
d) Słowacki
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) na srebrzystym wzgórzu
b) w górskim wąwozie
c) nad wielkim jeziorem
d) w dolinie
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) honoru
b) godności i tytułów szlacheckich
c) wiary i czci
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) wódz żołnierzy najemnych
b) przodownik Chóru Chłopów
c) przodownik Chóru Rzeźników
d) przywódca klubu lokajów
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) kompozycja zamknięta
d) enigmatyczne zakończenie
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 22 lata
b) 28 lat
c) 21 lat
d) 24 lata
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies