Test:

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) portugalskiego konkwistadora
b) francuskiego rzeźnika
c) angielskiego łowcę głów
d) hiszpańskiego mordercę
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) wniesienie się ponad podziały`
c) rycerską sławę
d) dumę narodową
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 8 lat
b) 25 lat
c) 3 lata
d) 10 lat
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) wiary i czci
b) godności i tytułów szlacheckich
c) honoru
d) kobiet i dzieci
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1844 roku
c) 1863 roku
d) 1855 roku
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Nimfa
b) Księżniczka
c) Dziewica
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) Mefistofelesa, orła, Natury
b) dziewicy, orła, Natury
c) dziewicy, orła, Wolności
d) dziewicy, lwa, Natury
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Litwie
b) na Podlasiu
c) na Wołyniu
d) na Podolu
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) starego drzewa
b) lawiny śnieżnej
c) młodej winorośli
d) wzburzonego oceanu
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) oficerem
b) poetą
c) urzędnikiem
d) księdzem
Rozwiązanie


Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wiedniu
c) Wenecji
d) Rzymie
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 28 lat
b) 22 lata
c) 24 lata
d) 21 lat
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) sztylet i truciznę
b) kij i cep
c) nóż i obuch
d) kosę i pistolet
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) poetyckim
b) prostoty
c) balwochwałczym
d) potępienia
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) zachował jedność akcji
c) zachował jedność czasu
d) złamał zasadę trzech jedności
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) połączenie realizmu i fantastyki
b) kompozycja zamknięta
c) enigmatyczne zakończenie
d) łączenie stylów
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) z głodu
b) na grużlicę
c) raniony przez Pankracego
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Beniamin
b) Bonifacy
c) Bartłomiej
d) Błażej
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
c) przewrotu Napoleona
d) Wiosny Ludów
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
b) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
c) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
d) występuje apostrofa do Poezji
Rozwiązanie

„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Leonarda
b) Ojca chrzestnego
c) Bianchettiego
d) Pankracego
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Odźwierny
b) Garderobiany
c) Kamerdyner
d) Kucharz
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) sześciu części
b) pięciu części
c) trzech części
d) czterech części
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Norwid
b) Słowacki
c) Chopin
d) Mickiewicz
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Jakub
b) Michał
c) Leonard
d) Janek
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) trudności z interpretacją utworu
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudnościami adaptacyjne
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 16 lat
b) 18 lat
c) 22 lata
d) 20 lat
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Przedświt”
b) „Irydion”
c) „Gastołd”
d) „Agaj – Han”
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przywódca klubu lokajów
b) przodownik Chóru Rzeźników
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przodownik Chóru Chłopów
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
c) podeptanie tradycji
d) ateizm
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) alkohol
b) zemsta arystokracji
c) głód
d) zła aura
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie szkół
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szpitali
d) tworzenie kościołów
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) jedno dziecko
b) dwoje dzieci
c) sześcioro dzieci
d) czworo dzieci
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) Przechrzci
b) arystokraci
c) rewolucjoniści
d) chłopi
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) kościele św. Anny
c) klasztorze
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) czerwony
b) biały
c) zielony
d) niebieski
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) czternaście lat
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) szatanka
b) aniołka
c) starca
d) niewolnika
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) balladę
b) powieść
c) epos
d) moralitet
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Eliza Branicka
b) Joanna Bobrowa
c) Maria Czartoryska
d) Delfina Potocka
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Warszawie
b) Zakopanem
c) Nowogródku
d) Opinogórze
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Miłości
b) Wolności
c) Poezji
d) Orcia
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) zniszczenie chrześcijaństwa
c) wejście na salony
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) przyjaciela męża Hrabiny
c) spowiednika
d) Ojca Chrzestnego
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na doświadczeniach przyjaciela
b) na biografii Mickiewicza
c) na literackich wzorcach
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) piewcami Równości
b) dziećmi Braterstwa
c) bojownikami słusznej sprawy
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Boga
b) Orcia
c) Szatana
d) Poezji
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) w dolinie
b) na srebrzystym wzgórzu
c) w górskim wąwozie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 32 lata
b) 21 lat
c) 25 lat
d) 45 lat
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Żona
b) Dziewica
c) Mefisto
d) Anioł Stróż
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) trzy dni
b) dwa miesiące
c) miesiąc
d) dwa tygodnie
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę narodowowyzwoleńczą
c) walkę z wiatrakami
d) rewolucję społeczną
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Petersburgu
b) Paryżu
c) Rzymie
d) Warszawie
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) zbrodnia i kara
b) miecz i bunt
c) żelazo i krew
d) oręż i walka
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Orzeł
b) Dziewica
c) Natura
d) Mefisto
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) lokaje
b) żołnierze
c) rzeźnicy
d) chłopi
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) szubienicy
c) studni
d) płonącego stosu
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies