Test:

„Nie – Boska komedia” kompozycyjnie przypomina:
a) balladę
b) epos
c) powieść
d) moralitet
Rozwiązanie

Część pierwszą rozpoczyna apostrofa skierowana do:
a) Wolności
b) Poezji
c) Orcia
d) Miłości
Rozwiązanie

Demolowanie ołtarzy, na których orgiastyczne tańce odprawiały półnagie kobiety, wielbienie nowej „Istoty rozumnej” to elementy:
a) powstania listopadowego
b) przewrotu Napoleona
c) Wiosny Ludów
d) Wielkiej Rewolucji Francuskiej
Rozwiązanie

Niesceniczność „Nie-Boskiej komedii” powoduje:
a) rozbudowanie didaskaliów
b) trudnościami adaptacyjne
c) łatwość w odbiorze tekstu
d) trudności z interpretacją utworu
Rozwiązanie

Orcio zmarł:
a) na grużlicę
b) raniony przez Pankracego
c) z głodu
d) trafiony kulą
Rozwiązanie

Buntownicze nastroje potęguje:
a) zła aura
b) zemsta arystokracji
c) głód
d) alkohol
Rozwiązanie

Bianchetti to:
a) przodownik Chóru Rzeźników
b) przywódca klubu lokajów
c) wódz żołnierzy najemnych
d) przodownik Chóru Chłopów
Rozwiązanie

Czapeczka frygijska, którą miał na sobie Hrabia, przemierzając obóz rewolucjonistów miała kolor:
a) zielony
b) niebieski
c) czerwony
d) biały
Rozwiązanie

Mąż w obozie rewolucjonistów podaje się za:
a) francuskiego rzeźnika
b) portugalskiego konkwistadora
c) angielskiego łowcę głów
d) hiszpańskiego mordercę
Rozwiązanie

Mefistofeles szepcze do Hrabiego:
a) na srebrzystym wzgórzu
b) w dolinie
c) w górskim wąwozie
d) nad wielkim jeziorem
Rozwiązanie


„Młodszym bratem szatana” Hrabia Henryk nazywa:
a) Pankracego
b) Bianchettiego
c) Ojca chrzestnego
d) Leonarda
Rozwiązanie

Oblężenie twierdzy w której broniła się arystokracja trwało:
a) miesiąc
b) trzy dni
c) dwa tygodnie
d) dwa miesiące
Rozwiązanie

We wstępie Części IV:
a) występuje apostrofa do Poezji
b) zarysowany jest obraz Okopów Świętej Trójcy
c) poeta zwraca się bezpośrednio do czytelnika
d) autor zwraca uwagę na upadek arystokracji
Rozwiązanie

Krasiński przyszedł na świat 19 lutego 1812 roku w:
a) Petersburgu
b) Rzymie
c) Paryżu
d) Warszawie
Rozwiązanie

Hrabia w domu obłąkanych podaje się za:
a) przyjaciela Hrabiny
b) Ojca Chrzestnego
c) spowiednika
d) przyjaciela męża Hrabiny
Rozwiązanie

„Nie – Boskiej komedii” nie cechuje:
a) łączenie stylów
b) połączenie realizmu i fantastyki
c) enigmatyczne zakończenie
d) kompozycja zamknięta
Rozwiązanie

Ilościową przewagę wśród walczących mają:
a) rewolucjoniści
b) Przechrzci
c) chłopi
d) arystokraci
Rozwiązanie

Orzeł w utworze symbolizuje:
a) siłę szlachty
b) rycerską sławę
c) dumę narodową
d) wniesienie się ponad podziały`
Rozwiązanie

Matka Krasińskiego – Maria Urszula Radziwiłł zmarła, gdy poeta miał:
a) 10 lat
b) 8 lat
c) 25 lat
d) 3 lata
Rozwiązanie

Utworem osadzonym w realiach antycznego Rzymu jest:
a) „Agaj – Han”
b) „Przedświt”
c) „Gastołd”
d) „Irydion”
Rozwiązanie

Nie-Boska komedia z personaliami twórcy została wydana w I tomie „Poezji” Krasińskiego, wydanym w Lipsku w:
a) 1856 roku
b) 1855 roku
c) 1863 roku
d) 1844 roku
Rozwiązanie

Żądzę władzy i sławy budzi w Henryku:
a) Natura
b) Mefisto
c) Orzeł
d) Dziewica
Rozwiązanie

„Nie – Boska komedia” składa się z:
a) czterech części
b) sześciu części
c) trzech części
d) pięciu części
Rozwiązanie

W chwili, gdy Henryk rozmyśla o samobójstwie do domu nakazuje mu powrócić:
a) Anioł Stróż
b) Dziewica
c) Żona
d) Mefisto
Rozwiązanie

Część drugą zaczyna apostrofa do:
a) Orcia
b) Szatana
c) Poezji
d) Boga
Rozwiązanie

Sympatię Hrabiego wzbudzają wśród rebeliantów jedynie:
a) rzeźnicy
b) żołnierze
c) chłopi
d) lokaje
Rozwiązanie

Chrztu udziela Orciowi Ojciec:
a) Błażej
b) Beniamin
c) Bonifacy
d) Bartłomiej
Rozwiązanie

Muzeum Romantyzmu znajduje się w:
a) Zakopanem
b) Opinogórze
c) Warszawie
d) Nowogródku
Rozwiązanie

Przechrzci za cel stawiają sobie:
a) dominację nad rewolucjonistami
b) wejście na salony
c) zniszczenie chrześcijaństwa
d) zdobycie władzy
Rozwiązanie

Hrabia Henryk został ojcem mając:
a) 21 lat
b) 22 lata
c) 28 lat
d) 24 lata
Rozwiązanie

Hrabia i Filozof współczesny świat przyrównują do:
a) lawiny śnieżnej
b) wzburzonego oceanu
c) starego drzewa
d) młodej winorośli
Rozwiązanie

Prace nad dramatem zaczął Krasiński w:
a) Paryżu
b) Wenecji
c) Rzymie
d) Wiedniu
Rozwiązanie

„Poetą ruin” nazwał Krasińskiego:
a) Słowacki
b) Mickiewicz
c) Norwid
d) Chopin
Rozwiązanie

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Wołyniu
b) na Podolu
c) na Podlasiu
d) na Litwie
Rozwiązanie

Leonard nazywa Zabójców:
a) dziećmi Braterstwa
b) bojownikami słusznej sprawy
c) piewcami Równości
d) męczennikami Wolności
Rozwiązanie

Konflikt poety zdeterminowanego życiem w określonej sytuacji dziejowej autor oparł:
a) na literackich wzorcach
b) na doświadczeniach przyjaciela
c) na biografii Mickiewicza
d) na własnych doświadczeniach
Rozwiązanie

Zasługami arystokratów według Hrabiego nie było:
a) tworzenie kościołów
b) tworzenie karczm
c) tworzenie szkół
d) tworzenie szpitali
Rozwiązanie

Sługa Henryka to:
a) Jakub
b) Janek
c) Michał
d) Leonard
Rozwiązanie

Hrabia kazał przysiąc arystokratom, że chcą bronić:
a) kobiet i dzieci
b) honoru
c) godności i tytułów szlacheckich
d) wiary i czci
Rozwiązanie

Ojciec Chrzestny życzy Orciowi na chrzcie by został:
a) poetą
b) oficerem
c) księdzem
d) urzędnikiem
Rozwiązanie

Krasiński został studentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim mając:
a) 16 lat
b) 20 lat
c) 22 lata
d) 18 lat
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) osiem lat
b) dziesięć lat
c) sześć lat
d) czternaście lat
Rozwiązanie

Buntowniczym Lokajom przewodził Prezes –
a) Kamerdyner
b) Kucharz
c) Garderobiany
d) Odźwierny
Rozwiązanie

Orcio zmienia słowa modlitwy w duchu:
a) potępienia
b) poetyckim
c) prostoty
d) balwochwałczym
Rozwiązanie

Krasiński wydając „Nie-Boską komedię” miał:
a) 45 lat
b) 21 lat
c) 25 lat
d) 32 lata
Rozwiązanie

Chór Złych Duchów przyzywa widma:
a) Mefistofelesa, orła, Natury
b) dziewicy, lwa, Natury
c) dziewicy, orła, Natury
d) dziewicy, orła, Wolności
Rozwiązanie

We śnie Mężowi objawia się niezwykła piękność:
a) Dziewica
b) Nimfa
c) Księżniczka
d) Niewiasta
Rozwiązanie

Herman, pragnąc, by kapłan udzielił mu święceń zbójeckich. Leonard namaszczając Hermana na zbrodniarza wręcza mu:
a) sztylet i truciznę
b) kosę i pistolet
c) nóż i obuch
d) kij i cep
Rozwiązanie

Mężatką z którą miał romans, a potem przez wiele lat przyjaźnił się Krasiński była:
a) Delfina Potocka
b) Joanna Bobrowa
c) Maria Czartoryska
d) Eliza Branicka
Rozwiązanie

Rewolucjoniści: mężczyźni i kobiety tańczą i śpiewają o wolności wokół:
a) wiekowego dębu
b) studni
c) szubienicy
d) płonącego stosu
Rozwiązanie

Malarz nakreślił Orcia jako:
a) szatanka
b) aniołka
c) starca
d) niewolnika
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) katedrze
b) klasztorze
c) kościele św. Anny
d) wiejskim kościółku
Rozwiązanie

Krasiński miał:
a) czworo dzieci
b) jedno dziecko
c) sześcioro dzieci
d) dwoje dzieci
Rozwiązanie

Hrabia zarzuca buntownikom:
a) sprzeniewierzenie się obyczajom
b) podeptanie tradycji
c) ateizm
d) wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
Rozwiązanie

Krasiński:
a) zachował jedność miejsca
b) złamał zasadę trzech jedności
c) zachował jedność czasu
d) zachował jedność akcji
Rozwiązanie

Najbardziej przekonywające argumenty w konflikcie z arystokracją według Leonarda to:
a) oręż i walka
b) miecz i bunt
c) zbrodnia i kara
d) żelazo i krew
Rozwiązanie

Według ojca Krasińskiego powstanie listopadowe przypominało:
a) walkę o wolność i równość
b) walkę narodowowyzwoleńczą
c) rewolucję społeczną
d) walkę z wiatrakami
RozwiązaniePartner serwisu:

kontakt | polityka cookies