Jesteś w: Ostatni dzwonek -> Nie-Boska komedia

Czas i miejsce akcji „Nie – Boskiej komedii”

Czas i miejsce akcji nie są sprecyzowane. Wydarzenia nie rozgrywają się ani na określonym terenie, ani w konkretnym czasie historycznym. Autentyczne są tylko Okopy Świętej Trójcy na Podolu, gdzie niegdyś bronili się konfederaci barscy. W dramacie czas to przestrzeń kilkudziesięciu lat: Pan Młody bierze ślub, rodzi się mały Orcio, umiera Maria, Orcio jest dzieckiem, dojrzewa, w Części II ma początkowo dziesięć lat (wizyta na cmentarzu) , a potem około piętnastu (wizyta lekarska).

Okopy Świętej Trójcy na Podolu – aktualnie to miejscowość leżąca w zachodniej Ukrainie. Zamek Świętej Trójcy wzniósł przeciw Turkom Jan III Sobieski. Mury warowni oglądał Zygmunt Krasiński będąc dzieckiem. W marcu 1769 roku bronili się tam konfederaci barscy dowodzeni przez Kazimierza Pułaskiego. Ówczesna szlachta zawiązała związek zbrojny przeciwko królowi Stanisławowo Augustowi Poniatowskiemu prowadzącemu uległą politykę wobec Rosji (Katarzyna II była wtedy cesarzową Rosji). Konfederaci w akcie zaprzysiężenia deklarowali się bronić wiary katolickiej i niepodległości Rzeczypospolitej. Umieszczenie przez autora „Nie – Boskiej komedii” akcji utworu w Okopach Świętej Trójcy ma się kojarzyć z obroną chrześcijaństwa i arystokratycznych ideałów, ale symbolizuje jednocześnie obskurantyzm – ciasnotę umysłową, zacofanie, nieumiejętność zaakceptowania konieczności rozwoju, postępu i zmian.

Pozostałe miejsca są fikcyjne i tworzą raczej przestrzeń wyobrażeniową. Akcja początkowo rozgrywa się w wiejskim kościółku, gdzie młoda para bierze ślub, następnie w komnatach zamkowych hrabiego Henryka, w lochach tegoż zamku, w szpitalu dla obłąkanych, na cmentarzu. Z Przechrztą spaceruje Mąż przez obóz rewolucjonistów usytuowany gdzieś na rozległych, dzikich terytoriach okolonych lasami. Odbywa fantastyczny lot za Dziewicą ponad rozległą, górzystą okolicą – wówczas akcja „toczy się” w podniebnej przestrzeni.

W utworze znajdują się nawiązania do faktów historycznych, takich jak Wielka Rewolucja Francuska (1789-1799) czy powstanie listopadowe (1830), ale bezpośrednio autor o nich nie mówi. Wspomniane aluzje mają ukazywać obraz ówczesnej rzeczywistości, w której został zachwiany ład moralny, a konflikty społeczne nasiliły się i wyolbrzymiły. Poeta prezentując wizję świata zagrożonego upadkiem, wyraża także swoje obawy o przyszłość.
Szybki test:

Autentyczne Okopy Świętej Trójcy znajdowały się:
a) na Podlasiu
b) na Litwie
c) na Podolu
d) na Wołyniu
Rozwiązanie

Młoda para z „Nie – Boskiej komedii” bierze ślub w:
a) kościele św. Anny
b) katedrze
c) wiejskim kościółku
d) klasztorze
Rozwiązanie

Orcio podczas wizyty na cmentarzu ma:
a) sześć lat
b) czternaście lat
c) osiem lat
d) dziesięć lat
Rozwiązanie

Zobacz inne artykuły:

Inne
Czas i miejsce akcji „Nie – Boskiej komedii”
Geneza „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
„Nie – Boska komedia” – streszczenie szczegółowe
Streszczenie „Nie – Boskiej komedii” w pigułce
„Nie – Boska komedia” jako dramat romantyczny
Charakterystyka Hrabiego Henryka
Kompozycja „Nie – Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
Motyw poezji i poety w „Nie – Boskiej komedii”
„Nie – Boska komedia” jako dramat społeczny - „Dwa orły z nas – ale gniazdo twoje strzaskane piorunem” – polemika Pankracego i Hrabiego Henryka
Znaczenie tytułu „Nie – Boska komedia” – związki z Dantem
Biografia Zygmunta Krasińskiego - „poety ruin”
Interpretacja motta „Nie – Boskiej komedii”
Stylistyka i artyzm „Nie – Boskiej komedii”
Charakterystyka Pankracego
„Świat rozbitych form” – tragizm i etyka w „Nie – Boskiej komedii”
Motyw szaleństwa w „Nie – Boskiej komedii”
Motywy literackie w „Nie – Boskiej komedii”
Realizm i fantastyka w „Nie – Boskiej komedii”
Tło historyczne „Nie – Boskiej komedii”
Prozaiczna żona czy poetycka kochanka? – motyw miłości, rodziny i małżeńskiego szczęścia w „Nie – Boskiej komedii”
Dramatyzm głównych bohaterów „Nie – Boskiej komedii” Krasińskiego
„Nie – Boska komedia” jako dramat metafizyczny
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Nie – Boskiej komedii”
Plan wydarzeń „Nie-Boskiej komedii”
Charakterystyka rewolucjonistów w „Nie – Boskiej komedii”
Charakterystyka arystokratów w „Nie – Boskiej komedia”
Twórczość Zygmunta Krasińskiego
Funkcje symboli religijnych w dziełach romantycznych twórców
Krasiński o „Nie – Boskiej komedii”
Realizacje sceniczne „Nie – Boskiej komedii” i uwagi krytyków
Delfina Potocka – muza i kochanka Zygmunta Krasińskiego
Uwagi i recenzje o „Nie – Boskiej komedii” w publikacjach XX – wiecznych
Sądy współczesnych poecie o „Nie – Boskiej komedii” (XIX wiek)
Najważniejsze cytaty z „Nie – Boskiej komedii”
BibliografiaPartner serwisu:

kontakt | polityka cookies